| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Telefonica_de_Espana AS3352

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3352
as-name:    Telefonica_de_Espana
org:      ORG-TDE1-RIPE
import:     from AS15732 action pref=100; accept AS15732
import:     from AS215298 action pref=100; accept AS215298
import:     from AS211359 action pref=100; accept AS211359
import:     from AS212377 action pref=100; accept AS212377
import:     from AS200165 action pref=100; accept AS200165
import:     from AS51152 action pref=100; accept AS51152
import:     from AS200892 action pref=100; accept AS200892
import:     from AS51152 action pref=100; accept AS51152
import:     from AS3573 action pref=100; accept AS3573
import:     from AS60493 action pref=100; accept AS60493
import:     from AS210007 action pref=100; accept AS210007
import:     from AS198653 action pref=100; accept AS198653
import:     from AS212230 action pref=100; accept AS212230
import:     from AS204748 action pref=100; accept AS204748
import:     from AS204062 action pref=100; accept AS204062
import:     from AS206276 action pref=100; accept AS206276
import:     from AS201976 action pref=100; accept AS201976
import:     from AS60314 action pref=100; accept AS60314
import:     from AS209259 action pref=100; accept AS209259
export:     to AS60314 announce ANY
export:     to AS3573 announce ANY
export:     to AS201976 announce ANY
import:     from AS206046 action pref=100; accept AS206046
import:     from AS42211 action pref=100; accept AS42211
import:     from AS2134 action pref=100; accept AS2134
import:     from AS204993 action pref=100; accept AS204993
import:     from AS34285 action pref=100; accept AS34285
import:     from AS6813 action pref=100; accept AS6813
import:     from AS8659 action pref=100; accept AS8659
import:     from AS9075 action pref=100; accept AS9075
import:     from AS12321 action pref=100; accept AS12321
import:     from AS12357 action pref=100; accept AS12357
import:     from AS12386 action pref=100; accept AS12386
import:     from AS12492 action pref=100; accept AS12492
import:     from AS12430 action pref=100; accept AS12430
import:     from AS12715 action pref=100; accept AS12715
import:     from AS12882 action pref=100; accept AS12882
import:     from AS12924 action pref=100; accept AS12924
import:     from AS12956 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12980 action pref=100; accept AS12980
import:     from AS13195 action pref=100; accept AS13195
import:     from AS13445 action pref=100; accept AS13445
import:     from AS205104 action pref=100; accept AS205104
import:     from AS15548 action pref=100; accept AS15548
import:     from AS20905 action pref=100; accept AS20905
import:     from AS42211 action pref=100; accept AS42211
import:     from AS15608 action pref=100; accept AS15608
import:     from AS15711 action pref=100; accept AS15711
import:     from AS16153 action pref=100; accept AS16153
import:     from AS16203 action pref=100; accept AS16203
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS16371 AS46281 AS48958 AS51718 AS56732
import:     from AS16373 action pref=100; accept AS16373
import:     from AS16383 action pref=100; accept AS16383
import:     from AS20748 action pref=100; accept AS20748
import:     from AS20784 action pref=100; accept AS20784
import:     from AS20906 action pref=100; accept AS20906
import:     from AS21193 action pref=100; accept AS21193
import:     from AS21223 action pref=100; accept AS21223
import:     from AS24920 action pref=100; accept AS24920
import:     from AS24592 action pref=100; accept AS24592
import:     from AS25247 action pref=100; accept AS25247
import:     from AS25261 action pref=100; accept AS25261
export:     to AS211359 announce ANY
export:     to AS200892 announce ANY
import:     from AS25267 action pref=100; accept AS25267
import:     from AS25356 action pref=100; accept AS25356
import:     from AS25412 action pref=100; accept AS25412
import:     from AS25479 action pref=100; accept AS25479
import:     from AS25508 action pref=100; accept AS25508
import:     from AS25544 action pref=100; accept AS25544
import:     from AS25285 action pref=100; accept AS25285
import:     from AS28977 action pref=100; accept AS28977
import:     from AS29464 action pref=100; accept AS29464
import:     from AS29661 action pref=100; accept AS29661
import:     from AS29612 action pref=100; accept AS29612
import:     from AS29967 action pref=100; accept AS29967
import:     from AS30846 action pref=100; accept AS30846
import:     from AS30937 action pref=100; accept AS30937
import:     from AS30939 action pref=100; accept AS30939
import:     from AS31164 action pref=100; accept AS31164
import:     from AS31341 action pref=100; accept AS31341
import:     from AS31418 action pref=100; accept AS31418
import:     from AS31627 action pref=100; accept AS31627
import:     from AS34828 action pref=100; accept AS34828
import:     from AS35167 action pref=100; accept AS35167
import:     from AS35264 action pref=100; accept AS35264
import:     from AS35454 action pref=100; accept AS35454
import:     from AS35700 action pref=100; accept AS35700
import:     from AS39551 action pref=100; accept AS39551
import:     from AS39576 action pref=100; accept AS39576
import:     from AS40973 action pref=100; accept AS40973
import:     from AS41072 action pref=100; accept AS41072
import:     from AS41569 action pref=100; accept AS41569
import:     from AS42212 action pref=100; accept AS42212
import:     from AS43697 action pref=100; accept AS43697
import:     from AS43919 action pref=100; accept AS43919
import:     from AS44127 action pref=100; accept AS44127
import:     from AS206826 action pref=100; accept AS206826
import:     from AS201748 action pref=100; accept AS201748
import:     from AS49343 action pref=100; accept AS49343
import:     from AS205457 action pref=100; accept AS205457
import:     from AS204616 action pref=100; accept AS204616
import:     from AS198871 action pref=100; accept AS198871
import:     from AS47209 action pref=100; accept AS47209
import:     from AS205456 action pref=100; accept AS205456
import:     from AS200669 action pref=100; accept AS200669
import:     from AS200555 action pref=100; accept AS200555
import:     from AS206208 action pref=100; accept AS206208
import:     from AS204683 action pref=100; accept AS204683
import:     from AS199589 action pref=100; accept AS199589
import:     from AS39738 action pref=100; accept AS39738
import:     from AS202047 action pref=100; accept AS202047
import:     from AS208863 action pref=100; accept AS208863
import:     from AS204667 action pref=100; accept AS204667
import:     from AS44561 action pref=100; accept AS44561
import:     from AS44585 action pref=100; accept AS44585
import:     from AS44707 action pref=100; accept AS44707
import:     from AS44978 action pref=100; accept AS44978
import:     from AS44998 action pref=100; accept AS44998
import:     from AS47973 action pref=100; accept AS47973
import:     from AS48048 action pref=100; accept AS48048
import:     from AS48187 action pref=100; accept AS48187
import:     from AS48202 action pref=100; accept AS48202
import:     from AS48640 action pref=100; accept AS48640
import:     from AS48697 action pref=100; accept AS48697
import:     from AS48868 action pref=100; accept AS48868
import:     from AS48884 action pref=100; accept AS48884
import:     from AS49054 action pref=100; accept AS49054
import:     from AS49576 action pref=100; accept AS49576
import:     from AS49851 action pref=100; accept AS49851
import:     from AS49928 action pref=100; accept AS49928
import:     from AS50235 action pref=100; accept AS50235
import:     from AS50335 action pref=100; accept AS50335
import:     from AS50429 action pref=100; accept AS50429
import:     from AS51678 action pref=100; accept AS51678
import:     from AS51753 action pref=100; accept AS51753
import:     from AS56551 action pref=100; accept AS56551
import:     from AS56989 action pref=100; accept AS56989
import:     from AS59499 action pref=100; accept AS59499
import:     from AS61181 action pref=100; accept AS61181
import:     from AS197478 action pref=100; accept AS197478
import:     from AS197991 action pref=100; accept AS197991
import:     from AS198153 action pref=100; accept AS198153
import:     from AS198355 action pref=100; accept AS198355
import:     from AS198479 action pref=100; accept AS198479
import:     from AS198878 action pref=100; accept AS198878
import:     from AS199134 action pref=100; accept AS199134
import:     from AS202233 action pref=100; accept AS202233
import:     from AS202997 action pref=100; accept AS202997
import:     from AS204654 action pref=100; accept AS204654
import:     from AS208726 action pref=100; accept AS208726
import:     from AS210995 action pref=100; accept AS210995
import:     from AS208635 action pref=100; accept AS208635
import:     from AS49934 action pref=100; accept AS49934
import:     from AS197397 action pref=100; accept AS197397
export:     to AS215298 announce ANY
export:     to AS15732 announce ANY
export:     to AS199589 announce ANY
export:     to AS12430 announce ANY
export:     to AS210995 announce ANY
export:     to AS206208 announce ANY
export:     to AS51152 announce ANY
export:     to AS39738 announce ANY
export:     to AS204683 announce ANY
export:     to AS200669 announce ANY
export:     to AS205104 announce ANY
export:     to AS205456 announce ANY
export:     to AS20905 announce ANY
export:     to AS202047 announce ANY
export:     to AS204667 announce ANY
export:     to AS198871 announce ANY
export:     to AS205457 announce ANY
export:     to AS200555 announce ANY
export:     to AS49343 announce ANY
export:     to AS204616 announce ANY
export:     to AS51152 announce ANY
export:     to AS208863 announce ANY
export:     to AS200165 announce ANY
export:     to AS47209 announce ANY
export:     to AS200165 announce ANY
export:     to AS210007 announce ANY
export:     to AS198653 announce ANY
export:     to AS206826 announce ANY
export:     to AS201748 announce ANY
export:     to AS42211 announce ANY
export:     to AS204748 announce ANY
export:     to AS202997 announce ANY
export:     to AS204062 announce ANY
export:     to AS206276 announce ANY
export:     to AS206046 announce ANY
export:     to AS2134 announce AS-TDE
export:     to AS8311 announce ANY
export:     to AS6813 announce ANY
export:     to AS9075 announce ANY
export:     to AS12321 announce ANY
export:     to AS12357 announce AS-TDE
export:     to AS204993 announce AS-TDE
export:     to AS12386 announce ANY
export:     to AS12492 announce ANY
export:     to AS12715 announce AS-TDE
export:     to AS12882 announce ANY
export:     to AS12924 announce ANY
export:     to AS12956 announce AS-TDE
export:     to AS12980 announce ANY
export:     to AS8659 announce ANY
export:     to AS13195 announce ANY
export:     to AS13287 announce ANY
export:     to AS212230 announce ANY
export:     to AS13445 announce ANY
export:     to AS15548 announce ANY
export:     to AS15608 announce ANY
export:     to AS15711 announce ANY
export:     to AS16153 announce ANY
export:     to AS16203 announce ANY
export:     to AS16371 announce ANY
export:     to AS16373 announce ANY
export:     to AS16383 announce ANY
export:     to AS20748 announce ANY
export:     to AS20784 announce ANY
export:     to AS20906 announce ANY
export:     to AS21193 announce ANY
export:     to AS21223 announce ANY
export:     to AS24592 announce ANY
export:     to AS24920 announce ANY
export:     to AS25247 announce ANY
export:     to AS25261 announce ANY
export:     to AS25267 announce ANY
export:     to AS25285 announce ANY
export:     to AS25356 announce ANY
export:     to AS25412 announce ANY
export:     to AS25479 announce ANY
export:     to AS25508 announce ANY
export:     to AS25544 announce ANY
export:     to AS28977 announce ANY
export:     to AS29464 announce ANY
export:     to AS29612 announce ANY
export:     to AS29661 announce ANY
export:     to AS29967 announce ANY
export:     to AS30846 announce ANY
export:     to AS30937 announce ANY
export:     to AS30939 announce ANY
export:     to AS31164 announce ANY
export:     to AS31341 announce ANY
export:     to AS31418 announce ANY
export:     to AS31627 announce ANY
export:     to AS34828 announce ANY
export:     to AS34285 announce ANY
export:     to AS35167 announce ANY
export:     to AS35264 announce ANY
export:     to AS35454 announce ANY
export:     to AS35700 announce ANY
export:     to AS39551 announce ANY
export:     to AS39576 announce ANY
export:     to AS40973 announce ANY
export:     to AS41072 announce ANY
export:     to AS41569 announce ANY
export:     to AS42212 announce ANY
export:     to AS42211 announce ANY
export:     to AS43697 announce ANY
export:     to AS43919 announce ANY
export:     to AS44127 announce ANY
export:     to AS44561 announce ANY
export:     to AS44585 announce ANY
export:     to AS44707 announce ANY
export:     to AS44978 announce ANY
export:     to AS44998 announce ANY
export:     to AS47973 announce ANY
export:     to AS48048 announce ANY
export:     to AS48187 announce ANY
export:     to AS48202 announce ANY
export:     to AS48640 announce ANY
export:     to AS48697 announce ANY
export:     to AS48710 announce ANY
export:     to AS48868 announce ANY
export:     to AS48884 announce ANY
export:     to AS49054 announce ANY
export:     to AS49576 announce ANY
export:     to AS49851 announce ANY
export:     to AS49928 announce ANY
export:     to AS50235 announce ANY
export:     to AS50335 announce ANY
export:     to AS50429 announce ANY
export:     to AS51678 announce ANY
export:     to AS51753 announce ANY
export:     to AS56551 announce ANY
export:     to AS56989 announce ANY
export:     to AS59499 announce ANY
export:     to AS61181 announce ANY
export:     to AS197478 announce ANY
export:     to AS197991 announce ANY
export:     to AS198153 announce ANY
export:     to AS198355 announce ANY
export:     to AS198479 announce ANY
export:     to AS198878 announce ANY
export:     to AS199134 announce ANY
export:     to AS202233 announce ANY
export:     to AS204654 announce ANY
export:     to AS208726 announce ANY
export:     to AS212377 announce ANY
export:     to AS208635 announce ANY
export:     to AS49934 announce ANY
export:     to AS197397 announce ANY
admin-c:    ATdE1-RIPE
admin-c:    KIX1-RIPE
tech-c:     IRT15-RIPE
tech-c:     TTdE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAINT-AS3352
created:    2002-08-28T10:33:26Z
last-modified: 2024-03-19T09:14:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TDE1-RIPE
org-name:    TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Gran Via 28
address:    28013
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34915846842
fax-no:     +34915846842
admin-c:    ATdE1-RIPE
admin-c:    KIX1-RIPE
mnt-ref:    MAINT-AS3352
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAINT-AS3352
abuse-c:    NSYS2-RIPE
created:    2004-04-17T11:18:22Z
last-modified: 2022-07-11T10:23:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administradores Telefonica de Espana
address:    Ronda de la Comunicacion s/n
address:    Edificio Norte 1, planta 6
address:    28050 Madrid
address:    SPAIN
org:      ORG-TDE1-RIPE
admin-c:    KIX1-RIPE
tech-c:     TTDE1-RIPE
nic-hdl:    ATDE1-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
abuse-mailbox: nemesys@telefonica.es
created:    2006-01-18T12:24:41Z
last-modified: 2018-09-18T10:36:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INFR RIMA TRANSITO
address:    Calle Fuente del Rey 1, Aravaca, Madrid
nic-hdl:    IRT15-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
created:    2014-04-23T15:53:00Z
last-modified: 2014-04-23T15:53:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tecnicos Telefonica de Espana
address:    Ronda de la Comunicacion S/N
address:    28050-MADRID
address:    SPAIN
org:      ORG-TDE1-RIPE
admin-c:    TTE2-RIPE
tech-c:     TTE2-RIPE
nic-hdl:    TTdE1-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
abuse-mailbox: nemesys@telefonica.es
created:    2006-01-18T12:39:59Z
last-modified: 2018-09-18T12:08:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rodolfo Garcia Penas
address:    Telefonica de Espaa
address:    Ronda de la Comunicacin s/n
address:    28050 Madrid
address:    Spain
phone:     +34914820830
remarks:    For mail filtering or abuse problems contact with the abuse mailbox
nic-hdl:    KIX1-RIPE
mnt-by:     MAINT-AS3352
created:    2008-11-13T15:53:02Z
last-modified: 2017-10-30T22:03:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]