| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Datagroup AS3326

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3326
as-name:    Datagroup
descr:     "Datagroup" PJSC
org:      ORG-DL9-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- DE-CIX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS42 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BelWue
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS553 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-BELWUE
export:     to AS553 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BelWue
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS553 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-BELWUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS553 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
export:     to AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # HERE Global B.V.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS1248 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HERE
export:     to AS1248 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # WIND Telecomunicazioni S.p.A.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS1267 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und BeratungsGmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEXTLAYER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und BeratungsG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS1764 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEXTLAYER
export:     to AS1764 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telenor
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS2119 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telenor
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # FR-NIC-DNS (AFNIC / NIC-France)
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS2484 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AFNIC
export:     to AS2484 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS2603 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Automattic
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS2635 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AUTOMATTIC
export:     to AS2635 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Automattic
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AUTOMATTIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Netflix
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Netflix
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS2906 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NFLX
export:     to AS2906 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # VOXILITY
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS3223 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-VOXILITY-SET
export:     to AS3223 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Swisscom
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS3303 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS3856 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS4651 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-THIX
export:     to AS4651 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4651 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-THIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4651 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telekom Malaysia Berhad (TM)
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS4788 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-4788
export:     to AS4788 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # freenet Cityline GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS5430 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NetUSE AG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS5605 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; accept AS-NETUSE
export:     to AS5605 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Post Group Luxembourg
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS6661 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PTLU
export:     to AS6661 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DE-CIX Frankfurt Route Servers
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DE-CIX Frankfurt Route Servers
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS6695 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # STRATO AG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS6724 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-STRATORZ
export:     to AS6724 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS6805 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS6939 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Verisign
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS7342 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GTLD
export:     to AS7342 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8075 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NETHINKS
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8319 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS8319
export:     to AS8319 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MANDA
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8365 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MANDA
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Spotify
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8403 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPOTIFY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8403 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Spotify
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8403 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPOTIFY
export:     to AS8403 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NetCologne
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8422 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Claranet
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8426 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Claranet
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Entanet International Ltd
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8468 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bezeq International
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8551 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bezeq International
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # 1&1 Internet
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8560 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-1AND1
export:     to AS8560 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8657 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CPRM-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RCS & RDS
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8708 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RCS & RDS
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DENIC eG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8763 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-DENIC
export:     to AS8763 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # scanplus GmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8767 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MNETDE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8767 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # M-net Telekommunikations GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8767 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MNETDE
export:     to AS8767 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DTS Systeme GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8879 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-DTS
export:     to AS8879 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS8966 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-EDPNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS9031 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BSE Software GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS9044 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity SolNet ISP
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # 012 Smile Telecom
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS9116 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GOLDEN
export:     to AS9116 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Softnet
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS9119 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # "Orange Business"
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS10282 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS10282
export:     to AS10282 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Orange Business
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10282 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS10282
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10282 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Yahoo!
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS10310 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Yahoo!
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Plus.line AG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS12306 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PLUSLINE
export:     to AS12306 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ecotel communication ag
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS12312 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ECOTEL
export:     to AS12312 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Rostelecom
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS12389 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ROSTELECOM
export:     to AS12389 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Rostelecom
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ROSTELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # scanplus GmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12399 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12399 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ScanPlus GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS12399 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OTEGlobe
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS12713 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept as-oteglobe
export:     to AS12713 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OTEGlobe International Solutions
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept as-oteglobe
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # LINKEY
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS13002 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-LINKEY
export:     to AS13002 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Linkey
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13002 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-LINKEY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13002 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TNG Hostmaster
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TNG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TNG Stadtnetz GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS13101 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TNG
export:     to AS13101 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TalkTalk
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS13285 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS13335 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Seaborn Networks, Seabras
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS13786 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SEABORN
export:     to AS13786 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Seaborn Networks, Seabras
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13786 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SEABORN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13786 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digitalocean
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS14061 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-14061
export:     to AS14061 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digitalocean
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Salesforce.com
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SALESFORCE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Salesforce.com
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS14340 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SALESFORCE
export:     to AS14340 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Verizon Digital Media Services (EdgeCast Networks)
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS15133 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Quickline AG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS15600 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FINECOM
export:     to AS15600 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TelecityGroup
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS15830 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS15830 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # HL komm
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS16097 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HLKOMM
export:     to AS16097 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # HL komm
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16097 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HLKOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16097 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Availo Networks / Port80
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS16150 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS16150:AS-CUSTOMERS
export:     to AS16150 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dropbox Inc
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS19679 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dropbox Inc
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RASCOM
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS20764 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-RASCOM
export:     to AS20764 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RASCOM
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-RASCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Host Europe GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS20773 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
export:     to AS20773 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Host Europe GmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS20940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # INFORENT GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS21336 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-IR
export:     to AS21336 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Limelight Networks Global
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ATMAN
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS24724 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS24724:AS-FOREIGN
export:     to AS24724 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS24961 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
export:     to AS24961 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Equinix Connect - FR Metro
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24989 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24989 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Equinix Connect - FR Metro
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS24989 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS24989 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Exponential-e Ltd
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EXPONENTIAL-E
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Exponential-e Ltd
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS25180 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EXPONENTIAL-e
export:     to AS25180 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # FIORD
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS28917 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FIORD
export:     to AS28917 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TRC FIORD
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FIORD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28917 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Probe Networks
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS29686 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PROBENETWORKS
export:     to AS29686 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # IAG Peering GbR
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31025 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-IAG
export:     to AS31025 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Nianet
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NIANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Nianet
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31027 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NIANET
export:     to AS31027 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # PJSC MegaFon
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31133 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MF-MGSM
export:     to AS31133 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # PJSC MegaFon
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31133 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MF-MGSM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31133 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BELCENTER
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31449 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BELCENTER
export:     to AS31449 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31500 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-IX
export:     to AS31500 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DENIC .de Anycast AS
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DENIC eG, AS31529
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS31529 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Valve Corporation
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-VALVE
export:     to AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Valve Corporation
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS33438 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HIGHWINDS
export:     to AS33438 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33438 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HIGHWINDS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33438 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Neterra Ltd.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS34224 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NETERRA-INT
export:     to AS34224 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34655 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DDITS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34655 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Duodecad IT Services
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS34655 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DDITS
export:     to AS34655 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # CDNetworks Inc.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS36408 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CDNETWORKS
export:     to AS36408 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS37271 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Angola Cables
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37468 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ANGOLACABLES
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37468 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Angola Cables
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS37468 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ANGOLACABLES
export:     to AS37468 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NewMedia Express
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS38001 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-NEWMEDIAEXPRESS
export:     to AS38001 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NewMedia Express
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38001 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-NEWMEDIAEXPRESS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38001 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Asympto Networks Kft
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS39533 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS39533:AS-ALL
export:     to AS39533 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Asympto Networks Kft
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39533 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS39533:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39533 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Com Hem AB
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39651 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-COMHEM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39651 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Com Hem AB
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS39651 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-COMHEM
export:     to AS39651 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3b gmbh
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS39912 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-I3B
export:     to AS39912 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dailymotion
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS41690 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DAILYMOTION
export:     to AS41690 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dailymotion
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41690 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DAILYMOTION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41690 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OpenCarrier eG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS41692 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Comnet International
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS42416 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS42416
export:     to AS42416 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Media Network Services
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS44654 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MNS
export:     to AS44654 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Peering Alibaba
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS45102 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS45102
export:     to AS45102 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Twitch
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Gameforge Productions GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS47195 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GAMEFORGE
export:     to AS47195 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # 23media GmbH second
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; accept AS-23MEDIA
export:     to AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # 23media GmbH
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; accept AS-23MEDIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # 23media GmbH
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-23MEDIA
export:     to AS47447 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # FNE-Finland Oy
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS47605 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SET-FNE
export:     to AS47605 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # FNE-Finland Oy
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47605 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SET-FNE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47605 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Netrouting
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS47869 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NETROUTING
export:     to AS47869 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS49544 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OneCom Global Communications
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51185 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS51185:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51185 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OneCom Global Communications
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS51185 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS51185:AS-CUSTOMERS
export:     to AS51185 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath, LLC
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS54104 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-STACKPATH
export:     to AS54104 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath, LLC
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54104 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-STACKPATH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54104 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS56665 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-PROXIMUS
export:     to AS56665 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56665 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-PROXIMUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56665 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telehouse
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS57344 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-57344
export:     to AS57344 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Prodware
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS57928 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PRODWARE
export:     to AS57928 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Prodware
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57928 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PRODWARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57928 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Securebit AG
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS58057 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-HETZNER
export:     to AS58057 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Securebit AG
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58057 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-SBAG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58057 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # G-FIT Gesellschaft fuer innovative Telekommunikationsdienste
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS60169 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GFIT
export:     to AS60169 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ColocationIX
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS61955 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS62955 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS-EBAYMTBB
export:     to AS62955 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62955 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EBAYMTBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62955 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tencent
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS132203 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # G3 Comms Ltd
remarks:    # peer_id=215
import:     from AS198781 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS198781
export:     to AS198781 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # G3 Comms Ltd
remarks:    # peer_id=215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; accept AS198781
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 at AS3326---DE---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- CUSTOMER
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer Telnet Ltd. Networking Center
import:     from AS8601 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-UATELNET
export:     to AS8601 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Datagroup PJSC(Legacy AS21219)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-NEWLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Datagroup PJSC(Legacy AS21219)
import:     from AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-NEWLINE
export:     to AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Datagroup PJSC
import:     from AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-FF-TRANSIT
export:     to AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Datagroup PJSC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-FF-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DP TOA Ukraine
import:     from AS43742 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS43742
export:     to AS43742 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SECURETECH
import:     from AS50842 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=160; accept AS50842
export:     to AS50842 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer PC "MIRTELEKOM"
import:     from AS56401 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS56401
export:     to AS56401 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Intelesi
import:     from AS62259 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS62259
export:     to AS62259 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer UKRAINIAN CABLE COMPANY
import:     from AS201803 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS201803
export:     to AS201803 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- NL-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity KPN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity KPN
import:     from AS286 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-KPN
export:     to AS286 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
export:     to AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Automattic
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2635 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AUTOMATTIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2635 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Automattic
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS2635 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AUTOMATTIC
export:     to AS2635 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # KT Corporation (Korea Telecom)
import:     from AS4766 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-KORNET
export:     to AS4766 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # atom86
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ATOM86
export:     to AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ROSTELECOM
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ROSTELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ROSTELECOM
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS12389 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ROSTELECOM
export:     to AS12389 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # InterBox Internet
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # InterBox Internet
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS16298 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NovoServe B.V.
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NOVOSERVE
export:     to AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NovoServe B.V.
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NOVOSERVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
export:     to AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NL-IX Route Server #1
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS34307 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS34307 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NL-IX Route Server #1
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # T-2 d.o.o.
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34779 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-T2-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34779 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # T-2 d.o.o.
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS34779 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-T2-CUST
export:     to AS34779 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dailymotion
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DAILYMOTION
export:     to AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PROXIMUS
export:     to AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PROXIMUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # YISP
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS58073 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-YISP
export:     to AS58073 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=216
import:     from AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EBAYMTBB
export:     to AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=216
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EBAYMTBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Transit peers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Upstream Cogent
remarks:    # peer_id=103
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Cogent
remarks:    # peer_id=103
import:     from AS174 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=120; accept ANY
export:     to AS174 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx01-lwo action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
import:     from AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx01-lwo action pref=120; accept ANY
export:     to AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
import:     from AS1299 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=120; accept ANY
export:     to AS1299 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream Telia
remarks:    # peer_id=101
import:     from AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev action pref=120; accept ANY
export:     to AS1299 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN @ K21
remarks:    # peer_id=105
import:     from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-iev action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN @ K21
remarks:    # peer_id=105
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-iev action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN @ M25
remarks:    # peer_id=105
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-hrk action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN @ M25
remarks:    # peer_id=105
import:     from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-hrk action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN Haydara 50
remarks:    # peer_id=105
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN Haydara 50
remarks:    # peer_id=105
import:     from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN Liteynaya 9
remarks:    # peer_id=105
import:     from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-dnk action pref=120; accept ANY
export:     to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Upstream RETN Liteynaya 9
remarks:    # peer_id=105
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-dnk action pref=120; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 at AS3326---TRANSIT---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- MSK-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # APPLE
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS714 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
export:     to AS714 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # apple
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RUNNet
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS3267 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RUNNet
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3267 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-RUNNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3267 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS8075 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MAcomnet
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS8470 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MACOMNET
export:     to AS8470 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MAcomnet
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8470 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MACOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8470 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MSK-IX Moscow Route Servers
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS8631 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MSK-IX Moscow Route Servers
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; accept AS-EDPNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS9031 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Init7 (Switzerland) Ltd
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS13030 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Init7 (Switzerland) Ltd
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS16509 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS20940 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # VeriSign Global Registry Services
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS26415 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GTLD
export:     to AS26415 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # VeriSign Global Registry Services
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MegaFon
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS31133 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MF-MGSM
export:     to AS31133 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # INETCOM LLC
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS35598 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-ICNET
export:     to AS35598 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Fortex-Telecom
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS48166 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-FORTEX
export:     to AS48166 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS49544 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digital Telecommunication Services S.r.l.
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49605 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-DTSRETEIVO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49605 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digital Telecommunication Services S.r.l.
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS49605 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-DTSRETEIVO
export:     to AS49605 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tencent
remarks:    # peer_id=217
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS132203 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS132203:AS-TENCENT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS132203 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tencent
remarks:    # peer_id=217
import:     from AS132203 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Corporate customer
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer Uran
import:     from AS12687 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-URAN-INET
export:     to AS12687 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer PrivatBank
import:     from AS15742 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS15742
export:     to AS15742 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Privatbank
import:     from AS15742 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-PRIVATONLINE
export:     to AS15742 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ISD Dnipro Branch
import:     from AS20897 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS20897
export:     to AS20897 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ISD Dnipro Branch
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20897 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS20897
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20897 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer ISD Lviv Branch
import:     from AS20897 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS20897
export:     to AS20897 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DSSZI
import:     from AS21096 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS21096
export:     to AS21096 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Sumatra
import:     from AS21096 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS21096
export:     to AS21096 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Transit MAK
import:     from AS21219 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS21219:AS-MAK
export:     to AS21219 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Sumix
import:     from AS24681 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS24681
export:     to AS24681 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Sumix
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24681 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS24681
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24681 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer NAIS
import:     from AS24882 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS24882
export:     to AS24882 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Lvivska Politehnika
import:     from AS24893 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-POLYNET
export:     to AS24893 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
import:     from AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-KPI
export:     to AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-KPI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
import:     from AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-KPI
export:     to AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-KPI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25500 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
import:     from AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-KPI
export:     to AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
import:     from AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-KPI
export:     to AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-KPI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KPI Telecom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-KPI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25500 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MTB
import:     from AS28975 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS28975
export:     to AS28975 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MTB
import:     from AS28975 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS28975
export:     to AS28975 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer UPC
import:     from AS29102 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS29102
export:     to AS29102 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ZAO Smart Holding
import:     from AS29215 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS29215
export:     to AS29215 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer RADAUA
import:     from AS29335 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS29335
export:     to AS29335 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ISD
import:     from AS31035 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS31035
export:     to AS31035 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Prominvestbank
import:     from AS31489 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS31489
export:     to AS31489 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS31589 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS31589
export:     to AS31589 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Globallogic
import:     from AS33999 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS33999
export:     to AS33999 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Globallogic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33999 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS33999
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33999 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Globallogic
import:     from AS33999 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS33999
export:     to AS33999 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Globallogic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33999 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS33999
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33999 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS34068 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS34068
export:     to AS34068 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "SKID"
import:     from AS34742 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS34742
export:     to AS34742 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "SKID"
import:     from AS34742 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS34742
export:     to AS34742 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DeltaBank
import:     from AS35340 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS35340
export:     to AS35340 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KVIZA-TRADE LTD
import:     from AS35781 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS35781
export:     to AS35781 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Ciklum
import:     from AS39223 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS39223
export:     to AS39223 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Infopuls
import:     from AS39329 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS39329
export:     to AS39329 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer KP_Publications Collocation
import:     from AS39468 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-SMN
export:     to AS39468 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KP_Publications Collocation
import:     from AS39468 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-SMN
export:     to AS39468 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Carlsberg
import:     from AS39722 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS39722
export:     to AS39722 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer UkrOboronService
import:     from AS41115 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41115
export:     to AS41115 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DOR
import:     from AS41150 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS41150
export:     to AS41150 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Techobud
import:     from AS41328 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41328
export:     to AS41328 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # customer Dub
import:     from AS41485 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41485
export:     to AS41485 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer UNIQA
import:     from AS41510 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS41510
export:     to AS41510 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ukreximbank
import:     from AS41583 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41583
export:     to AS41583 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer AkcenBank
import:     from AS41656 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41656
export:     to AS41656 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DTEK
import:     from AS41685 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS41685
export:     to AS41685 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DTEK
import:     from AS41685 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS41685
export:     to AS41685 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Bestcard
import:     from AS41781 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS41781
export:     to AS41781 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Bestcard
import:     from AS41781 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS41781
export:     to AS41781 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer MTI
import:     from AS41834 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS41834
export:     to AS41834 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MTI
import:     from AS41834 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS41834
export:     to AS41834 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer INGO
import:     from AS42041 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS42041
export:     to AS42041 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DC Ukraina(watsons)
import:     from AS42052 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS42052
export:     to AS42052 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DC Ukraina(watsons)
import:     from AS42052 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS42052
export:     to AS42052 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer UDC
import:     from AS42134 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42134
export:     to AS42134 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Transit MAK
import:     from AS42164 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42164
export:     to AS42164 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer West_finance
import:     from AS42292 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42292
export:     to AS42292 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Kernel Trade
import:     from AS42327 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42327
export:     to AS42327 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Avalon Odessa
import:     from AS42711 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42711
export:     to AS42711 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Starline
import:     from AS42883 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=170; accept AS-STARLINE
export:     to AS42883 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer InterTV
import:     from AS42918 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-K1TV
export:     to AS42918 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Treeum
import:     from AS42982 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42982
export:     to AS42982 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer PROFIX
import:     from AS43017 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43017
export:     to AS43017 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KP Info Centr Odessa
import:     from AS43051 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43051
export:     to AS43051 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer VTB
import:     from AS43078 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43078
export:     to AS43078 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer RwSbank
import:     from AS43163 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43163
export:     to AS43163 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KyivTeleService
import:     from AS43409 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS43409
export:     to AS43409 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Radamir Yarosha_18a Kharkov #247166
import:     from AS43481 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS43481
export:     to AS43481 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Alfabank
import:     from AS43753 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS43753
export:     to AS43753 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "PTS UA"
import:     from AS43937 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43937
export:     to AS43937 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PT-UA
import:     from AS43937 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS43937
export:     to AS43937 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Mission Emmanuil
import:     from AS44005 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS44005
export:     to AS44005 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer NAIS
import:     from AS44336 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS44336
export:     to AS44336 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer LTD Vist-Service
import:     from AS44687 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-VIST-SERVICE
export:     to AS44687 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Altron
import:     from AS44723 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS44723
export:     to AS44723 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TRK Discovery
import:     from AS44873 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS44873
export:     to AS44873 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Transit Fortuna
import:     from AS47434 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS47434
export:     to AS47434 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Kosatska Strela (MTE UA)
import:     from AS47463 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS47463
export:     to AS47463 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer BISBANK
import:     from AS47567 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS47567
export:     to AS47567 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FIB
import:     from AS47753 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS47753
export:     to AS47753 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Comercial Bank Finansovaya Initsiativa Ltd.
import:     from AS47753 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS47753
export:     to AS47753 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Raiz
import:     from AS47772 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS47772
export:     to AS47772 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer art-master
import:     from AS47900 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS47900
export:     to AS47900 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS47940 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS47940
export:     to AS47940 at AS3326---MIX---mx02-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DneprTehnoCenter
import:     from AS48085 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS48085
export:     to AS48085 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ECall
import:     from AS48178 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-ECALL
export:     to AS48178 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SBRF
import:     from AS48217 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS48217
export:     to AS48217 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SBRF
import:     from AS48217 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS48217
export:     to AS48217 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KPI-SERVICE
import:     from AS48650 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS48650
export:     to AS48650 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer OkciBank
import:     from AS48672 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS48672
export:     to AS48672 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Express-T
import:     from AS49139 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS49139
export:     to AS49139 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Express-T
import:     from AS49139 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS49139
export:     to AS49139 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Sumatra
import:     from AS49703 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS49703
export:     to AS49703 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Sumatra
import:     from AS49703 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS49703
export:     to AS49703 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer IBox Bank
import:     from AS49710 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS49710
export:     to AS49710 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer IBox Bank
import:     from AS49710 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS49710
export:     to AS49710 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49903 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS49903
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49903 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise"
import:     from AS49903 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS49903
export:     to AS49903 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49903 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS49903
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49903 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise"
import:     from AS49903 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS49903
export:     to AS49903 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MIBANK
import:     from AS50361 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS50361
export:     to AS50361 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "TAS Link"
import:     from AS51851 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS51851
export:     to AS51851 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ubilejnij
import:     from AS52032 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS52032
export:     to AS52032 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ubilejnij
import:     from AS52032 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS52032
export:     to AS52032 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS52151 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS52151
export:     to AS52151 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Intetiks Novgorodskaja_3b Kharkov_new
import:     from AS56362 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS56362
export:     to AS56362 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Oranta
import:     from AS56492 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS56492
export:     to AS56492 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer STVGroup
import:     from AS56907 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS56907
export:     to AS56907 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ilyushenko V.A.
import:     from AS57311 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-NEOHOST
export:     to AS57311 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Ilyushenko V.A.
import:     from AS57311 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-NEOHOST
export:     to AS57311 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Byuro Kredytnyh Istoriy
import:     from AS57709 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS57709
export:     to AS57709 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer CIB
import:     from AS58119 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS58119
export:     to AS58119 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Netrider
import:     from AS59585 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=160; accept AS59585
export:     to AS59585 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Energorynok
import:     from AS60225 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS60225
export:     to AS60225 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Aeroport Borispol
import:     from AS60990 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS60990
export:     to AS60990 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Property Management Services
import:     from AS64481 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS64481
export:     to AS64481 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TRK-Ukraine
import:     from AS196947 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS196947
export:     to AS196947 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TRK-Ukraine
import:     from AS196947 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS196947
export:     to AS196947 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KRRT
import:     from AS197341 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197341
export:     to AS197341 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Transit Inter_kom
import:     from AS197373 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197373
export:     to AS197373 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Platinumbank
import:     from AS197477 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197477
export:     to AS197477 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ?ogniance
import:     from AS197512 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197512
export:     to AS197512 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "MILan"
import:     from AS197681 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS197681
export:     to AS197681 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "MILan"
import:     from AS197681 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS197681
export:     to AS197681 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Avers
import:     from AS197781 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197781
export:     to AS197781 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MinFin
import:     from AS198033 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-MINFIN-UA
export:     to AS198033 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MinFin
import:     from AS198033 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198033
export:     to AS198033 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HorizonCapital_Raevckogo_4
import:     from AS198109 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198109
export:     to AS198109 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Morion
import:     from AS198152 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198152
export:     to AS198152 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer BANK 3/4
import:     from AS198168 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198168
export:     to AS198168 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer BANK 3/4
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198168 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198168
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198168 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS198179 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS198179
export:     to AS198179 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Analytical center for Maritime and River transport
import:     from AS198314 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198314
export:     to AS198314 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Smart Together
import:     from AS198337 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198337
export:     to AS198337 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Smart Together
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198337 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198337
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198337 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Pravex
import:     from AS198359 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198359
export:     to AS198359 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer NSC "Olympiyskiy"
import:     from AS198532 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198532
export:     to AS198532 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Bank Clearing House"
import:     from AS199013 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS199013
export:     to AS199013 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Sies Integra
import:     from AS200337 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS200337
export:     to AS200337 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY AND {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PE Zhukovsky Aleksandr
import:     from AS200381 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS200381
export:     to AS200381 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer CGQI
import:     from AS201104 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS201104
export:     to AS201104 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ascania Kharkovskoe_23km
import:     from AS202026 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS202026
export:     to AS202026 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ascania_avto Novopecherskiy_5 Kiev
import:     from AS202026 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS202026
export:     to AS202026 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Ascania Group LLC
import:     from AS202026 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS202026
export:     to AS202026 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TRC ERA
import:     from AS202404 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS202404
export:     to AS202404 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Good wine
import:     from AS202443 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS202443
export:     to AS202443 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Transit Dentons
import:     from AS203654 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS203654
export:     to AS203654 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer CONCORD JSCB PJSC
import:     from AS204240 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS204240
export:     to AS204240 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Soft Serveinc
import:     from AS204573 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-UITN
export:     to AS204573 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Eso-Autotechnics Ltd.
import:     from AS209213 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS209213
export:     to AS209213 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Eso-Autotechnics Ltd.
import:     from AS209213 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS209213
export:     to AS209213 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer BADM Apteka24
import:     from AS209233 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS209233
export:     to AS209233 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS209647 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS209647
export:     to AS209647 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Sportmaster
import:     from AS209742 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS209742
export:     to AS209742 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer National Power Company Ukrenergo
import:     from AS209748 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS209748
export:     to AS209748 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "IC AXA INSURANCE PJSC"
import:     from AS209912 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS209912
export:     to AS209912 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MetInvest Business Service
import:     from AS210064 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS210064
export:     to AS210064 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Avator-Group LLC
import:     from AS210068 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS210068
export:     to AS210068 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TAS Insurance
import:     from AS210330 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS210330
export:     to AS210330 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Retail customer
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer PacoLinks
import:     from AS8207 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS8207
export:     to AS8207 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "Sigma Software - Kyiv"
import:     from AS8494 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS8494
export:     to AS8494 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Zaporizhzvyazokservis
import:     from AS9202 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS9202
export:     to AS9202 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DKP VC
import:     from AS16005 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS16005
export:     to AS16005 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fotakom(Datagroup-Lutsk)
import:     from AS21075 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS21075
export:     to AS21075 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fotakom(Datagroup-Lutsk)
import:     from AS21075 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS21075
export:     to AS21075 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MassInteraktiv
import:     from AS25029 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS25029
export:     to AS25029 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer VNTU
import:     from AS29574 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-VNTU
export:     to AS29574 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Asgard
import:     from AS31158 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS31158
export:     to AS31158 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MITel
import:     from AS35123 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-MIT_REL
export:     to AS35123 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MITel
import:     from AS35123 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-MIT_REL
export:     to AS35123 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fobos
import:     from AS39822 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-FOBOS1
export:     to AS39822 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fobos
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39822 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-FOBOS1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39822 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Fobos
import:     from AS39822 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-FOBOS1
export:     to AS39822 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fobos
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39822 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-FOBOS1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39822 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Kratos
import:     from AS41784 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-KRATOS
export:     to AS41784 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Stepuro
import:     from AS41784 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-KRATOS
export:     to AS41784 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer MassInteraktiv
import:     from AS41987 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS41987
export:     to AS41987 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Savyuk
import:     from AS42146 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS42146
export:     to AS42146 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Kupar Ihor Yurievych
import:     from AS42350 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS42350
export:     to AS42350 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Allo
import:     from AS42620 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-ALLO
export:     to AS42620 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Hosting Max
import:     from AS43472 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43472
export:     to AS43472 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer METR-1
import:     from AS43981 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43981
export:     to AS43981 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Kosenjuk
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48915 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS48915
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48915 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Sigma Software - Odessa"
import:     from AS49599 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS49599
export:     to AS49599 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer RZVA
import:     from AS50861 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS50861
export:     to AS50861 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer CityTelecom
import:     from AS56823 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS56823
export:     to AS56823 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Snitsar Oleksandr Antonovych
import:     from AS57960 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS57960
export:     to AS57960 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Snitsar Oleksandr Antonovych
import:     from AS57960 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS57960
export:     to AS57960 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Cartli Global Connect
import:     from AS58184 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS58184
export:     to AS58184 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Sezon Service
import:     from AS59593 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS59593
export:     to AS59593 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TVIN-INET
import:     from AS197035 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-TVININET
export:     to AS197035 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TVIN-INET
import:     from AS197035 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=160; accept AS-TVININET
export:     to AS197035 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Vsesvit
import:     from AS197255 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS197255
export:     to AS197255 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Golta
import:     from AS197278 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-GOLTA-CUSTOMERS
export:     to AS197278 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Kraevyd
import:     from AS197743 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197743
export:     to AS197743 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AB Soft
import:     from AS198505 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS198505
export:     to AS198505 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer NewSystems
import:     from AS199263 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS199263
export:     to AS199263 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Levchuk
import:     from AS199351 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS199351
export:     to AS199351 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Levchuk
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199351 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS199351
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199351 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Hosting Ukraine
import:     from AS200000 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-DELTAX
export:     to AS200000 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Hosting Ukraine
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200000 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-DELTAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200000 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Umka-Soft (VMHosting Ltd)
import:     from AS200288 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS200288
export:     to AS200288 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Umka-Soft (VMHosting Ltd)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200288 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS200288
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200288 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Demchenko Sergiy
import:     from AS202483 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS202483
export:     to AS202483 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Generalov
import:     from AS204408 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS204408
export:     to AS204408 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Syschuk Vitaliy Volodymyrovych
import:     from AS204929 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS204929
export:     to AS204929 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Nova Service
import:     from AS205013 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS205013
export:     to AS205013 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Wholesale customer
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer CITIC Telecom CPC
import:     from AS3327 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-CITICTEL-CPC
export:     to AS3327 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Science Production Company "Trifle" Ltd.
import:     from AS6702 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-APEX
export:     to AS6702 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TVP Format Llc
import:     from AS6712 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-FORMAT
export:     to AS6712 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TVP Format Llc
import:     from AS6712 at AS3326---UA---mx01-dnk action pref=170; accept AS-FORMAT
export:     to AS6712 at AS3326---UA---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Data Internet, Krasnoarmejsk
import:     from AS6886 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-INTS
export:     to AS6886 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Data Internet, Krasnoarmejsk
import:     from AS6886 at AS3326---RU---mx01-dnk action pref=170; accept AS-INTS
export:     to AS6886 at AS3326---RU---mx01-dnk announce AS3326:AS-RU
remarks:
remarks:    # Customer Telematika Ltd
import:     from AS8192 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-TM
export:     to AS8192 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ElVisti
import:     from AS8258 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-VISTI
export:     to AS8258 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ElVisti
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8258 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-VISTI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8258 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ElVisti
import:     from AS8258 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-VISTI
export:     to AS8258 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
import:     from AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-IC
export:     to AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-IC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY OR {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
import:     from AS8779 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-IC
export:     to AS8779 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8779 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-IC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8779 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
import:     from AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-IC
export:     to AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-IC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8779 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
import:     from AS8779 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-IC
export:     to AS8779 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer KhmelnytskInfocom
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8779 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-IC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8779 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer GUSS
import:     from AS9202 at AS3326---UA---mx01-dnk action pref=170; accept AS-ZSSM
export:     to AS9202 at AS3326---UA---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer GUSS
import:     from AS9202 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-ZSSM
export:     to AS9202 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Transcom
import:     from AS12545 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-TCOM-UZH
export:     to AS12545 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Cinet
import:     from AS12792 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-CINET-UAIX
export:     to AS12792 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Cinet
import:     from AS12792 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-CINET-UAIX
export:     to AS12792 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer IT Systems LLC
import:     from AS13249 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-ITS-WORLD
export:     to AS13249 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer IT Systems LLC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13249 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-ITS-WORLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13249 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Fregat
import:     from AS15377 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-FREGAT
export:     to AS15377 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Latyshev Sergiy Stepanovych
import:     from AS15458 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS15458
export:     to AS15458 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Solver
import:     from AS15461 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=170; accept AS-SOLVER
export:     to AS15461 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer IPORT LLC
import:     from AS16044 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-IPORT
export:     to AS16044 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Columbus
import:     from AS16223 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-COLUMBUS
export:     to AS16223 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Columbus
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16223 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-COLUMBUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16223 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # l.root-servers.net
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20144 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS20144
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20144 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # l.root-servers.net
import:     from AS20144 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS20144
export:     to AS20144 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FEXNET
import:     from AS21257 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS21257
export:     to AS21257 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PoltavaInfocom
import:     from AS24579 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-PIUA
export:     to AS24579 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Sich Infocom
import:     from AS24579 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-PIUA
export:     to AS24579 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Optima Farm
import:     from AS24610 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS24610
export:     to AS24610 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
import:     from AS24725 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS24725
export:     to AS24725 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24725 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS24725
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24725 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24725 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS24725
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24725 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
import:     from AS24725 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS-UA-HM
export:     to AS24725 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24725 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS24725
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24725 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer HomeNet
import:     from AS24812 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-HOMENET
export:     to AS24812 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Interfon
import:     from AS24881 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-INTERPHONE
export:     to AS24881 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Nevod
import:     from AS24896 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS24896
export:     to AS24896 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MIK Telecom Ltd.
import:     from AS24995 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-MIK
export:     to AS24995 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MIK Telecom Ltd.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24995 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-MIK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24995 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {::0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Company "Zagalni Merezhi" Ltd (Tetracom)
import:     from AS25143 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-IU
export:     to AS25143 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DC-TEL
import:     from AS25150 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-DCTEL
export:     to AS25150 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Star Soft Ltd.(Briar)
import:     from AS25155 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS25155
export:     to AS25155 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer NeoCom-Service Cherkasy
import:     from AS25210 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS25210
export:     to AS25210 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Inter-Telecom LLC"
import:     from AS25386 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-CYFRA-UA
export:     to AS25386 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Inter-Telecom LLC"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25386 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-CYFRA-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25386 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # ISP Status
import:     from AS25482 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS25482:AS-CUSTOMERS
export:     to AS25482 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # ISP Status
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25482 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-STATUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25482 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {::/0}
remarks:
remarks:    # PJSC "Industrial Media Network"
import:     from AS25521 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-IPNETUA
export:     to AS25521 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # PJSC "Industrial Media Network"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25521 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-IPNETUA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25521 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Internet Invest
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28907 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-MIROHOST-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28907 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Internet Invest
import:     from AS28907 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-MIROHOST
export:     to AS28907 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
import:     from AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS29067
export:     to AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS29067
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS29067
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
import:     from AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS29067
export:     to AS29067 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS29067
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer HOSTMASTER
import:     from AS29067 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS29067
export:     to AS29067 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ORTA Polesye
import:     from AS29187 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS29187
export:     to AS29187 at AS3326---MIX---mx02-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (tm O3)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31148 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-FNT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31148 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (tm O3)
import:     from AS31148 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-FNT
export:     to AS31148 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (tm O3)
import:     from AS31148 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-FNT
export:     to AS31148 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (tm O3)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31148 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-FNT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31148 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY OR {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer 5Stars
import:     from AS31531 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS31531
export:     to AS31531 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer 5Stars
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31531 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS31531
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31531 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ARKADA-X
import:     from AS31556 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-ARKADAX
export:     to AS31556 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ARKADA-X
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31556 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-ARKADAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31556 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Markova
import:     from AS34065 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-NORMAPLUS
export:     to AS34065 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Barta
import:     from AS34142 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS34142
export:     to AS34142 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Barta
import:     from AS34142 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS34142
export:     to AS34142 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SanaPlus
import:     from AS34187 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-RENOME
export:     to AS34187 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SanaPlus
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34187 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-RENOME
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34187 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer IntelCom
import:     from AS34280 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS34280
export:     to AS34280 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Boyko Oleg Mikhaylovich
import:     from AS34312 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-ITMEDIA
export:     to AS34312 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer NPF LINK Ltd.
import:     from AS34359 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-UA-LINK
export:     to AS34359 at AS3326---UA---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "Netgroup-Telecom"
import:     from AS35004 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-NETGRUP
export:     to AS35004 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Syntegra Systems
import:     from AS35057 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-DBP
export:     to AS35057 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TOV "Kompjuternie Merezhi"
import:     from AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-PCN
export:     to AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TOV "Kompjuternie Merezhi"
import:     from AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-PCN
export:     to AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TOV "Kompjuternie Merezhi"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-PCN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35213 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Omega-group
import:     from AS35602 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-ZOL
export:     to AS35602 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer InfoserviceLink Severodonetsk
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-ISU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer InfoserviceLink Severodonetsk
import:     from AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-ISU
export:     to AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer InfoserviceLink Severodonetsk
import:     from AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-ISU
export:     to AS35714 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Batyevka
import:     from AS39027 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-BATNET
export:     to AS39027 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Batyevka
import:     from AS39027 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS-BATNET
export:     to AS39027 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer TK Driada
import:     from AS39130 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-LANPLUSNET
export:     to AS39130 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TK Driada
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39130 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-LANPLUSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39130 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Radionet
import:     from AS39199 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-VINRADIONET
export:     to AS39199 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Global Logic
import:     from AS39299 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS39299
export:     to AS39299 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Global Logic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39299 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS39299
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39299 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Global Logic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39299 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS39299
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39299 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Global Logic
import:     from AS39299 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS39299
export:     to AS39299 at AS3326---UA---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "VAK Ltd."
import:     from AS39762 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-VAK
export:     to AS39762 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "VAK Ltd."
import:     from AS39762 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-VAK
export:     to AS39762 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Cyfrovi Komunikazii (Digicom)
import:     from AS39862 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-DIGIUA
export:     to AS39862 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PE First Telecommunication Company NOC
import:     from AS40983 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS40983
export:     to AS40983 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SYNCHRON
import:     from AS41600 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=170; accept AS-SYNCHRON
export:     to AS41600 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer SYNCHRON
import:     from AS41600 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-SYNCHRON
export:     to AS41600 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DTEK
import:     from AS41685 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS41685
export:     to AS41685 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "ONLINETELECOM"
import:     from AS41813 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS41813
export:     to AS41813 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "ONLINETELECOM"
import:     from AS41813 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS41813
export:     to AS41813 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # PP "New information systems PP"
import:     from AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-NOVI
export:     to AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # PP "New information systems PP"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-NOVI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # PP "New information systems PP"
import:     from AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-NOVI
export:     to AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # PP "New information systems PP"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-NOVI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41820 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # TKS-Sumi
import:     from AS41967 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-TKS
export:     to AS41967 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Freehost
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42331 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-FREEHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42331 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Freehost
import:     from AS42331 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-FREEHOST
export:     to AS42331 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DreamLine
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42352 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS-QOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42352 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer DreamLine
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42352 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-QOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42352 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer DreamLine
import:     from AS42352 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-QOS
export:     to AS42352 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DreamLine
import:     from AS42352 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-QOS
export:     to AS42352 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DreamLine
import:     from AS42352 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-QOS
export:     to AS42352 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer PP Groza
import:     from AS42501 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS42501
export:     to AS42501 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer JetNet
import:     from AS42510 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-WDM
export:     to AS42510 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer JetNet
import:     from AS42510 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-WDM
export:     to AS42510 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer JetNet
import:     from AS42510 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-WDM
export:     to AS42510 at AS3326---UA---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer X-COM
import:     from AS42512 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-X-COM
export:     to AS42512 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ON-LINE Ltd
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42655 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-BESTHOSTING2DG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42655 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ON-LINE Ltd
import:     from AS42655 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-BESTHOSTING2DG
export:     to AS42655 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ON-LINE Ltd
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42655 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-BESTHOSTING2DG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42655 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer ON-LINE Ltd
import:     from AS42655 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS-BESTHOSTING2DG
export:     to AS42655 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Starline
import:     from AS42883 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=170; accept AS-STARLINE
export:     to AS42883 at AS3326---UA---mx01-hrk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Starline
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42883 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=170; accept AS-STARLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42883 at AS3326---UA---mx01-hrk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Seech Infocom ZP
import:     from AS43022 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-UASEECH
export:     to AS43022 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Seech Infocom ZP
import:     from AS43022 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-UASEECH
export:     to AS43022 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Multysystemni Technologii
import:     from AS43049 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS43049
export:     to AS43049 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Pretcher
import:     from AS43067 at AS3326---UA---mx01-dnk action pref=160; accept AS43067:AS-CLIENTS
export:     to AS43067 at AS3326---UA---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Pretcher
import:     from AS43067 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=160; accept AS43067:AS-CLIENTS
export:     to AS43067 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Pretcher
import:     from AS43067 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS43067:AS-CLIENTS
export:     to AS43067 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Pretcher
import:     from AS43067 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS43067:AS-CLIENTS
export:     to AS43067 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer ATC
import:     from AS43137 at AS3326---MIX---mx01-fra action pref=170; accept AS43137
export:     to AS43137 at AS3326---MIX---mx01-fra announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ATC
import:     from AS43137 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS43137
export:     to AS43137 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer LuxNet
import:     from AS43175 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43175
export:     to AS43175 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Monolith
import:     from AS43774 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS43774
export:     to AS43774 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SitTrade Poltava
import:     from AS44019 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS44019
export:     to AS44019 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Satelit net Service
import:     from AS44416 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS-SNS-SLAV
export:     to AS44416 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TOV TK Zurbagan
import:     from AS44482 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-ZURBAGAN
export:     to AS44482 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer M-TEL
import:     from AS44664 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-MTELUA
export:     to AS44664 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SpaceNet
import:     from AS44686 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-SETI-KR
export:     to AS44686 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SpaceNet
import:     from AS44686 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS-SETI-KR
export:     to AS44686 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ukrchermetavtomatika
import:     from AS44894 at AS3326---UA---mx01-dnk action pref=170; accept AS-UCMA
export:     to AS44894 at AS3326---UA---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Ukrchermetavtomatika
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44894 at AS3326---UA---mx01-dnk action pref=170; accept AS-UCMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44894 at AS3326---UA---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Ukrchermetavtomatika
import:     from AS44894 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-UCMA
export:     to AS44894 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Ukrchermetavtomatika
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44894 at AS3326---WORLD---mx01-dnk action pref=170; accept AS-UCMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44894 at AS3326---WORLD---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TRK Discovery
import:     from AS47702 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-DISCOVERY
export:     to AS47702 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Monolit
import:     from AS48230 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS48230
export:     to AS48230 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DSS Group
import:     from AS48323 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-NEIRON
export:     to AS48323 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Digital Solutions Ltd.
import:     from AS48420 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS48420
export:     to AS48420 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Corbina Telecom LLC
import:     from AS48438 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-CORBINA-UA
export:     to AS48438 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Corbina Telecom LLC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48438 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-CORBINA-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48438 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Corbina Telecom LLC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48438 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS-CORBINA-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48438 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Corbina Telecom LLC
import:     from AS48438 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS-CORBINA-UA
export:     to AS48438 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "SOW-a LTD"
import:     from AS48589 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-SOWA
export:     to AS48589 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "SOW-a LTD"
import:     from AS48589 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-SOWA
export:     to AS48589 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "SOW-a LTD"
import:     from AS48589 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-SOWA
export:     to AS48589 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "SOW-a LTD"
import:     from AS48589 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-SOWA
export:     to AS48589 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Syntegra Systems
import:     from AS48641 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-GRATUS
export:     to AS48641 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Syntegra Systems
import:     from AS48641 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-GRATUS
export:     to AS48641 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer OLLIE-TRANS
import:     from AS49019 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=170; accept AS-OLLIE
export:     to AS49019 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer OLLIE-TRANS
import:     from AS49019 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-OLLIE
export:     to AS49019 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer UTeam
import:     from AS49125 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-UTEAM
export:     to AS49125 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer UTeam
import:     from AS49125 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-UTEAM
export:     to AS49125 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ITT
import:     from AS49204 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-ITT
export:     to AS49204 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ITT
import:     from AS49204 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-ITT
export:     to AS49204 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SDS-Vostok Ltd
import:     from AS49588 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=170; accept AS-SDS
export:     to AS49588 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Logika
import:     from AS49662 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS49662
export:     to AS49662 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Telcom
import:     from AS49984 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS49984
export:     to AS49984 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Telcom
import:     from AS49984 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS49984
export:     to AS49984 at AS3326---UA---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Gromov Eugene
import:     from AS50004 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS50004
export:     to AS50004 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer FOP Gromov Eugene
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50004 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS50004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50004 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
remarks:    # {0.0.0.0/0}
import:     from AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50012 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50012 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50012 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50012 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50012 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Samoylenko
import:     from AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=170; accept AS-SYNDICATE
export:     to AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50130 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50130 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=160; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50130 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Best-Link
import:     from AS50130 at AS3326---UA---mx01-lwo action pref=170; accept AS-BESTLINK
export:     to AS50130 at AS3326---UA---mx01-lwo announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Slavutych Elektomerezhi
import:     from AS50165 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-INFOKLAS-CUSTOMERS
export:     to AS50165 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TNEU
import:     from AS50303 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-TECC
export:     to AS50303 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Andrey (CAMPUS-RV)
import:     from AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-CAMPUS-RV
export:     to AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Andrey (CAMPUS-RV)
import:     from AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-CAMPUS-RV
export:     to AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Starlink
import:     from AS50494 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS50494
export:     to AS50494 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Starlink
import:     from AS50494 at AS3326---UA---lsr02-iev action pref=170; accept AS50494
export:     to AS50494 at AS3326---UA---lsr02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Starlink
import:     from AS50494 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=160; accept AS50494
export:     to AS50494 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Starlink
import:     from AS50494 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=160; accept AS50494
export:     to AS50494 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer: PP Osaula
import:     from AS50633 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS50633
export:     to AS50633 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer: PP Osaula
import:     from AS50633 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS50633
export:     to AS50633 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer LURENET
import:     from AS50643 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=170; accept AS-LU
export:     to AS50643 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Elektra
import:     from AS50803 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS50803
export:     to AS50803 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer TechCom
import:     from AS50808 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS50808
export:     to AS50808 at AS3326---MIX---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DATA-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS50952
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer DATA-IX
import:     from AS50952 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS50952
export:     to AS50952 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PE teleradiokompaniya Lebedin
import:     from AS51315 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS51315
export:     to AS51315 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PE teleradiokompaniya Lebedin
import:     from AS51315 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS51315
export:     to AS51315 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce AS3326:AS-UA or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer: FOP Kovalchuk Igor Vasilevish (Svit online) Brovary
import:     from AS51380 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=170; accept AS-GREY
export:     to AS51380 at AS3326---UA---mx02-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer: FOP Kovalchuk Igor Vasilevish (Svit online) Brovary
import:     from AS51380 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-GREY
export:     to AS51380 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "FastTelecom Fastov"
import:     from AS51597 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS51597
export:     to AS51597 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "FastTelecom Fastov"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51597 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS51597
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51597 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer "FastTelecom Fastov"
import:     from AS51597 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS51597
export:     to AS51597 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer "FastTelecom Fastov"
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51597 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS51597
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51597 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer 1GB LLC
import:     from AS51734 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS51734
export:     to AS51734 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer 1GB LLC
import:     from AS51734 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS51734
export:     to AS51734 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer X-City Ltd.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51784 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-XCITY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51784 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer "X-City" Ltd.
import:     from AS51784 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS-XCITY
export:     to AS51784 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer X-City Ltd.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51784 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS-XCITY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51784 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer "X-City" Ltd.
import:     from AS51784 at AS3326---WORLD---mx01-lwo action pref=170; accept AS-XCITY
export:     to AS51784 at AS3326---WORLD---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Lockynet Norma4
import:     from AS56404 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS56404
export:     to AS56404 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer JamzoNet
import:     from AS56429 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS56429
export:     to AS56429 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Cyberlan
import:     from AS56600 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS56600
export:     to AS56600 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DIDYK(HatNet)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56716 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-XAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56716 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DIDYK(HatNet)
import:     from AS56716 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-XAT
export:     to AS56716 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Electron Service
import:     from AS57102 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-GRAND
export:     to AS57102 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Nikishin Vinnitsa
import:     from AS57493 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS57493
export:     to AS57493 at AS3326---UA---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer On line
import:     from AS57599 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS57599
export:     to AS57599 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Zeonbud
import:     from AS57787 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS57787
export:     to AS57787 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ISP MEGABIT
import:     from AS57864 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-MEGABIT
export:     to AS57864 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer SanaPlus
import:     from AS57887 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS57887
export:     to AS57887 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Khalik
import:     from AS57993 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS57993
export:     to AS57993 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer FOP Koniushok Mariya Vasylivna(Ascon)
import:     from AS58196 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS58196
export:     to AS58196 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Intelekt
import:     from AS59497 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS-BUKNET
export:     to AS59497 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PE Oleynik Dmitro Oleksandrovich
import:     from AS59826 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS59826
export:     to AS59826 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Parkovy
import:     from AS61297 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS61297:AS-EXT
export:     to AS61297 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Parkovy
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61297 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS61297:AS-EXT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61297 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer DeNovo
import:     from AS61354 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS61354
export:     to AS61354 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Konev
import:     from AS61384 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS61384
export:     to AS61384 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Intelesi
import:     from AS62259 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS62259
export:     to AS62259 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Intelesi LLC
import:     from AS62259 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS62259
export:     to AS62259 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Lohika
import:     from AS64454 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS64454
export:     to AS64454 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Logika
import:     from AS64455 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS64455
export:     to AS64455 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Hostpro
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196645 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-HOSTPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196645 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer Hostpro
import:     from AS196645 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-HOSTPRO
export:     to AS196645 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Novi Ukrainsi Technologiyi Ocean
import:     from AS196824 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS196824
export:     to AS196824 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Malta
import:     from AS196953 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=160; accept AS-MALTAPLUS_IN
export:     to AS196953 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Malta
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196953 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=160; accept AS-MALTAPLUS_IN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196953 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer Malta
import:     from AS196953 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-MALTAPLUS_IN
export:     to AS196953 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Malta
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196953 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-MALTAPLUS_IN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196953 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer Web-Svit
import:     from AS197125 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197125
export:     to AS197125 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer BEETEC
import:     from AS197221 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-BEETEC-TELECOM
export:     to AS197221 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Raleda
import:     from AS197364 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-RALEDA
export:     to AS197364 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Raleda
import:     from AS197364 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-RALEDA
export:     to AS197364 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Mirshuk Alla
import:     from AS197688 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197688
export:     to AS197688 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Veko
import:     from AS197707 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197707
export:     to AS197707 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PP "TELE-KOM"
import:     from AS197967 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS197967
export:     to AS197967 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer PP "TELE-KOM"
import:     from AS197967 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS197967
export:     to AS197967 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Leotel
import:     from AS198251 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS198251
export:     to AS198251 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Megaprostor
import:     from AS198253 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=160; accept AS-MEGAPROSTIR-CUSTOMERS
export:     to AS198253 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Megaprostir
import:     from AS198253 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-MEGAPROSTIR-CUSTOMERS
export:     to AS198253 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer YUG Svyaz (RealUA)
import:     from AS199491 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS199491
export:     to AS199491 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer YUG Svyaz (RealUA)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199491 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS199491
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199491 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Luxoft
import:     from AS201482 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-LUX-IP
export:     to AS201482 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer IP-Link
import:     from AS202879 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS202879
export:     to AS202879 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer PP Sidor
import:     from AS204619 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS204619
export:     to AS204619 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer "PP Euronet"
import:     from AS205127 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS205127
export:     to AS205127 at AS3326---UA---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Lutakom
import:     from AS205318 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS205318
export:     to AS205318 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Silver Telecom
import:     from AS206513 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-SILVERTELECOM
export:     to AS206513 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Skynet Plus LLC
import:     from AS207114 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS207114
export:     to AS207114 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY or {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Razin
import:     from AS207123 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS-MASTERNET
export:     to AS207123 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce ANY OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer BEETEC
import:     from AS207244 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS-BEETEC-TELECOM
export:     to AS207244 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Melnichenko Oleksandr
import:     from AS207422 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS207422
export:     to AS207422 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Melnichenko - 376033
import:     from AS207422 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=160; accept AS50130
export:     to AS207422 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer Fivestars Primorsk
import:     from AS209074 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS209074
export:     to AS209074 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-UA OR {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Reacom
import:     from AS210222 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS210222
export:     to AS210222 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- AMS-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # PCH
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
export:     to AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amsterdam Internet Exchange BV
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS1200 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS1200
export:     to AS1200 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telenor
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS2119 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Telenor
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NORDUnet
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Netflix
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Netflix
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS2906 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-NFLX
export:     to AS2906 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # VOXILITY
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS3223 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-VOXILITY-SET
export:     to AS3223 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Swisscom
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS3303 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Easynet Global Services
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4589 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EASYNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4589 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS4651 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-THIX
export:     to AS4651 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4651 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-THIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4651 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Orange Business
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS5583 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS5583
export:     to AS5583 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Orange Business
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5583 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS5583
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5583 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # AMS-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS6777 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AMS-IX-RS
export:     to AS6777 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # AMS-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AMS-IX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS6939 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MANDA
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MANDA
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8365 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Spotify
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8403 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPOTIFY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8403 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Spotify
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8403 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPOTIFY
export:     to AS8403 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NetCologne
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8422 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # atom86
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ATOM86
export:     to AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # atom86
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ATOM86
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Entanet International Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8468 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bezeq International
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bezeq International
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8551 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8657 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RCS & RDS
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS8708 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RCS & RDS
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS9031 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # EDPNET
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-EDPNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Sify Technologies Limited
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS9583 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS9583:AS-SIFY
export:     to AS9583 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ScanPlus GmbH
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS12399 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # IP-Only
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-IPO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # IP-Only
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS12552 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-IPO
export:     to AS12552 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TNG Stadtnetz GmbH
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS13101 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TNG
export:     to AS13101 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TalkTalk
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS13285 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Seaborn Networks, Seabras
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13786 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SEABORN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13786 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Seaborn Networks, Seabras
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS13786 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-SEABORN
export:     to AS13786 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digitalocean
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS14061 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-14061
export:     to AS14061 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digitalocean
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS15169 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OVH
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS16276 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OVH
export:     to AS16276 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dropbox Inc
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dropbox Inc
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS19679 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OpenPeering
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS20562 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS20940 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Limelight Networks Global
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ISPrime, LLC.
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS23393 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NUCDN
export:     to AS23393 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NovoServe B.V.
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NOVOSERVE
export:     to AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NovoServe B.V.
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NOVOSERVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS24940 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
export:     to AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # webtropia, myLoc
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MYLOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Exponential-e Ltd
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-EXPONENTIAL-e
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Exponential-e Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS25180 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-EXPONENTIAL-e
export:     to AS25180 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bandwidth Technologies Ltd
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25369 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-Bandwidth
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25369 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Bandwidth Technologies Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS25369 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-Bandwidth
export:     to AS25369 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # PJSC MegaFon
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS31133 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MF-MGSM
export:     to AS31133 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # PJSC MegaFon
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31133 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-MF-MGSM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31133 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # nexellent ag
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS31424 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEXELLENT-CUST
export:     to AS31424 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # nexellent ag
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31424 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEXELLENT-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31424 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS31500 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-IX
export:     to AS31500 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DENIC eG
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # DENIC eG, AS31529
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS31529 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Valve Corporation
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS32934 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS33891 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # INETCOM LLC
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS35598 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-ICNET
export:     to AS35598 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Workonline Communications (Pty) Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-WOLCOMM
export:     to AS37271 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath, LLC
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS38001 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEWMEDIAEXPRESS
export:     to AS38001 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # NewMedia Express
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38001 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-NEWMEDIAEXPRESS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38001 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Com Hem AB
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS39651 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-COMHEM
export:     to AS39651 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Com Hem AB
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39651 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-COMHEM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39651 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dailymotion
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DAILYMOTION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dailymotion
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-DAILYMOTION
export:     to AS41690 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Twitch
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS46489 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Equinix
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47886 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47886 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Equinix
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS47886 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS47886 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OneCom Global Communications
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51185 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS51185:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51185 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # OneCom Global Communications
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS51185 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS51185:AS-CUSTOMERS
export:     to AS51185 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # StackPath, LLC
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54104 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-STACKPATH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54104 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-PROXIMUS
export:     to AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Proximus Luxembourg S.A.
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-PROXIMUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56665 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # ColocationIX
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS61955 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EBAYMTBB
export:     to AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # eBay Backbone
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-EBAYMTBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62955 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BGP Consultancy Pte Ltd, Malaysia
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64050 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BGPNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64050 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BGP Consultancy Pte Ltd, Malaysia
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS64050 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-BGPNET
export:     to AS64050 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tencent
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS132203 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS135391 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AOFEI-Intl
export:     to AS135391 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS135391 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-AOFEI-Intl
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS135391 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Obenetwork AB
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS197595 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OBE
export:     to AS197595 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Obenetwork AB
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197595 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-OBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197595 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tuxis Internet Engineering
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS197731 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; accept AS-TUXIS
export:     to AS197731 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Tuxis Internet Engineering
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197731 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-TUXIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197731 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amarutu Technology Ltd
remarks:    # peer_id=214
import:     from AS206264 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-KODDOS
export:     to AS206264 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amarutu Technology Ltd
remarks:    # peer_id=214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206264 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=140; med=100; accept AS-KODDOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206264 at AS3326---NL---mx01-fra action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Private peers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=361
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Apple Inc
remarks:    # peer_id=361
import:     from AS714 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-APPLE
export:     to AS714 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity OLL.TV DigitalScreens
remarks:    # peer_id=326
import:     from AS3202 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=150; accept AS-DS
export:     to AS3202 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Ukrtelecom
remarks:    # peer_id=329
import:     from AS6849 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-UKRTELBT
export:     to AS6849 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft Corporation
remarks:    # peer_id=356
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=150; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Microsoft Corporation
remarks:    # peer_id=356
import:     from AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=150; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Nauka-Svyaz LTD
remarks:    # peer_id=335
import:     from AS8641 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-NAUKANET
export:     to AS8641 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Adamant
remarks:    # peer_id=301
import:     from AS8788 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-ADAM-UA
export:     to AS8788 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peer CJSC ER-Telecom Holding
remarks:    # peer_id=307
import:     from AS9049 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-ERTH
export:     to AS9049 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Dnepr nodes)
remarks:    # peer_id=324
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Dnepr nodes)
remarks:    # peer_id=324
export:     to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kharkiv nodes)
remarks:    # peer_id=325
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kharkiv nodes)
remarks:    # peer_id=325
export:     to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kyiv nodes)
remarks:    # peer_id=322
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kyiv nodes)
remarks:    # peer_id=322
export:     to AS11344 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Lviv nodes)
remarks:    # peer_id=321
export:     to AS11344 at AS3326---MIXC---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Lviv nodes)
remarks:    # peer_id=321
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11344 at AS3326---MIXC---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Net By Net Holding, LLC
remarks:    # peer_id=339
import:     from AS12714 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-TI
export:     to AS12714 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # IT Systems LLC.
remarks:    # peer_id=328
import:     from AS13249 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-ITS
export:     to AS13249 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peer Google Inc. (Router on G50)
remarks:    # peer_id=318
import:     from AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc. (Router on G50)
remarks:    # peer_id=318
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=150; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=320
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google #320
remarks:    # peer_id=320
import:     from AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=352
import:     from AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=352
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc. (Router on L9)
remarks:    # per_id=319
import:     from AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc. (Router on L9)
remarks:    # per_id=319
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Kyivstar
remarks:    # peer_id=331
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15895 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS15895:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15895 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Kyivstar
remarks:    # peer_id=331
import:     from AS15895 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS15895:AS-ALL
export:     to AS15895 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router #2 in PL)
remarks:    # peer_id=303
import:     from AS16509 at AS3326---PLE---mx01-lwo action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---PLE---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router #1 in PL)
remarks:    # peer_id=303
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 at AS3326---PLE---mx01-lwo action pref=150; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 at AS3326---PLE---mx01-lwo announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router in NL)
remarks:    # peer_id=304
import:     from AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router in NL)
remarks:    # peer_id=304
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=150; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router in DE)
remarks:    # peer_id=302
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Amazon.com (Router in DE)
remarks:    # peer_id=302
import:     from AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # RASCOM
remarks:    # peer_id=343
import:     from AS20764 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-RASCOM
export:     to AS20764 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity FEXNET
remarks:    # peer_id=308
import:     from AS21257 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=150; accept AS21257
export:     to AS21257 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BGP session with Akamai collector - Cluster DATAGR-KBP
remarks:    # per_id=355
export:     to AS21357 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # BGP session with Akamai collector - Cluster DATAGR-KBP
remarks:    # per_id=355
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21357 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=359
import:     from AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hetzner Online GmbH
remarks:    # peer_id=359
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Volia LLC
remarks:    # peer_id=358
import:     from AS25229 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=160; accept AS25229:AS-CUST
export:     to AS25229 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # MegaFon
remarks:    # peer_id=340
import:     from AS31133 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-MF-MGSM
export:     to AS31133 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (Router #1)
remarks:    # peer_id=316
import:     from AS31148 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=160; accept AS-FNT
export:     to AS31148 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Freenet Ltd (Router #2)
remarks:    # peer_id=317
import:     from AS31148 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=150; accept AS-FNT
export:     to AS31148 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Valve Software
remarks:    # peer_id=346
import:     from AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-VALVE
export:     to AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Valve Software
remarks:    # peer_id=346
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #4)
remarks:    # peer_id=363
import:     from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #3)
remarks:    # peer_id=362
import:     from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #4)
remarks:    # peer_id=363
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #3)
remarks:    # peer_id=362
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #1)
remarks:    # peer_id=313
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #2)
remarks:    # peer_id=314
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #2)
remarks:    # peer_id=314
import:     from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Facebook (Router #1)
remarks:    # peer_id=313
import:     from AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=309
import:     from AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Core-Backbone
remarks:    # peer_id=309
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Dataline LLC
remarks:    # peer_id=357
import:     from AS35297 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=150; accept AS-DL-UA
export:     to AS35297 at AS3326---UA---lsr01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peer Lanet Network
remarks:    # peer_id=332
import:     from AS39608 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=150; accept AS-LANETUA
export:     to AS39608 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peer MnogoByte LLC
remarks:    # peer_id=337
import:     from AS42632 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-MNOGOBYTE
export:     to AS42632 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peer MnogoByte LLC
remarks:    # peer_id=338
import:     from AS42632 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-MNOGOBYTE
export:     to AS42632 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Foton Telecom CJSC
remarks:    # peer_id=315
import:     from AS42861 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=150; accept AS-FOTONTELECOM
export:     to AS42861 at AS3326---RU---mx01-hrk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Twitch (Router #2)
remarks:    # peer_id=345
import:     from AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Twitch (Router #1)
remarks:    # peer_id=344
import:     from AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # YISP
remarks:    # peer_id=347
import:     from AS58073 at AS3326---NL---mx01-fra action pref=150; accept AS-YISP
export:     to AS58073 at AS3326---NL---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Parity Megogo
remarks:    # peer_id=327
import:     from AS59492 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=150; accept AS-MEGOGO-UA
export:     to AS59492 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Facebook Cache(UA, Dnepr nodes)
remarks:    # peer_id=323
export:     to AS63293 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Facebook Cache(UA, Dnepr nodes)
remarks:    # peer_id=323
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS63293 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kyiv nodes)
remarks:    # peer_id=322
export:     to AS65535 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Private peering with Google Cache(UA, Kyiv nodes)
remarks:    # peer_id=322
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS65535 at AS3326---MIX---mx01-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Wargaming
remarks:    # peer_id=354
import:     from AS199524 at AS3326---DE---mx01-fra action pref=150; accept AS-GCORE
export:     to AS199524 at AS3326---DE---mx01-fra announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # TrinityTV
remarks:    # peer_id=306
import:     from AS204384 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=150; accept AS204384
export:     to AS204384 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- CUSTOMER
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer Science Production Company "Trifle" Ltd.
import:     from AS6702 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=160; accept AS-APEX
export:     to AS6702 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # customer YuBS_Kholod Kharkov
import:     from AS15800 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-EUNIC
export:     to AS15800 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Chereda Sumy
import:     from AS21312 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-CHEREDA
export:     to AS21312 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Levin Kharkov
import:     from AS35614 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-TH
export:     to AS35614 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Eklips Proskury_1 Kharkov #129480
import:     from AS41317 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS41317
export:     to AS41317 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer InfoServiceLink Lisichansk
import:     from AS41737 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-MTUA
export:     to AS41737 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # TKS-Sumi
import:     from AS41967 at AS3326---WORLD---mx01-hrk accept AS-TKS
export:     to AS41967 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # customer YuBS_Kholod Kharkov
import:     from AS42054 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS42054
export:     to AS42054 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Starline Networking
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42883 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=160; accept AS-STARLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42883 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer ProgrammEjs Poltavskij_shlajh_56
import:     from AS44117 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS44117
export:     to AS44117 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Gorodskoj_Info_Centr Lenina_38 Kharkov
import:     from AS44383 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-KPGIC
export:     to AS44383 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Palamar Lenina_38 Kharkov #263682
import:     from AS48143 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS48143
export:     to AS48143 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Kosenjuk Traktorostroiteley_100g
import:     from AS48915 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS48915
export:     to AS48915 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer TEAMDEV Lenina_47 Kharkov
import:     from AS48962 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-TEAMDEV
export:     to AS48962 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Kozhushko - client Samojlenko Kharkov
import:     from AS49359 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=160; accept AS49359
export:     to AS49359 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer LLC Campus Networks
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-CAMPUS-RV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer LLC Campus Networks
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=160; accept AS-CAMPUS-RV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50392 at AS3326---MIX---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # LURENET
import:     from AS50643 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-LU
export:     to AS50643 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Intel Technology
import:     from AS50843 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS-ITCS
export:     to AS50843 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Metroset Ltd.
import:     from AS50923 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=100; accept AS-METRO-SET
export:     to AS50923 at AS3326---UA---mx01-hrk announce AS21011:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer Kumanikin Lenina_161 Lisichansk
import:     from AS56972 at AS3326---WORLD---mx01-hrk action pref=160; accept AS-AXON
export:     to AS56972 at AS3326---WORLD---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Kumanikin Lenina_161 Lisichansk
import:     from AS56972 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=160; accept AS-AXON
export:     to AS56972 at AS3326---UA---mx01-hrk announce AS21011:AS-UA
remarks:
remarks:    # Customer ISP NetLink *UA*
import:     from AS57384 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS57384
export:     to AS57384 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer MPTreyd SuzdalskiRyadi_12
import:     from AS61959 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS61959
export:     to AS61959 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer MidasTelekom
import:     from AS198215 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS198215
export:     to AS198215 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer MIX Grant-Bank Romena Rolana 12 Kharkov #376406
import:     from AS198491 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS198491
export:     to AS198491 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- W-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # W-IX LTD
remarks:    # peer_id=221
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50384 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-W-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50384 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # W-IX LTD
remarks:    # peer_id=221
import:     from AS50384 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-W-IX
export:     to AS50384 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- GLOBAL-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=219
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=219
import:     from AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=219
import:     from AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=219
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Global Network Managment Ltd
remarks:    # peer_id=219
import:     from AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # INETCOM LLC
remarks:    # peer_id=219
import:     from AS35598 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-ICNET
export:     to AS35598 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- DDoS Protection service
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
import:     from AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=170; accept AS21219:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
export:     to AS21219 at AS3326---UA---mx01-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
import:     from AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev action pref=170; accept AS21219:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
export:     to AS21219 at AS3326---WORLD---mx01-iev announce ANY
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
import:     from AS21219 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=160; accept AS21219:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
export:     to AS21219 at AS3326---UA---mx02-iev announce AS3326:AS-UA
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
import:     from AS21219 at AS3326---WORLD---mx02-iev action pref=160; accept AS21219:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Datagroup DDoS protection services
export:     to AS21219 at AS3326---WORLD---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- DTEL-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Hurricane Electric
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS6939 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # UAB "Bite Lietuva"
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13194 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-BITE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13194 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # UAB "Bite Lietuva"
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS13194 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-BITE
export:     to AS13194 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS13335 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS20940 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digital Telecom IX LLC
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS31210 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Digital Telecom IX LLC
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Company Television Systems "KVANT"
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS43727 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-SETKT
export:     to AS43727 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=220
import:     from AS49544 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # i3D Interactive 3D AS49544.net Ubisoft
remarks:    # peer_id=220
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 at AS3326---UA---mx01-iev action pref=140; med=100; accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 at AS3326---UA---mx01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- DATA-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # DataIX Route Servers
remarks:    # peer_id=226
import:     from AS50952 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- SATELLITE
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer AS3326 Satellite - DATAG-MBEAT_1
import:     from AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-fra action pref=160; accept AS29286
export:     to AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-fra announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SKL
import:     from AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-fra action pref=170; accept AS3326
export:     to AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-fra announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer SKL
import:     from AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-lwo action pref=160; accept AS3326
export:     to AS29286 at AS3326---MSAT---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Blackhole service
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Blackhole server
import:     from AS21219 at AS3326---BLACKHOLE---blackhole1-rtr action pref=200; accept ANY
remarks:
remarks:    # Customer Arbor Blackhole
import:     from AS21219 at AS3326---BLACKHOLE---blackhole1-rtr action pref=200; accept AS21219:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Customer Hostpro Blackhole
import:     from AS196645 at AS3326---BLACKHOLE---blackhole1-rtr action pref=200; accept AS-HOSTPO
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- ARBOR route collector BGP
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Arbor route collector
export:     to AS21219 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce ANY
remarks:
remarks:    # Arbor route collector
export:     to AS21219 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- INFRA
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---lsr01-iev action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---lsr01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-iev action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---mx02-iev action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---mx02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-dnk action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-dnk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---lsr02-iev action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---lsr02-iev announce {::/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
import:     from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS15785
export:     to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer AS15785
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15785 at AS3326---MIX---mx01-lwo action pref=170; accept AS15785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15785 at AS3326---MIX---mx01-lwo announce {::/0}
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- UA-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=211
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=211
import:     from AS13335 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=211
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=211
import:     from AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # UA-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=211
import:     from AS15645 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # UA-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=211
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-UAIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=211
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Akamai Technologies
remarks:    # peer_id=211
import:     from AS20940 at AS3326---UA---mx02-iev action pref=140; med=100; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 at AS3326---UA---mx02-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- THINX-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Thinx-IX Warsaw Route Servers
remarks:    # peer_id=227
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24748 at AS3326---PLE---mx01-lwo action pref=140; accept AS24748:AS-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24748 at AS3326---PLE---mx01-lwo action med=383; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Thinx-IX Warsaw Route Servers
remarks:    # peer_id=227
import:     from AS24748 at AS3326---PLE---mx01-lwo action pref=140; accept AS24748:AS-IX
export:     to AS24748 at AS3326---PLE---mx01-lwo action med=383; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- GIGANET-IX @ IEV
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House AS42
remarks:    # peer_id=212
import:     from AS42 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS42 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Packet Clearing House
remarks:    # peer_id=212
import:     from AS3856 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-PCH
export:     to AS3856 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=212
import:     from AS13335 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Cloudflare
remarks:    # peer_id=212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=212
import:     from AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Google Inc.
remarks:    # peer_id=212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Company Television Systems "KVANT"
remarks:    # peer_id=213
import:     from AS43727 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-SETKT
export:     to AS43727 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Giganet RS1
remarks:    # peer_id=212
import:     from AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Ukrainian Backbone Networks
remarks:    # peer_id=212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Ukrainian Backbone Networks
remarks:    # peer_id=213
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 at AS3326---UA---lsr01-iev action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- SFO-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # SFO-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=223
import:     from AS13094 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MILECOM-RS
export:     to AS13094 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=3335; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # SFO-IX Route Servers
remarks:    # peer_id=223
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13094 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-MILECOM-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13094 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=3335; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- CUSTOMER
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Customer Tehno-Ajron
import:     from AS29249 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS29249
export:     to AS29249 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer RealBank
import:     from AS43458 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS43458
export:     to AS43458 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    # Customer ZedfortGrup
import:     from AS57544 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS57544
export:     to AS57544 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer DCH
import:     from AS57545 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS57545
export:     to AS57545 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    # Customer Isskustvo Upravleniya Dannumi
import:     from AS196741 at AS3326---MIX---mx01-hrk action pref=160; accept AS196741
export:     to AS196741 at AS3326---MIX---mx01-hrk announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- GIGANET-IX @ MOW
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Giganet(MOW) RS #1
remarks:    # peer_id=218
import:     from AS59613 at AS3326---RU---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX-MSK
export:     to AS59613 at AS3326---RU---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- GIGANET-IX @ HRK
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    # Giganet HRK RS #1
remarks:    # peer_id=224
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX-KHARKIV-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 at AS3326---UA---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
remarks:    # Giganet HRK RS #1
remarks:    # peer_id=224
import:     from AS59613 at AS3326---UA---mx01-hrk action pref=140; med=100; accept AS-UBNIX-KHARKIV
export:     to AS59613 at AS3326---UA---mx01-hrk action med=100; announce AS3326:AS-EXT
remarks:
admin-c:    ASN3326-RIPE
tech-c:     ASN3326-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ASN3326-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- BGP TE SECTION
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    * * * * * * * * MARKERS * * * * * * * * * * *
remarks:
remarks:    POP markers
remarks:    - 3326:3XXX
remarks:    -  * XXX - POP code
remarks:
remarks:    Regional & Country markers
remarks:    - 3326:1RCCC
remarks:    -  * R - Region code
remarks:    -  * CCC - Country Code
remarks:
remarks:    Peering type & code markers
remarks:    - 3326:2TPPP
remarks:    -  * T - Peering type code
remarks:    -  * PPP - Peering code(peer_id)
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    * * * * * ANNOUNCE CONTROL * * * * * *
remarks:
remarks:    Regional control communities
remarks:    - 3326:3AXXX
remarks:    - 3326:4A99R
remarks:    - 3326:4ACCC
remarks:    -  * A - Action code
remarks:    -  * XXX - POP code
remarks:    -  * R - Region code
remarks:    -  * CCC - Country code
remarks:
remarks:    Peer actions:
remarks:    - 3326:5A99T
remarks:    - 3326:5APPP
remarks:    -  * T - Peering type code
remarks:    -  * PPP - Peering code(peer_id)
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    * * * * * * LOCALPREF CONTROL * * * * *
remarks:
remarks:    Localpref actions:
remarks:    - 3326:LLL
remarks:    -  * LLL - Localpref code
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    * * * * * BLACKHOLE CONTROL * * * * *
remarks:
remarks:    Blackhole actions:
remarks:    - 3326:66B
remarks:    -  * B - Blackhole code
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    * * * * * * * * * * VARIABLES * * * * * * * *
remarks:    R - Region codes
remarks:    - 1 - Europe
remarks:    - 2 - Asia
remarks:    - 3 - Africa
remarks:    - 4 - Australia
remarks:    - 5 - N. America
remarks:    - 6 - S. America
remarks:
remarks:    XXX - POP codes
remarks:    - 001 - UA, Kiev, Leontovicha 9
remarks:    - 002 - UA, Kiev, Krivonosa 27
remarks:    - 003 - UA, Kiev, Gaidara 50
remarks:    - 004 - UA, Kiev, Smolenskaya 31
remarks:    - 010 - UA, Kharkov, Mironositskaya 25
remarks:    - 020 - UA, Dnepr, Liteynaya 9
remarks:    - 030 - UA, Lvov, Nechuya-Levickogo 23
remarks:    - 101 - DE, Frankfurt, Kleyerstrasse 88-90
remarks:
remarks:    CCC - County codes
remarks:    - 001 - UKRAINE
remarks:    - 002 - RUSSIAN FEDERATION
remarks:    - 003 - GERMANY
remarks:    - 004 - NETHERLANDS
remarks:    - 005 - POLAND
remarks:
remarks:    T - Peering session type codes
remarks:    - 0 - All types(Available only for actions)
remarks:    - 1 - Internal
remarks:    - 2 - Customer
remarks:    - 3 - Private peer
remarks:    - 4 - IX
remarks:    - 5 - Transit
remarks:
remarks:    PPP - Peering code
remarks:    - Internal(type 1, non-bgp sources, TE not available):
remarks:    - - 000 - BGP-originated AS3326 route
remarks:    - - 001 - BGP-originated Retail route
remarks:    - - 002 - BGP-originated Satelite route
remarks:    - - 049 - Directly connected redistributed route
remarks:    - - 048 - Static redistributed route
remarks:    - - 047 - OSPF redistributed route
remarks:    - Customer(type 2):
remarks:    - - 050 - Wholesale customer
remarks:    - - 051 - Corporate customer
remarks:    - Private peer(type 3):
remarks:    - - Reserved range 300 to 989 (id is mentioned in remarks to bgp session)
remarks:    - IX(type 4)
remarks:    - - Reserved range 200 to 299 (id is mentioned in remarks to bgp session)
remarks:    - Transit(type 5)
remarks:    - - 100 - Fake transit (Internal usage, used for default route origination)
remarks:    - - 101 - Telia
remarks:    - - 103 - Cogent
remarks:    - - 105 - RETN
remarks:
remarks:    A - Action codes
remarks:    - 0 - Advertise
remarks:    - 1 - Advertise with 1 prepend
remarks:    - 2 - Advertise with 2 prepends
remarks:    - 4 - Advertise with 4 prepends
remarks:    - 6 - Advertise with 6 prepends
remarks:    - 9 - Do not advertise
remarks:
remarks:    LLL - Localpref codes
remarks:    - 200 - Localy originated route(Internal usage only)
remarks:    - 170 - Set localpref to 170 (customer, default value)
remarks:    - 160 - Set localpref to 160 (backup customer)
remarks:    - 150 - Set localpref to 150 (preferred private peering)
remarks:    - 140 - Set localpref to 140 (public peering)
remarks:    - 130 - Set localpref to 130 (backup private peering)
remarks:    - 120 - Set localpref to 120 (primary uplink)
remarks:    - 110 - Set localpref to 110 (backup uplink)
remarks:    -  90 - Set localpref to 90 (minimal, full backup)
remarks:
remarks:    B - Blackhole codes
remarks:    - 6 - Full blackhole
remarks:    - 7 - Blackhole outside country
remarks:    - 8 - Blackhole outside region
remarks:
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    -- Additional information
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    PeeringDB: https://www.peeringdb.com/asn/3326
remarks:    Looking Glass: http://lg.as3326.net
remarks:
created:    2002-04-04T06:39:31Z
last-modified: 2020-05-25T09:00:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DL9-RIPE
org-name:    PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
org-type:    LIR
address:    Smolenska str. 31-33.
address:    03005
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577660000
phone:     +380 44 5380008
fax-no:     +380 44 5380007
admin-c:    QBRO-RIPE
admin-c:    Vlas5-RIPE
admin-c:    IGNT-RIPE
admin-c:    SQV-RIPE
admin-c:    CRF-RIPE
abuse-c:    DCOM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DATACOM-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DATACOM-NOC
created:    2004-04-17T12:08:50Z
last-modified: 2019-08-16T13:55:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ASN3326 RIPE Team
address:    31/33, Smolenskaya st
address:    03005 Kiev
address:    Ukraine
remarks:    Office phone:
phone:     +38044 538 0008
remarks:    Tech Support phone:
phone:     +38044 377 5575
admin-c:    CRF-RIPE
admin-c:    SQV-RIPE
admin-c:    IGNT-RIPE
admin-c:    Vlas5-RIPE
admin-c:    QBRO-RIPE
tech-c:     CRF-RIPE
tech-c:     SQV-RIPE
tech-c:     IGNT-RIPE
tech-c:     Vlas5-RIPE
tech-c:     QBRO-RIPE
nic-hdl:    ASN3326-RIPE
remarks:    Billing:        billing@as3326.net
remarks:    Customer support:    net@datagroup.ua
remarks:    SPAM:          abuse@as3326.net
remarks:    Routing:        noc@as3326.net
remarks:    BGP Peering:      peering@as3326.net
remarks:    Mail:          postmaster@as3326.net
remarks:    Network security:    security@as3326.net
abuse-mailbox: abuse@as3326.net
mnt-by:     ASN3326-MNT
created:    2017-08-08T21:17:23Z
last-modified: 2019-05-16T07:11:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]