| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TDC AS3292

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3292
as-name:    TDC
descr:     TDC A/S
org:      ORG-TD1-RIPE
import:     from AS42 194.68.128.133 accept AS-PCH
import:     from AS42 195.66.225.238 accept AS-PCH
import:     from AS42 80.81.194.42 accept AS-PCH
import:     from AS42 198.32.118.34 accept AS-PCH
import:     from AS42 198.32.176.53 accept AS-PCH
import:     from AS42 206.223.115.111 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7F8::2A:0:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:504:0:2::42:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:504:D::35 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4:0::2A:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:504:F::22 accept AS-PCH
import:     from AS42 206.55.196.4 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:504:31::2a:1 accept AS-PCH
import:     from AS42 206.130.10.106 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:504:36::2a:0:1 accept AS-PCH
import:     from AS209 195.215.109.53 accept AS209
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209 2001:6c8:81:100::dd accept AS209
import:     from AS209 206.82.104.88 accept AS209
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209 2001:504:36::d1:0:1 accept AS209
import:     from AS224 193.156.90.1 accept AS-UNINETT
import:     from AS224 193.156.120.1 accept AS-UNINETT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS224 2001:7F8:12:1::224 accept AS-UNINETT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS224 2001:7F8:12:2::224 accept AS-UNINETT
import:     from AS286 80.249.210.108 accept AS-KQ
import:     from AS286 80.81.192.22 accept AS-KQ
import:     from AS286 195.66.224.54 accept AS-KQ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 2001:7f8:4::11e:1 accept AS-KQ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 2001:7f8::11e:0:1 accept AS-KQ
import:     from AS293 206.223.115.137 accept AS-ESNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS293 2001:504:0:2::293:1 accept AS-ESNET
import:     from AS293 206.223.116.137 accept AS-ESNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS293 2001:504:0:1::293:1 accept AS-ESNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS293 2001:7f8:1::a500:293:1 accept AS-ESNET
import:     from AS293 80.249.213.7 accept AS-ESNET
import:     from AS553 80.81.192.175 accept AS-BELWUE
import:     from AS577 198.32.118.113 accept AS577
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS577 2001:504:f::577:1 accept AS577
import:     from AS577 206.223.115.203 accept AS577
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS577 2001:504:0:2::577:1 accept AS577
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS668 2001:504:0:2::668:2 accept AS668
import:     from AS668 206.126.237.42 accept AS668
import:     from AS680 80.81.192.222 accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS680 80.81.192.222 accept AS-DFNTOWINISP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS680 2001:7f8::2a8:0:1 accept AS-DFN-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS680 2001:7f8::2a8:0:2 accept AS-DFN-V6
import:     from AS701 206.126.236.194 accept AS701
import:     from AS701 206.223.116.246 accept AS701
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS701 2001:504:0:1::701:1 accept AS701
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS701 2001:504:0:2::701:1 accept AS701
import:     from AS702 194.68.123.81 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS702 2001:7f8:d:ff::8 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
import:     from AS702 195.66.225.4 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS702 2001:7f8:4::2be:2 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
import:     from AS702 80.81.193.1 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS702 2001:7f8::2be:0:2 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
import:     from AS702 80.249.208.77 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS702 2001:7f8:1::a500:702:2 accept AS702:RS-EURO AS702:RS-CUSTOMER
import:     from AS714 17.1.168.98 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2a01:b740:1:8810::101 accept AS714
import:     from AS714 17.1.168.100 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2a01:b740:1:8820::111 accept AS714
import:     from AS714 198.32.176.237 accept AS714
import:     from AS714 206.223.116.248 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:504:0:1::714:1 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:504:d::714:1 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:504:36::2ca:0:1 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:504:36::2ca:0:3 accept AS714
import:     from AS714 206.82.104.24 accept AS714
import:     from AS714 206.82.104.113 accept AS714
import:     from AS714 17.1.144.40 accept AS714
import:     from AS714 17.1.144.42 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2620:149:bb:9010::181 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2620:149:bb:9020::181 accept AS714
import:     from AS714 17.1.96.8 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2a01:b740:1:9020::11 accept AS714
import:     from AS714 17.1.96.6 accept AS714
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2a01:b740:1:9010::11 accept AS714
import:     from AS786 195.66.224.15 accept AS-JANETPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:7f8:4::312:1 accept AS-JANETPLUS
import:     from AS812 206.223.131.105 accept AS-ROGERS
import:     from AS812 198.32.118.22 accept AS-ROGERS
import:     from AS1239 80.77.65.165 accept AS1239
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1239 2a02:bf8:500::0 accept AS1239
import:     from AS1257 195.66.224.87 accept AS-SWIPNET
import:     from AS1257 212.237.192.21 accept AS-SWIPNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 2001:7f8:d:202::21 accept AS-SWIPNET
import:     from AS1257 80.249.209.139 accept AS-TELE2
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 2001:7f8:1::a500:1257:1 accept AS-TELE2
import:     from AS1273 80.81.192.33 accept AS-CW
import:     from AS1273 195.66.224.182 accept AS-CW
import:     from AS1273 198.32.118.40 accept AS-CW
import:     from AS1273 195.215.109.169 accept AS-CW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 2001:6c8:81:100::10d accept AS-CW
import:     from AS1273 128.76.59.35 accept AS-CWW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 2001:6c8:81:100::161 accept AS-CWW-V6
import:     from AS1280 198.32.176.3 accept AS1280 AS3257
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1280 2001:504:d::35 accept AS1280
import:     from AS1280 206.223.116.2 accept AS1280
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1280 2001:504:0:1::1280:1 accept AS1280
import:     from AS1299 62.115.56.140 accept AS-TELIANET
import:     from AS1299 62.115.167.72 accept AS-TELIANET
import:     from AS1299 195.215.109.90 accept AS-TELIANET
import:     from AS1299 213.248.77.53 accept AS-TELIANET
import:     from AS1299 62.115.168.164 accept AS-TELIANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:2000:3080:18d5::1 accept AS-TELIANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:2000:3080:1449::1 accept AS-TELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:2000:3080:0116::1 accept AS-TELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:2000:3080:1964::1 accept AS-TELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:6c8:81:100::15 accept AS-TELIANET-V6
import:     from AS1299 62.115.55.242 accept AS-TELIANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 2001:2000:3080:1448::1 accept AS-TELIANET-V6
import:     from AS1653 213.50.118.38 accept AS-SUNET
import:     from AS1653 213.50.118.42 accept AS-SUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1653 2001:6E8:1:3:2:1:2:2 accept AS-SUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1653 2001:6E8:1:3:2:1:1:2 accept AS-SUNET
import:     from AS1764 80.81.194.56 accept AS-NEXTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 2001:7f8::6e4:0:1 accept AS-NEXTLAYER-V6
import:     from AS1764 80.249.211.123 accept AS-NEXTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 2001:7f8:1::a500:1764:1 accept AS-NEXTLAYER-V6
import:     from AS1880 195.245.240.26 accept AS1755 AS1876 AS1877 AS1878 AS1880 AS1881
import:     from AS1880 195.69.119.34 accept AS1755 AS1876 AS1877 AS1878 AS1880 AS1881
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1880 2001:7F8:D:FF::26 accept AS1755 AS1876 AS1877 AS1878 AS1880 AS1881
import:     from AS2110 195.66.224.65 accept AS-IEUNET
import:     from AS2116 193.156.90.3 accept AS-CATCHCOM
import:     from AS2116 195.69.119.149 accept AS-CATCHCOM
import:     from AS2116 195.245.240.149 accept AS-CATCHCOM
import:     from AS2116 193.156.120.3 accept AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116 2001:7F8:12:2::2116 accept AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116 2001:7F8:D:FF::149 accept AS-CATCHCOM6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116 2001:7F8:D:FE::149 accept AS-CATCHCOM6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116 2001:7f8:12:1::2116 accept AS-CATCHCOM
import:     from AS2119 148.122.8.193 accept AS-TELENOR
import:     from AS2119 148.122.10.85 accept AS-TELENOR
import:     from AS2119 212.237.193.158 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2a01:228:81:100::6 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:4600:10::14d accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:4600:10::51 accept AS-TELENOR
import:     from AS2119 195.215.109.126 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:d:203::158 accept AS-TELENOR
import:     from AS2152 198.32.176.33 accept AS-CALRENDC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2152 2001:504:d::21 accept AS-CALRENDC
import:     from AS2497 198.32.118.63 accept AS-IIJ
import:     from AS2497 206.126.236.23 accept AS-IIJ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2497 2001:504:0:2::2497:1 accept AS-IIJ6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2497 2001:504:F::3F accept AS-IIJ6
import:     from AS2497 195.66.225.237 accept AS-IIJ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2497 2001:7f8:4::9c1:1 accept AS-IIJ6
import:     from AS2516 198.32.176.66 accept AS-KDDCUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2516 2001:504:0:1::2516:1 accept AS-KDDCUSTOMER
import:     from AS2516 206.223.116.43 accept AS-KDDCUSTOMER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2516 2001:504:d::d accept AS-KDDCUSTOMER
import:     from AS2603 195.69.119.24 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2603 195.245.240.24 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7F8:D:FF::24 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7F8:D:FE::24 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2603 192.38.7.50 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:1f::2603:50:0 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2603 212.237.192.24 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2603 212.237.193.24 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:d:202::24 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:d:203::24 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:12:1::2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2603 185.1.55.5 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2611 195.66.224.161 accept AS-BELNET
import:     from AS2628 192.38.7.8 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2686 195.66.224.27 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2686 194.68.123.44 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2686 80.81.192.199 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2686 80.81.193.199 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8::a7e:0:1 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8::a7e:0:2 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8:4::a7e:1 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8:d:ff::44 accept AS-IGNEMEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 2001:7f8:d:fe::44 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2818 195.66.224.103 accept AS-BBC
import:     from AS2828 195.215.109.55 accept AS2828
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2828 2001:6c8:81:100::e1 accept AS2828
import:     from AS2856 195.66.224.10 accept AS-BTTOLINX
import:     from AS2856 195.66.224.185 accept AS-BTTOLINX
import:     from AS2857 80.81.192.8 accept AS-RLP-NET
import:     from AS2874 194.68.123.17 accept AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2874 194.68.128.17 accept AS-OBS-NORDICS
import:     from AS2906 198.32.118.176 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:504:f::2906:1 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:504:0:2::2906:1 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 206.223.116.133 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 206.126.236.238 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:504:0:1::2906:2 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 198.38.114.22 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2a00:86c0:114:3::1 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 198.38.115.22 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2a00:86c0:115:3::1 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 128.76.59.45 accept AS-NFLX
import:     from AS2906 128.76.59.47 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:6c8:81:100::16f accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:6c8:81:100::171 accept AS-NFLX
import:     from AS2914 83.231.214.61 accept AS2914:AS-GLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 2001:728:0:5000::d89 accept AS2914:AS-GLOBAL-V6
import:     from AS3166 88.131.161.146 accept AS3166
import:     from AS3222 62.237.179.45 accept AS3222
import:     from AS3222 62.237.179.47 accept AS3222
import:     from AS3223 80.81.195.144 accept AS-VOXILITY-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 2001:7f8::c97:0:1 accept AS-VOXILITY-SET
import:     from AS3238 194.68.128.135 accept AS-ALCOM
import:     from AS3238 194.68.123.135 accept AS-ALCOM
import:     from AS3240 195.215.38.150 accept AS3240
import:     from AS3240 195.215.38.146 accept AS3240
import:     from AS3249 195.250.170.53 accept AS-ESTPAK
import:     from AS3249 195.250.170.25 accept AS-ESTPAK
import:     from AS3257 213.200.75.29 accept AS-TISCALI
import:     from AS3257 195.215.109.102 accept AS-TISCALI
import:     from AS3257 88.131.152.26 accept AS-TISCALI
import:     from AS3257 195.215.109.18 accept AS-TISCALI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 2001:6F0:81:2000::3 accept AS-TISCALI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 2001:668:0:4::14 accept AS-TINET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 2001:6c8:21:2000::b accept AS-TINET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 2001:668:0:4::27 accept AS-TINET
import:     from AS3301 88.131.152.2 accept AS-TELIANETSE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3301 2001:6f0:81:100::e accept AS-TELIANETSE-V6
import:     from AS3303 80.81.193.183 accept AS-SWCMGLOBAL AS-SWCMCHROUTES AS9108
import:     from AS3303 195.66.224.110 accept AS-SWCMGLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 2001:7F8:4::ce7:1 accept AS-SWCMGLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 2001:7F8::CE7:0:2 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS3303 80.249.208.100 accept AS-SWCMGLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 2001:7f8:1::a500:3303:1 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS3308 195.215.109.50 accept AS-TELIANETDK
import:     from AS3308 194.19.204.20 accept AS-TELIANETDK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3308 2001:2000:1080:7::1 accept AS-TELIANETDK-IPV6
import:     from AS3320 80.156.160.193 accept AS3320:AS-DTAG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 2003:0:f300:5::1 accept AS3320:AS-DTAG
import:     from AS3320 87.128.239.113 accept AS3320:AS-DTAG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 2003:0:1304:401b::1 accept AS3320:AS-DTAG
import:     from AS3321 62.242.178.10 accept AS3321
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 2001:7F8:D:FE::164 accept AS-LINXTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 2001:7F8:D:FF::164 accept AS-LINXTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 2001:7f8::cff:0:1 accept AS3327
import:     from AS3327 194.68.123.164 accept AS-LINXTELECOM-NETNOD
import:     from AS3327 194.68.128.164 accept AS-LINXTELECOM-NETNOD
import:     from AS3327 80.81.192.192 accept AS3327
import:     from AS3356 195.215.109.134 accept RS-LEVEL3
import:     from AS3356 4.68.63.89 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:6c8:81:100::d6 accept AS-LEVEL3-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:1900:5:3::a1 accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3356 128.76.59.57 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:6c8:81:100::17f accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3356 4.68.111.189 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:1900:5:3::171 accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3356 4.68.72.25 accept RS-LEVEL3
import:     from AS3356 4.68.72.193 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:1900:5:3::385 accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3356 195.215.109.174 accept RS-LEVEL3
import:     from AS3356 195.215.109.176 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:6c8:81:100::12A accept AS-LEVEL3-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:6c8:81:100::128 accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3356 128.76.59.25 accept RS-LEVEL3
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 2001:6c8:81:100::15b accept AS-LEVEL3-IPV6
import:     from AS3491 63.218.243.1 accept AS-CAIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 2400:8800:3f06:1::1 accept AS-CAIS
import:     from AS3491 128.76.59.31 accept AS-CAIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 2001:6c8:81:100::169 accept AS-CAIS
import:     from AS3491 206.126.236.88 accept AS-CAIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 2001:504:0:2::3491:2 accept AS-CAIS
import:     from AS3856 194.68.128.132 accept AS-PCH
import:     from AS3856 206.223.115.110 accept AS-PCH
import:     from AS3856 198.32.176.249 accept AS-PCH
import:     from AS3856 198.32.118.35 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:504:0:2::3856:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:504:D::F9 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:504:F::23 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:504:31::f10:1 accept AS-PCH
import:     from AS3856 206.55.196.19 accept AS-PCH
import:     from AS3910 80.81.194.126 accept AS3910
import:     from AS3910 195.66.225.34 accept AS3910
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3910 2001:7f8:4::d1:1 accept AS3910
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3910 2001:7f8::d1:0:1 accept AS3910
import:     from AS4004 195.66.224.24 accept AS-GLOBALONE-UK
import:     from AS4134 80.81.195.33 accept AS4134
import:     from AS4134 195.66.225.54 accept AS4134
import:     from AS4134 80.81.194.33 accept AS4134
import:     from AS4181 206.223.115.64 accept AS4181
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4181 2001:504:0:2::4181:1 accept AS4181
import:     from AS4323 198.32.118.36 accept AS4323
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4637 2001:504:D::40 accept AS4637 AS-REACH-CUSTOMERS
import:     from AS4637 198.32.176.64 accept AS4637 AS-REACH-CUSTOMERS
import:     from AS4637 195.66.224.177 accept AS4637
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4637 2001:7f8:4::121d:2 accept AS4637
import:     from AS4648 198.32.176.97 accept AS4648
import:     from AS4657 198.32.176.25 accept AS4657
import:     from AS4657 80.249.212.55 accept AS4657
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4657 2001:7f8:1::a500:4657:1 accept AS4657
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4657 2001:7f8::1231:0:1 accept AS4657
import:     from AS4657 80.81.193.240 accept AS4657
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4657 2001:7f8:4::1231:1 accept AS4657
import:     from AS4657 195.66.226.196 accept AS4657
import:     from AS4766 198.32.176.102 accept AS-KORNET
import:     from AS4766 80.249.209.129 accept AS-KORNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4766 2001:7f8:1::a500:4766:1 accept AS-KORNET
import:     from AS4766 195.66.224.147 accept AS-KORNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4766 2001:7f8:4::129e:1 accept AS-KORNET
import:     from AS4788 195.66.224.47 accept AS-TMNET
import:     from AS4837 195.215.109.173 accept AS4837
import:     from AS4983 192.55.39.254 accept AS4983
import:     from AS5400 194.68.123.109 accept AS-BT-EU
import:     from AS5400 194.68.128.109 accept AS-BT-EU
import:     from AS5400 80.81.193.84 accept AS-BT-EU
import:     from AS5400 195.66.224.108 accept AS-BT-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 2001:7F8:4::1518:1 accept AS-BT-EU
import:     from AS5410 80.249.208.65 accept AS-T-ONLINEFRANCE
import:     from AS5410 195.66.224.184 accept AS-T-ONLINEFRANCE
import:     from AS5410 80.81.192.130 accept AS-T-ONLINEFRANCE
import:     from AS5413 80.81.192.11 accept AS5413:AS-PIPEX
import:     from AS5430 80.81.192.49 accept AS-FREENETDE
import:     from AS5459 195.66.224.254 accept AS-LINX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4::1553:1 accept AS-LINX
import:     from AS5466 80.81.192.19 accept AS-EIRCOM
import:     from AS5466 195.66.224.79 accept AS-EIRCOM
import:     from AS5466 80.249.208.160 accept AS-EIRCOM
import:     from AS5503 195.66.224.101 accept AS-RMIFL
import:     from AS5539 80.81.192.105 accept AS-SPACENET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5539 2001:7f8::15a3:0:1 accept AS-SPACENET
import:     from AS5588 80.81.192.81 accept AS-GTS-CE
import:     from AS5588 195.66.224.58 accept AS-GTS-CE
import:     from AS5605 80.81.192.17 accept AS-NETUSE
import:     from AS5619 193.156.90.8 accept AS5619
import:     from AS5624 80.63.34.178 accept AS5624
import:     from AS5769 198.32.118.79 accept AS5769
import:     from AS5769 206.223.115.76 accept AS5769
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5769 2001:504:0:2::5769:1 accept AS5769
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5769 2001:504:f::4f accept AS5769
import:     from AS6067 195.66.224.35 accept AS-ONYX
import:     from AS6079 198.32.118.23 accept AS-RCN-CUSTOMER
import:     from AS6128 206.223.131.13 accept AS6128:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6128 2001:504:f::11 accept AS6128:AS-CUSTOMERS
import:     from AS6128 206.126.236.150 accept AS6128:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6128 2001:504:0:2::6128:1 accept AS6128:AS-CUSTOMERS
import:     from AS6181 206.223.115.90 accept AS-FUSE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6181 2001:504:0:2::6181:1 accept AS-FUSE
import:     from AS6407 206.82.104.3 accept AS6407
import:     from AS6447 195.66.225.222 accept AS6447
import:     from AS6447 128.223.51.108 accept AS6447
import:     from AS6453 195.219.87.24 accept AS-GLOBEINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 2a01:3e0:ff00:2000::14 accept AS-GLOBEINTERNET
import:     from AS6453 195.219.194.216 accept AS-GLOBEINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 2a01:3e0:ff40:100::7c accept AS-GLOBEINTERNET
import:     from AS6453 128.76.59.21 accept AS-GLOBEINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 2001:6c8:81:100::155 accept AS-GLOBEINTERNET
import:     from AS6453 128.76.59.61 accept AS-GLOBEINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 2001:6c8:81:100::f3 accept AS-GLOBEINTERNET
import:     from AS6461 80.81.194.26 accept AS-ABOVE
import:     from AS6461 195.66.224.76 accept AS-ABOVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8:4::193d:1 accept AS-MFXN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:7f8::193d:0:1 accept AS-MFXN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:504:0:2::6461:1 accept AS-MFXN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:504:f::36 accept AS-MFXN
import:     from AS6461 206.223.115.86 accept AS-MFXN
import:     from AS6461 198.32.118.25 accept AS-MFXN
import:     from AS6461 206.223.116.86 accept AS-MFNX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:504:0:1::6461:1 accept AS-MFNX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6461 2001:504:31::193d:1 accept AS-MFNX
import:     from AS6461 206.55.196.25 accept AS-MFNX
import:     from AS6507 80.81.193.162 accept AS-RIOT
import:     from AS6507 80.81.193.163 accept AS-RIOT
import:     from AS6507 80.249.211.64 accept AS-RIOT
import:     from AS6507 80.249.211.66 accept AS-RIOT
import:     from AS6661 80.81.192.204 accept AS-PTLU
import:     from AS6661 195.66.225.63 accept AS-PTLU
import:     from AS6661 80.249.208.60 accept AS-PTLU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6661 2001:7f8:1::a500:6661:1 accept AS-PTLU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6661 2001:7f8::1a05:0:1 accept AS-PTLU
import:     from AS6667 80.81.192.144 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 195.66.224.114 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 194.68.123.136 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 194.68.128.136 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7F8:D:FE::136 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7F8:D:FF::136 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 80.81.194.150 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7f8::1a0b:0:1 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7f8::1a0b:0:2 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7f8:4::1a0b:1 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6667 80.249.208.127 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7f8:1::a500:6667:1 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6730 80.81.192.141 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6730 195.66.224.85 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6735 80.81.192.177 accept AS-SDTDECIX
import:     from AS6762 195.215.109.162 accept AS-SEABONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 2001:41a8:400:2::15 accept AS-SEABONE
import:     from AS6762 195.22.214.110 accept AS-SEABONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 2001:41a8:600:2::169 accept AS-SEABONE
import:     from AS6774 195.215.109.38 accept AS-BELBONETOPEERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 2001:6c8:81:100::31 accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS6774 195.66.224.128 accept AS-BELBONETOPEERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 2001:7F8:4::1A76:1 accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS6774 195.66.225.97 accept AS-BELBONETOPEERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6785 2001:1580::cc:29 accept AS-TELENOR-DENMARK-IPV6
import:     from AS6805 80.81.192.89 accept AS-MWAYS
import:     from AS6805 80.81.193.89 accept AS-MWAYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:6c8:81:100::11b accept AS-AORTA6
import:     from AS6830 195.215.109.179 accept AS-AORTA
import:     from AS6830 80.81.192.111 accept AS-AORTA
import:     from AS6830 80.81.195.111 accept AS-AORTA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8::1aae:0:2 accept AS-AORTA6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8::1aae:0:3 accept AS-AORTA6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7f8::1aae:0:4 accept AS-AORTA6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:730:2903:7::d52e:ae19 accept AS-AORTA6
import:     from AS6830 213.46.174.25 accept AS-AORTA
import:     from AS6834 80.63.7.242 accept AS-KMD
import:     from AS6834 195.215.109.86 accept AS-KMD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6834 2001:6c8:81:100::d2 accept AS-KMD
import:     from AS6852 195.10.184.145 accept AS6852
import:     from AS6908 195.66.225.32 accept AS-DATAHOP
import:     from AS6908 80.81.192.244 accept AS-DATAHOP
import:     from AS6939 195.66.224.21 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 80.249.209.150 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 206.126.236.37 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:D:FF::187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:D:FE::187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 198.32.118.57 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:0:2::6939:1 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 80.81.192.172 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 194.68.123.187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 194.68.128.187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:f::39 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:4:0::1b1b:1 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8::1b1b:0:1 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 195.245.240.187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 195.69.119.187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:d:fc::187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:d:fb::187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 198.32.176.20 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:d::10 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:36::1b1b:0:1 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 206.82.104.8 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 206.126.240.27 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:34:1:0:a500:6939:1 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 206.223.116.37 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:504:0:1::6939:1 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 212.237.192.187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS6939 212.237.193.187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:d:202::187 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7f8:d:203::187 accept AS-HURRICANE
import:     from AS7029 206.126.237.16 accept AS-WINDSTREAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7029 2001:504:0:2::7029:1 accept AS-WINDSTREAM
import:     from AS7029 206.82.104.85 accept AS-WINDSTREAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7029 2001:504:36::18ac:0:1     accept AS-WINDSTREAM
import:     from AS7342 198.32.118.53 accept AS7342
import:     from AS7342 195.66.225.46 accept AS7342
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:7f8::1cae:0:1 accept AS-GTLD
import:     from AS7342 80.81.192.245 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:504:0:2::7342:1 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:504:f::35 accept AS-GTLD
import:     from AS7342 206.223.115.170 accept AS7342
import:     from AS7473 195.66.225.10 accept AS-SINGTEL-IX AS-SINGTEL-AP-PEERING
import:     from AS7473 198.32.176.113 accept AS-SINGTEL RS-SINGTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7473 2001:7f8:4::1d31:1 accept AS-SINGTEL-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7575 2001:504:d::b1 accept AS7575:AS-CUSTOMER
import:     from AS7575 198.32.176.177 accept AS7575:AS-CUSTOMER
import:     from AS7713 80.81.193.22 accept AS7713
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7713 2001:7f8::1e21:0:1 accept AS7713
import:     from AS7713 80.249.211.240 accept AS7713
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7713 2001:7f8:1::a500:7713:1 accept AS7713
import:     from AS7843 198.32.118.83 accept AS7843
import:     from AS7922 173.167.57.25 accept AS7922
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7922 2001:559::4e5 accept AS7922
import:     from AS7922 128.76.59.63 accept AS-COMCAST-IBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7922 2001:6c8:81:100::f5 accept AS-COMCAST-IBONE
import:     from AS8001 206.223.115.69 accept AS-NETACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8001 2001:504:0:2::8001:1 accept AS-NETACCESS
import:     from AS8001 206.223.131.69 accept AS-NETACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8001 2001:504:f::3a accept AS-NETACCESS
import:     from AS8001 198.32.118.157 accept AS-NETACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8001 2001:504:36::1f41:0:1 accept AS-NETACCESS
import:     from AS8001 206.82.104.16 accept AS-NETACCESS
import:     from AS8075 198.32.118.18 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 206.223.115.17 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 198.32.176.152 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 104.44.13.210 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2a01:111:2000:1::ff1 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 128.76.59.5 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:6c8:81:100::12f accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 128.76.59.9 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:6c8:81:100::137 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 195.215.109.165 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:6c8:81:100::109 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 195.215.109.167 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:6c8:81:100::10b accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8075 128.76.59.69 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:6c8:81:100::181 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8218 80.249.209.53 accept AS-NEOT
import:     from AS8218 80.81.192.13 accept AS-NEOT
import:     from AS8220 80.81.192.61 accept AS-COLT
import:     from AS8220 195.66.224.49 accept AS-COLT
import:     from AS8220 80.81.193.61 accept AS-COLT
import:     from AS8220 194.68.128.104 accept AS-COLT
import:     from AS8220 194.68.123.104 accept AS-COLT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7F8::201C:0:1 accept AS-COLT
import:     from AS8220 212.237.192.104 accept AS-COLT
import:     from AS8220 212.237.193.104 accept AS-COLT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:d:202::104 accept AS-COLT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 2001:7f8:d:203::104 accept AS-COLT
import:     from AS8319 80.81.193.94 accept AS-IXREGIO
import:     from AS8359 195.69.119.161 accept AS-MTU
import:     from AS8359 195.245.240.161 accept AS-MTU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7F8:D:FC::161 accept AS-MTU-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7F8:D:FB::161 accept AS-MTU-V6
import:     from AS8365 80.81.192.6 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8::20ad:0:1 accept AS-MANDA
import:     from AS8365 195.66.227.23 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8:4::20ad:1 accept AS-MANDA
import:     from AS8403 80.249.212.62 accept AS-SPOTIFY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8403 2001:7f8:1::a500:8403:1 accept AS-SPOTIFY
import:     from AS8403 128.76.59.29 accept AS-SPOTIFY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8403 2001:6c8:81:100::15f accept AS-SPOTIFY
import:     from AS8422 80.81.192.212 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8422 195.66.224.172 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8422 80.81.193.212 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8426 80.81.192.86 accept AS-NETSCALIBURDE
import:     from AS8426 195.66.224.66 accept AS-CLARANET
import:     from AS8447 80.81.192.69 accept AS-PTA
import:     from AS8469 80.81.192.109 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS8469 80.81.193.109 accept AS-PIRONETNDH
import:     from AS8473 195.69.119.85 accept AS-BAHNHOF
import:     from AS8473 195.245.240.85 accept AS-BAHNHOF
import:     from AS8473 212.237.193.85 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 2001:7f8:d:203::85 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 2001:7F8:D:FB::85 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 2001:7F8:D:FC::85 accept AS-BAHNHOF
import:     from AS8473 193.156.90.80 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 2001:7f8:12:1::8473 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8526 2001:6C8:41:100:0:1:0:C accept AS8526
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8526 2001:6c8:41:100:0:d:0:2 accept AS8526
import:     from AS8526 80.160.0.10 accept AS8526
import:     from AS8526 80.160.0.2 accept AS8526
import:     from AS8553 195.66.224.126 accept AS-AVENSYS
import:     from AS8560 80.81.192.123 accept AS-SCHLUND
import:     from AS8560 80.81.193.123 accept AS-SCHLUND
import:     from AS8560 195.66.224.98 accept AS-SCHLUND
import:     from AS8657 195.66.224.91 accept AS-CPRM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7F8:D:FF::73 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7F8:D:FE::172 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 195.69.119.172 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 195.245.240.73 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 193.156.90.200 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 193.156.90.201 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8:12:1::8674 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8:12:1::1:8674 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7F8:4::21E2:1 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8:4::21e2:2 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 195.66.225.151 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 195.66.225.152 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 80.81.192.160 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 80.81.193.160 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8::21e2:0:1 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8::21e2:0:2 accept AS-NETNOD
import:     from AS8674 212.237.192.74 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 2001:7f8:d:202::74 accept AS-NETNOD
import:     from AS8741 80.81.192.18 accept AS-ECORE
import:     from AS8763 80.81.192.37 accept AS-DENIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8763 2001:7F8::223B:0:1 accept AS-DENIC
import:     from AS8781 195.66.224.188 accept AS-QTEL-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7F8:4::224D:1 accept AS-QTEL-SET
import:     from AS8781 80.81.194.11 accept AS-QTEL-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7f8::224d:0:1 accept AS-QTEL-SET
import:     from AS8818 80.160.73.90 accept AS8818
import:     from AS8818 87.54.24.130 accept AS8818
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8818 2001:6c8:81:100::33 accept AS8818
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8818 2001:6c8:81:100::27 accept AS8818
import:     from AS8818 194.192.105.10 accept AS8818
import:     from AS8851 195.66.224.93 accept AS-INWEB
import:     from AS8966 80.249.209.89 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:7f8:1::a500:8966:1 accept AS-EMIX
import:     from AS8966 80.81.192.228 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:7f8::2306:0:1 accept AS-EMIX
import:     from AS8966 206.126.237.12 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:504:0:2::8966:1 accept AS-EMIX
import:     from AS8966 195.66.224.159 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 2001:7f8:4::2306:1 accept AS-EMIX
import:     from AS8989 87.54.21.206 accept AS8989
import:     from AS9002 195.66.224.193 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8:4::232a:1 accept AS-RETN6
import:     from AS9002 80.81.192.73 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8::232a:0:1 accept AS-RETN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:504:36::232a:0:1 accept AS-RETN6
import:     from AS9002 206.82.104.103 accept AS-RETN
import:     from AS9002 128.76.59.39 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:6c8:81:100::165 accept AS-RETN6
import:     from AS9002 128.76.59.2 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:6c8:81:100::11e accept AS-RETN6
import:     from AS9002 80.249.209.216 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8:1::a500:9002:1 accept AS-RETN6
import:     from AS9009 195.66.224.231 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 195.215.109.154 accept AS-GBXS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7F8:4::2331:1 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 195.215.109.222 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 195.215.109.94 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 195.215.109.62 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 62.243.245.10 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 87.54.6.58 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 87.54.6.26 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 193.88.65.58 accept AS-GBXS
import:     from AS9009 193.88.65.146 accept AS-GBXS
import:     from AS9145 80.81.192.247 accept AS-EWETEL
import:     from AS9158 212.242.27.6 accept AS-TELENOR-DENMARK
import:     from AS9158 195.215.109.190 accept AS-TELENOR-DENMARK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9158 2001:6c8:81:100::46 accept AS-TELENOR-DENMARK-IPV6
import:     from AS9167 195.215.109.98 accept AS-WEBPARTNER
import:     from AS9167 195.215.109.66 accept AS-WEBPARTNER
import:     from AS9189 80.81.192.98 accept AS-ACCOM
import:     from AS9193 195.66.224.96 accept AS-CONXIONEU
import:     from AS9201 195.69.119.162 accept AS-SWAF
import:     from AS9201 195.245.240.162 accept AS-SWAF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9201 2001:7f8:d:fc::162 accept AS-SWAF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9201 2001:7f8:d:fb::162 accept AS-SWAF
import:     from AS9304 195.66.224.100 accept AS9304
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9304 2001:7f8:4::2458:1 accept AS9304
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9304 2001:7f8::2458:0:1 accept AS9304
import:     from AS9304 80.81.194.166 accept AS9304
import:     from AS9318 195.66.224.176 accept AS-HANARO
import:     from AS9498 80.81.194.250 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9498 2001:7f8::251a:0:1 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
import:     from AS9498 195.66.226.204 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9498 2001:7f8:4::251a:2 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
import:     from AS9498 80.249.211.191 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9498 2001:7f8:1::a500:9498:1 accept AS9498:AS-BHARTI-IN
import:     from AS9505 195.66.225.37 accept AS-TWIG
import:     from AS9505 198.32.176.160 accept AS-TWIG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9505 2001:504:D::A0 accept AS-TWIG
import:     from AS10282 80.81.192.148 accept AS10282
import:     from AS10297 206.126.236.81 accept AS10297
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10297 2001:504:0:2::1:0297:1 accept AS10297
import:     from AS10310 206.223.131.16 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 198.32.118.24 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 198.32.176.135 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:f::18 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:0:6:0:1:310:1 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:d::87 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 206.223.115.2 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 206.223.115.16 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:0:2:0:1:310:1 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:0:2:0:1:310:2 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 198.32.118.224 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:f::d6 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 206.82.104.49 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:36::2846:0:1 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 206.82.104.78 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:36::2846:0:2 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:504:36::2846:0:2 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 184.165.18.10 accept AS-YAHOO
import:     from AS10310 184.165.18.12 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2a00:1288:f032:1f9:: accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2a00:1288:f032:3f9:: accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS11164 2001:504:f::9d accept AS-TR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS11164 2001:504:0:2:0:1:1164:1 accept AS-TR
import:     from AS11164 206.223.115.45 accept AS-TR
import:     from AS11164 198.32.118.161 accept AS11164
import:     from AS12041 80.81.194.2 accept AS12041:AS-AFILIAS
import:     from AS12041 195.66.224.55 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8::2f09:0:1 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:4:0::2f09:1 accept AS12041:AS-AFILIAS
import:     from AS12083 206.55.196.24 accept AS-WOW
import:     from AS12083 206.126.236.136 accept AS-WOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12083 2001:504:0:2:0:1:2083:1 accept AS-WOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12083 2001:504:31::2f33:1 accept AS-WOW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12083 2001:504:36::2f33:0:1 accept AS-WOW
import:     from AS12083 206.82.104.89 accept AS-WOW
import:     from AS12200 206.126.236.151 accept AS-RACKSPACE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12200 2001:504:0:2:0:3:6248:1 accept AS-RACKSPACE
import:     from AS12200 195.66.224.116 accept AS-RACKSPACE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12200 2001:7f8:4::2fa8:1 accept AS-RACKSPACE
import:     from AS12306 80.81.192.132 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS12306 80.81.193.132 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS12322 195.66.224.191 accept AS-PROXAD
import:     from AS12389 194.68.123.182 accept AS-ROSTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 2001:7f8:d:ff::182 accept AS-ROSTELECOM
import:     from AS12389 194.68.128.182 accept AS-ROSTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 2001:7f8:d:fe::182 accept AS-ROSTELECOM
import:     from AS12389 80.81.194.31 accept AS-ROSTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 2001:7f8::3065:0:1 accept AS-ROSTELECOM
import:     from AS12390 195.66.224.119 accept AS-KINGSTONUK
import:     from AS12399 195.66.224.230 accept AS-SPXS
import:     from AS12399 80.81.192.92 accept AS-SPXS
import:     from AS12399 80.81.193.92 accept AS-SPXS
import:     from AS12480 80.81.192.20 accept AS-ILK
import:     from AS12483 80.63.57.250 accept AS12483
import:     from AS12501 88.131.152.78 accept AS12501
import:     from AS12552 212.112.170.152 accept AS-IPO
import:     from AS12552 212.112.170.148 accept AS-IPO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2a01:2b0:0:52::18 accept AS-IPO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2a01:2b0:0:52::1a accept AS-IPO
import:     from AS12578 194.68.123.177 accept AS-LATTELEKOM
import:     from AS12578 195.245.240.177 accept AS-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:d:ff::177 accept AS-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:d:fc::177 accept AS-LATTELEKOM
import:     from AS12578 194.68.128.177 accept AS-LATTELEKOM
import:     from AS12578 195.69.119.177 accept AS-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:d:fe::177 accept AS-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8:d:fb::177 accept AS-LATTELEKOM
import:     from AS12578 80.81.194.165 accept AS-LATTELEKOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12578 2001:7f8::3122:0:1 accept AS-LATTELEKOM
import:     from AS12597 212.3.13.18 accept AS-GOTANET
import:     from AS12597 88.131.153.58 accept AS-GOTANET
import:     from AS12597 212.3.14.154 accept AS-GOTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12597 2a02:920:1fff:1fe::154 accept AS12597
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12597 2a02:920:3fff:96::18 accept AS12597
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12597 2001:6f0:81:100::46 accept AS12597
import:     from AS12597 212.3.14.162 accept AS-GOTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12597 2a02:920:1fff:294::162 accept AS12597
import:     from AS12654 195.66.225.241 accept AS12654
import:     from AS12654 194.68.123.147 accept AS12654
import:     from AS12654 198.32.176.6 accept AS12654
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 2001:7F8:D:FF::147 accept AS12654
import:     from AS12713 195.66.224.190 accept AS-OTEGLOBE
import:     from AS12713 80.81.192.207 accept AS-OTEGLOBE
import:     from AS12731 80.81.192.27 accept AS-IPHH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 2001:7f8::31bb:0:1 accept AS-IPHH
import:     from AS12782 212.214.43.42 accept AS12782
import:     from AS12782 212.214.43.46 accept AS12782
import:     from AS12859 80.81.192.95 accept AS-BIT
import:     from AS12897 80.81.192.15 accept AS-HEAGMEDIANET
import:     from AS12929 193.156.90.23 accept AS12929
import:     from AS12935 213.50.123.142 accept AS12935
import:     from AS12956 80.81.192.2 accept AS-TDATANET
import:     from AS12956 195.66.224.134 accept AS-TDATANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12956 2001:7f8:4::329c:1 accept AS-TDATANET
import:     from AS12956 80.249.208.208 accept AS-TDATANET
import:     from AS12989 195.66.224.227 accept AS-EWEKA
import:     from AS12989 80.81.192.224 accept AS-HWNG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7f8:1::a501:2989:1 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7f8:1::a501:2989:2 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS12989 80.81.193.224 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7f8::32bd:0:1 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7f8::32bd:0:2 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7f8:4::32bd:1 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS12996 193.156.90.22 accept AS12996
import:     from AS12996 193.156.120.22 accept AS12996
import:     from AS13030 80.81.192.67 accept AS-INIT7
import:     from AS13030 195.66.224.175 accept AS-INIT7
import:     from AS13030 80.81.193.67 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8::32e6:0:1 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8::32e6:0:2 accept AS-INIT7
import:     from AS13037 195.66.224.158 accept AS-ZEN
import:     from AS13057 194.192.19.174 accept AS13057
import:     from AS13101 80.81.192.83 accept AS-TNG
import:     from AS13237 80.81.192.74 accept AS-LNCDECIX
import:     from AS13237 195.66.224.99 accept AS-LNCLINX
import:     from AS13237 80.81.193.74 accept AS-LNCDECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 2001:7f8::33b5:0:1 accept AS-LNCDECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 2001:7f8::33b5:0:2 accept AS-LNCDECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 2001:7f8:4::33b5:1 accept AS-LNCLINX
import:     from AS13243 193.156.90.27 accept AS-COMACE
import:     from AS13285 195.66.224.136 accept AS-OPAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8::3417:0:1 accept AS13335
import:     from AS13335 80.81.194.180 accept AS13335
import:     from AS13335 195.66.225.179 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4::3417:1 accept AS13335
import:     from AS13335 194.68.128.246 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:d:fe::246 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:d:ff::246 accept AS13335
import:     from AS13335 194.68.123.246 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:504::2:0:1:3335:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:504:f::1:3335:1 accept AS13335
import:     from AS13335 198.32.118.206 accept AS13335
import:     from AS13335 206.126.237.30 accept AS13335
import:     from AS13345 206.126.237.30 accept AS13335
import:     from AS13414 80.249.210.46 accept AS-TWITTER
import:     from AS13414 80.81.192.10 accept AS-TWITTER
import:     from AS13414 195.66.225.142 accept AS-TWITTER
import:     from AS13414 195.66.226.61 accept AS-TWITTER
import:     from AS13414 80.81.194.21 accept AS-TWITTER
import:     from AS13414 80.249.208.130 accept AS-TWITTER
import:     from AS13768 195.66.224.156 accept AS13768:AS-CUSTOMERS AS13768
import:     from AS13768 198.32.118.146 accept AS13768:AS-CUSTOMERS
import:     from AS14061 193.239.117.100 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8:13::a501:4061:1 accept AS-14061
import:     from AS14061 195.66.226.25 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8:4::36ed:1 accept AS-14061
import:     from AS14061 80.249.211.163 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8:1::a501:4061:2 accept AS-14061
import:     from AS14061 80.249.213.143 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8:1::a501:4061:3 accept AS-14061
import:     from AS14061 80.81.193.141 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8::36ed:0:1 accept AS-14061
import:     from AS14061 80.81.195.151 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:7f8::36ed:0:2 accept AS-14061
import:     from AS14061 198.32.118.231 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:504:f::4:6652:1 accept AS-14061
import:     from AS14061 198.32.176.147 accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 2001:504:d::1:4061:1 accept AS-14061
import:     from AS14361 198.32.176.10 accept AS14361
import:     from AS14361 206.223.115.91 accept AS14361
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14361 2001:504:0:2::1:4361:1 accept AS-HOPONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14361 2001:504:d::1:4361:1 accept AS-HOPONE
import:     from AS14492 206.223.131.7 accept AS14492
import:     from AS14492 195.66.225.1 accept AS-DATAPIPE
import:     from AS14492 198.32.118.37 accept AS-DATAPIPE
import:     from AS15133 80.249.209.162 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15133 80.81.194.37 accept AS15133
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:6c8:81:100::17d accept AS-EDGECAST
import:     from AS15133 128.76.59.55 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15133 80.249.208.151 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8:1::a501:5133:1 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8:1::a501:5133:2 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15133 80.81.195.37 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8::3b1d:0:2 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2001:7f8::3b1d:0:1 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15133 152.195.245.192 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 2606:2800:5063:f:8000::1 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15169 195.215.109.178 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15169 195.215.109.202 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15169 128.76.59.41 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:6c8:81::2000:5 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:6c8:81:100::167 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:6c8:81:2000::7 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15169 72.14.195.137 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:4860:1:1:0:cdc:: accept AS-GOOGLE
import:     from AS15169 72.14.203.152 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:4860:1:1::536 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15169 72.14.212.198 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:4860:1:1::b26 accept AS-GOOGLE
import:     from AS15290 206.223.131.4 accept AS-ALLSTREAM
import:     from AS15389 195.215.109.110 accept AS-FOTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15389 2001:6c8:81:100::6d accept AS-FOTELECOM
import:     from AS15389 212.55.63.3 accept AS-FOTELECOM
import:     from AS15389 176.22.253.118 accept AS-FOTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15389 2001:6c8:41:100:0:b6:0:2 accept AS-FOTELECOM
import:     from AS15412 195.66.224.146 accept AS-FLAGP
import:     from AS15412 62.216.147.21 accept AS-FLAGP
import:     from AS15423 194.192.107.174 accept AS15423
import:     from AS15516 62.61.138.5 accept AS-DK-ARROWHEAD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15516 2001:14d0:0:1::5 accept AS-DK-ARROWHEAD
import:     from AS15516 62.243.245.130 accept AS-DK-ARROWHEAD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15516 2001:6c8:41:100:0:2d:8004:2 accept AS-DK-ARROWHEAD
import:     from AS15557 195.66.224.214 accept AS-LDCOMNET
import:     from AS15594 80.81.192.75 accept AS-NQ
import:     from AS15600 80.81.192.138 accept AS-LAN
import:     from AS15659 193.156.90.31 accept AS-NEXTGENTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15659 2001:7f8:12:1::1:5659 accept AS-NEXTGENTEL
import:     from AS15659 193.156.120.31 accept AS-NEXTGENTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15659 2001:7f8:12:2::1:5659 accept AS-NEXTGENTEL
import:     from AS15687 83.91.86.130 accept AS-NOVO
import:     from AS15743 80.81.192.25 accept AS-IPH
import:     from AS15765 193.156.90.34 accept AS-MIMER-NIX1
import:     from AS15793 88.131.153.98 accept AS15793
import:     from AS15869 213.50.123.102 accept AS15869
import:     from AS15912 88.131.153.146 accept AS15912
import:     from AS15912 88.131.153.150 accept AS15912
import:     from AS15991 137.61.238.17 accept AS15991
import:     from AS15991 137.61.238.34 accept AS15991
import:     from AS16065 193.156.90.38 accept AS-EASYNETNO
import:     from AS16082 195.66.224.199 accept AS-SPITFIRE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16082 2001:7f8:4::3ed2:1 accept AS-SPITFIRE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16086 2001:6c8:81:100::158 accept AS-DNA
import:     from AS16086 128.76.59.22 accept AS-DNA
import:     from AS16086 217.78.199.106 accept AS-DNA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16086 2001:14b8:1080:100::11:1 accept AS-DNA
import:     from AS16095 195.215.109.158 accept AS-SENTIADK
import:     from AS16095 195.215.109.130 accept AS-SENTIADK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16095 2001:6c8:81:100::55 accept AS-SENTIADK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16095 2001:6c8:41:100:0:90:6:2 accept AS-SENTIADK
import:     from AS16095 95.166.237.98 accept AS-SENTIADK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16095 2001:6c8:81:100::103 accept AS-SENTIADK
import:     from AS16175 193.156.90.47 accept AS-ITCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16186 2001:7f8:12:1::1:6186 accept AS16186
import:     from AS16186 193.156.90.37 accept AS16186
import:     from AS16245 87.54.29.190 accept AS-NGDC
import:     from AS16245 62.242.207.122 accept AS-NGDC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16245 2001:6c8:81:100::7 accept AS-NGDC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16245 2001:6c8:81:100::25 accept AS-NGDC
import:     from AS16245 87.54.53.142 accept AS-NGDC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16245 2001:6c8:41:100:0:97:1:2 accept AS-NGDC
import:     from AS16253 194.68.123.169 accept AS-BORDERLIGHT
import:     from AS16253 194.68.128.169 accept AS-BORDERLIGHT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7F8::3f89:0:1 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7F8::3f89:0:2 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 80.81.193.246 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 206.126.236.240 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 206.126.236.4 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:504:0:2:0:1:6265:1 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:504:0:2:0:1:6265:2 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:504:f::1:6265:1 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 198.32.118.171 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 195.66.225.56 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7f8:4::3f89:1 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 206.55.196.2 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:504:31::3f89:1 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 31.31.36.30 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2a03:2280:36::1e accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16265 206.126.240.30 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:504:34:1:0:a501:6265:1 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16273 62.237.24.59 accept AS16273
import:     from AS16273 62.237.25.175 accept AS16273
import:     from AS16276 80.249.209.231 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:1::a501:6276:1 accept AS-OVH
import:     from AS16276 80.249.209.245 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:1::a501:6276:2 accept AS-OVH
import:     from AS16276 80.81.192.209 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8::3f94:0:1 accept AS-OVH
import:     from AS16276 206.82.104.121 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:504:36::3f94:0:1 accept AS-OVH
import:     from AS16276 206.126.236.184 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:504:0:2:0:1:6276:1 accept AS-OVH
import:     from AS16276 195.66.224.220 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 2001:7f8:4::3f94:1 accept AS-OVH
import:     from AS16509 198.32.118.102 accept AS16509
import:     from AS16509 52.46.167.236 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 206.126.236.35 accept AS16509
import:     from AS16509 206.126.236.68 accept AS16509
import:     from AS16509 52.46.167.248 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2620:107:4008:40f::1 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 195.215.109.115 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:6c8:81:100::e9 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 52.95.218.118 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2620:107:4008:16f::1 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 198.32.118.208 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:504:f::1:6509:1 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:504:f::1:6509:2 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 52.95.218.117 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2620:107:4008:16e::2 accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 128.76.59.1 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:6c8:81:100::11d accept AS-AMAZON
import:     from AS16509 128.76.59.11 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2001:6c8:81:100::145 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 2620:107:4008:40a::1 accept AS-AMAZON
import:     from AS16735 206.126.236.205 accept AS-CTBC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16735 2001:504:0:2:0:1:6735:1 accept AS-CTBC
import:     from AS19151 198.32.118.68 accept AS-BBOI
import:     from AS19151 206.223.115.47 accept AS-BBOI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 2001:504:0:2:0:1:9151:1 accept AS-BBOI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 2001:504:F::9151:1 accept AS-BBOI
import:     from AS19318 198.32.118.45 accept AS-NJIIX
import:     from AS19399 192.44.243.42 accept AS19399
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19399 2a00:f060::12 accept AS19399
import:     from AS19679 206.126.236.74 accept AS19679
import:     from AS19679 206.126.237.74 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:0:2:0:1:9679:1 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:0:2:0:1:9679:2 accept AS19679
import:     from AS19679 198.32.176.200 accept AS19679
import:     from AS19679 198.32.176.238 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:d::1:9679:1 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:d::1:9679:2 accept AS19679
import:     from AS19679 206.223.116.185 accept AS19679
import:     from AS19679 206.223.116.189 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:0:1:0:1:9679:1 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:504:0:1:0:1:9679:3 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:7f8::4cdf:0:1 accept AS19679
import:     from AS19679 80.81.194.138 accept AS19679
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2001:7f8:4::4cdf:1 accept AS19679
import:     from AS19679 195.66.226.172 accept AS19679
import:     from AS19679 185.45.9.24 accept AS-DROPBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 2620:100:6000:62::a accept AS-DROPBOX
import:     from AS20513 88.131.153.70 accept AS-CREPUNDIA
import:     from AS20569 62.237.24.175 accept AS-AINAIP
import:     from AS20640 80.81.192.23 accept AS-TITANNET
import:     from AS20676 80.81.192.41 accept AS-QSC
import:     from AS20681 62.242.145.58 accept AS20681
import:     from AS20764 193.110.224.30 accept AS-RASCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 2001:7f8:7:1:0:2:764:1 accept AS-RASCOM
import:     from AS20773 80.81.192.239 accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 2001:7f8::5125:f1:1 accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
import:     from AS20773 195.66.225.173 accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 2001:7f8:4::5125:1 accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
import:     from AS20861 88.131.153.158 accept AS-FUJITSU-SE
import:     from AS20931 194.100.239.51 accept AS20931
import:     from AS20931 194.100.239.49 accept AS20931
import:     from AS20931 195.10.185.163 accept AS20931
import:     from AS20931 195.10.185.135 accept AS20931
import:     from AS20940 80.81.192.28 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 195.66.224.168 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 80.81.192.168 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 88.131.152.62 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:6f0:81:100::12:2 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8::51cc:0:168 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8::51cc:0:28 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 128.76.59.7 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:6c8:81:100::135 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 80.249.208.168 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 80.249.209.208 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:1::a502:940:2 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:1::a502:940:1 accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 128.76.59.17 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:6c8:81:100::14d accept AS-AKAMAI
import:     from AS20940 128.76.59.19 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:6c8:81:100::14f accept AS-AKAMAI
import:     from AS21099 195.66.224.162 accept AS-BARRYSWORLD-LINX
import:     from AS21125 80.167.238.94 accept AS-EMPERION
import:     from AS21125 93.165.143.250 accept AS-EMPERION
import:     from AS21171 193.156.90.48 accept AS-SCHIBSTED
import:     from AS21171 213.188.21.106 accept AS-SCHIBSTED
import:     from AS21293 193.156.90.50 accept AS21293
import:     from AS21293 85.19.86.62 accept AS21293
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21293 2a02:228:41:100:0:11e:2:2 accept AS21293
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21293 2a02:228:41:100:0:11f:8:2 accept AS21293
import:     from AS21293 193.156.90.50 accept AS21293
import:     from AS21331 195.70.176.94 accept AS21331
import:     from AS21357 195.245.126.42 accept AS21357
import:     from AS21357 193.108.152.34 accept AS21357
import:     from AS21357 193.108.152.34 accept AS21357
import:     from AS21473 80.81.192.3 accept AS-MANET
import:     from AS21490 213.50.153.146 accept AS21490
import:     from AS22577 198.32.176.47 accept AS22577
import:     from AS22773 68.105.30.105 accept AS22773
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22773 2001:578:20:2000::D:0 accept AS22773
import:     from AS22822 195.66.224.133 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 206.223.131.123 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 198.32.118.26 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 80.81.193.221 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 206.223.115.123 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 128.76.59.51 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:6c8:81:100::175 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 80.81.192.221 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:6c8:81:100::173 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 128.76.59.49 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:504:36::5926:0:1 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 206.82.104.71 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 2001:504:31::5926:1 accept AS-LLNW
import:     from AS22822 206.55.196.14 accept AS-LLNW
import:     from AS23342 206.223.115.154 accept AS-UNITEDLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23342 2001:504:0:2:0:2:3342:1 accept AS-UNITEDLAYER
import:     from AS23393 80.81.193.220 accept AS-ISPRIME
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23393 2001:7f8::5b61:0:1 accept AS-ISPRIME
import:     from AS23393 80.249.209.223 accept AS-ISPRIME
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23393 2001:7F8:1::A502:3393:1 accept AS-ISPRIME
import:     from AS23393 206.82.104.50 accept AS-ISPRIME
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23393 2001:504:36::5b61:0:1 accept AS-ISPRIME
import:     from AS24751 193.110.224.28 accept AS24751
import:     from AS24800 176.22.65.154 accept AS-BORNFIBER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24800 2001:6c8:81:100::4a accept AS-BORNFIBER
import:     from AS24800 212.130.228.250 accept AS-BORNFIBER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24800 2001:6c8:81:100::4e accept AS-BORNFIBER
import:     from AS24819 88.131.153.110 accept AS24819
import:     from AS24853 195.249.22.106 accept AS24853
import:     from AS24875 193.239.118.68 accept AS-NOVOSERVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 2001:7f8:13::a502:4875:1 accept AS-NOVOSERVE
import:     from AS24875 80.249.208.126 accept AS-NOVOSERVE
import:     from AS25074 80.81.192.200 accept AS-INETBONE
import:     from AS25148 193.156.90.68 accept AS-BASEFARM
import:     from AS25148 193.156.120.68 accept AS-BASEFARM
import:     from AS25225 85.19.83.62 accept AS25225
import:     from AS25384 80.62.237.234 accept AS-DMDATADK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25384 2001:6c8:81:100::43 accept AS25384
import:     from AS25387 88.131.153.138 accept AS25387
import:     from AS25387 88.131.153.139 accept AS25387
import:     from AS25973 206.223.131.62 accept AS-MZIMA
import:     from AS25973 195.66.225.15 accept AS-MZIMA
import:     from AS26415 193.156.90.204 accept AS-GTLD
import:     from AS26769 206.223.115.168 accept AS26769
import:     from AS26769 206.223.131.28 accept AS26769
import:     from AS27257 206.223.131.109 accept AS27257
import:     from AS27357 195.66.224.116 accept AS-RACKSPACE
import:     from AS28717 195.215.109.182 accept AS-ZENSYSTEMS
import:     from AS28795 85.19.91.94 accept AS28795
import:     from AS28854 212.214.166.2 accept AS28854
import:     from AS28917 80.249.209.140 accept AS-FIORD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917 2001:7f8:1::a502:8917:1 accept AS-FIORD
import:     from AS29024 88.131.153.42 accept AS29024
import:     from AS29100 62.243.9.202 accept AS-BROADCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29468 2001:6f0:81:100::72 accept AS-INFRACOM
import:     from AS29468 213.50.123.67 accept AS-INFRACOM
import:     from AS29695 193.156.90.66 accept AS-LYSETELE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29695 2001:7f8:12:1::2:9695 accept AS-LYSETELE
import:     from AS29695 193.156.120.66 accept AS-LYSETELE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29695 2001:7f8:12:2::2:9695 accept AS-LYSETELE
import:     from AS29791 206.223.131.8 accept AS-VOXTEL
import:     from AS29791 198.32.118.47 accept AS-VOXTEL
import:     from AS29791 206.223.115.163 accept AS-VOXTEL
import:     from AS29791 206.223.116.4 accept AS-VOXEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29791 2001:504:0:1:0:2:9791:1 accept AS-VOXEL
import:     from AS29838 206.82.104.19 accept AS-AMC
import:     from AS29838 198.32.118.82 accept AS-AMC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29838 2001:504:f::52 accept AS-AMC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29838 2001:504:36::748e:0:1 accept AS-AMC
import:     from AS30094 206.223.115.159 accept AS30094
import:     from AS30740 195.66.224.235 accept AS-EXA
import:     from AS30795 82.115.128.17 accept AS-INTRON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30795 2001:6E8:1:3:2:6:11:2 accept AS-INTRON
import:     from AS30821 213.50.123.230 accept AS30821
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30821 2001:6f0:81:100::1d:2 accept AS30821
import:     from AS30950 193.156.90.59 accept AS-BREDBANDSALLIANSEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30950 2001:7f8:12:1::3:950 accept AS-BKK
import:     from AS30951 62.242.0.206 accept AS30951
import:     from AS31024 213.88.169.86 accept AS31024
import:     from AS31027 2.109.111.182 accept AS-NIANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 2001:6c8:81:100::119 accept AS-NIANETV6
import:     from AS31027 93.178.177.150 accept AS-NIANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 2001:6c8:81:100::117 accept AS-NIANETV6
import:     from AS31131 62.242.107.202 accept AS31131
import:     from AS31211 62.237.27.191 accept AS31211
import:     from AS31726 193.156.90.87 accept AS-TF
import:     from AS32590 162.254.197.240 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2a01:bc80:5:1::81 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 195.66.226.130 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2001:7f8:4::7f4e:1 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 155.133.252.234 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 155.133.252.236 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2a01:bc80:8:1000::31 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2a01:bc80:8:1000::41 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 162.254.198.236 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 162.254.198.238 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2a01:bc80:1:1001::11 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2a01:bc80:1:1001::21 accept AS-VALVE
import:     from AS32590 195.215.109.117 accept AS-VALE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2001:6c8:81:100::ef accept AS-VALE
import:     from AS32590 128.76.59.13 accept AS-VALVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 2001:6c8:81:100::149 accept AS-VALVE
import:     from AS32787 80.81.193.70 accept AS-PROLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 2001:7f8::8013:0:1 accept AS-PROLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 2001:7f8:4::8013:1 accept AS-PROLE
import:     from AS32787 195.66.224.31 accept AS-PROLE
import:     from AS32934 198.32.176.71 accept AS32934
import:     from AS32934 195.66.225.69 accept AS32934
import:     from AS32934 206.223.115.183 accept AS32934
import:     from AS32934 198.32.118.27 accept AS32934
import:     from AS32934 80.81.194.40 accept AS32934
import:     from AS32934 206.223.115.191 accept AS32934
import:     from AS32934 103.4.96.130 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2620:0:1cff:dead:beee::66 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:6c8:81:100::163 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS32934 195.215.109.105 accept AS-FACEBOOK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2001:6c8:81:100::e3 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS32934 157.240.68.22 accept AS-FACEBOOK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 2620:0:1cff:dead:beee::974 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS32934 128.76.59.37 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS33079 193.156.120.202 accept AS33079:AS-SET
import:     from AS33079 193.156.90.202 accept AS33079:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33079 2001:7F8:12:2::3:3079 accept AS33079:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33079 2001:7F8:12:2:0:1:3:3079 accept AS33079:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33079 2001:7F8:12:1:0:1:3:3079 accept AS33079:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33079 2001:7F8:12:1::3:3079 accept AS33079:AS-SET
import:     from AS33079 193.156.120.203 accept AS33079
import:     from AS33079 193.156.90.203 accept AS33079
import:     from AS33081 195.66.224.219 accept AS33081
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33081 2001:7f8:4::8139:1 accept AS33081:AS-SET
import:     from AS33082 80.81.194.57 accept AS33082:AS-SET
import:     from AS33082 80.81.195.57 accept AS33082:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33082 2001:7F8::813A:0:1 accept AS33082:AS-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33082 2001:7F8::813A:0:2 accept AS33082:AS-SET
import:     from AS33438 194.68.123.150 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS33438 194.68.128.150 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33438 2001:7f8:d:ff::150 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33438 2001:7f8:d:fe::150 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS33438 128.76.59.33 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33438 2001:6c8:81:100::16b accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS33438 128.76.59.43 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33438 2001:6c8:81:100::16d accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7f8:1::a503:3891:1 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7f8::8463:0:1 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 80.249.209.128 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 80.81.192.187 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 81.95.2.89 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2a01:4a0:1338:3b::1 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 80.255.14.141 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2a01:4a0:1338:e3::1 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS33970 195.215.109.138 accept AS-OHT
import:     from AS33970 195.215.109.74 accept AS-OHT
import:     from AS34029 213.50.123.110 accept AS34029
import:     from AS34087 193.156.90.11 accept AS-NTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34087 2001:7f8:12:1::3:4087 accept AS-NTE
import:     from AS34133 81.216.65.226 accept AS34133
import:     from AS34263 194.100.237.197 accept AS34263
import:     from AS34263 194.100.237.199 accept AS34263
import:     from AS34288 195.66.225.86 accept AS34288
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 2001:7f8:4::85f0:1 accept AS34288
import:     from AS34288 80.81.194.119 accept AS34288
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 2001:7f8::85f0:0:1 accept AS34288
import:     from AS34482 87.48.158.242 accept AS-CIRQUE-SET
import:     from AS34482 62.243.226.50 accept AS-CIRQUE-SET
import:     from AS34482 87.54.19.158 accept AS-CIRQUE-SET
import:     from AS34482 87.49.109.114 accept AS-CIRQUE-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34482 2001:6c8:41:100:0:b5:1:2 accept AS-CIRQUE-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34482 2001:6c8:41:100:0:b6:2:2 accept AS-CIRQUE-SET
import:     from AS34576 62.65.12.210 accept AS34576
import:     from AS34932 87.61.125.66 accept AS34932 AS-FUZION
import:     from AS34941 85.118.200.5 accept AS34941
import:     from AS34965 213.88.169.226 accept AS34965
import:     from AS35157 85.119.136.2 accept AS35157
import:     from AS35157 85.119.136.10 accept AS35157
import:     from AS35254 194.68.128.197 accept AS-BALTCOMIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35254 2001:7f8:d:ff::197 accept AS-BALTCOMIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35254 2001:7f8:d:fe::197 accept AS-BALTCOMIP
import:     from AS35254 194.68.123.197 accept AS-BALTCOMIP
import:     from AS35445 88.131.153.238 accept AS35445
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35445 2001:6f0:81:100::d:2 accept AS35445
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35706 2001:7f8:d:203::153 accept AS-NAO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35706 2001:7F8:D:FF::153 accept AS-NAO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35706 2001:7F8:D:FE::153 accept AS-NAO
import:     from AS35706 212.237.193.153 accept AS-NAO
import:     from AS35706 194.68.128.153 accept AS-NAO
import:     from AS35706 194.68.123.153 accept AS-NAO
import:     from AS35706 212.237.192.153 accept AS-NAO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35706 2001:7f8:d:202::153 accept AS-NAO
import:     from AS35742 195.245.240.203 accept AS35742
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35742 2001:7f8:d:fc::203 accept AS35742
import:     from AS35742 195.69.119.203 accept AS37542
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35742 2001:7f8:d:fb::203 accept AS35742
import:     from AS35789 62.242.233.182 accept AS35789
import:     from AS36351 80.81.194.167 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8::8dff:0:1 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:504:0:2:0:3:6351:1 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 206.126.236.185 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 195.66.225.183 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8:4::8dff:1 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 193.156.90.52 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8:12:1:0:1:3:6351 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8:d:ff::239 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 194.68.123.239 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 206.82.104.149 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:504:36::8dff:0:1 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:504:0:1:0:3:6351:1 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 206.223.116.176 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 198.32.176.207 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:504:d::3:6351:1 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 206.126.237.199 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:504:0:2:0:3:6351:2 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36351 195.66.227.93 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 2001:7f8:4::8dff:2 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS36625 194.68.123.168 accept AS-GTLD
import:     from AS36625 194.68.128.168 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 195.66.225.70 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 80.81.194.218 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8::8f54:0:1 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 212.237.192.30 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:d:202::30 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 198.32.176.98 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:504:0:1:0:3:6692:1 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 206.223.116.215 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:504:d::62 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36692 206.126.236.128 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:504:0:2:0:3:6692:1 accept AS-OPENDNS
import:     from AS36944 195.66.225.31 accept AS-TERTIARY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36944 2001:7F8:4::9050:1 accept AS-TERTIARY
import:     from AS37100 80.81.193.237 accept AS-SET-SEACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100 2001:7f8::90ec:0:1 accept AS-SET-SEACOM
import:     from AS37271 195.66.226.102 accept AS-WOLCOMM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37271 2001:7f8:4::9197:1 accept AS-WOLCOMM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38082 2001:7f8:4::94c2:1 accept AS38082
import:     from AS38082 195.66.225.88 accept AS38082
import:     from AS38861 198.32.176.28 accept AS38861
import:     from AS39029 213.50.153.38 accept AS-LINPRO
import:     from AS39029 93.124.134.254 accept AS-LINPRO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39029 2a02:228:81:100::1 accept AS-LINPRO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39029 2001:6f0:81:100::27 accept AS-LINPRO
import:     from AS39029 193.156.90.81 accept AS-REDPILL-LINPRO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39029 2001:7f8:12:1::3:9029 accept AS-REDPILL-LINPRO
import:     from AS39137 213.50.154.74 accept AS39137
import:     from AS39137 213.50.118.178 accept AS39137
import:     from AS39223 188.180.98.154 accept AS39223
import:     from AS39302 88.131.152.46 accept AS39302
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::d accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.162 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.160 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.161 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.163 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::29 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.171 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::23 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.180 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::17 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.178 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::6 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.176 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::37 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.174 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::3 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.175 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::36 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.179 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::39 accept AS39554
import:     from AS39554 90.185.1.177 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::38 accept AS39554
import:     from AS39554 188.180.80.78 accept AS39554
import:     from AS39554 188.180.84.38 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2001:6c8:41:100:0:aa:0:2 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2001:6c8:41:100:0:98:0:2 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::27 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::26 accept AS39554
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39554 2a02:980::28 accept AS39554
import:     from AS39597 88.131.153.90 accept AS39597
import:     from AS39648 88.131.153.2 accept AS-WANTECH
import:     from AS39651 195.69.119.156 accept AS-COMHEM
import:     from AS39651 212.237.193.156 accept AS-COMHEM
import:     from AS39651 195.245.240.156 accept AS-COMHEM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39651 2001:7f8:d:203::156 accept AS-COMHEM
import:     from AS39658 88.131.152.10 accept AS39658
import:     from AS39769 213.50.123.163 accept AS49769
import:     from AS39792 194.68.128.165 accept AS-ANDERS
import:     from AS39792 194.68.123.165 accept AS-ANDERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39792 2001:7f8:d:ff::165 accept AS-ANDERS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39792 2001:7f8:d:fe::165 accept AS-ANDERS-V6
import:     from AS39870 212.237.192.72 accept AS39870
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39870 2001:7f8:d:202::72 accept AS39870
import:     from AS39912 206.82.104.70 accept AS-I3B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 2001:504:36::9be8:0:1 accept AS-I3B
import:     from AS39912 80.81.192.116 accept AS-I3B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 2001:7f8::9be8:0:1 accept AS-I3B
import:     from AS41076 213.50.123.50 accept AS41076
import:     from AS41076 213.50.123.54 accept AS41076
import:     from AS41076 87.54.9.162 accept AS41076
import:     from AS41136 88.131.153.6 accept AS41136
import:     from AS41164 80.232.88.47 accept AS-GET
import:     from AS41164 80.232.88.45 accept AS-GET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41164 2a02:228:41:100:0:118:0:2 accept AS-GET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41164 2a02:228:41:100:0:119:0:2 accept AS-GET
import:     from AS41243 88.131.153.34 accept AS41243
import:     from AS41264 213.50.123.238 accept AS41264
import:     from AS41340 212.214.3.178 accept AS41340
import:     from AS41401 88.131.153.22 accept AS-RBCOM
import:     from AS41572 193.156.90.77 accept AS-HAFSLUND
import:     from AS41690 80.81.192.43 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS41690 195.66.224.17 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS41729 85.19.83.198 accept AS41729
import:     from AS41746 62.242.179.110 accept AS41746
import:     from AS41746 131.164.248.26 accept AS41746
import:     from AS41795 195.43.78.74 accept AS41795
import:     from AS41795 195.43.78.70 accept AS41795
import:     from AS41943 88.131.153.198 accept AS41943 AS35121 AS34236
import:     from AS42022 213.236.213.22 accept AS42022
import:     from AS42028 85.19.90.158 accept AS42028
import:     from AS42127 213.88.169.70 accept AS42127
import:     from AS42175 80.232.30.234 accept AS42175
import:     from AS42175 80.232.30.210 accept AS42175
import:     from AS42236 87.51.5.30 accept AS42236
import:     from AS42252 62.237.25.211 accept AS42252
import:     from AS42318 83.223.0.5 accept AS42318
import:     from AS42418 87.54.45.82 accept AS42418
import:     from AS42525 195.215.109.234 accept AS-GCNET
import:     from AS42525 195.215.170.54 accept AS-GCNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42525 2001:6c8:81:100::36 accept AS-GCNETV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42525 2001:6c8:81:100::8a accept AS-GCNETV6
import:     from AS42595 88.131.231.106 accept AS42595
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:d:fe::194 accept AS-PORTLANE
import:     from AS42708 194.68.128.194 accept AS-PORTLANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:d:ff::194 accept AS-PORTLANE
import:     from AS42708 194.68.123.194 accept AS-PORTLANE
import:     from AS42708 212.237.192.194 accept AS-PORTLANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:d:202::194 accept AS-PORTLANE
import:     from AS42903 87.54.63.122 accept AS42903
import:     from AS43504 88.131.225.246 accept AS43504
import:     from AS43504 88.131.225.246 accept AS43504
import:     from AS43531 195.245.240.214 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 194.68.123.214 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:d:ff::214 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:d:fc::214 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:d:fe::214 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:d:fb::214 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 194.68.128.214 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 195.69.119.214 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 195.66.224.217 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8:4::aa0b:1 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 80.249.208.131 accept AS-IXREACH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43531 2001:7f8::aa0b:0:1 accept AS-IXREACH
import:     from AS43531 80.81.194.132 accept AS-IXREACH
import:     from AS43692 62.237.132.17 accept AS43692
import:     from AS43796 91.198.164.129 accept AS43796
import:     from AS43796 91.198.164.130 accept AS43796
import:     from AS43796 91.198.164.253 accept AS43796
import:     from AS44013 88.131.153.202 accept AS44013
import:     from AS44034 128.76.59.27 accept AS-HI3G
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44034 2001:6c8:81:100::15d accept AS-HI3G
import:     from AS44123 88.131.153.170 accept AS-TELEAVOX
import:     from AS44123 213.50.123.106 accept AS-TELEAVOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44123 2001:6f0:81:100::3:2 accept AS44123
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44123 2001:6f0:81:100::4:2 accept AS44123
import:     from AS44398 87.54.0.98 accept AS44398
import:     from AS44398 87.54.19.210 accept AS44398
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44398 2001:6c8:41:100:0:90:3:2 accept AS44398
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44398 2001:6c8:41:100:0:a2:5:2 accept AS44398
import:     from AS44398 2.106.123.58 accept AS44398
import:     from AS44447 88.131.153.154 accept AS44447
import:     from AS44457 213.236.165.2 accept AS44457
import:     from AS44743 213.187.193.74 accept AS44743
import:     from AS44813 213.50.123.174 accept AS44813
import:     from AS44838 88.131.164.54 accept AS44838:AS-ADV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44848 2001:6f0:81:100::86 accept AS44838:AS-ADV
import:     from AS46489 198.32.118.198 accept AS46489
import:     from AS46489 198.32.118.209 accept AS46489
import:     from AS46489 206.126.236.193 accept AS46489
import:     from AS46489 206.126.237.193 accept AS46489
import:     from AS46489 198.32.176.32 accept AS46489
import:     from AS46489 198.32.176.232 accept AS46489
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2001:6c8:81:100::125 accept AS46489
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 52.223.242.32 accept AS46489
import:     from AS46489 192.16.69.70 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2a01:62e0:f001:212::1 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2a01:62e0:f001:97::1 accept AS-TWITCH
import:     from AS46489 192.16.69.248 accept AS46489
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 2a01:62e0:f001:294::2 accept AS46489
import:     from AS46489 192.16.69.250 accept AS46489
import:     from AS46786 206.126.236.75 accept AS46786
import:     from AS46786 80.81.194.81 accept AS-IPTRANSIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46786 2001:7f8::b6c2:0:1 accept AS-IPTRANSIT
import:     from AS46786 195.66.225.106 accept AS-IPTRANSIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46786 2001:7f8:4::b6c2:1 accept AS-IPTRANSIT
import:     from AS47467 213.50.123.190 accept AS47467
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47527 2001:6c8:41:100:0:30:3:1 accept AS47527
import:     from AS47527 83.91.81.109 accept AS47527
import:     from AS47527 83.91.81.110 accept AS47527
import:     from AS48093 88.131.153.102 accept AS48093
import:     from AS48171 213.50.10.70 accept AS48171
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48171 2001:6f0:81:100::f:2 accept AS48171
import:     from AS48186 80.196.53.242 accept AS48186
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48186 2001:6c8:41:100:0:90:2:2 accept AS48186
import:     from AS48564 87.48.169.226 accept AS48564
import:     from AS48564 188.180.67.178 accept AS48564
import:     from AS48564 195.41.180.46 accept AS48564
import:     from AS48657 88.131.153.178 accept AS48657
import:     from AS48768 213.50.123.74 accept AS48768
import:     from AS48768 213.50.123.70 accept AS48768
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48768 2001:6f0:81:100::1:2 accept AS48768
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48768 2001:6f0:81:100::2:2 accept AS48768
import:     from AS48805 80.196.53.26 accept AS48805
import:     from AS48854 62.243.125.86 accept AS-ZITCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48854 2001:6c8:41:100:0:10:2:2 accept AS-ZITCOM
import:     from AS48854 87.54.50.22 accept AS-ZITCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48854 2001:6c8:41:100:0:75:0:2 accept AS-ZITCOM
import:     from AS48904 88.131.153.234 accept AS48904
import:     from AS48904 88.131.153.46 accept AS48904
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49010 2001:6c8:81:100::25 accept AS49010
import:     from AS49082 85.19.83.162 accept AS49082
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49082 2a02:228:41:100:0:11e:4:2 accept AS49082
import:     from AS49096 88.131.153.190 accept AS49096
import:     from AS49172 213.50.123.94 accept AS-SVENSKASPEL
import:     from AS49172 213.50.123.98 accept AS-SVENSKASPEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49172 2001:6f0:81:100::7a accept AS-SVENSKASPEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49172 2001:6f0:81:100::7e accept AS-SVENSKASPEL
import:     from AS49225 62.237.203.194 accept AS49225
import:     from AS49225 62.237.203.198 accept AS49225
import:     from AS49251 213.50.123.2 accept AS49251
import:     from AS49272 213.50.123.146 accept AS49272
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49272 2001:6F0:81:100::B:2 accept AS49272
import:     from AS49292 188.92.254.238 accept AS49292
import:     from AS49292 88.131.153.194 accept AS49292
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49292 2a00:a380::bc5c:feee accept AS49292
import:     from AS49329 213.50.123.22 accept AS49329
import:     from AS49419 213.50.123.14 accept AS49419
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8::c188:0:1 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS49544 80.81.194.107 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS49544 195.66.225.146 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:4::c188:1 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS49769 213.50.123.162 accept AS49769
import:     from AS49769 213.50.123.154 accept AS49769
import:     from AS49769 213.50.123.182 accept AS49769
import:     from AS49981 128.76.59.59 accept AS-WORLDSTREAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49981 2001:6c8:81:100::f1 accept AS-WORLDSTREAM
import:     from AS50273 213.50.123.38 accept AS50273
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50273 2001:6f0:81:100::20:2 accept AS50273
import:     from AS50296 194.100.244.6 accept AS50296
import:     from AS50304 80.249.208.44 accept AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50304 2001:7f8:1::a505:304:1 accept AS-BLIX
import:     from AS50304 206.82.104.10 accept AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50304 2001:504:36::c480:0:1 accept AS-BLIX
import:     from AS50304 195.66.225.9 accept AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50304 2001:7f8:4::c480:1 accept AS-BLIX
import:     from AS50304 193.239.116.75 accept AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50304 2001:7f8:13::a505:304:1 accept AS-BLIX
import:     from AS50304 185.1.55.40 accept AS-BLIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50304 2001:7f8:12:1::5:304 accept AS-BLIX
import:     from AS50346 85.129.119.74 accept AS50346
import:     from AS50572 213.50.123.178 accept AS50572
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50572 2001:6f0:81:100::e:2 accept AS50572
import:     from AS50989 195.245.240.202 accept AS-I2B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50989 2001:7f8:d:fc::202 accept AS-I2B
import:     from AS50989 195.69.119.202 accept AS-I2B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50989 2001:7f8:d:fb::202 accept AS-I2B
import:     from AS51043 195.66.226.200 accept AS-ASPIRE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51043 2001:7f8:4::c763:1 accept AS-ASPIRE
import:     from AS51368 213.88.160.205 accept AS51368
import:     from AS51468 212.237.192.221 accept AS-ONECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 2001:7f8:d:202::221 accept AS-ONECOM
import:     from AS51468 194.68.123.221 accept AS-ONECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 2001:7f8:d:ff::221 accept AS-ONECOM
import:     from AS51468 194.68.128.221 accept AS-ONECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 2001:7f8:d:fe::221 accept AS-ONECOM
import:     from AS51468 212.237.193.221 accept AS-ONECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51468 2001:7f8:d:203::221 accept AS-ONECOM
import:     from AS51510 87.54.54.82 accept AS51510
import:     from AS51634 213.50.123.26 accept AS51634
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51634 2001:6F0:81:100::52 accept AS51634
import:     from AS51899 88.131.18.146 accept AS51899
import:     from AS51899 88.131.153.222 accept AS51899
import:     from AS54113 80.249.212.183 accept AS-FASTLY
import:     from AS54113 80.249.212.184 accept AS-FASTLY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54113 2620:011a:c000:0045:fa57:: accept AS-FASTLY
import:     from AS54113 103.244.50.196 accept AS-FASTLY
import:     from AS54113 103.244.50.198 accept AS-FASTLY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54113 2620:11a:c000:226:fa57:: accept AS-FASTLY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54113 2620:11a:c000:227:fa57:: accept AS-FASTLY
import:     from AS54113 103.244.50.196 accept AS-FASTLY
import:     from AS54113 103.244.50.196 accept AS-FASTLY
import:     from AS55195 195.66.226.79 accept AS55195
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55195 2001:7f8:4::d79b:1 accept AS55195
import:     from AS56736 213.50.123.210 accept AS56736
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56736 2001:6f0:81:100::18:2 accept AS56736
import:     from AS57030 87.48.161.150 accept AS57030
import:     from AS57084 213.187.192.30 accept AS-BJAREKRAFT
import:     from AS57084 213.50.208.202 accept AS-BJAREKRAFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57084 2001:6f0:81:100::96 accept AS57084
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57084 2001:6f0:81:100::9a accept AS57084
import:     from AS57195 213.50.123.90 accept AS57195
import:     from AS57208 81.216.65.146 accept AS-STERIANET
import:     from AS57208 213.50.212.82 accept AS-STERIANET
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.83 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.83 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 80.249.208.73 accept AS57976
import:     from AS57976 206.126.237.174 accept AS-BLIZZARD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:504:0:2:0:5:7976:1 accept AS-BLIZZARD
import:     from AS58209 80.249.211.131 accept AS58209
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58320 2001:6f0:81:100::76 accept AS58320
import:     from AS58320 213.50.123.86 accept AS58320
import:     from AS59469 212.130.253.38 accept AS-SOLIDO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59469 2001:6c8:81:100::c6 accept AS-SOLIDO
import:     from AS59586 213.50.123.118 accept AS59586
import:     from AS59701 94.189.33.6 accept AS-LYTZENIT
import:     from AS59807 213.50.123.242 accept AS59807
import:     from AS59807 213.50.123.246 accept AS59807
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59807 2001:6f0:81:100::1b:2 accept AS59807
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59807 2001:6f0:81:100::1c:2 accept AS59807
import:     from AS59978 85.19.86.25 accept AS59978
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59978 2a02:228:41:100:0:11e:b:2 accept AS59978
import:     from AS60238 192.36.152.229 accept AS60238
import:     from AS60876 188.180.105.10 accept AS60876
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60876 2001:6c8:41:100:0:90:7:2 accept AS60876
import:     from AS61012 195.66.227.178 accept AS-LIVEDRIVE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61012 2001:7f8:4::ee54:1 accept AS-LIVEDRIVE
import:     from AS61413 213.50.213.94 accept AS61413
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61413 2001:6f0:81:100::82 accept AS61413
import:     from AS62180 213.50.123.6 accept AS62180
import:     from AS62210 93.167.226.34 accept AS62210
import:     from AS62254 213.50.123.170 accept AS62254
import:     from AS63034 206.82.104.252 accept AS63034
import:     from AS63034 206.82.104.253 accept AS63034
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS63034 2001:504:36::f63a:0afc:1 accept AS63034
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS63034 2001:504:36::f63a:0afd:1 accept AS63034
import:     from AS196997 93.167.194.242 accept AS196997
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196997 2001:6c8:81:100::2e accept AS196997
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197000 2001:7F8:4::3:188:1 accept RS-AUTHDNS
import:     from AS197000 195.66.225.160 accept RS-AUTHDNS
import:     from AS197000 194.68.123.174 accept RS-AUTHDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197000 2001:7f8:d:ff::174 accept RS-AUTHDNS
import:     from AS197317 62.242.232.106 accept AS-247E
import:     from AS197317 2.109.38.74 accept AS-247E
import:     from AS197317 94.189.1.178 accept AS-247E
import:     from AS197317 62.242.232.110 accept AS-247E
import:     from AS197332 213.50.123.138 accept AS197332
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197332 2001:6F0:81:100::A:2 accept AS197332
import:     from AS197436 213.50.123.18 accept AS197436
import:     from AS197581 213.50.123.30 accept AS197581
import:     from AS198008 213.50.123.82 accept AS198008
import:     from AS198008 213.50.123.114 accept AS198008
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198008 2001:6f0:81:100::92 accept AS198008
import:     from AS198473 62.243.245.66 accept AS198473
import:     from AS198944 188.180.123.10 accept AS198944
import:     from AS199213 188.180.106.18 accept AS199213
import:     from AS199213 188.180.106.17 accept AS199213
import:     from AS199215 213.50.123.122 accept AS199215
import:     from AS199215 213.50.123.126 accept AS199215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199215 2001:6f0:81:100::7 accept AS199215
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199215 2001:6f0:81:100::3 accept AS199215
import:     from AS199355 213.50.123.198 accept AS199355
import:     from AS199355 213.50.123.194 accept AS199355
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199355 2001:6F0:81:100::15:2 accept AS199355
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199355 2001:6F0:81:100::16:2 accept AS199355
import:     from AS199470 194.103.183.6 accept AS199470
import:     from AS199470 194.103.183.2 accept AS199470
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199470 2001:67c:11ac:ffff:ffff:ffff:ffff:2 accept AS199470
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199470 2001:67c:11ac:ffff:ffff:ffff:ffff:6 accept AS199470
import:     from AS199524 206.126.237.22 accept AS-GCORE
import:     from AS199524 80.249.210.150 accept AS-GCORE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 2001:7f8:1:0:a500:19:9524:1 accept AS-GCORE
import:     from AS199524 80.81.193.252 accept AS-GCORE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 2001:7f8::3:b64:0:2 accept AS-GCORE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 2001:504:0:2:0:19:9524:1 accept AS-GCORE
import:     from AS199564 213.50.213.138 accept AS199564
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199564 2001:6f0:81:100::8a accept AS199564
import:     from AS199718 93.160.61.254 accept AS199718
import:     from AS199718 80.197.56.82 accept AS199718
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199768 2001:67c:28e8:f003::b accept AS199768
import:     from AS199768 194.103.29.151 accept AS199768
import:     from AS200018 213.50.123.206 accept AS200018
import:     from AS200018 213.50.123.214 accept AS200018
import:     from AS200538 195.249.141.210 accept AS200538
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200538 2001:6c8:41:100:0:157:0:2 accept AS200538
import:     from AS200808 88.131.152.42 accept AS200808
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200808 2001:6f0:81:100::1f:2 accept AS200808
import:     from AS201078 80.198.194.106 accept AS201078
import:     from AS201503 80.160.72.202 accept AS201503
import:     from AS201503 83.91.91.102 accept AS201503
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201503 2001:6c8:41:100:0:70:7:2 accept AS201503
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201503 2001:6c8:41:100:0:79:0:2 accept AS201503
import:     from AS201720 94.189.41.146 accept AS201720
import:     from AS201738 62.242.64.22 accept AS201738
import:     from AS201738 87.48.160.110 accept AS201738
import:     from AS201816 62.65.8.126 accept AS201816
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201816 2001:6f0:81:100::19:2 accept AS201816
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201816 2001:6f0:81:100::1a:2 accept AS201816
import:     from AS201816 62.65.8.150 accept AS201816
import:     from AS202914 62.135.145.126 accept AS-ADEODC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202914 2001:6c8:81:100::112 accept AS-ADEODC
import:     from AS204171 83.94.120.210 accept AS204171
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204171 2001:6c8:41:100:0:97:0:2 accept AS204171
import:     from AS204425 95.166.234.198 accept AS204425
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204425 2001:6c8:41:100:0:3c:1:2 accept AS204425
import:     from AS204839 188.180.99.134 accept AS204839
import:     from AS204988 87.51.2.234 accept AS204988
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204988 2001:6c8:41:100:0:91:1:2 accept AS204988
import:     from AS205144 87.62.163.238 accept AS205144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205144 2001:6c8:41:100:0:26:1:2 accept AS205144
import:     from AS205452 194.182.232.242 accept AS205452
import:     from AS205979 87.50.123.146 accept AS205979
import:     from AS206464 83.88.50.104 accept AS-TDC-NET
import:     from AS206624 80.63.58.198 accept AS206624
import:     from AS209424 2.106.120.130 accept AS209424
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209424 2001:6c8:81:100::b3 accept AS209424
import:     from AS209900 128.77.176.178 accept AS209900
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209900 2001:6c8:41:100:0:b6:3:2 accept AS209900
import:     from AS209900 62.242.89.246 accept AS209900
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209900 2001:6c8:41:100:0:b8:0:2 accept AS209900
import:     from AS210149 87.48.131.218 accept AS210149
import:     from AS210149 62.243.227.250 accept AS210149
import:     from AS210210 87.60.219.62 accept AS210210
import:     from AS210322 128.77.157.110 accept AS210322
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210322 2001:6c8:41:100:0:4c:2:2 accept AS210322
import:     from AS394354 194.68.128.237 accept AS394354
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS394354 2001:7f8:d:fe::180 accept AS394354
import:     from AS394354 194.68.123.237 accept AS394354
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS394354 2001:7f8:d:ff::180 accept AS394354
export:     to AS42 194.68.128.133 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 195.66.225.238 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 80.81.194.42 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 198.32.118.34 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 198.32.176.53 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 206.223.115.111 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7F8::2A:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:504:0:2::42:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:504:D::35 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4:0::2A:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:504:F::22 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 206.55.196.4 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:504:31::2a:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS42 206.130.10.106 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:504:36::2a:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS209 195.215.109.53 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209 2001:6c8:81:100::dd announce AS-TDCNET
export:     to AS209 206.82.104.88 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209 2001:504:36::d1:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS224 193.156.90.1 announce AS-TDCNET
export:     to AS224 193.156.120.1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS224 2001:7F8:12:1::224 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS224 2001:7F8:12:2::224 announce AS-TDCNET
export:     to AS286 80.249.210.108 announce AS-TDCNET
export:     to AS286 80.81.192.22 announce AS-TDCNET
export:     to AS286 195.66.224.54 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 2001:7f8:4::11e:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 2001:7f8::11e:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS293 206.223.115.137 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS293 2001:504:0:2::293:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS293 206.223.116.137 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS293 2001:504:0:1::293:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS293 2001:7f8:1::a500:293:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS293 80.249.213.7 announce AS-TDCNET
export:     to AS553 80.81.192.175 announce AS-TDCNET
export:     to AS577 198.32.118.113 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS577 2001:504:f::577:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS577 206.223.115.203 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS577 2001:504:0:2::577:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS668 2001:504:0:2::668:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS668 206.126.237.42 announce AS-TDCNET
export:     to AS680 80.81.192.222 announce AS-TDCNET
export:     to AS680 80.81.192.222 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS680 2001:7f8::2a8:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS680 2001:7f8::2a8:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS701 206.126.236.194 announce AS-TDCNET
export:     to AS701 206.223.116.246 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS701 2001:504:0:1::701:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS701 2001:504:0:2::701:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS702 194.68.123.81 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS702 2001:7f8:d:ff::8 announce AS-TDCNET
export:     to AS702 195.66.225.4 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS702 2001:7f8:4::2be:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS702 80.81.193.1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS702 2001:7f8::2be:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS702 80.249.208.77 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS702 2001:7f8:1::a500:702:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.168.98 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2a01:b740:1:8810::101 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.168.100 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2a01:b740:1:8820::111 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 198.32.176.237 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 206.223.116.248 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:504:0:1::714:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:504:d::714:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:504:36::2ca:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:504:36::2ca:0:3 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 206.82.104.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 206.82.104.113 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.144.40 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.144.42 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2620:149:bb:9010::181 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2620:149:bb:9020::181 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.96.8 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2a01:b740:1:9020::11 announce AS-TDCNET
export:     to AS714 17.1.96.6 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2a01:b740:1:9010::11 announce AS-TDCNET
export:     to AS786 195.66.224.15 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:7f8:4::312:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS812 206.223.131.105 announce AS-TDCNET
export:     to AS812 198.32.118.22 announce AS-TDCNET
export:     to AS1239 80.77.65.165 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1239 2a02:bf8:500::0 announce AS-TDCNET
export:     to AS1257 195.66.224.87 announce AS-TDCNET
export:     to AS1257 212.237.192.21 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 2001:7f8:d:202::21 announce AS-TDCNET
export:     to AS1257 80.249.209.139 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 2001:7f8:1::a500:1257:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS1273 80.81.192.33 announce AS-TDCNET
export:     to AS1273 195.66.224.182 announce AS-TDCNET
export:     to AS1273 198.32.118.40 announce AS-TDCNET
export:     to AS1273 195.215.109.169 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 2001:6c8:81:100::10d announce AS-TDCNET
export:     to AS1273 128.76.59.35 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 2001:6c8:81:100::161 announce AS-TDCNET
export:     to AS1280 198.32.176.3 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1280 2001:504:d::35 announce AS-TDCNET
export:     to AS1280 206.223.116.2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1280 2001:504:0:1::1280:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 62.115.56.140 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 62.115.167.72 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 195.215.109.90 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 213.248.77.53 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 62.115.168.164 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:2000:3080:18d5::1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:2000:3080:1449::1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:2000:3080:0116::1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:2000:3080:1964::1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:6c8:81:100::15 announce AS-TDCNET
export:     to AS1299 62.115.55.242 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 2001:2000:3080:1448::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS1653 213.50.118.38 announce AS-TDCNET
export:     to AS1653 213.50.118.42 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1653 2001:6E8:1:3:2:1:2:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1653 2001:6E8:1:3:2:1:1:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS1764 80.81.194.56 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 2001:7f8::6e4:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS1764 80.249.211.123 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 2001:7f8:1::a500:1764:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS1880 195.245.240.26 announce AS-TDCNET
export:     to AS1880 195.69.119.34 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1880 2001:7F8:D:FF::26 announce AS-TDCNET
export:     to AS2110 195.66.224.65 announce AS-TDCNET
export:     to AS2116 193.156.90.3 announce AS-TDCNET
export:     to AS2116 195.69.119.149 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS2116 195.245.240.149 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS2116 193.156.120.3 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116 2001:7F8:12:2::2116 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116 2001:7F8:D:FF::149 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116 2001:7F8:D:FE::149 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116 2001:7f8:12:1::2116 announce AS-TDCNET
export:     to AS2119 148.122.8.193 announce AS-TDCNET
export:     to AS2119 148.122.10.85 announce AS-TDCNET
export:     to AS2119 212.237.193.158 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2a01:228:81:100::6 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:4600:10::14d announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:4600:10::51 announce AS-TDCNET
export:     to AS2119 195.215.109.126 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:d:203::158 announce AS-TDCNET
export:     to AS2152 198.32.176.33 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2152 2001:504:d::21 announce AS-TDCNET
export:     to AS2497 198.32.118.63 announce AS-TDCNET
export:     to AS2497 206.126.236.23 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2497 2001:504:0:2::2497:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2497 2001:504:F::3F announce AS-TDCNET
export:     to AS2497 195.66.225.237 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2497 2001:7f8:4::9c1:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2516 198.32.176.66 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2516 2001:504:0:1::2516:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2516 206.223.116.43 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2516 2001:504:d::d announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 195.69.119.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 195.245.240.24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7F8:D:FF::24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7F8:D:FE::24 announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 192.38.7.50 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:1f::2603:50:0 announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 212.237.192.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 212.237.193.24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:d:202::24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:d:203::24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:12:1::2603 announce AS-TDCNET
export:     to AS2603 185.1.55.5 announce AS-TDCNET
export:     to AS2611 195.66.224.161 announce AS-TDCNET
export:     to AS2628 192.38.7.8 announce AS-TDCNET
export:     to AS2686 195.66.224.27 announce AS-TDCNET
export:     to AS2686 194.68.123.44 announce AS-TDCNET
export:     to AS2686 80.81.192.199 announce AS-TDCNET
export:     to AS2686 80.81.193.199 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8::a7e:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8::a7e:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8:4::a7e:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8:d:ff::44 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 2001:7f8:d:fe::44 announce AS-TDCNET
export:     to AS2818 195.66.224.103 announce AS-TDCNET
export:     to AS2828 195.215.109.55 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2828 2001:6c8:81:100::e1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2856 195.66.224.10 announce AS-TDCNET
export:     to AS2856 195.66.224.185 announce AS-TDCNET
export:     to AS2857 80.81.192.8 announce AS-TDCNET
export:     to AS2874 194.68.123.17 announce AS-TDCNET
export:     to AS2874 194.68.128.17 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 198.32.118.176 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:504:f::2906:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:504:0:2::2906:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 206.223.116.133 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 206.126.236.238 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:504:0:1::2906:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 198.38.114.22 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2a00:86c0:114:3::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 198.38.115.22 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2a00:86c0:115:3::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 128.76.59.45 announce AS-TDCNET
export:     to AS2906 128.76.59.47 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:6c8:81:100::16f announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:6c8:81:100::171 announce AS-TDCNET
export:     to AS2914 83.231.214.61 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 2001:728:0:5000::d89 announce AS-TDCNET
export:     to AS3166 88.131.161.146 announce ANY
export:     to AS3222 62.237.179.45 announce ANY
export:     to AS3222 62.237.179.47 announce ANY
export:     to AS3223 80.81.195.144 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 2001:7f8::c97:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3238 194.68.128.135 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS3238 194.68.123.135 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS3240 195.215.38.150 announce ANY
export:     to AS3240 195.215.38.146 announce ANY
export:     to AS3249 195.250.170.53 announce AS-TDCNET
export:     to AS3249 195.250.170.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS3257 213.200.75.29 announce AS-TDCNET
export:     to AS3257 195.215.109.102 announce AS-TDCNET
export:     to AS3257 88.131.152.26 announce AS-TDCNET
export:     to AS3257 195.215.109.18 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 2001:6F0:81:2000::3 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 2001:668:0:4::14 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 2001:6c8:21:2000::b announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 2001:668:0:4::27 announce AS-TDCNET
export:     to AS3301 88.131.152.2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3301 2001:6f0:81:100::e announce AS-TDCNET
export:     to AS3303 80.81.193.183 announce AS-TDCNET
export:     to AS3303 195.66.224.110 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 2001:7F8:4::ce7:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 2001:7F8::CE7:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS3303 80.249.208.100 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 2001:7f8:1::a500:3303:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3308 195.215.109.50 announce AS-TDCNET
export:     to AS3308 194.19.204.20 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3308 2001:2000:1080:7::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3320 80.156.160.193 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 2003:0:f300:5::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3320 87.128.239.113 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 2003:0:1304:401b::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3321 62.242.178.10 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 2001:7F8:D:FE::164 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 2001:7F8:D:FF::164 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 2001:7f8::cff:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3327 194.68.123.164 announce AS-TDCNET
export:     to AS3327 194.68.128.164 announce AS-TDCNET
export:     to AS3327 80.81.192.192 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 195.215.109.134 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 4.68.63.89 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:6c8:81:100::d6 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:1900:5:3::a1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 128.76.59.57 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:6c8:81:100::17f announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 4.68.111.189 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:1900:5:3::171 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 4.68.72.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 4.68.72.193 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:1900:5:3::385 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 195.215.109.174 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 195.215.109.176 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:6c8:81:100::12A announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:6c8:81:100::128 announce AS-TDCNET
export:     to AS3356 128.76.59.25 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 2001:6c8:81:100::15b announce AS-TDCNET
export:     to AS3491 63.218.243.1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 2400:8800:3f06:1::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3491 128.76.59.31 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 2001:6c8:81:100::169 announce AS-TDCNET
export:     to AS3491 206.126.236.88 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 2001:504:0:2::3491:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS3856 194.68.128.132 announce AS-TDCNET
export:     to AS3856 206.223.115.110 announce AS-TDCNET
export:     to AS3856 198.32.176.249 announce AS-TDCNET
export:     to AS3856 198.32.118.35 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:504:0:2::3856:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:504:D::F9 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:504:F::23 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:504:31::f10:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS3856 206.55.196.19 announce AS-TDCNET
export:     to AS3910 80.81.194.126 announce AS-TDCNET
export:     to AS3910 195.66.225.34 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3910 2001:7f8:4::d1:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3910 2001:7f8::d1:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4004 195.66.224.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS4134 80.81.195.33 announce AS-TDCNET
export:     to AS4134 195.66.225.54 announce AS-TDCNET
export:     to AS4134 80.81.194.33 announce AS-TDCNET
export:     to AS4181 206.223.115.64 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4181 2001:504:0:2::4181:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4323 198.32.118.36 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4637 2001:504:D::40 announce AS-TDCNET
export:     to AS4637 198.32.176.64 announce AS-TDCNET
export:     to AS4637 195.66.224.177 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4637 2001:7f8:4::121d:2 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS4648 198.32.176.97 announce AS-TDCNET
export:     to AS4657 198.32.176.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS4657 80.249.212.55 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4657 2001:7f8:1::a500:4657:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4657 2001:7f8::1231:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4657 80.81.193.240 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4657 2001:7f8:4::1231:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4657 195.66.226.196 announce AS-TDCNET
export:     to AS4766 198.32.176.102 announce AS-TDCNET
export:     to AS4766 80.249.209.129 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4766 2001:7f8:1::a500:4766:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4766 195.66.224.147 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4766 2001:7f8:4::129e:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS4788 195.66.224.47 announce AS-TDCNET
export:     to AS4837 195.215.109.173 announce AS-TDCNET
export:     to AS4983 192.55.39.254 announce ANY
export:     to AS5400 194.68.123.109 announce AS-TDCNET
export:     to AS5400 194.68.128.109 announce AS-TDCNET
export:     to AS5400 80.81.193.84 announce AS-TDCNET
export:     to AS5400 195.66.224.108 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 2001:7F8:4::1518:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS5410 80.249.208.65 announce AS-TDCNET
export:     to AS5410 195.66.224.184 announce AS-TDCNET
export:     to AS5410 80.81.192.130 announce AS-TDCNET
export:     to AS5413 80.81.192.11 announce AS-TDCNET
export:     to AS5430 80.81.192.49 announce AS-TDCNET
export:     to AS5459 195.66.224.254 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4::1553:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS5466 80.81.192.19 announce AS-TDCNET
export:     to AS5466 195.66.224.79 announce AS-TDCNET
export:     to AS5466 80.249.208.160 announce AS-TDCNET
export:     to AS5503 195.66.224.101 announce AS-TDCNET
export:     to AS5539 80.81.192.105 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5539 2001:7f8::15a3:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS5588 80.81.192.81 announce AS-TDCNET
export:     to AS5588 195.66.224.58 announce AS-TDCNET
export:     to AS5605 80.81.192.17 announce AS-TDCNET
export:     to AS5619 193.156.90.8 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS5624 80.63.34.178 announce ANY
export:     to AS5769 198.32.118.79 announce AS-TDCNET
export:     to AS5769 206.223.115.76 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5769 2001:504:0:2::5769:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5769 2001:504:f::4f announce AS-TDCNET
export:     to AS6067 195.66.224.35 announce AS-TDCNET
export:     to AS6079 198.32.118.23 announce AS-TDCNET
export:     to AS6128 206.223.131.13 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6128 2001:504:f::11 announce AS-TDCNET
export:     to AS6128 206.126.236.150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6128 2001:504:0:2::6128:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6181 206.223.115.90 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6181 2001:504:0:2::6181:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6407 206.82.104.3 announce AS-TDCNET
export:     to AS6447 195.66.225.222 announce ANY
export:     to AS6447 128.223.51.108 announce ANY
export:     to AS6453 195.219.87.24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 2a01:3e0:ff00:2000::14 announce AS-TDCNET
export:     to AS6453 195.219.194.216 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 2a01:3e0:ff40:100::7c announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS6453 128.76.59.21 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 2001:6c8:81:100::155 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS6453 128.76.59.61 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 2001:6c8:81:100::f3 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 80.81.194.26 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 195.66.224.76 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8:4::193d:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:7f8::193d:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:504:0:2::6461:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:504:f::36 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 206.223.115.86 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 198.32.118.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 206.223.116.86 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:504:0:1::6461:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6461 2001:504:31::193d:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6461 206.55.196.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS6507 80.81.193.162 announce AS-TDCNET
export:     to AS6507 80.81.193.163 announce AS-TDCNET
export:     to AS6507 80.249.211.64 announce AS-TDCNET
export:     to AS6507 80.249.211.66 announce AS-TDCNET
export:     to AS6661 80.81.192.204 announce AS-TDCNET
export:     to AS6661 195.66.225.63 announce AS-TDCNET
export:     to AS6661 80.249.208.60 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6661 2001:7f8:1::a500:6661:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6661 2001:7f8::1a05:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 80.81.192.144 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 195.66.224.114 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 194.68.123.136 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 194.68.128.136 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7F8:D:FE::136 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7F8:D:FF::136 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 80.81.194.150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7f8::1a0b:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7f8::1a0b:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7f8:4::1a0b:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6667 80.249.208.127 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7f8:1::a500:6667:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6730 80.81.192.141 announce AS-TDCNET
export:     to AS6730 195.66.224.85 announce AS-TDCNET
export:     to AS6735 80.81.192.177 announce AS-TDCNET
export:     to AS6762 195.215.109.162 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 2001:41a8:400:2::15 announce AS-TDCNET
export:     to AS6762 195.22.214.110 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 2001:41a8:600:2::169 announce AS-TDCNET
export:     to AS6774 195.215.109.38 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 2001:6c8:81:100::31 announce AS-TDCNET
export:     to AS6774 195.66.224.128 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 2001:7F8:4::1A76:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6774 195.66.225.97 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6785 2001:1580::cc:29 announce AS-TDCNET-IPBV6
export:     to AS6805 80.81.192.89 announce AS-TDCNET
export:     to AS6805 80.81.193.89 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:6c8:81:100::11b announce AS-TDCNET
export:     to AS6830 195.215.109.179 announce AS-TDCNET
export:     to AS6830 80.81.192.111 announce AS-TDCNET
export:     to AS6830 80.81.195.111 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8::1aae:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8::1aae:0:3 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:7f8::1aae:0:4 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 2001:730:2903:7::d52e:ae19 announce AS-TDCNET
export:     to AS6830 213.46.174.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS6834 80.63.7.242 announce ANY
export:     to AS6834 195.215.109.86 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6834 2001:6c8:81:100::d2 announce ANY
export:     to AS6852 195.10.184.145 announce ANY
export:     to AS6908 195.66.225.32 announce AS-TDCNET
export:     to AS6908 80.81.192.244 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 195.66.224.21 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 80.249.209.150 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 206.126.236.37 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:D:FF::187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:D:FE::187 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 198.32.118.57 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:0:2::6939:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 80.81.192.172 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 194.68.123.187 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 194.68.128.187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:f::39 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:4:0::1b1b:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8::1b1b:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 195.245.240.187 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 195.69.119.187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:d:fc::187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:d:fb::187 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 198.32.176.20 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:d::10 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:36::1b1b:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 206.82.104.8 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 206.126.240.27 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:34:1:0:a500:6939:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 206.223.116.37 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:504:0:1::6939:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 212.237.192.187 announce AS-TDCNET
export:     to AS6939 212.237.193.187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:d:202::187 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7f8:d:203::187 announce AS-TDCNET
export:     to AS7029 206.126.237.16 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7029 2001:504:0:2::7029:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS7029 206.82.104.85 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7029 2001:504:36::18ac:0:1     announce AS-TDCNET
export:     to AS7342 198.32.118.53 announce AS-TDCNET
export:     to AS7342 195.66.225.46 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:7f8::1cae:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS7342 80.81.192.245 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:504:0:2::7342:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:504:f::35 announce AS-TDCNET
export:     to AS7342 206.223.115.170 announce AS-TDCNET
export:     to AS7473 195.66.225.10 announce AS-TDCNET
export:     to AS7473 198.32.176.113 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7473 2001:7f8:4::1d31:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7575 2001:504:d::b1 announce AS-TDCNET
export:     to AS7575 198.32.176.177 announce AS-TDCNET
export:     to AS7713 80.81.193.22 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7713 2001:7f8::1e21:0:1 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS7713 80.249.211.240 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7713 2001:7f8:1::a500:7713:1 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS7843 198.32.118.83 announce AS-TDCNET
export:     to AS7922 173.167.57.25 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7922 2001:559::4e5 announce AS-TDCNET
export:     to AS7922 128.76.59.63 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7922 2001:6c8:81:100::f5 announce AS-TDCNET
export:     to AS8001 206.223.115.69 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8001 2001:504:0:2::8001:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8001 206.223.131.69 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8001 2001:504:f::3a announce AS-TDCNET
export:     to AS8001 198.32.118.157 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8001 2001:504:36::1f41:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8001 206.82.104.16 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 198.32.118.18 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 206.223.115.17 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 198.32.176.152 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 104.44.13.210 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2a01:111:2000:1::ff1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 128.76.59.5 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:6c8:81:100::12f announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 128.76.59.9 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:6c8:81:100::137 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 195.215.109.165 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:6c8:81:100::109 announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 195.215.109.167 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:6c8:81:100::10b announce AS-TDCNET
export:     to AS8075 128.76.59.69 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:6c8:81:100::181 announce AS-TDCNET
export:     to AS8218 80.249.209.53 announce AS-TDCNET
export:     to AS8218 80.81.192.13 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 80.81.192.61 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 195.66.224.49 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 80.81.193.61 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 194.68.128.104 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 194.68.123.104 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7F8::201C:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 212.237.192.104 announce AS-TDCNET
export:     to AS8220 212.237.193.104 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:d:202::104 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 2001:7f8:d:203::104 announce AS-TDCNET
export:     to AS8319 80.81.193.94 announce AS-TDCNET
export:     to AS8359 195.69.119.161 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS8359 195.245.240.161 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7F8:D:FC::161 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7F8:D:FB::161 announce AS-TDCNET
export:     to AS8365 80.81.192.6 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8::20ad:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8365 195.66.227.23 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8:4::20ad:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8403 80.249.212.62 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8403 2001:7f8:1::a500:8403:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8403 128.76.59.29 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8403 2001:6c8:81:100::15f announce AS-TDCNET
export:     to AS8422 80.81.192.212 announce AS-TDCNET
export:     to AS8422 195.66.224.172 announce AS-TDCNET
export:     to AS8422 80.81.193.212 announce AS-TDCNET
export:     to AS8426 80.81.192.86 announce AS-TDCNET
export:     to AS8426 195.66.224.66 announce AS-TDCNET
export:     to AS8447 80.81.192.69 announce AS-TDCNET
export:     to AS8469 80.81.192.109 announce AS-TDCNET
export:     to AS8469 80.81.193.109 announce AS-TDCNET
export:     to AS8473 195.69.119.85 announce AS-TDCNET
export:     to AS8473 195.245.240.85 announce AS-TDCNET
export:     to AS8473 212.237.193.85 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 2001:7f8:d:203::85 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 2001:7F8:D:FB::85 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 2001:7F8:D:FC::85 announce AS-TDCNET
export:     to AS8473 193.156.90.80 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 2001:7f8:12:1::8473 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8526 2001:6C8:41:100:0:1:0:C announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8526 2001:6c8:41:100:0:d:0:2 announce ANY
export:     to AS8526 80.160.0.10 announce ANY
export:     to AS8526 80.160.0.2 announce ANY
export:     to AS8553 195.66.224.126 announce AS-TDCNET
export:     to AS8560 80.81.192.123 announce AS-TDCNET
export:     to AS8560 80.81.193.123 announce AS-TDCNET
export:     to AS8560 195.66.224.98 announce AS-TDCNET
export:     to AS8657 195.66.224.91 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7F8:D:FF::73 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7F8:D:FE::172 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 195.69.119.172 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 195.245.240.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 193.156.90.200 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 193.156.90.201 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8:12:1::8674 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8:12:1::1:8674 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7F8:4::21E2:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8:4::21e2:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 195.66.225.151 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 195.66.225.152 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 80.81.192.160 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 80.81.193.160 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8::21e2:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8::21e2:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS8674 212.237.192.74 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 2001:7f8:d:202::74 announce AS-TDCNET
export:     to AS8741 80.81.192.18 announce AS-TDCNET
export:     to AS8763 80.81.192.37 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8763 2001:7F8::223B:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8781 195.66.224.188 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7F8:4::224D:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8781 80.81.194.11 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7f8::224d:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8818 80.160.73.90 announce ANY
export:     to AS8818 87.54.24.130 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8818 2001:6c8:81:100::33 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8818 2001:6c8:81:100::27 announce ANY
export:     to AS8818 194.192.105.10 announce ANY
export:     to AS8851 195.66.224.93 announce AS-TDCNET
export:     to AS8966 80.249.209.89 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:7f8:1::a500:8966:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8966 80.81.192.228 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:7f8::2306:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8966 206.126.237.12 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:504:0:2::8966:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8966 195.66.224.159 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 2001:7f8:4::2306:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS8989 87.54.21.206 announce ANY
export:     to AS9002 195.66.224.193 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8:4::232a:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS9002 80.81.192.73 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8::232a:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:504:36::232a:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS9002 206.82.104.103 announce AS-TDCNET
export:     to AS9002 128.76.59.39 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:6c8:81:100::165 announce AS-TDCNET
export:     to AS9002 128.76.59.2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:6c8:81:100::11e announce AS-TDCNET
export:     to AS9002 80.249.209.216 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8:1::a500:9002:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS9009 195.66.224.231 announce AS-TDCNET
export:     to AS9009 195.215.109.154 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7F8:4::2331:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS9009 195.215.109.222 announce ANY
export:     to AS9009 195.215.109.94 announce ANY
export:     to AS9009 195.215.109.62 announce ANY
export:     to AS9009 62.243.245.10 announce ANY
export:     to AS9009 87.54.6.58 announce ANY
export:     to AS9009 87.54.6.26 announce ANY
export:     to AS9009 193.88.65.58 announce ANY
export:     to AS9009 193.88.65.146 announce ANY
export:     to AS9145 80.81.192.247 announce AS-TDCNET
export:     to AS9158 212.242.27.6 announce AS-TDCNET
export:     to AS9158 195.215.109.190 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9158 2001:6c8:81:100::46 announce AS-TDCNET
export:     to AS9167 195.215.109.98 announce AS-TDCNET
export:     to AS9167 195.215.109.66 announce AS-TDCNET
export:     to AS9189 80.81.192.98 announce AS-TDCNET
export:     to AS9193 195.66.224.96 announce AS-TDCNET
export:     to AS9201 195.69.119.162 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS9201 195.245.240.162 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9201 2001:7f8:d:fc::162 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9201 2001:7f8:d:fb::162 announce AS-TDCNET
export:     to AS9304 195.66.224.100 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9304 2001:7f8:4::2458:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9304 2001:7f8::2458:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS9304 80.81.194.166 announce AS-TDCNET
export:     to AS9318 195.66.224.176 announce AS-TDCNET
export:     to AS9498 80.81.194.250 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9498 2001:7f8::251a:0:1 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS9498 195.66.226.204 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9498 2001:7f8:4::251a:2 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS9498 80.249.211.191 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9498 2001:7f8:1::a500:9498:1 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS9505 195.66.225.37 announce AS-TDCNET
export:     to AS9505 198.32.176.160 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9505 2001:504:D::A0 announce AS-TDCNET
export:     to AS10282 80.81.192.148 announce AS-TDCNET
export:     to AS10297 206.126.236.81 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10297 2001:504:0:2::1:0297:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 206.223.131.16 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 198.32.118.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 198.32.176.135 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:f::18 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:0:6:0:1:310:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:d::87 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 206.223.115.2 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 206.223.115.16 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:0:2:0:1:310:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:0:2:0:1:310:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 198.32.118.224 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:f::d6 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 206.82.104.49 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:36::2846:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 206.82.104.78 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:36::2846:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:504:36::2846:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 184.165.18.10 announce AS-TDCNET
export:     to AS10310 184.165.18.12 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2a00:1288:f032:1f9:: announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2a00:1288:f032:3f9:: announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11164 2001:504:f::9d announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11164 2001:504:0:2:0:1:1164:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS11164 206.223.115.45 announce AS-TDCNET
export:     to AS11164 198.32.118.161 announce AS-TDCNET
export:     to AS12041 80.81.194.2 announce AS-TDCNET
export:     to AS12041 195.66.224.55 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8::2f09:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:4:0::2f09:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12083 206.55.196.24 announce AS-TDCNET
export:     to AS12083 206.126.236.136 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12083 2001:504:0:2:0:1:2083:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12083 2001:504:31::2f33:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12083 2001:504:36::2f33:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12083 206.82.104.89 announce AS-TDCNET
export:     to AS12200 206.126.236.151 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12200 2001:504:0:2:0:3:6248:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12200 195.66.224.116 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12200 2001:7f8:4::2fa8:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12306 80.81.192.132 announce AS-TDCNET
export:     to AS12306 80.81.193.132 announce AS-TDCNET
export:     to AS12322 195.66.224.191 announce AS-TDCNET
export:     to AS12389 194.68.123.182 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 2001:7f8:d:ff::182 announce AS-TDCNET
export:     to AS12389 194.68.128.182 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 2001:7f8:d:fe::182 announce AS-TDCNET
export:     to AS12389 80.81.194.31 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 2001:7f8::3065:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12390 195.66.224.119 announce AS-TDCNET
export:     to AS12399 195.66.224.230 announce AS-TDCNET
export:     to AS12399 80.81.192.92 announce AS-TDCNET
export:     to AS12399 80.81.193.92 announce AS-TDCNET
export:     to AS12480 80.81.192.20 announce AS-TDCNET
export:     to AS12483 80.63.57.250 announce ANY
export:     to AS12501 88.131.152.78 announce ANY
export:     to AS12552 212.112.170.152 announce AS-TDCNET
export:     to AS12552 212.112.170.148 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2a01:2b0:0:52::18 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2a01:2b0:0:52::1a announce AS-TDCNET
export:     to AS12578 194.68.123.177 announce AS-TDCNET
export:     to AS12578 195.245.240.177 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:d:ff::177 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:d:fc::177 announce AS-TDCNET
export:     to AS12578 194.68.128.177 announce AS-TDCNET
export:     to AS12578 195.69.119.177 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:d:fe::177 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8:d:fb::177 announce AS-TDCNET
export:     to AS12578 80.81.194.165 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12578 2001:7f8::3122:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12597 212.3.13.18 announce ANY
export:     to AS12597 88.131.153.58 announce ANY
export:     to AS12597 212.3.14.154 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12597 2a02:920:1fff:1fe::154 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12597 2a02:920:3fff:96::18 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12597 2001:6f0:81:100::46 announce ANY
export:     to AS12597 212.3.14.162 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12597 2a02:920:1fff:294::162 announce ANY
export:     to AS12654 195.66.225.241 announce AS-TDCNET
export:     to AS12654 194.68.123.147 announce AS-TDCNET
export:     to AS12654 198.32.176.6 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 2001:7F8:D:FF::147 announce AS-TDCNET
export:     to AS12713 195.66.224.190 announce AS-TDCNET
export:     to AS12713 80.81.192.207 announce AS-TDCNET
export:     to AS12731 80.81.192.27 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 2001:7f8::31bb:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12782 212.214.43.42 announce ANY
export:     to AS12782 212.214.43.46 announce ANY
export:     to AS12859 80.81.192.95 announce AS-TDCNET
export:     to AS12897 80.81.192.15 announce AS-TDCNET
export:     to AS12929 193.156.90.23 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS12935 213.50.123.142 announce ANY
export:     to AS12956 80.81.192.2 announce AS-TDCNET
export:     to AS12956 195.66.224.134 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12956 2001:7f8:4::329c:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12956 80.249.208.208 announce AS-TDCNET
export:     to AS12989 195.66.224.227 announce AS-TDCNET
export:     to AS12989 80.81.192.224 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7f8:1::a501:2989:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7f8:1::a501:2989:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS12989 80.81.193.224 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7f8::32bd:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7f8::32bd:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7f8:4::32bd:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS12996 193.156.90.22 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS12996 193.156.120.22 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS13030 80.81.192.67 announce AS-TDCNET
export:     to AS13030 195.66.224.175 announce AS-TDCNET
export:     to AS13030 80.81.193.67 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8::32e6:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8::32e6:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS13037 195.66.224.158 announce AS-TDCNET
export:     to AS13057 194.192.19.174 announce ANY
export:     to AS13101 80.81.192.83 announce AS-TDCNET
export:     to AS13237 80.81.192.74 announce AS-TDCNET
export:     to AS13237 195.66.224.99 announce AS-TDCNET
export:     to AS13237 80.81.193.74 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 2001:7f8::33b5:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 2001:7f8::33b5:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 2001:7f8:4::33b5:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS13243 193.156.90.27 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS13285 195.66.224.136 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8::3417:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 80.81.194.180 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 195.66.225.179 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4::3417:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 194.68.128.246 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:d:fe::246 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:d:ff::246 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 194.68.123.246 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:504::2:0:1:3335:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:504:f::1:3335:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 198.32.118.206 announce AS-TDCNET
export:     to AS13335 206.126.237.30 announce AS-TDCNET
export:     to AS13345 206.126.237.30 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 80.249.210.46 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 80.81.192.10 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 195.66.225.142 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 195.66.226.61 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 80.81.194.21 announce AS-TDCNET
export:     to AS13414 80.249.208.130 announce AS-TDCNET
export:     to AS13768 195.66.224.156 announce AS-TDCNET
export:     to AS13768 198.32.118.146 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 193.239.117.100 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8:13::a501:4061:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 195.66.226.25 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8:4::36ed:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 80.249.211.163 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8:1::a501:4061:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 80.249.213.143 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8:1::a501:4061:3 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 80.81.193.141 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8::36ed:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 80.81.195.151 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:7f8::36ed:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 198.32.118.231 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:504:f::4:6652:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14061 198.32.176.147 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 2001:504:d::1:4061:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14361 198.32.176.10 announce AS-TDCNET
export:     to AS14361 206.223.115.91 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14361 2001:504:0:2::1:4361:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14361 2001:504:d::1:4361:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14492 206.223.131.7 announce AS-TDCNET
export:     to AS14492 195.66.225.1 announce AS-TDCNET
export:     to AS14492 198.32.118.37 announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 80.249.209.162 announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 80.81.194.37 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:6c8:81:100::17d announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 128.76.59.55 announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 80.249.208.151 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8:1::a501:5133:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8:1::a501:5133:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 80.81.195.37 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8::3b1d:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2001:7f8::3b1d:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS15133 152.195.245.192 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 2606:2800:5063:f:8000::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 195.215.109.178 announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 195.215.109.202 announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 128.76.59.41 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:6c8:81::2000:5 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:6c8:81:100::167 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:6c8:81:2000::7 announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 72.14.195.137 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:4860:1:1:0:cdc:: announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 72.14.203.152 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:4860:1:1::536 announce AS-TDCNET
export:     to AS15169 72.14.212.198 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:4860:1:1::b26 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS15290 206.223.131.4 announce AS-TDCNET
export:     to AS15389 195.215.109.110 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15389 2001:6c8:81:100::6d announce ANY
export:     to AS15389 212.55.63.3 announce ANY
export:     to AS15389 176.22.253.118 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15389 2001:6c8:41:100:0:b6:0:2 announce ANY
export:     to AS15412 195.66.224.146 announce AS-TDCNET
export:     to AS15412 62.216.147.21 announce AS-TDCNET
export:     to AS15423 194.192.107.174 announce ANY
export:     to AS15516 62.61.138.5 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15516 2001:14d0:0:1::5 announce ANY
export:     to AS15516 62.243.245.130 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15516 2001:6c8:41:100:0:2d:8004:2 announce ANY
export:     to AS15557 195.66.224.214 announce AS-TDCNET
export:     to AS15594 80.81.192.75 announce AS-TDCNET
export:     to AS15600 80.81.192.138 announce AS-TDCNET
export:     to AS15659 193.156.90.31 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15659 2001:7f8:12:1::1:5659 announce AS-TDCNET
export:     to AS15659 193.156.120.31 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15659 2001:7f8:12:2::1:5659 announce AS-TDCNET
export:     to AS15687 83.91.86.130 announce ANY
export:     to AS15743 80.81.192.25 announce AS-TDCNET
export:     to AS15765 193.156.90.34 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS15793 88.131.153.98 announce ANY
export:     to AS15869 213.50.123.102 announce ANY
export:     to AS15912 88.131.153.146 announce ANY
export:     to AS15912 88.131.153.150 announce ANY
export:     to AS15991 137.61.238.17 announce ANY
export:     to AS15991 137.61.238.34 announce ANY
export:     to AS16065 193.156.90.38 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS16082 195.66.224.199 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16082 2001:7f8:4::3ed2:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16086 2001:6c8:81:100::158 announce AS-TDCNET
export:     to AS16086 128.76.59.22 announce AS-TDCNET
export:     to AS16086 217.78.199.106 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16086 2001:14b8:1080:100::11:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16095 195.215.109.158 announce ANY
export:     to AS16095 195.215.109.130 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16095 2001:6c8:81:100::55 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16095 2001:6c8:41:100:0:90:6:2 announce ANY
export:     to AS16095 95.166.237.98 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16095 2001:6c8:81:100::103 announce ANY
export:     to AS16175 193.156.90.47 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16186 2001:7f8:12:1::1:6186 announce AS-TDCNET
export:     to AS16186 193.156.90.37 announce AS-TDCNET
export:     to AS16245 87.54.29.190 announce ANY
export:     to AS16245 62.242.207.122 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16245 2001:6c8:81:100::7 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16245 2001:6c8:81:100::25 announce ANY
export:     to AS16245 87.54.53.142 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16245 2001:6c8:41:100:0:97:1:2 announce ANY
export:     to AS16253 194.68.123.169 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS16253 194.68.128.169 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7F8::3f89:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7F8::3f89:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 80.81.193.246 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 206.126.236.240 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 206.126.236.4 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:504:0:2:0:1:6265:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:504:0:2:0:1:6265:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:504:f::1:6265:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 198.32.118.171 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 195.66.225.56 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7f8:4::3f89:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 206.55.196.2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:504:31::3f89:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 31.31.36.30 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2a03:2280:36::1e announce AS-TDCNET
export:     to AS16265 206.126.240.30 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:504:34:1:0:a501:6265:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16273 62.237.24.59 announce ANY
export:     to AS16273 62.237.25.175 announce ANY
export:     to AS16276 80.249.209.231 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:1::a501:6276:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16276 80.249.209.245 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:1::a501:6276:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS16276 80.81.192.209 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8::3f94:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16276 206.82.104.121 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:504:36::3f94:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16276 206.126.236.184 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:504:0:2:0:1:6276:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16276 195.66.224.220 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 2001:7f8:4::3f94:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 198.32.118.102 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 52.46.167.236 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 206.126.236.35 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 206.126.236.68 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 52.46.167.248 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2620:107:4008:40f::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 195.215.109.115 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:6c8:81:100::e9 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 52.95.218.118 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2620:107:4008:16f::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 198.32.118.208 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:504:f::1:6509:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:504:f::1:6509:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 52.95.218.117 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2620:107:4008:16e::2 announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 128.76.59.1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:6c8:81:100::11d announce AS-TDCNET
export:     to AS16509 128.76.59.11 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2001:6c8:81:100::145 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 2620:107:4008:40a::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS16735 206.126.236.205 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16735 2001:504:0:2:0:1:6735:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS19151 198.32.118.68 announce AS-TDCNET
export:     to AS19151 206.223.115.47 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 2001:504:0:2:0:1:9151:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 2001:504:F::9151:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS19318 198.32.118.45 announce AS-TDCNET
export:     to AS19399 192.44.243.42 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19399 2a00:f060::12 announce ANY
export:     to AS19679 206.126.236.74 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 206.126.237.74 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:0:2:0:1:9679:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:0:2:0:1:9679:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 198.32.176.200 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 198.32.176.238 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:d::1:9679:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:d::1:9679:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 206.223.116.185 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 206.223.116.189 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:0:1:0:1:9679:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:504:0:1:0:1:9679:3 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:7f8::4cdf:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 80.81.194.138 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2001:7f8:4::4cdf:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 195.66.226.172 announce AS-TDCNET
export:     to AS19679 185.45.9.24 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 2620:100:6000:62::a announce AS-TDCNET
export:     to AS20513 88.131.153.70 announce ANY
export:     to AS20569 62.237.24.175 announce ANY
export:     to AS20640 80.81.192.23 announce AS-TDCNET
export:     to AS20676 80.81.192.41 announce AS-TDCNET
export:     to AS20681 62.242.145.58 announce ANY
export:     to AS20764 193.110.224.30 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 2001:7f8:7:1:0:2:764:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS20773 80.81.192.239 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 2001:7f8::5125:f1:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS20773 195.66.225.173 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 2001:7f8:4::5125:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS20861 88.131.153.158 announce ANY
export:     to AS20931 194.100.239.51 announce ANY
export:     to AS20931 194.100.239.49 announce ANY
export:     to AS20931 195.10.185.163 announce ANY
export:     to AS20931 195.10.185.135 announce ANY
export:     to AS20940 80.81.192.28 announce AS-TDCNET
export:     to AS20940 195.66.224.168 announce AS-TDCNET
export:     to AS20940 80.81.192.168 announce AS-TDCNET
export:     to AS20940 88.131.152.62 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:6f0:81:100::12:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8::51cc:0:168 announce AS-TDCNET-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 announce AS-TDCNET-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8::51cc:0:28 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS20940 128.76.59.7 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:6c8:81:100::135 announce AS-TDCNET
export:     to AS20940 80.249.208.168 announce AS-TDCNET
export:     to AS20940 80.249.209.208 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:1::a502:940:2 announce AS-TDCNET-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:1::a502:940:1 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS20940 128.76.59.17 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:6c8:81:100::14d announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS20940 128.76.59.19 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:6c8:81:100::14f announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS21099 195.66.224.162 announce AS-TDCNET
export:     to AS21125 80.167.238.94 announce ANY
export:     to AS21125 93.165.143.250 announce ANY
export:     to AS21171 193.156.90.48 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS21171 213.188.21.106 announce ANY
export:     to AS21293 193.156.90.50 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS21293 85.19.86.62 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21293 2a02:228:41:100:0:11e:2:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21293 2a02:228:41:100:0:11f:8:2 announce ANY
export:     to AS21293 193.156.90.50 announce ANY
export:     to AS21331 195.70.176.94 announce ANY
export:     to AS21357 195.245.126.42 announce ANY
export:     to AS21357 193.108.152.34 announce AS-TDCNET
export:     to AS21357 193.108.152.34 announce ANY
export:     to AS21473 80.81.192.3 announce AS-TDCNET
export:     to AS21490 213.50.153.146 announce ANY
export:     to AS22577 198.32.176.47 announce AS-TDCNET
export:     to AS22773 68.105.30.105 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22773 2001:578:20:2000::D:0 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 195.66.224.133 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 206.223.131.123 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 198.32.118.26 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 80.81.193.221 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 206.223.115.123 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 128.76.59.51 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:6c8:81:100::175 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 80.81.192.221 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:6c8:81:100::173 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 128.76.59.49 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:504:36::5926:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 206.82.104.71 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 2001:504:31::5926:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS22822 206.55.196.14 announce AS-TDCNET
export:     to AS23342 206.223.115.154 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23342 2001:504:0:2:0:2:3342:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS23393 80.81.193.220 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23393 2001:7f8::5b61:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS23393 80.249.209.223 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23393 2001:7F8:1::A502:3393:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS23393 206.82.104.50 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23393 2001:504:36::5b61:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS24751 193.110.224.28 announce AS-TDCNETFI
export:     to AS24800 176.22.65.154 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24800 2001:6c8:81:100::4a announce ANY
export:     to AS24800 212.130.228.250 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24800 2001:6c8:81:100::4e announce ANY
export:     to AS24819 88.131.153.110 announce ANY
export:     to AS24853 195.249.22.106 announce ANY
export:     to AS24875 193.239.118.68 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 2001:7f8:13::a502:4875:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS24875 80.249.208.126 announce AS-TDCNET
export:     to AS25074 80.81.192.200 announce AS-TDCNET
export:     to AS25148 193.156.90.68 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS25148 193.156.120.68 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS25225 85.19.83.62 announce ANY
export:     to AS25384 80.62.237.234 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25384 2001:6c8:81:100::43 announce ANY
export:     to AS25387 88.131.153.138 announce ANY
export:     to AS25387 88.131.153.139 announce ANY
export:     to AS25973 206.223.131.62 announce AS-TDCNET
export:     to AS25973 195.66.225.15 announce AS-TDCNET
export:     to AS26415 193.156.90.204 announce AS-TDCNET
export:     to AS26769 206.223.115.168 announce AS-TDCNET
export:     to AS26769 206.223.131.28 announce AS-TDCNET
export:     to AS27257 206.223.131.109 announce AS-TDCNET
export:     to AS27357 195.66.224.116 announce AS-TDCNET
export:     to AS28717 195.215.109.182 announce AS-TDCNET
export:     to AS28795 85.19.91.94 announce ANY
export:     to AS28854 212.214.166.2 announce ANY
export:     to AS28917 80.249.209.140 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28917 2001:7f8:1::a502:8917:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS29024 88.131.153.42 announce ANY
export:     to AS29100 62.243.9.202 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29468 2001:6f0:81:100::72 announce ANY
export:     to AS29468 213.50.123.67 announce ANY
export:     to AS29695 193.156.90.66 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29695 2001:7f8:12:1::2:9695 announce AS-TDCNET
export:     to AS29695 193.156.120.66 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29695 2001:7f8:12:2::2:9695 announce AS-TDCNET
export:     to AS29791 206.223.131.8 announce AS-TDCNET
export:     to AS29791 198.32.118.47 announce AS-TDCNET
export:     to AS29791 206.223.115.163 announce AS-TDCNET
export:     to AS29791 206.223.116.4 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29791 2001:504:0:1:0:2:9791:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS29838 206.82.104.19 announce AS-TDCNET
export:     to AS29838 198.32.118.82 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29838 2001:504:f::52 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29838 2001:504:36::748e:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS30094 206.223.115.159 announce AS-TDCNET
export:     to AS30740 195.66.224.235 announce AS-TDCNET
export:     to AS30795 82.115.128.17 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30795 2001:6E8:1:3:2:6:11:2 announce ANY
export:     to AS30821 213.50.123.230 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30821 2001:6f0:81:100::1d:2 announce ANY
export:     to AS30950 193.156.90.59 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30950 2001:7f8:12:1::3:950 announce AS-TDCNET
export:     to AS30951 62.242.0.206 announce ANY
export:     to AS31024 213.88.169.86 announce ANY
export:     to AS31027 2.109.111.182 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 2001:6c8:81:100::119 announce AS-TDCNET
export:     to AS31027 93.178.177.150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 2001:6c8:81:100::117 announce AS-TDCNET
export:     to AS31131 62.242.107.202 announce ANY
export:     to AS31211 62.237.27.191 announce ANY
export:     to AS31726 193.156.90.87 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS32590 162.254.197.240 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2a01:bc80:5:1::81 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 195.66.226.130 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2001:7f8:4::7f4e:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 155.133.252.234 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 155.133.252.236 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2a01:bc80:8:1000::31 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2a01:bc80:8:1000::41 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 162.254.198.236 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 162.254.198.238 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2a01:bc80:1:1001::11 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2a01:bc80:1:1001::21 announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 195.215.109.117 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2001:6c8:81:100::ef announce AS-TDCNET
export:     to AS32590 128.76.59.13 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 2001:6c8:81:100::149 announce AS-TDCNET
export:     to AS32787 80.81.193.70 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 2001:7f8::8013:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 2001:7f8:4::8013:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS32787 195.66.224.31 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 198.32.176.71 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 195.66.225.69 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 206.223.115.183 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 198.32.118.27 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 80.81.194.40 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 206.223.115.191 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 103.4.96.130 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2620:0:1cff:dead:beee::66 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:6c8:81:100::163 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 195.215.109.105 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2001:6c8:81:100::e3 announce AS-TDCNET
export:     to AS32934 157.240.68.22 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 2620:0:1cff:dead:beee::974 announce AS-TDCNET-IPV6
export:     to AS32934 128.76.59.37 announce AS-TDCNET
export:     to AS33079 193.156.120.202 announce AS-TDCNET
export:     to AS33079 193.156.90.202 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33079 2001:7F8:12:2::3:3079 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33079 2001:7F8:12:2:0:1:3:3079 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33079 2001:7F8:12:1:0:1:3:3079 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33079 2001:7F8:12:1::3:3079 announce AS-TDCNET
export:     to AS33079 193.156.120.203 announce AS-TDCNET
export:     to AS33079 193.156.90.203 announce AS-TDCNET
export:     to AS33081 195.66.224.219 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33081 2001:7f8:4::8139:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS33082 80.81.194.57 announce AS-TDCNET
export:     to AS33082 80.81.195.57 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33082 2001:7F8::813A:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33082 2001:7F8::813A:0:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS33438 194.68.123.150 announce AS-TDCNET
export:     to AS33438 194.68.128.150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33438 2001:7f8:d:ff::150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33438 2001:7f8:d:fe::150 announce AS-TDCNET
export:     to AS33438 128.76.59.33 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33438 2001:6c8:81:100::16b announce AS-TDCNET
export:     to AS33438 128.76.59.43 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33438 2001:6c8:81:100::16d announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7f8:1::a503:3891:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7f8::8463:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS33891 80.249.209.128 announce AS-TDCNET
export:     to AS33891 80.81.192.187 announce AS-TDCNET
export:     to AS33891 81.95.2.89 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2a01:4a0:1338:3b::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS33891 80.255.14.141 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2a01:4a0:1338:e3::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS33970 195.215.109.138 announce ANY
export:     to AS33970 195.215.109.74 announce ANY
export:     to AS34029 213.50.123.110 announce ANY
export:     to AS34087 193.156.90.11 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34087 2001:7f8:12:1::3:4087 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS34133 81.216.65.226 announce ANY
export:     to AS34263 194.100.237.197 announce ANY
export:     to AS34263 194.100.237.199 announce ANY
export:     to AS34288 195.66.225.86 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 2001:7f8:4::85f0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS34288 80.81.194.119 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 2001:7f8::85f0:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS34482 87.48.158.242 announce ANY
export:     to AS34482 62.243.226.50 announce ANY
export:     to AS34482 87.54.19.158 announce ANY
export:     to AS34482 87.49.109.114 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34482 2001:6c8:41:100:0:b5:1:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34482 2001:6c8:41:100:0:b6:2:2 announce ANY
export:     to AS34576 62.65.12.210 announce ANY
export:     to AS34932 87.61.125.66 announce ANY
export:     to AS34941 85.118.200.5 announce ANY
export:     to AS34965 213.88.169.226 announce ANY
export:     to AS35157 85.119.136.2 announce AS35157
export:     to AS35157 85.119.136.10 announce ANY
export:     to AS35254 194.68.128.197 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35254 2001:7f8:d:ff::197 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35254 2001:7f8:d:fe::197 announce AS-TDCNET
export:     to AS35254 194.68.123.197 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS35445 88.131.153.238 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35445 2001:6f0:81:100::d:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35706 2001:7f8:d:203::153 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35706 2001:7F8:D:FF::153 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35706 2001:7F8:D:FE::153 announce AS-TDCNET
export:     to AS35706 212.237.193.153 announce AS-TDCNET
export:     to AS35706 194.68.128.153 announce AS-TDCNET
export:     to AS35706 194.68.123.153 announce AS-TDCNET
export:     to AS35706 212.237.192.153 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35706 2001:7f8:d:202::153 announce AS-TDCNET
export:     to AS35742 195.245.240.203 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35742 2001:7f8:d:fc::203 announce AS-TDCNET
export:     to AS35742 195.69.119.203 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35742 2001:7f8:d:fb::203 announce AS-TDCNET
export:     to AS35789 62.242.233.182 announce ANY
export:     to AS36351 80.81.194.167 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8::8dff:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:504:0:2:0:3:6351:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 206.126.236.185 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 195.66.225.183 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8:4::8dff:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 193.156.90.52 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8:12:1:0:1:3:6351 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8:d:ff::239 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 194.68.123.239 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 206.82.104.149 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:504:36::8dff:0:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:504:0:1:0:3:6351:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 206.223.116.176 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 198.32.176.207 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:504:d::3:6351:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 206.126.237.199 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:504:0:2:0:3:6351:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS36351 195.66.227.93 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 2001:7f8:4::8dff:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS36625 194.68.123.168 announce AS-TDCNET
export:     to AS36625 194.68.128.168 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 195.66.225.70 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 80.81.194.218 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8::8f54:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 212.237.192.30 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:d:202::30 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 198.32.176.98 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:504:0:1:0:3:6692:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 206.223.116.215 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:504:d::62 announce AS-TDCNET
export:     to AS36692 206.126.236.128 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:504:0:2:0:3:6692:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS36944 195.66.225.31 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36944 2001:7F8:4::9050:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS37100 80.81.193.237 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37100 2001:7f8::90ec:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS37271 195.66.226.102 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37271 2001:7f8:4::9197:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38082 2001:7f8:4::94c2:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS38082 195.66.225.88 announce AS-TDCNET
export:     to AS38861 198.32.176.28 announce AS-TDCNET
export:     to AS39029 213.50.153.38 announce ANY
export:     to AS39029 93.124.134.254 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39029 2a02:228:81:100::1 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39029 2001:6f0:81:100::27 announce ANY
export:     to AS39029 193.156.90.81 announce AS-TDCNETNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39029 2001:7f8:12:1::3:9029 announce AS-TDCNET
export:     to AS39137 213.50.154.74 announce ANY
export:     to AS39137 213.50.118.178 announce ANY
export:     to AS39223 188.180.98.154 announce ANY
export:     to AS39302 88.131.152.46 announce AS39302
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::d announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.162 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.160 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.161 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.163 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::29 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.171 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::23 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.180 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::17 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.178 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::6 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.176 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::37 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.174 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::3 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.175 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::36 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.179 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::39 announce ANY
export:     to AS39554 90.185.1.177 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::38 announce ANY
export:     to AS39554 188.180.80.78 announce ANY
export:     to AS39554 188.180.84.38 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2001:6c8:41:100:0:aa:0:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2001:6c8:41:100:0:98:0:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::27 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::26 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39554 2a02:980::28 announce ANY
export:     to AS39597 88.131.153.90 announce ANY
export:     to AS39648 88.131.153.2 announce ANY
export:     to AS39651 195.69.119.156 announce AS-TDCNET
export:     to AS39651 212.237.193.156 announce AS-TDCNET
export:     to AS39651 195.245.240.156 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39651 2001:7f8:d:203::156 announce AS-TDCNET
export:     to AS39658 88.131.152.10 announce ANY
export:     to AS39769 213.50.123.163 announce ANY
export:     to AS39792 194.68.128.165 announce AS-TDCNETSE
export:     to AS39792 194.68.123.165 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39792 2001:7f8:d:ff::165 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39792 2001:7f8:d:fe::165 announce AS-TDCNET
export:     to AS39870 212.237.192.72 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39870 2001:7f8:d:202::72 announce AS-TDCNET
export:     to AS39912 206.82.104.70 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 2001:504:36::9be8:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS39912 80.81.192.116 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 2001:7f8::9be8:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS41076 213.50.123.50 announce ANY
export:     to AS41076 213.50.123.54 announce ANY
export:     to AS41076 87.54.9.162 announce ANY
export:     to AS41136 88.131.153.6 announce ANY
export:     to AS41164 80.232.88.47 announce ANY
export:     to AS41164 80.232.88.45 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41164 2a02:228:41:100:0:118:0:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41164 2a02:228:41:100:0:119:0:2 announce ANY
export:     to AS41243 88.131.153.34 announce ANY
export:     to AS41264 213.50.123.238 announce ANY
export:     to AS41340 212.214.3.178 announce ANY
export:     to AS41401 88.131.153.22 announce ANY
export:     to AS41572 193.156.90.77 announce AS-TDCNETNO
export:     to AS41690 80.81.192.43 announce AS-TDCNET
export:     to AS41690 195.66.224.17 announce AS-TDCNET
export:     to AS41729 85.19.83.198 announce ANY
export:     to AS41746 62.242.179.110 announce ANY
export:     to AS41746 131.164.248.26 announce ANY
export:     to AS41795 195.43.78.74 announce ANY
export:     to AS41795 195.43.78.70 announce ANY
export:     to AS41943 88.131.153.198 announce ANY
export:     to AS42022 213.236.213.22 announce ANY
export:     to AS42028 85.19.90.158 announce ANY
export:     to AS42127 213.88.169.70 announce ANY
export:     to AS42175 80.232.30.234 announce ANY
export:     to AS42175 80.232.30.210 announce ANY
export:     to AS42236 87.51.5.30 announce ANY
export:     to AS42252 62.237.25.211 announce ANY
export:     to AS42318 83.223.0.5 announce ANY
export:     to AS42418 87.54.45.82 announce ANY
export:     to AS42525 195.215.109.234 announce AS-TDCNET
export:     to AS42525 195.215.170.54 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42525 2001:6c8:81:100::36 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42525 2001:6c8:81:100::8a announce AS-TDCNET
export:     to AS42595 88.131.231.106 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:d:fe::194 announce AS-TDCNET
export:     to AS42708 194.68.128.194 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:d:ff::194 announce AS-TDCNET
export:     to AS42708 194.68.123.194 announce AS-TDCNET
export:     to AS42708 212.237.192.194 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:d:202::194 announce AS-TDCNET
export:     to AS42903 87.54.63.122 announce ANY
export:     to AS43504 88.131.225.246 announce ANY
export:     to AS43504 88.131.225.246 announce ANY
export:     to AS43531 195.245.240.214 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 194.68.123.214 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:d:ff::214 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:d:fc::214 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:d:fe::214 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:d:fb::214 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 194.68.128.214 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 195.69.119.214 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 195.66.224.217 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8:4::aa0b:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 80.249.208.131 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43531 2001:7f8::aa0b:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS43531 80.81.194.132 announce AS-TDCNET
export:     to AS43692 62.237.132.17 announce ANY
export:     to AS43796 91.198.164.129 announce ANY
export:     to AS43796 91.198.164.130 announce ANY
export:     to AS43796 91.198.164.253 announce ANY
export:     to AS44013 88.131.153.202 announce ANY
export:     to AS44034 128.76.59.27 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44034 2001:6c8:81:100::15d announce AS-TDCNET
export:     to AS44123 88.131.153.170 announce ANY
export:     to AS44123 213.50.123.106 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44123 2001:6f0:81:100::3:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44123 2001:6f0:81:100::4:2 announce ANY
export:     to AS44398 87.54.0.98 announce ANY
export:     to AS44398 87.54.19.210 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44398 2001:6c8:41:100:0:90:3:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44398 2001:6c8:41:100:0:a2:5:2 announce ANY
export:     to AS44398 2.106.123.58 announce ANY
export:     to AS44447 88.131.153.154 announce ANY
export:     to AS44457 213.236.165.2 announce AS-TDCNET
export:     to AS44743 213.187.193.74 announce ANY
export:     to AS44813 213.50.123.174 announce ANY
export:     to AS44838 88.131.164.54 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44848 2001:6f0:81:100::86 announce ANY
export:     to AS46489 198.32.118.198 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 198.32.118.209 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 206.126.236.193 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 206.126.237.193 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 198.32.176.32 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 198.32.176.232 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2001:6c8:81:100::125 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 52.223.242.32 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 192.16.69.70 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2a01:62e0:f001:212::1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2a01:62e0:f001:97::1 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 192.16.69.248 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 2a01:62e0:f001:294::2 announce AS-TDCNET
export:     to AS46489 192.16.69.250 announce AS-TDCNET
export:     to AS46786 206.126.236.75 announce AS-TDCNET
export:     to AS46786 80.81.194.81 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46786 2001:7f8::b6c2:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS46786 195.66.225.106 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46786 2001:7f8:4::b6c2:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS47467 213.50.123.190 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47527 2001:6c8:41:100:0:30:3:1 announce ANY
export:     to AS47527 83.91.81.109 announce ANY
export:     to AS47527 83.91.81.110 announce ANY
export:     to AS48093 88.131.153.102 announce ANY
export:     to AS48171 213.50.10.70 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48171 2001:6f0:81:100::f:2 announce ANY
export:     to AS48186 80.196.53.242 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48186 2001:6c8:41:100:0:90:2:2 announce ANY
export:     to AS48564 87.48.169.226 announce ANY
export:     to AS48564 188.180.67.178 announce ANY
export:     to AS48564 195.41.180.46 announce ANY
export:     to AS48657 88.131.153.178 announce ANY
export:     to AS48768 213.50.123.74 announce ANY
export:     to AS48768 213.50.123.70 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48768 2001:6f0:81:100::1:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48768 2001:6f0:81:100::2:2 announce ANY
export:     to AS48805 80.196.53.26 announce ANY
export:     to AS48854 62.243.125.86 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48854 2001:6c8:41:100:0:10:2:2 announce ANY
export:     to AS48854 87.54.50.22 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48854 2001:6c8:41:100:0:75:0:2 announce ANY
export:     to AS48904 88.131.153.234 announce ANY
export:     to AS48904 88.131.153.46 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49010 2001:6c8:81:100::25 announce ANY
export:     to AS49082 85.19.83.162 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49082 2a02:228:41:100:0:11e:4:2 announce ANY
export:     to AS49096 88.131.153.190 announce ANY
export:     to AS49172 213.50.123.94 announce ANY
export:     to AS49172 213.50.123.98 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49172 2001:6f0:81:100::7a announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49172 2001:6f0:81:100::7e announce ANY
export:     to AS49225 62.237.203.194 announce ANY
export:     to AS49225 62.237.203.198 announce ANY
export:     to AS49251 213.50.123.2 announce ANY
export:     to AS49272 213.50.123.146 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49272 2001:6F0:81:100::B:2 announce ANY
export:     to AS49292 188.92.254.238 announce ANY
export:     to AS49292 88.131.153.194 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49292 2a00:a380::bc5c:feee announce ANY
export:     to AS49329 213.50.123.22 announce ANY
export:     to AS49419 213.50.123.14 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8::c188:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS49544 80.81.194.107 announce AS-TDCNET
export:     to AS49544 195.66.225.146 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:4::c188:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS49769 213.50.123.162 announce ANY
export:     to AS49769 213.50.123.154 announce ANY
export:     to AS49769 213.50.123.182 announce ANY
export:     to AS49981 128.76.59.59 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49981 2001:6c8:81:100::f1 announce AS-TDCNET
export:     to AS50273 213.50.123.38 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50273 2001:6f0:81:100::20:2 announce ANY
export:     to AS50296 194.100.244.6 announce ANY
export:     to AS50304 80.249.208.44 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50304 2001:7f8:1::a505:304:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS50304 206.82.104.10 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50304 2001:504:36::c480:0:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS50304 195.66.225.9 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50304 2001:7f8:4::c480:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS50304 193.239.116.75 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50304 2001:7f8:13::a505:304:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS50304 185.1.55.40 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50304 2001:7f8:12:1::5:304 announce AS-TDCNET
export:     to AS50346 85.129.119.74 announce ANY
export:     to AS50572 213.50.123.178 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50572 2001:6f0:81:100::e:2 announce ANY
export:     to AS50989 195.245.240.202 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50989 2001:7f8:d:fc::202 announce AS-TDCNET
export:     to AS50989 195.69.119.202 announce AS-TDCNETSE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50989 2001:7f8:d:fb::202 announce AS-TDCNET
export:     to AS51043 195.66.226.200 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51043 2001:7f8:4::c763:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS51368 213.88.160.205 announce ANY
export:     to AS51468 212.237.192.221 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 2001:7f8:d:202::221 announce AS-TDCNET
export:     to AS51468 194.68.123.221 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 2001:7f8:d:ff::221 announce AS-TDCNET
export:     to AS51468 194.68.128.221 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 2001:7f8:d:fe::221 announce AS-TDCNET
export:     to AS51468 212.237.193.221 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51468 2001:7f8:d:203::221 announce AS-TDCNET
export:     to AS51510 87.54.54.82 announce ANY
export:     to AS51634 213.50.123.26 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51634 2001:6F0:81:100::52 announce ANY
export:     to AS51899 88.131.18.146 announce ANY
export:     to AS51899 88.131.153.222 announce ANY
export:     to AS54113 80.249.212.183 announce AS-TDCNET
export:     to AS54113 80.249.212.184 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54113 2620:011a:c000:0045:fa57:: announce AS-TDCNET
export:     to AS54113 103.244.50.196 announce AS-TDCNET
export:     to AS54113 103.244.50.198 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54113 2620:11a:c000:226:fa57:: announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54113 2620:11a:c000:227:fa57:: announce AS-TDCNET
export:     to AS54113 103.244.50.196 announce AS-TDCNET
export:     to AS54113 103.244.50.196 announce AS-TDCNET
export:     to AS55195 195.66.226.79 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS55195 2001:7f8:4::d79b:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS56736 213.50.123.210 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56736 2001:6f0:81:100::18:2 announce ANY
export:     to AS57030 87.48.161.150 announce ANY
export:     to AS57084 213.187.192.30 announce ANY
export:     to AS57084 213.50.208.202 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57084 2001:6f0:81:100::96 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57084 2001:6f0:81:100::9a announce ANY
export:     to AS57195 213.50.123.90 announce ANY
export:     to AS57208 81.216.65.146 announce ANY
export:     to AS57208 213.50.212.82 announce ANY
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.83 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.83 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 80.249.208.73 announce AS-TDCNET
export:     to AS57976 206.126.237.174 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:504:0:2:0:5:7976:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS58209 80.249.211.131 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58320 2001:6f0:81:100::76 announce ANY
export:     to AS58320 213.50.123.86 announce ANY
export:     to AS59469 212.130.253.38 announce AS3292
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59469 2001:6c8:81:100::c6 announce AS3292
export:     to AS59586 213.50.123.118 announce ANY
export:     to AS59701 94.189.33.6 announce ANY
export:     to AS59807 213.50.123.242 announce ANY
export:     to AS59807 213.50.123.246 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59807 2001:6f0:81:100::1b:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59807 2001:6f0:81:100::1c:2 announce ANY
export:     to AS59978 85.19.86.25 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59978 2a02:228:41:100:0:11e:b:2 announce ANY
export:     to AS60238 192.36.152.229 announce ANY
export:     to AS60876 188.180.105.10 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60876 2001:6c8:41:100:0:90:7:2 announce ANY
export:     to AS61012 195.66.227.178 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61012 2001:7f8:4::ee54:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS61413 213.50.213.94 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61413 2001:6f0:81:100::82 announce ANY
export:     to AS62180 213.50.123.6 announce ANY
export:     to AS62210 93.167.226.34 announce ANY
export:     to AS62254 213.50.123.170 announce ANY
export:     to AS63034 206.82.104.252 announce AS-TDCNET
export:     to AS63034 206.82.104.253 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS63034 2001:504:36::f63a:0afc:1 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS63034 2001:504:36::f63a:0afd:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS196997 93.167.194.242 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196997 2001:6c8:81:100::2e announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197000 2001:7F8:4::3:188:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS197000 195.66.225.160 announce AS-TDCNET
export:     to AS197000 194.68.123.174 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197000 2001:7f8:d:ff::174 announce ANY
export:     to AS197317 62.242.232.106 announce ANY
export:     to AS197317 2.109.38.74 announce ANY
export:     to AS197317 94.189.1.178 announce ANY
export:     to AS197317 62.242.232.110 announce ANY
export:     to AS197332 213.50.123.138 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197332 2001:6F0:81:100::A:2 announce ANY
export:     to AS197436 213.50.123.18 announce ANY
export:     to AS197581 213.50.123.30 announce ANY
export:     to AS198008 213.50.123.82 announce ANY
export:     to AS198008 213.50.123.114 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198008 2001:6f0:81:100::92 announce ANY
export:     to AS198473 62.243.245.66 announce ANY
export:     to AS198944 188.180.123.10 announce ANY
export:     to AS199213 188.180.106.18 announce ANY
export:     to AS199213 188.180.106.17 announce ANY
export:     to AS199215 213.50.123.122 announce ANY
export:     to AS199215 213.50.123.126 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199215 2001:6f0:81:100::7 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199215 2001:6f0:81:100::3 announce ANY
export:     to AS199355 213.50.123.198 announce ANY
export:     to AS199355 213.50.123.194 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199355 2001:6F0:81:100::15:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199355 2001:6F0:81:100::16:2 announce ANY
export:     to AS199470 194.103.183.6 announce ANY
export:     to AS199470 194.103.183.2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199470 2001:67c:11ac:ffff:ffff:ffff:ffff:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199470 2001:67c:11ac:ffff:ffff:ffff:ffff:6 announce ANY
export:     to AS199524 206.126.237.22 announce AS-TDCNET
export:     to AS199524 80.249.210.150 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 2001:7f8:1:0:a500:19:9524:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS199524 80.81.193.252 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 2001:7f8::3:b64:0:2 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 2001:504:0:2:0:19:9524:1 announce AS-TDCNET
export:     to AS199564 213.50.213.138 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199564 2001:6f0:81:100::8a announce ANY
export:     to AS199718 93.160.61.254 announce ANY
export:     to AS199718 80.197.56.82 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199768 2001:67c:28e8:f003::b announce ANY
export:     to AS199768 194.103.29.151 announce ANY
export:     to AS200018 213.50.123.206 announce ANY
export:     to AS200018 213.50.123.214 announce ANY
export:     to AS200538 195.249.141.210 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200538 2001:6c8:41:100:0:157:0:2 announce ANY
export:     to AS200808 88.131.152.42 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200808 2001:6f0:81:100::1f:2 announce ANY
export:     to AS201078 80.198.194.106 announce ANY
export:     to AS201503 80.160.72.202 announce ANY
export:     to AS201503 83.91.91.102 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201503 2001:6c8:41:100:0:70:7:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201503 2001:6c8:41:100:0:79:0:2 announce ANY
export:     to AS201720 94.189.41.146 announce ANY
export:     to AS201738 62.242.64.22 announce ANY
export:     to AS201738 87.48.160.110 announce ANY
export:     to AS201816 62.65.8.126 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201816 2001:6f0:81:100::19:2 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201816 2001:6f0:81:100::1a:2 announce ANY
export:     to AS201816 62.65.8.150 announce ANY
export:     to AS202914 62.135.145.126 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202914 2001:6c8:81:100::112 announce ANY
export:     to AS204171 83.94.120.210 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204171 2001:6c8:41:100:0:97:0:2 announce ANY
export:     to AS204425 95.166.234.198 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204425 2001:6c8:41:100:0:3c:1:2 announce ANY
export:     to AS204839 188.180.99.134 announce ANY
export:     to AS204988 87.51.2.234 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204988 2001:6c8:41:100:0:91:1:2 announce ANY
export:     to AS205144 87.62.163.238 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205144 2001:6c8:41:100:0:26:1:2 announce ANY
export:     to AS205452 194.182.232.242 announce ANY
export:     to AS205979 87.50.123.146 announce ANY
export:     to AS206464 83.88.50.104 announce AS-PCH
export:     to AS206624 80.63.58.198 announce ANY
export:     to AS209424 2.106.120.130 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209424 2001:6c8:81:100::b3 announce ANY
export:     to AS209900 128.77.176.178 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209900 2001:6c8:41:100:0:b6:3:2 announce ANY
export:     to AS209900 62.242.89.246 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209900 2001:6c8:41:100:0:b8:0:2 announce ANY
export:     to AS210149 87.48.131.218 announce ANY
export:     to AS210149 62.243.227.250 announce ANY
export:     to AS210210 87.60.219.62 announce ANY
export:     to AS210322 128.77.157.110 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210322 2001:6c8:41:100:0:4c:2:2 announce ANY
export:     to AS394354 194.68.128.237 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS394354 2001:7f8:d:fe::180 announce AS-TDCNET
export:     to AS394354 194.68.123.237 announce AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS394354 2001:7f8:d:ff::180 announce AS-TDCNET
admin-c:    AS5071-RIPE
tech-c:     AS5071-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    INBOUND ROUTE FILTERING
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    - RFC1918 and other reserved networks are not permitted.
remarks:
remarks:    - IPv4 prefixes shorter than /8 or longer that /24 are not permitted.
remarks:
remarks:    - IPv6 prefixes shorter than /8 or longer that /48 are not permitted.
remarks:
remarks:    - Advertisements with reserved ASes in the path are not permitted.
remarks:
remarks:    - All customer peering session are prefix filtered.
remarks:
remarks:    - Local preference will be set to 200 for customer routes.
remarks:    100 for peering routes.
remarks:
remarks:    - Received MED is honored for customer routes.
remarks:    Peering routes are set MED 0.
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS3292 TRANSIT CUSTOMERS:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    3292:300x    Suppress/unsuppress to all transit providers
remarks:    3292:302x    Sprint        AS1239
remarks:    3292:307x    NTT         AS2914
remarks:    3292:309x    Deutsche Telekom   AS3320
remarks:
remarks:    3292:400x    Suppress/unsuppress to all peers
remarks:    3292:401x    Verizon/UUnet    AS701
remarks:    3292:402x    Telia        AS1299
remarks:    3292:403x    Zayo/Above.net   AS6461
remarks:    3292:404x    Level(3)      AS3356
remarks:    3292:408x    Telecom Italia   AS6762
remarks:    3292:409x    Verizon/UUnet    AS702
remarks:    3292:410x    Telefonica     AS12956
remarks:    3292:411x    Sprint       AS1239
remarks:    3292:412x    XO Communications  AS2828
remarks:    3292:415x    GTT         AS3257
remarks:    3292:417x    Telenor       AS2119
remarks:    3292:419x    CenturyLink/Qwest  AS209
remarks:
remarks:    Where x is number of prepends (x=0,1,2,3,4,8) or do NOT announce (x=9)
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY INDICATING TYPE OF ROUTE (read only)
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    3292:1000    Customer route
remarks:    3292:1100    Peer route
remarks:    3292:1200    Upstream route
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITY INDICATING ENTRY POINT INTO AS3292 (read only)
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    3292:xyyzz    Continent
remarks:    3292:1yyzz    NAM - North America
remarks:    3292:2yyzz    EUR - Europe
remarks:    3292:3yyzz    ASI - Asia
remarks:    3292:4yyzz    AUS - Australia (and Antarctica)
remarks:    3292:5yyzz    SAM - South America
remarks:    3292:6yyzz    AFR - Africa
remarks:
remarks:    3292:xyyzz    Country
remarks:    3292:101[00|zz] US - USA
remarks:    3292:231[00|zz] NL - Netherlands
remarks:    3292:235[00|zz] FI - Finland
remarks:    3292:237[00|zz] EE - Estonia (Baltics)
remarks:    3292:244[00|zz] UK - United Kingdom
remarks:    3292:245[00|zz] DK - Denmark
remarks:    3292:246[00|zz] SE - Sweden
remarks:    3292:247[00|zz] NO - Norway
remarks:    3292:249[00|zz] DE - Germany
remarks:
remarks:    3292:xyyzz    City
remarks:    3292:10101    NYK - New York City
remarks:    3292:10102    ASHB - Ashburn, Washington DC
remarks:    3292:10103    SJOS - San Jose
remarks:    3292:23101    ASD - Amsterdam
remarks:    3292:23501    HEL - Helsinki
remarks:    3292:23701    TLN - Tallinn
remarks:    3292:24401    LDN - London
remarks:    3292:24501    CPH - Copenhagen
remarks:    3292:24502    ARC - Aarhus
remarks:    3292:24601    STO - Stockholm
remarks:    3292:24701    OSLO - Oslo
remarks:    3292:24901    FFM - Frankfurt am Main
remarks:
remarks:    zz = 00: City not specified.
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    PEERING INFORMATION
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    Peering issues please contact:
remarks:
remarks:    Peering requests/information at 
remarks:
remarks:    TDC Looking Glass at 
remarks:
remarks:    TDC Route Server at 
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    This object is automaticly updated, do NOT manually update
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS3292-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-09-20T11:14:32Z
last-modified: 2019-04-10T23:02:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TD1-RIPE
org-name:    TDC A/S
org-type:    LIR
address:    OKNX Sletvej 30
address:    DK-8310
address:    Tranbjerg J
address:    DENMARK
phone:     +4570110330
admin-c:    HV72-RIPE
admin-c:    NCB1-RIPE
admin-c:    MDBO1-RIPE
admin-c:    NFA8-RIPE
abuse-c:    TDCA2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS3292-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2004-04-17T11:14:52Z
last-modified: 2018-10-17T09:08:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS3292 Staff
address:    TDC A/S
address:    Sletvej 30, 8-062
address:    DK-8310 Tranbjerg
address:    Denmark
remarks:    contact info: http://as3292.peeringdb.com
admin-c:    NCB1-RIPE
tech-c:     NCB1-RIPE
tech-c:     CP11490-RIPE
tech-c:     NFA8-RIPE
nic-hdl:    AS5071-RIPE
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2002-07-02T13:36:00Z
last-modified: 2018-10-17T09:08:19Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS3292 Staff
address:    TDC A/S
address:    Sletvej 30, 8-062
address:    DK-8310 Tranbjerg
address:    Denmark
remarks:    contact info: http://as3292.peeringdb.com
admin-c:    NCB1-RIPE
tech-c:     NCB1-RIPE
tech-c:     CP11490-RIPE
tech-c:     NFA8-RIPE
nic-hdl:    AS5071-RIPE
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2002-07-02T13:36:00Z
last-modified: 2018-10-17T09:08:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Catalina Perju
address:    TDC A/S
address:    Sletvej 30, 7-154
address:    DK-8310 Tranbjerg J
address:    Denmark
phone:     +45 80 80 80 80
nic-hdl:    CP11490-RIPE
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2017-08-21T13:11:44Z
last-modified: 2017-08-21T13:11:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Niels Christian Bank-Pedersen
address:    TDC A/S
address:    Sletvej 30, 6-082
address:    8310 Tranbjerg J
address:    Denmark
phone:     +45 66 65 06 33
nic-hdl:    NCB1-RIPE
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2002-06-07T08:42:28Z
last-modified: 2013-11-01T04:42:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Niels Fristrup Andersen
address:    TDC A/S
address:    Sletvej 30, 8-078
address:    DK-8310 Tranbjerg J
address:    Denmark
phone:     +45 70 11 03 30
nic-hdl:    NFA8-RIPE
mnt-by:     AS3292-MNT
source:     RIPE # Filtered
created:    2018-10-10T08:22:38Z
last-modified: 2018-10-12T15:01:42Z
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]