| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PIXELPARK-AS AS33811

as-block:    AS33792 - AS34436
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33811
as-name:    PIXELPARK-AS
org:      ORG-PA104-RIPE
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | AS33811 (as macro: AS-PIXEL-UP) |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | AS33811 maintains an open peering policy. We'd like to |
remarks:    | peer with any AS that keeps their RIPE DB records clean. |
remarks:    | We prefer to use passwords on BGP sessions. |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | In case of technical problems please contact: |
remarks:    | PIXELPARK Informationstechnologie |
remarks:    | 8x5 @ pixelpark.com Tel.: +49 30 5058 1701 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | Direct abuse information to: 8x5 @ pixelpark.com |
remarks:    | Direct peering requests to: peering @ pixelpark.com |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | Upstreams |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Cogent Communications
import:     from AS174 149.6.170.61 at 149.6.170.62 accept ANY
export:     to AS174 149.6.170.61 at 149.6.170.62 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Teliasonera International Carrier
import:     from AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.82 accept ANY
import:     from AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.84 accept ANY
export:     to AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.82 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.84 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | BCIX Peers |
remarks:    | Peering v4 address: 193.178.185.71 |
remarks:    | 193.178.185.73 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > BCIX Route Servers
remarks:    > Includes Peerings to I/P/B, Init AG and others
import:     from AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.71 accept AS-BCIX
import:     from AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.73 accept AS-BCIX
import:     from AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.71 accept AS-BCIX
import:     from AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.73 accept AS-BCIX
export:     to AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Apple Inc.
import:     from AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.71 accept AS-APPLE
import:     from AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.73 accept AS-APPLE
import:     from AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.71 accept AS-APPLE
import:     from AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.73 accept AS-APPLE
export:     to AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > D-HOSTING GmbH
import:     from AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.71 accept AS-ALL
import:     from AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.73 accept AS-ALL
import:     from AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.71 accept AS-ALL
import:     from AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.73 accept AS-ALL
export:     to AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Versatel Deutschland Holding GmbH
import:     from AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.71 accept AS-VT-TRANSIT
export:     to AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > DNS:NET internet service gmbh
import:     from AS15366 193.178.185.16 at 193.178.185.71 accept AS-DNSNET
export:     to AS15366 193.178.185.16 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > freenet Cityline GmbH
import:     from AS5430 193.178.185.26 at 193.178.185.71 accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 193.178.185.26 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Packet Clearing House AS42
import:     from AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.71 accept AS-PCH
import:     from AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.73 accept AS-PCH
export:     to AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Packet Clearing House AS3856
import:     from AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.71 accept AS-PCH
import:     from AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.73 accept AS-PCH
export:     to AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Hurricane Electric
import:     from AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.71 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.73 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Kabel Deutschland GmbH
import:     from AS31334 193.178.185.36 at 193.178.185.73 accept AS-KDG
export:     to AS31334 193.178.185.36 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Deutsches Forschungsnetz
import:     from AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.71 accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    > Hofnetz & IT Services GmbH
import:     from AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.71 accept AS-HOFNETZ
import:     from AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.73 accept AS-HOFNETZ
export:     to AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > e.discom Telekommunikation GmbH
import:     from AS12693 193.178.185.46 at 193.178.185.71 accept AS-EDISCOM
export:     to AS12693 193.178.185.46 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Individual Networks e.V.
import:     from AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.71 accept AS-IN-BERLIN
import:     from AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.71 accept AS-IN-BERLIN
import:     from AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.73 accept AS-IN-BERLIN
import:     from AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.73 accept AS-IN-BERLIN
export:     to AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Strato AG
import:     from AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.71 accept AS-STRATORZ
import:     from AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.73 accept AS-STRATORZ
export:     to AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > RETN Ltd.
import:     from AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.73 accept AS-RETN
export:     to AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > DENIC eG
import:     from AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.71 accept AS31529
import:     from AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.73 accept AS31529
export:     to AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > internet4YOU GmbH & Co. KG
import:     from AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.71 accept AS-INTERNET4YOU
import:     from AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.73 accept AS-INTERNET4YOU
export:     to AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Noris Network AG
import:     from AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.71 accept AS-NORIS
import:     from AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.73 accept AS-NORIS
export:     to AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > MPeX.net GmbH
import:     from AS-MPEXNETWORKS 193.178.185.77 at 193.178.185.73 accept AS-MPEXNETWORKS
export:     to AS-MPEXNETWORKS 193.178.185.77 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > INET-People Provider Services
import:     from AS25074 193.178.185.78 at 193.178.185.73 accept AS-INETBONE
export:     to AS25074 193.178.185.78 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > PHADE Software - PowerWeb
import:     from AS25074 193.178.185.80 at 193.178.185.73 accept AS25074
export:     to AS25074 193.178.185.80 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > HanseNet Telekommunikation GmbH
import:     from AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.71 accept AS-HANSENET
import:     from AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.73 accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:     to AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | OpenCarrier Peers |
remarks:    | Peering v4 address: 194.54.95.122 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Includes Peerings to Arcor, Colt and many others
import:     from AS41692 194.54.95.121 at 194.54.95.122 accept ANY
export:     to AS41692 194.54.95.121 at 194.54.95.122 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | KleyReX Peers |
remarks:    | Peering v4 address: 193.189.82.83 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > KleyReX Route Servers
remarks:    > Includes Peerings to Akamai, Hetzner, Belgacom and others
import:     from AS31142 193.189.82.251 at 193.189.82.83 accept AS-KLEYREX-RS1
export:     to AS31142 193.189.82.251 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Metropolitan Area Network Darmstadt
import:     from AS8365 193.189.82.22 at 193.189.82.83 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 193.189.82.22 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Trusted Network GmbH
import:     from AS21385 193.189.82.32 at 193.189.82.83 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 193.189.82.32 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Star-Hosting e.K.
import:     from AS-STARHOSTING 193.189.82.62 at 193.189.82.83 accept AS-STARHOSTING
export:     to AS-STARHOSTING 193.189.82.62 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Accelerated IT Services GmbH
import:     from AS31400 193.189.82.65 at 193.189.82.83 accept AS-ACCELERATED
export:     to AS31400 193.189.82.65 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    > Funke Internet Services Ltd.
import:     from AS34764 193.189.82.92 at 193.189.82.83 accept AS-FISDE
export:     to AS34764 193.189.82.92 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:
admin-c:    PP11111-RIPE
tech-c:     PP11111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PIXELPARK-MNT
created:    2004-08-05T12:29:25Z
last-modified: 2019-10-07T09:45:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA104-RIPE
org-name:    Digitas GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Heidi-Kabel-Platz 2
address:    20099
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +493050581750
fax-no:     +493050581400
admin-c:    KK3002-RIPE
admin-c:    MS53081-RIPE
mnt-ref:    PIXELPARK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PIXELPARK-MNT
abuse-c:    PAH32-RIPE
created:    2005-08-10T11:11:05Z
last-modified: 2024-04-25T07:57:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Pixelpark GmbH - Hosting Services
address:    Pixelpark GmbH
address:    Leibnizstrasse 65
address:    D-10629 Berlin
address:    Germany
org:      ORG-PA104-RIPE
admin-c:    KK3002-RIPE
tech-c:     MS53081-RIPE
nic-hdl:    PP11111-RIPE
mnt-by:     PIXELPARK-MNT
created:    2008-05-26T10:32:36Z
last-modified: 2023-12-27T17:52:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]