| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BOR-AS AS33825

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33825
as-name:    BOR-AS
org:      ORG-BOR2-RIPE
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS33825
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS33825
admin-c:    II724-RIPE
tech-c:     II724-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SPNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-01-26T09:02:46Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-BOR2-RIPE
org-name:    Interimpex Ltd.
org-type:    OTHER
country:    BG
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR28799-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2007-01-16T15:53:39Z
last-modified: 2022-10-31T14:53:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Ivanov
address:    Interimpex
address:    Sofia , Gurko St. N:38
phone:     +359 2 9809517
nic-hdl:    II724-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2012-01-13T11:33:06Z
last-modified: 2012-01-13T11:33:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]