| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.173.74 (lg) / ec2-3-235-173-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ad4a::3eb:ad4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TeracomDK-IP-Network AS3342

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3342
as-name:    TeracomDK-IP-Network
org:      ORG-TA906-RIPE
remarks:    !
remarks:    /// IPv4 transits \\\
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS-TERACOMDK
remarks:    !
remarks:    /// IPv4 peers \\\
import:     from AS5491 accept AS5491
export:     to AS5491 announce ANY
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS29266 accept AS-DANMARKSRADIO
export:     to AS29266 announce ANY
import:     from AS39642 accept AS-SE-NET
export:     to AS39642 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS42541 accept AS-FIBERBY
export:     to AS42541 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS43088 accept AS43088
export:     to AS43088 announce ANY
import:     from AS51468 accept AS-ONECOM
export:     to AS51468 announce AS-TERACOMDK
import:     from AS48854 accept AS48854
export:     to AS48854 announce ANY
import:     from AS59979 accept AS59979
export:     to AS59979 announce ANY
import:     from AS198452 accept AS198452
export:     to AS198452 announce ANY
import:     from AS200629 accept AS200629
export:     to AS200629 announce ANY
import:     from AS201455 accept AS201455
export:     to AS201455 announce ANY
import:     from AS207017 accept AS207017
export:     to AS207017 announce ANY
import:     from AS211457 accept AS211457
export:     to AS211457 announce ANY
import:     from AS59701 accept AS59701
export:     to AS59701 announce ANY
import:     from AS199041 accept AS199041
export:     to AS199041 announce ANY
import:     from AS210418 accept AS210418
export:     to AS210418 announce ANY
import:     from AS206464 accept AS206464
export:     to AS206464 announce ANY
import:     from AS48295 accept AS48295
export:     to AS48295 announce ANY
remarks:    !
remarks:    /// IPv6 transits \\\
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3292 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-TERACOMDK
remarks:    !
remarks:    /// IPv6 peers \\\
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29266 accept AS-DANMARKSRADIO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29266 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39642 accept AS-SE-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39642 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42541 accept AS-FIBERBY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42541 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43088 accept AS43088
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43088 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48854 accept AS48854
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48854 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 accept AS-ONECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 announce AS-TERACOMDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59979 accept AS59979
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59979 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200629 accept AS200629
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200629 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59701 accept AS59701
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59701 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210418 accept AS210418
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210418 announce ANY
remarks:    !
admin-c:    TRCM1-RIPE
tech-c:     TRCM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TERACOM
created:    2015-11-02T16:28:32Z
last-modified: 2022-09-28T07:00:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA906-RIPE
org-name:    Cibicom A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Banestroeget 19-21
address:    2630
address:    Taastrup
address:    DENMARK
phone:     +4570118011
admin-c:    TRCM1-RIPE
tech-c:     TRCM1-RIPE
abuse-c:    AR31994-RIPE
mnt-ref:    MNT-TERACOM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TERACOM
created:    2015-04-28T08:59:37Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Teracom A/S RIPE admins
address:    Industriparken 35-27, DK-2750 Ballerup, Denmark
admin-c:    BO2387-RIPE
admin-c:    MP35933-RIPE
nic-hdl:    TRCM1-RIPE
admin-c:    PF8392-RIPE
abuse-mailbox: abuse@teracom.dk
mnt-by:     MNT-TERACOM
created:    2015-04-28T13:54:18Z
last-modified: 2022-08-03T05:38:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]