| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEELDA-AS AS3339

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3339
as-name:    TELEELDA-AS
org:      ORG-TES4-RIPE
import:     from AS6739 accept ANY
export:     to AS6739 announce AS-CABLEWORLD
import:     from AS35394 accept ANY
export:     to AS35394 announce ANY
import:     from AS43833 accept ANY
export:     to AS43833 announce AS-CABLEWORLD
admin-c:    BMC9-RIPE
tech-c:     BMC9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PRODUCMEDIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2006-07-12T09:33:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:17:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PA155-RIPE

organisation:  ORG-TES4-RIPE
org-name:    Tele Elda SA
org-type:    OTHER
address:    Elda (Alicante) SPAIN
address:    Plaza Sagasta, 8
mnt-ref:    PRODUCMEDIA-MNT
mnt-by:     PRODUCMEDIA-MNT
created:    2006-07-11T11:12:46Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    THR11-RIPE

person:     Beatriz Miralles Cremades
address:    Plaza Sagasta, 8
address:    03600 Elda (Alicante) SPAIN
phone:     +34 965397511
fax-no:     +34 965397511
nic-hdl:    BMC9-RIPE
mnt-by:     SERVIHOSTING-MNT
created:    2004-07-27T10:41:01Z
last-modified: 2009-01-09T11:34:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]