| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cibicom-IP-Network AS3342

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3342
as-name:    Cibicom-IP-Network
org:      ORG-TA906-RIPE
remarks:    !
remarks:    /// Transit \\\
mp-import:   afi any.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS1299 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi any.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3292 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi any.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3356 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi any.unicast from AS31027 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS31027 announce AS-TERACOMDK
remarks:    !
remarks:    /// Peer \\\
mp-import:   afi any.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi any.unicast to AS8075 announce AS-TERACOMDK
remarks:    !
remarks:    /// Customer \\\
mp-import:   afi any.unicast from AS5491 accept AS5491
mp-export:   afi any.unicast to AS5491 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS29266 accept AS-DANMARKSRADIO
mp-export:   afi any.unicast to AS29266 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS31590 accept AS31590
mp-export:   afi any.unicast to AS31590 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS39579 accept AS39579
mp-export:   afi any.unicast to AS39579 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS42686 accept AS42686
mp-export:   afi any.unicast to AS42686 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS43088 accept AS43088
mp-export:   afi any.unicast to AS43088 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS48295 accept AS48295
mp-export:   afi any.unicast to AS48295 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS48854 accept AS-ZITCOM
mp-export:   afi any.unicast to AS48854 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS59701 accept AS-LYTZENIT
mp-export:   afi any.unicast to AS59701 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS59979 accept AS59979
mp-export:   afi any.unicast to AS59979 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS60958 accept AS60958
mp-export:   afi any.unicast to AS60958 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS198452 accept AS198452
mp-export:   afi any.unicast to AS198452 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS198901 accept AS198901
mp-export:   afi any.unicast to AS198901 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS199041 accept AS199041
mp-export:   afi any.unicast to AS199041 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS199795 accept AS199795
mp-export:   afi any.unicast to AS199795 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS200629 accept AS200629
mp-export:   afi any.unicast to AS200629 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS201078 accept AS201078
mp-export:   afi any.unicast to AS201078 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS201455 accept AS201455
mp-export:   afi any.unicast to AS201455 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS204988 accept AS204988
mp-export:   afi any.unicast to AS204988 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS206464 accept AS206464
mp-export:   afi any.unicast to AS206464 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207017 accept AS207017
mp-export:   afi any.unicast to AS207017 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207355 accept AS207355
mp-export:   afi any.unicast to AS207355 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS208310 accept AS208310
mp-export:   afi any.unicast to AS208310 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS210418 accept AS210418
mp-export:   afi any.unicast to AS210418 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS210465 accept AS210465
mp-export:   afi any.unicast to AS210465 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS-SACITAS accept AS-SACITAS
mp-export:   afi any.unicast to AS-SACITAS announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS211457 accept AS211457
mp-export:   afi any.unicast to AS211457 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS44477:AS-207713 accept AS44477:AS-207713
mp-export:   afi any.unicast to AS44477:AS-207713 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207713 accept AS207713
mp-export:   afi any.unicast to AS207713 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS50364 accept AS50364
mp-export:   afi any.unicast to AS50364 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS216313 accept AS216313
mp-export:   afi any.unicast to AS216313 announce ANY
remarks:    !
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    Peering information: http://as3342.peeringdb.com
remarks:    Operations and Maintenance Centre:
remarks:    Phone: +45 4332 2700 Mail: 
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    !
admin-c:    TRCM1-RIPE
tech-c:     TRCM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3342-MNT
created:    2015-11-02T16:28:32Z
last-modified: 2024-04-05T08:12:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA906-RIPE
org-name:    Cibicom A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Industriparken 35-37
address:    2750
address:    Ballerup
address:    DENMARK
phone:     +4570118011
admin-c:    TRCM1-RIPE
tech-c:     TRCM1-RIPE
abuse-c:    TRCM1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS3342-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3342-MNT
created:    2015-04-28T08:59:37Z
last-modified: 2023-05-01T07:15:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Cibicom A/S RIPE Administrators
address:    Industriparken 35-27
address:    2750
address:    Ballerup
address:    DENMARK
remarks:    --- for administrational requests (filtered) ---
remarks:    --- end ---
remarks:    --- for technical requests ---
tech-c:     BO2387-RIPE
tech-c:     MP35933-RIPE
tech-c:     PF8392-RIPE
tech-c:     PA11121-RIPE
tech-c:     JAO-RIPE
remarks:    --- end ---
remarks:    --- for abuse issues ---
abuse-mailbox: abuseripe@cibicom.dk
remarks:    --- end ---
nic-hdl:    TRCM1-RIPE
mnt-by:     AS3342-MNT
created:    2015-04-28T13:54:18Z
last-modified: 2023-05-01T07:24:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]