| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUNNET-AS AS3343

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3343
as-name:    RUNNET-AS
org:      ORG-CR1-RIPE
import:     from AS3267 action pref=50; accept AS-RUNNET
import:     from AS5568 action pref=50; accept AS-RBNET
import:     from AS3058 action pref=50; accept AS-EMNETFSU
import:     from AS2895 action pref=50; accept AS-FREENET
import:     from AS5431 action pref=50; accept AS-FREENET
import:     from AS3218 action pref=50; accept AS-COSMOS
import:     from AS3316 action pref=50; accept AS-RELARN
import:     from AS5523 action pref=50; accept AS-RMT
import:     from AS2683 action pref=50; accept AS-RADIOMSU
import:     from AS2848 action pref=50; accept AS-MSURUNNET
export:     to AS3267 announce ANY
export:     to AS5568 announce ANY
export:     to AS3058 announce ANY
export:     to AS2895 announce ANY
export:     to AS5431 announce ANY
export:     to AS3218 announce ANY
export:     to AS3316 announce ANY
export:     to AS5523 announce ANY
export:     to AS2683 announce ANY
export:     to AS2848 announce ANY
admin-c:    RUN3-RIPE
tech-c:     RUN3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3058-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-07-23T08:58:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CR1-RIPE
org-name:    Federal State Institution "Federal Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Leninsky prospekt, 32a
address:    119334
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959381875
fax-no:     +74959528040
abuse-c:    AR16874-RIPE
admin-c:    AO22-RIPE
admin-c:    AS10629-RIPE
admin-c:    MVK17-RIPE
mnt-ref:    INFR-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3058-MNT
created:    2004-04-17T11:57:00Z
last-modified: 2021-08-11T05:04:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RUNNet NOC
remarks:    Russian Federal University Network
address:    Brusov per., 21-2,
address:    125009
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959692617
fax-no:     +74959692617
nic-hdl:    RUN3-RIPE
org:      ORG-RA27-RIPE
admin-c:    KEB78-RIPE
tech-c:     KEB78-RIPE
tech-c:     VM5808-RIPE
abuse-mailbox: incident@runnet.ru
mnt-by:     INFR-MNT
created:    2018-08-07T20:09:51Z
last-modified: 2018-08-07T20:12:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]