| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOSAT-AS AS33835

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33835
as-name:    INFOSAT-AS
remarks:    ===================================================================
remarks:    - UPSTREAMS -
remarks:    Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS33835
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    GTT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS33835
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    ===================================================================
remarks:    - PEERINGS -
import:     from AS39180 accept AS39180 # LASOTEL
import:     from AS35393 accept AS35393 # EUROWEB
import:     from AS20900 accept AS20900 # INTERMEDIASUD
import:     from AS6939 accept AS6939 # HURRICANE ELECTRIC
import:     from AS39600 accept AS39600 # LIXIUM
import:     from AS24776 accept AS24776 # INFOCLIP
import:     from AS44141 accept AS44141 # DEVCLIC
import:     from AS34006 accept AS34006 # VEEPEE
import:     from AS29608 accept AS29608 # WAN2MANY
import:     from AS44788 accept AS44788 # CRITEO
import:     from AS8723 accept AS8723 # INTEGRA
import:     from AS44099 accept AS44099 # RUNISO
import:     from AS8560 accept AS8560 # 1&1
import:     from AS9036 accept AS9036 # NEURONNEXION
import:     from AS6738 accept AS6738 # DRI
import:     from AS31688 accept AS31688 # SPLIO
import:     from AS35189 accept AS35189 # KAZAR
import:     from AS36408 accept AS36408 # CDNETWORKS
import:     from AS50858 accept AS50858 # SOLUTIONS-INFORMATIQUES
import:     from AS42456 accept AS42456 # WIDEVOIP
import:     from AS47841 accept AS47841 # OXALIDE
import:     from AS4651 accept AS4651 # CAT TELECOM
import:     from AS50234 accept AS50234 # EULERIAN
import:     from AS44444 accept AS44444 # WEBSENSE
import:     from AS29169 accept AS29169 # GANDI
import:     from AS20940 accept AS20940 # AKAMAI
import:     from AS35625 accept AS35625 # AVENIR TELEMATIQUE
import:     from AS15826 accept AS15826 # NFRANCE
import:     from AS8554 accept AS8554 # TAS FRANCE
import:     from AS16217 accept AS16217 # LONGPHONE
import:     from AS25593 accept AS25593 # LINKBYNET
import:     from AS39912 accept AS39912 # ASCUS/I3B
import:     from AS30781 accept AS30781 # JAGUAR-NETWORK
import:     from AS44334 accept AS44334 # RTL-FRANCE
import:     from AS35655 accept AS35655 # OXYD
import:     from AS31564 accept AS31564 # HEXAGLOBE
import:     from AS5580 accept AS5580 # ATRATOIP
import:     from AS30889 accept AS30889 # WAYCOM
import:     from AS8075 accept AS8075 # MICROSOFT
import:     from AS30071 accept AS30071 # OCCAID
export:     to AS39180 announce AS33835 # LASOTEL
export:     to AS35393 announce AS33835 # EUROWEB
export:     to AS20900 announce AS33835 # INTERMEDIASUD
export:     to AS6939 announce AS33835 # HURRICANE ELECTRIC
export:     to AS39600 announce AS33835 # LIXIUM
export:     to AS24776 announce AS33835 # INFOCLIP
export:     to AS44141 announce AS33835 # DEVCLIC
export:     to AS34006 announce AS33835 # VEEPEE
export:     to AS29608 announce AS33835 # WAN2MANY
export:     to AS44788 announce AS33835 # CRITEO
export:     to AS8723 announce AS33835 # INTEGRA
export:     to AS44099 announce AS33835 # RUNISO
export:     to AS8560 announce AS33835 # 1&1
export:     to AS9036 announce AS33835 # NEURONNEXION
export:     to AS6738 announce AS33835 # DRI
export:     to AS31688 announce AS33835 # SPLIO
export:     to AS35189 announce AS33835 # KAZAR
export:     to AS36408 announce AS33835 # CDNETWORKS
export:     to AS50858 announce AS33835 # SOLUTIONS-INFORMARTIQUES
export:     to AS42456 announce AS33835 # WIDEVOIP
export:     to AS47841 announce AS33835 # OXALIDE
export:     to AS4651 announce AS33835 # CAT TELECOM
export:     to AS50234 announce AS33835 # EULERIAN
export:     to AS44444 announce AS33835 # WEBSENSE
export:     to AS29169 announce AS33835 # GANDI
export:     to AS20940 announce AS33835 # AKAMAI
export:     to AS35625 announce AS33835 # AVENIR TELEMATIQUE
export:     to AS15826 announce AS33835 # NFRANCE
export:     to AS8554 announce AS33835 # TAS FRANCE
export:     to AS16217 announce AS33835 # LONGPHONE
export:     to AS25593 announce AS33835 # LINKBYNET
export:     to AS39912 announce AS33835 # ASCUS/I3B
export:     to AS30781 announce AS33835 # JAGUAR-NETWORK
export:     to AS44334 announce AS33835 # RTL-FRANCE
export:     to AS35655 announce AS33835 # OXYD
export:     to AS31564 announce AS33835 # HEXAGLOBE
export:     to AS5580 announce AS33835 # ATRATOIP
export:     to AS30889 announce AS33835 # WAYCOM
export:     to AS28877 announce AS33835 # AZURIA
export:     to AS8075 announce AS33835 # MICROSOFT
export:     to AS30071 announce AS33835 # OCCAID
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    - Advertised prefixes -
remarks:    217.169.240.0/20
remarks:    92.42.216.0/21
remarks:    130.185.168.0/21
remarks:    185.21.104.0/22
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    - Peering informations -
remarks:    * France-IX : 1Gbits - 37.49.236.8 - 2001:7f8:54::8
remarks:    * Equinix-PAA : 1Gbits - 195.42.144.109 - 2001:7F8:43::3:3835:1
remarks:    More information : http://as33835.peeringdb.com
remarks:    -------------------------------------------------------------------
remarks:    abuse : abuse@weaccess.fr
remarks:    peerings : peering@weaccess.fr
remarks:    operationnal issues : noc@weaccess.fr
remarks:    ===================================================================
org:      ORG-II8-RIPE
admin-c:    JJ3208-RIPE
tech-c:     JJ3208-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INFOSAT
created:    2004-08-12T08:11:24Z
last-modified: 2020-01-23T13:11:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-II8-RIPE
org-name:    WEACCESS GROUP S.A.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    59, rue Caroline Herschel
        Technopole du Madrillet
address:    76800
address:    Saint Etienne du Rouvray
address:    FRANCE
phone:     +33974768278
admin-c:    JJ3208-RIPE
abuse-c:    IAH12-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INFOSAT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INFOSAT
created:    2004-07-05T11:43:41Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julien Jordan
address:    WEACCESS GROUP
address:    59, rue Caroline Herschel
address:    Technopole du Madrillet
address:    76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
address:    France
phone:     +33 974 768 278
nic-hdl:    JJ3208-RIPE
mnt-by:     MNT-INFOSAT
created:    2011-11-16T10:24:47Z
last-modified: 2019-12-03T15:02:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]