| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  arvato-systems-AS AS33873

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33873
as-name:    arvato-systems-AS
org:      ORG-BmG1-RIPE
descr:     *
descr:     **
descr:     *
descr:     *******************************************************
descr:     Transit Provider IPv4
descr:     *******************************************************
descr:     *
import:     from AS34309 accept ANY
import:     from AS5400 accept ANY
import:     from AS6805 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS51401 accept ANY
export:     to AS34309 announce AS-ARVATO
export:     to AS5400 announce AS-ARVATO
export:     to AS6805 announce AS-ARVATO
export:     to AS15169 announce AS-ARVATO
export:     to AS51401 announce AS-ARVATO
descr:     *
descr:     **
descr:     *
descr:     *******************************************************
descr:     Transit Provider IPv6
descr:     *******************************************************
descr:     *
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6805 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51401 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 announce AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 announce AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6805 announce AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51401 announce AS-ARVATO-V6
descr:     *
descr:     **
descr:     *
descr:     *******************************************************
descr:     *
admin-c:    ASAC11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     ASTC2-RIPE
mnt-by:     arvato-systems-mnt
created:    2004-08-25T14:49:13Z
last-modified: 2020-11-13T12:39:11Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BmG1-RIPE
org-name:    Arvato Systems GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Reinhard-Mohn-Strae 200
address:    33333
address:    Guetersloh
address:    GERMANY
phone:     +49 5241 80 8000
fax-no:     +49 5241 80 68000
abuse-c:    AR14502-RIPE
mnt-ref:    arvato-systems-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     arvato-systems-MNT
admin-c:    ASAC11-RIPE
tech-c:     ASTC2-RIPE
created:    2004-04-17T11:05:29Z
last-modified: 2021-07-07T13:09:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Arvato Systems Admin Contact
address:    Arvato Systems GmbH
address:    Reinhard-Mohn-Strae 200
address:    33333 Guetersloh
address:    Germany
phone:     +49 5241 80 3081
admin-c:    ASRT2-RIPE
abuse-mailbox: abuse-ripe@bertelsmann.de
nic-hdl:    ASAC11-RIPE
mnt-by:     arvato-systems-MNT
created:    2016-10-14T14:02:14Z
last-modified: 2021-07-14T09:19:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Arvato Systems Technical Contact
address:    Arvato Systems GmbH
address:    Reinhard-Mohn-Strae 200
address:    33333 Guetersloh
address:    Germany
phone:     +49 5241 80 3081
tech-c:     ASRT2-RIPE
abuse-mailbox: abuse-ripe@bertelsmann.de
nic-hdl:    ASTC2-RIPE
mnt-by:     arvato-systems-MNT
created:    2016-10-14T14:07:34Z
last-modified: 2021-07-14T09:20:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]