| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-NATCOM AS327952

as-block:    AS216476 - AS396075
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    aut-num objects within this block represent routing
remarks:    policy published in the RIPE Database
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can find the whois server to query, or the
remarks:    IANA registry to query on this web page:
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
remarks:
remarks:    You can access databases of other RIR's at:
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2023-08-11T13:47:46Z
last-modified: 2023-08-11T13:47:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS327952
import:     from AS6453 accept any
import:     from AS174 accept any
import:     from AS37282 accept any
import:     from AS37662 accept any
import:     from AS37248 accept any
import:     from AS37200 accept AS37200
import:     from AS328160 accept AS328160
import:     from AS327924 accept AS327924
import:     from AS37282 accept AS37540
export:     to AS6453 announce AS37200
export:     to AS6453 announce AS327952
export:     to AS37282 announce AS328160
export:     to AS6453 announce AS327924
export:     to AS6453 announce AS328035
export:     to AS37282 announce AS37540
export:     to AS37662 announce AS37248
export:     to AS37282 announce AS37466
export:     to AS37662 announce AS328528
export:     to AS174 announce AS37248
export:     to AS174 announce AS328528
export:     to AS174 announce AS37280
export:     to AS37662 announce AS328035
export:     to AS37662 announce AS328276
export:     to AS37662 announce AS37280
as-name:    AS-NATCOM
descr:     NATCOM Development and Investment Limited
admin-c:    OO1377-RIPE
tech-c:     OO1377-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     NATCOM-AS327952
created:    2015-11-17T11:05:42Z
last-modified: 2021-11-30T13:27:59Z
source:     RIPE-NONAUTH

person:     Natcom IP Admin
address:    24 Chris Alli Crescent 2nd Avenue Estate Ikoyi, Lagos, Nigeria
phone:     +2348044000401
nic-hdl:    OO1377-RIPE
mnt-by:     NATCOM-AS327952
created:    2015-11-17T09:32:05Z
last-modified: 2017-01-13T15:13:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]