| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RELARN AS3316

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3316
as-name:    RELARN
descr:     Research & Education Network
descr:     Moscow Department
descr:     Moscow, Russia
org:      ORG-JCE1-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept AS-MTU
import:     from AS5568 action pref=100; accept AS-RBNET NOT AS-RELARN
import:     from AS2118 action pref=100; accept AS-RELCOM
import:     from AS2578 action pref=100; accept AS-DEMOS AND AS-RUDEMOS
import:     from AS2895 action pref=100; accept AS-FREENET AS3319 AS3389
import:     from AS2848 action pref=100; accept AS-MSURUNNET
import:     from AS3218 action pref=100; accept AS3218
import:     from AS2683 action pref=100; accept AS-RADIOMSU
import:     from AS3216 action pref=100; accept AS-SOVAM
import:     from AS3267 action pref=100; accept AS-RUNNETIX
import:     from AS6903 action pref=100; accept AS-ZENON
import:     from AS5537 action pref=100; accept AS5537
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6868 action pref=100; accept AS6868
import:     from AS8470 action pref=100; accept AS-MACOMNET
import:     from AS6903 action pref=100; accept AS-ZENON
import:     from AS15756 action pref=100; accept AS-CARAVANRUS
import:     from AS20817 action pref=100; accept AS20817
import:     from AS13238 action pref=100; accept AS-COMPTEK
import:     from AS20485 action pref=100; accept AS-TTK
import:     from AS30124 action pref=100; accept AS3557 AND { 192.5.5.0/24 }
import:     from AS8491 action pref=100; accept AS-BSH
import:     from AS3327 action pref=100; accept AS-LINXTELECOM-MSK-IX
import:     from AS8732 action pref=100; accept AS-COMCOR
import:     from AS28917 action pref=100; accept AS-FIORD
import:     from AS47595 action pref=100; accept AS-ZAO-RU-NIC
import:     from AS12976 action pref=100; accept { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS39792 action pref=100; accept AS-ANDERS
import:     from AS21416 action pref=100; accept AS21416
import:     from AS41617 action pref=100; accept AS-SOLID-IFC
import:     from AS15835 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS-RELARN
export:     to AS5568 announce AS-RELARN
export:     to AS2118 announce AS-RELARN
export:     to AS2578 announce AS-RELARN
export:     to AS2895 announce AS-RELARN
export:     to AS2848 announce AS-RELARN
export:     to AS3218 announce AS-RELARN
export:     to AS2683 announce AS-RELARN
export:     to AS3216 announce AS-RELARN
export:     to AS3267 announce AS-RELARN
export:     to AS6903 announce AS-RELARN
export:     to AS5537 announce AS-RELARN
export:     to AS8631 announce AS-RELARN
export:     to AS6868 announce ANY
export:     to AS8470 announce AS-RELARN
export:     to AS6903 announce AS-RELARN
export:     to AS15756 announce AS-RELARN
export:     to AS20817 announce ANY
export:     to AS13238 announce AS-RELARN
export:     to AS20485 announce AS-RELARN
export:     to AS30124 announce AS-RELARN
export:     to AS8491 announce AS-RELARN
export:     to AS3327 announce AS-RELARN
export:     to AS8732 announce AS-RELARN
export:     to AS28917 announce AS-RELARN
export:     to AS47595 announce ANY
export:     to AS12976 announce AS3316
export:     to AS39792 announce AS-RELARN
export:     to AS21416 announce ANY
export:     to AS15835 announce AS-RELARN
export:     to AS41617 announce AS-RELARN
default:    to AS5568 action pref=100; networks ANY
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2001-10-08T11:10:58Z
last-modified: 2020-04-23T07:43:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JCE1-RIPE
org-name:    Joint-stock company "Internet Exchange "MSK-IX
country:    RU
org-type:    LIR
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
admin-c:    EV3802-RIPE
tech-c:     IA5224-RIPE
abuse-c:    AR49378-RIPE
mnt-ref:    RUIX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:09Z
last-modified: 2021-08-27T09:44:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Elena Voronina
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    EV3802-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE

person:     Ilyin Alexander
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7379296
nic-hdl:    IA5224-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2018-11-16T14:06:08Z
last-modified: 2018-11-16T14:06:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]