| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BOC AS33832

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33832
as-name:    BOC
org:      ORG-BOCG1-RIPE
import:     from AS48918 accept ANY
export:     to AS48918 announce AS33832
import:     from AS25058 accept ANY
export:     to AS25058 announce AS33832
admin-c:    MB39391-RIPE
tech-c:     RMH23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-boc-1-mnt
mnt-by:     mnt-globalways
created:    2015-05-08T12:52:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:35:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BOCG1-RIPE
org-name:    Blue Ocean Capital GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Nrdliche Mnchner Strae 14 A
address:    82031
address:    Grnwald
address:    GERMANY
phone:     +49 172 7771272
admin-c:    MB39391-RIPE
abuse-c:    GWNC1-RIPE
mnt-ref:    de-boc-1-mnt
mnt-ref:    mnt-momo
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-momo
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-05-06T15:45:00Z
last-modified: 2021-05-26T10:04:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Binder
address:    Paul-Heyse-Str. 6
address:    80336
address:    Munich
address:    GERMANY
phone:     +49 711 25290240
nic-hdl:    MB39391-RIPE
mnt-by:     de-boc-1-mnt
created:    2015-05-06T15:44:58Z
last-modified: 2015-05-06T15:44:59Z
source:     RIPE

person:     Richard Hartmann
address:    GERMANY
phone:     +49 89323 56 156
nic-hdl:    RMH23-RIPE
mnt-by:     MNT-RICHIH
created:    2009-03-26T20:05:29Z
last-modified: 2018-02-15T07:41:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]