| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCARLET AS3304

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3304
as-name:    SCARLET
org:      ORG-UBNB1-RIPE
import:     from AS286 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS1239 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS3549 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS1891 action pref = 100; accept AS1891
import:     from AS8644 action pref = 100; accept AS8644
import:     from AS12942 action pref = 100; accept AS12942
import:     from AS31511 action pref = 100; accept AS31511
import:     from AS34762 action pref = 100; accept AS34762
import:     from AS35746 action pref = 100; accept AS35746
import:     from AS41008 action pref = 100; accept AS41008
import:     from AS41451 action pref = 100; accept AS41451
import:     from AS41451 action pref = 100; accept AS12942
import:     from AS43759 action pref = 100; accept AS43759
import:     from AS44806 action pref = 100; accept AS-FIRSTSERVED
import:     from AS174 action pref = 100; accept AS-COGENT
import:     from AS702 action pref = 100; accept AS702:RS-EURO
import:     from AS2611 action pref = 100; accept AS-BELNET
import:     from AS2686 action pref = 100; accept AS-IGNEMEA
import:     from AS4589 action pref = 100; accept AS-EASYNET
import:     from AS5400 action pref = 100; accept AS-BT-EU
import:     from AS5432 action pref = 100; accept AS-SKYNETBE
import:     from AS6696 action pref = 100; accept AS-IONIP
import:     from AS6774 action pref = 100; accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS6848 action pref = 100; accept AS-TELENET
import:     from AS8220 action pref = 100; accept AS-COLT
import:     from AS8928 action pref = 100; accept AS-INTEROUTE
import:     from AS9009 action pref = 100; accept AS-REALROUTE
import:     from AS9031 action pref = 100; accept AS-EDPNETEU
import:     from AS12493 action pref = 100; accept AS12493
import:     from AS12989 action pref = 100; accept AS12989
import:     from AS13088 action pref = 100; accept AS-DEXIA
import:     from AS13226 action pref = 100; accept AS13226
import:     from AS16265 action pref = 100; accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16276 action pref = 100; accept AS-OVH
import:     from AS20650 action pref = 100; accept AS-OPENWEB
import:     from AS21239 action pref = 100; accept AS21239
import:     from AS25074 action pref = 100; accept AS-INETBONE
import:     from AS28707 action pref = 100; accept AS-KANGAROOT
import:     from AS29686 action pref = 100; accept AS-PROBENETWORKS
import:     from AS31449 action pref = 100; accept AS-BELCENTER
import:     from AS34305 action pref = 100; accept AS-EUROACCESS
import:     from AS35219 action pref = 100; accept AS-RACKBOOST
import:     from AS49512 action pref = 100; accept AS-COMBELL
import:     from AS5432 action pref = 100; accept ANY AS-BELGACOM
export:     to AS286 announce AS-UBNBE
export:     to AS1239 announce AS-UBNBE
export:     to AS3257 announce AS-UBNBE
export:     to AS3549 announce AS-UBNBE
export:     to AS1891 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS8644 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS12942 announce ANY
export:     to AS31511 announce ANY
export:     to AS34762 announce ANY
export:     to AS35746 announce ANY
export:     to AS41008 announce ANY
export:     to AS41451 announce ANY
export:     to AS43759 announce ANY
export:     to AS44806 announce ANY
export:     to AS174 announce AS-UBNBE
export:     to AS702 announce AS-UBNBE
export:     to AS2611 announce AS-UBNBE
export:     to AS2686 announce AS-UBNBE
export:     to AS4589 announce AS-UBNBE
export:     to AS5400 announce AS-UBNBE
export:     to AS5432 announce AS-UBNBE
export:     to AS6696 announce AS-UBNBE
export:     to AS6774 announce AS-UBNBE
export:     to AS6848 announce AS-UBNBE
export:     to AS8220 announce AS-UBNBE
export:     to AS8928 announce AS-UBNBE
export:     to AS9009 announce AS-UBNBE
export:     to AS9031 announce AS-UBNBE
export:     to AS12493 announce AS-UBNBE
export:     to AS12989 announce AS-UBNBE
export:     to AS13088 announce AS-UBNBE
export:     to AS13226 announce AS-UBNBE
export:     to AS16265 announce AS-UBNBE
export:     to AS16276 announce AS-UBNBE
export:     to AS20650 announce AS-UBNBE
export:     to AS21239 announce AS-UBNBE
export:     to AS25074 announce AS-UBNBE
export:     to AS28707 announce AS-UBNBE
export:     to AS29686 announce AS-UBNBE
export:     to AS31449 announce AS-UBNBE
export:     to AS34305 announce AS-UBNBE
export:     to AS35219 announce AS-UBNBE
export:     to AS49512 announce AS-UBNBE
export:     to AS5432 announce AS-UBNBE
admin-c:    SC2707-RIPE
tech-c:     SC2707-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    NOC      - helpdesk@scarlet.biz
remarks:    NOC phone   - +32 2 275 38 10
remarks:    PEERING    - peering@scarlet.biz
remarks:    ABUSE     - abuse@scarlet.biz
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     UBNBE-MNT
created:    2002-07-31T09:27:23Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:26Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UBNB1-RIPE
org-name:    Scarlet Belgium NV
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Carlistraat 2
        Evere
address:    1140
address:    Brussel
address:    BELGIUM
phone:     +3222753000
admin-c:    KB144-RIPE
admin-c:    BD440-RIPE
mnt-ref:    AS3304-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3304-MNT
abuse-c:    SC2707-RIPE
created:    2004-04-17T11:00:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SCARLET Contact Role
address:    Scarlet
address:    Carlistraat 2
address:    B-1140 Evere
address:    Belgium
phone:     +32 2 275 33 11
abuse-mailbox: abuse@scarlet.be
admin-c:    BD440-RIPE
tech-c:     BD440-RIPE
nic-hdl:    SC2707-RIPE
mnt-by:     AS3304-MNT
created:    2004-04-20T07:38:58Z
last-modified: 2021-04-30T10:03:14Z
source:     RIPE # Filtered


role:      KPNBelgium AS3304 Hostmaster
address:    KPN Belgium
address:    Medialaan 50
address:    B-1800 Vilvoorde, Belgium
phone:     +32 2 275 33 11
remarks:    trouble:   24/24 call helpdesk +32 2 275 3810
admin-c:    PG115-RIPE
tech-c:     PG115-RIPE
nic-hdl:    KPB28-RIPE
mnt-by:     AS3304-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2005-05-04T13:21:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Patrick de Groote
address:    Scarlet
address:    medialaan 50
address:    B-1800 Vilvoorde
address:    Belgium
phone:     +32 2 275 33 68
fax-no:     +32 2 275 33 33
nic-hdl:    PG115-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-04T10:20:16Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS3304-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]