| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INET-AS AS3313

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3313
as-name:    INET-AS
org:      ORG-IS19-RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS8968
import:     from AS8968 action pref=10; accept ANY
import:     from AS28791 action pref=10; accept AS28791
import:     from AS34405 action pref=10; accept AS34405
import:     from AS52109 action pref=10; accept AS52109
import:     from AS198772 action pref=10; accept AS198772
import:     from AS198166 action pref=10; accept AS198166
import:     from AS47986 action pref=10;accept AS47986
import:     from AS200760 action pref=10;accept AS200760
import:     from AS201175 action pref=10;accept AS201175
import:     from AS39657 action pref=10;accept AS39657
import:     from AS33942 action pref=10;accept AS33942
import:     from AS208081 action pref=10;accept AS208081
export:     to AS198772 announce ANY
export:     to AS198166 announce ANY
export:     to AS8968 announce AS-INET
export:     to AS34405 announce ANY
export:     to AS39657 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS52109 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS47986 announce ANY
export:     to AS200760 announce ANY
export:     to AS201175 announce ANY
export:     to AS208081 announce ANY
export:     to AS33942 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS28791 announce ANY
admin-c:    BTI7-RIPE
tech-c:     BTI7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INET-NOC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    -- Authorize AS1901-MNT to create route object
remarks:    -- for CCBEVERAGE-IT
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    -- Authorize SACLANTC-MNT to create route object
remarks:    -- for SACLANTCEN-BLOCK-1, SACLANTCEN-SL, SACLANTCEN-1
remarks:    ------------------------------------------------------
created:    2002-09-18T09:12:46Z
last-modified: 2022-03-24T15:28:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IS19-RIPE
org-name:    BT Italia S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Tucidide, 54
address:    20134
address:    Milano
address:    ITALY
phone:     +390688842000
abuse-c:    AR15796-RIPE
mnt-ref:    INET-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INET-NOC
admin-c:    BTI7-RIPE
created:    2004-04-17T11:31:36Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BTI Staff
address:    BT Italia S.p.A. (formerly Albacom S.p.A)
address:    Via M. Bianchini, 15 - 00142 Roma (IT)
phone:     +39 068741.1111
admin-c:    MP10297-RIPE
admin-c:    NM1198-RIPE
admin-c:    MM48086-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    For any network or spamming abuse issue please contact:
abuse-mailbox: abuse.italy.g@bt.com
remarks:    --------------------
remarks:    For any network or peering issues please contact:
remarks:    ipstaff.italy@bt.com
remarks:    -------------------------------------------------------
tech-c:     MP10297-RIPE
tech-c:     RR6673-RIPE
tech-c:     FR4303-RIPE
tech-c:     MA9651-RIPE
tech-c:     FM8491-RIPE
tech-c:     FR3852-RIPE
tech-c:     MM48086-RIPE
tech-c:     FC16910-RIPE
nic-hdl:    BTI7-RIPE
mnt-by:     BTI-MNT
created:    2006-12-13T15:33:27Z
last-modified: 2020-04-02T08:04:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]