| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:   PIXELPARK-AS AS33811

as-block:       AS33792 - AS34984
descr:          RIPE NCC ASN block
remarks:        These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
created:        2022-01-11T09:20:04Z
last-modified:  2022-01-11T09:20:04Z
source:         RIPE


aut-num:        AS33811
as-name:        PIXELPARK-AS
org:            ORG-PA104-RIPE
remarks:
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | AS33811 (as macro: AS-PIXEL-UP) |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | AS33811 maintains an open peering policy. We'd like to |
remarks:        | peer with any AS that keeps their RIPE DB records clean. |
remarks:        | We prefer to use passwords on BGP sessions. |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | In case of technical problems please contact: |
remarks:        | PIXELPARK Informationstechnologie |
remarks:        | 8x5 @ pixelpark.com Tel.: +49 30 5058 1701 |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | Direct abuse information to: 8x5 @ pixelpark.com |
remarks:        | Direct peering requests to: peering @ pixelpark.com |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | Upstreams |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Cogent Communications
import:         from AS174 149.6.170.61 at 149.6.170.62 accept ANY
export:         to AS174 149.6.170.61 at 149.6.170.62 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Teliasonera International Carrier
import:         from AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.82 accept ANY
import:         from AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.84 accept ANY
export:         to AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.82 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS1299 213.248.79.81 at 213.248.79.84 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | BCIX Peers |
remarks:        | Peering v4 address: 193.178.185.71 |
remarks:        | 193.178.185.73 |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > BCIX Route Servers
remarks:        > Includes Peerings to I/P/B, Init AG and others
import:         from AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.71 accept AS-BCIX
import:         from AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.73 accept AS-BCIX
import:         from AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.71 accept AS-BCIX
import:         from AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.73 accept AS-BCIX
export:         to AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Apple Inc.
import:         from AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.71 accept AS-APPLE
import:         from AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.73 accept AS-APPLE
import:         from AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.71 accept AS-APPLE
import:         from AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.73 accept AS-APPLE
export:         to AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > D-HOSTING GmbH
import:         from AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.71 accept AS-ALL
import:         from AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.73 accept AS-ALL
import:         from AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.71 accept AS-ALL
import:         from AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.73 accept AS-ALL
export:         to AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS12732 193.178.185.1 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS12732 193.178.185.2 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Versatel Deutschland Holding GmbH
import:         from AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.71 accept AS-VT-TRANSIT
export:         to AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > DNS:NET internet service gmbh
import:         from AS15366 193.178.185.16 at 193.178.185.71 accept AS-DNSNET
export:         to AS15366 193.178.185.16 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > freenet Cityline GmbH
import:         from AS5430 193.178.185.26 at 193.178.185.71 accept AS-FREENETDE
export:         to AS5430 193.178.185.26 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Packet Clearing House AS42
import:         from AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.71 accept AS-PCH
import:         from AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.73 accept AS-PCH
export:         to AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Packet Clearing House AS3856
import:         from AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.71 accept AS-PCH
import:         from AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.73 accept AS-PCH
export:         to AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Hurricane Electric
import:         from AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.71 accept AS-HURRICANE
import:         from AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.73 accept AS-HURRICANE
export:         to AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Kabel Deutschland GmbH
import:         from AS31334 193.178.185.36 at 193.178.185.73 accept AS-KDG
export:         to AS31334 193.178.185.36 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Deutsches Forschungsnetz
import:         from AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.71 accept AS-DFNTOWINISP
export:         to AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        -----------------------------------------------------------
remarks:        > Hofnetz & IT Services GmbH
import:         from AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.71 accept AS-HOFNETZ
import:         from AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.73 accept AS-HOFNETZ
export:         to AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > e.discom Telekommunikation GmbH
import:         from AS12693 193.178.185.46 at 193.178.185.71 accept AS-EDISCOM
export:         to AS12693 193.178.185.46 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Individual Networks e.V.
import:         from AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.71 accept AS-IN-BERLIN
import:         from AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.71 accept AS-IN-BERLIN
import:         from AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.73 accept AS-IN-BERLIN
import:         from AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.73 accept AS-IN-BERLIN
export:         to AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Strato AG
import:         from AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.71 accept AS-STRATORZ
import:         from AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.73 accept AS-STRATORZ
export:         to AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > RETN Ltd.
import:         from AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.73 accept AS-RETN
export:         to AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > DENIC eG
import:         from AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.71 accept AS31529
import:         from AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.73 accept AS31529
export:         to AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > internet4YOU GmbH & Co. KG
import:         from AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.71 accept AS-INTERNET4YOU
import:         from AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.73 accept AS-INTERNET4YOU
export:         to AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS29014 193.178.185.69 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Noris Network AG
import:         from AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.71 accept AS-NORIS
import:         from AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.73 accept AS-NORIS
export:         to AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS12337 193.178.185.76 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > MPeX.net GmbH
import:         from AS-MPEXNETWORKS 193.178.185.77 at 193.178.185.73 accept AS-MPEXNETWORKS
export:         to AS-MPEXNETWORKS 193.178.185.77 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > INET-People Provider Services
import:         from AS25074 193.178.185.78 at 193.178.185.73 accept AS-INETBONE
export:         to AS25074 193.178.185.78 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > PHADE Software - PowerWeb
import:         from AS25074 193.178.185.80 at 193.178.185.73 accept AS25074
export:         to AS25074 193.178.185.80 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > HanseNet Telekommunikation GmbH
import:         from AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.71 accept AS-HANSENET
import:         from AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.73 accept AS-HANSENET
export:         to AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.71 announce AS-PIXEL-UP
export:         to AS13184 193.178.185.101 at 193.178.185.73 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | OpenCarrier Peers |
remarks:        | Peering v4 address: 194.54.95.122 |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Includes Peerings to Arcor, Colt and many others
import:         from AS41692 194.54.95.121 at 194.54.95.122 accept ANY
export:         to AS41692 194.54.95.121 at 194.54.95.122 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        | KleyReX Peers |
remarks:        | Peering v4 address: 193.189.82.83 |
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > KleyReX Route Servers
remarks:        > Includes Peerings to Akamai, Hetzner, Belgacom and others
import:         from AS31142 193.189.82.251 at 193.189.82.83 accept AS-KLEYREX-RS1
export:         to AS31142 193.189.82.251 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Metropolitan Area Network Darmstadt
import:         from AS8365 193.189.82.22 at 193.189.82.83 accept AS-MANDA
export:         to AS8365 193.189.82.22 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Trusted Network GmbH
import:         from AS21385 193.189.82.32 at 193.189.82.83 accept AS-TNIB
export:         to AS21385 193.189.82.32 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Star-Hosting e.K.
import:         from AS-STARHOSTING 193.189.82.62 at 193.189.82.83 accept AS-STARHOSTING
export:         to AS-STARHOSTING 193.189.82.62 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Accelerated IT Services GmbH
import:         from AS31400 193.189.82.65 at 193.189.82.83 accept AS-ACCELERATED
export:         to AS31400 193.189.82.65 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:        +-----------------------------------------------------------
remarks:        > Funke Internet Services Ltd.
import:         from AS34764 193.189.82.92 at 193.189.82.83 accept AS-FISDE
export:         to AS34764 193.189.82.92 at 193.189.82.83 announce AS-PIXEL-UP
remarks:
remarks:
admin-c:        PP11111-RIPE
tech-c:         PP11111-RIPE
status:         ASSIGNED
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         PIXELPARK-MNT
created:        2004-08-05T12:29:25Z
last-modified:  2019-10-07T09:45:36Z
source:         RIPE

organisation:   ORG-PA104-RIPE
org-name:       Digitas Pixelpark GmbH
country:        DE
org-type:       LIR
address:        Leibnizstrasse 65
address:        D-10629
address:        Berlin
address:        GERMANY
phone:          +493050581750
fax-no:         +493050581400
admin-c:        KK3002-RIPE
admin-c:        AK2807-RIPE
admin-c:        MS53081-RIPE
mnt-ref:        PIXELPARK-MNT
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         PIXELPARK-MNT
abuse-c:        PAH32-RIPE
created:        2005-08-10T11:11:05Z
last-modified:  2021-10-18T12:50:32Z
source:         RIPE # Filtered

role:           Pixelpark GmbH - Hosting Services
address:        Pixelpark GmbH
address:        Leibnizstrasse 65
address:        D-10629 Berlin
address:        Germany
org:            ORG-PA104-RIPE
admin-c:        KK3002-RIPE
tech-c:         AK2807-RIPE
tech-c:         MS53081-RIPE
nic-hdl:        PP11111-RIPE
mnt-by:         PIXELPARK-MNT
created:        2008-05-26T10:32:36Z
last-modified:  2021-10-22T14:30:48Z
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]