| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GEMENII-NETWORK AS33823

as-block:    AS33792 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33823
as-name:    GEMENII-NETWORK
descr:     PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES
descr:     Broadband Internet Service Provider in Bucharest, Romania
member-of:   AS-GEMENII
import:     from AS39107 action pref=100; accept AS-INTERLANRO
import:     from AS35267 action pref=100; accept AS-SKYINET
import:     from AS39737 accept AS-NETVISIONTEL
import:     from AS39756 accept AS39756
import:     from AS34304 accept AS-Teen
import:     from AS35161 accept ANY
export:     to AS39107 announce AS-GEMENII
export:     to AS35267 announce ANY
export:     to AS39737 announce AS-GEMENII
export:     to AS39756 announce AS-GEMENII
export:     to AS34304 announce AS-GEMENII
export:     to AS35161 announce ANY
remarks:    ===== Peers IPv4 =====
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-GEMENII
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-GEMENII
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-GEMENII
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-GEMENII
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-GEMENII
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-GEMENII
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 announce AS-GEMENII
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-GEMENII
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-GEMENII
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-GEMENII
import:     from AS26415 accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS-GEMENII
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-GEMENII
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-GEMENII
import:     from AS34655 accept AS-DDITS
export:     to AS34655 announce AS-GEMENII
import:     from AS36692 accept AS-OPENDNS
export:     to AS36692 announce AS-GEMENII
import:     from AS43289 accept AS43289:AS-EXPORT
export:     to AS43289 announce AS-GEMENII
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
export:     to AS57976 announce AS-GEMENII
import:     from AS205488 accept AS-FROOT
export:     to AS205488 announce AS-GEMENII
remarks:    ===== Peers IPv6 =====
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34655 accept AS-DDITS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34655 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43289 accept AS43289:AS-EXPORT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43289 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZARD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-GEMENII
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205488 accept AS-FROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205488 announce AS-GEMENII
remarks:    ===== BGP policy =====
remarks:    33823:1000 Announce international (default)
remarks:    33823:1001 Prepend + 1
remarks:    33823:1002 Prepend + 2
remarks:    33823:1003 Prepend + 3
remarks:    33823:1009 No announce
remarks:    33823:2000 Announce metro (default)
remarks:    33823:2001 Prepend + 1
remarks:    33823:2002 Prepend + 2
remarks:    33823:2003 Prepend + 3
remarks:    33823:2009 No announce
remarks:    33823:80 Local pref 80
remarks:    33823:100 Local pref 100
remarks:    33823:150 Local pref 150 (default)
remarks:    ===== Peering info =====
remarks:    peerwith.me/as33823
remarks:    InterLAN Internet Exchange
remarks:    NXDATA, Bucharest, Romania
org:      ORG-PTMS2-RIPE
admin-c:    BAE8-RIPE
tech-c:     AN31507-RIPE
tech-c:     TC3455-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GEMENII-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-08-10T11:31:48Z
last-modified: 2021-02-10T11:15:54Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BTS33-RIPE

organisation:  ORG-PTMS2-RIPE
org-name:    PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES SRL
descr:     GEMENII NETWORK
org-type:    OTHER
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
geoloc:     44.46193884738769 26.124892830848694
phone:     +40-21-2420392
phone:     +40-31-7102220
fax-no:     +40-21-2420394
abuse-c:    AR20023-RIPE
admin-c:    BAE8-RIPE
tech-c:     PTN23-RIPE
tech-c:     TC3455-RIPE
mnt-by:     GEMENII-MNT
mnt-ref:    GEMENII-MNT
created:    2013-11-28T11:18:47Z
last-modified: 2018-11-22T16:18:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS33823 NOC
remarks:    https://as33823.peeringdb.com
abuse-mailbox: abuse@gemenii.ro
org:      ORG-PTMS2-RIPE
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
nic-hdl:    AN31507-RIPE
mnt-by:     BITWAY-MNT
mnt-by:     GEMENII-MNT
created:    2018-11-14T22:15:43Z
last-modified: 2018-11-14T22:21:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eric Andrei Baleanu
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-21-2420392
phone:     +40-31-7102220
fax-no:     +40-21-2420394
org:      ORG-PTMS2-RIPE
org:      ORG-BTS13-RIPE
nic-hdl:    BAE8-RIPE
mnt-by:     GEMENII-MNT
mnt-by:     BITWAY-MNT
created:    2004-08-04T03:32:12Z
last-modified: 2019-11-04T01:14:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tudor Cristian
address:    Bucharest
phone:     +40.723.516.024
nic-hdl:    TC3455-RIPE
mnt-by:     TCVNET-MNT
created:    2011-11-23T10:56:09Z
last-modified: 2018-02-22T12:16:26Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS33823 NOC
remarks:    https://as33823.peeringdb.com
abuse-mailbox: abuse@gemenii.ro
org:      ORG-PTMS2-RIPE
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
nic-hdl:    AN31507-RIPE
mnt-by:     BITWAY-MNT
mnt-by:     GEMENII-MNT
created:    2018-11-14T22:15:43Z
last-modified: 2018-11-14T22:21:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PTMS2-RIPE
org-name:    PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES SRL
descr:     GEMENII NETWORK
org-type:    OTHER
address:    Bd. Ghica Tei nr. 137, sector 2
address:    023705
address:    Bucharest
address:    Romania
geoloc:     44.46193884738769 26.124892830848694
phone:     +40-21-2420392
phone:     +40-31-7102220
fax-no:     +40-21-2420394
abuse-c:    AR20023-RIPE
admin-c:    BAE8-RIPE
tech-c:     PTN23-RIPE
tech-c:     TC3455-RIPE
mnt-by:     GEMENII-MNT
mnt-ref:    GEMENII-MNT
created:    2013-11-28T11:18:47Z
last-modified: 2018-11-22T16:18:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]