| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CloudConnect-AS AS327858

as-block:    AS216476 - AS396075
descr:     ASN block not managed by the RIPE NCC
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    aut-num objects within this block represent routing
remarks:    policy published in the RIPE Database
remarks:
remarks:    For registration information,
remarks:    you can find the whois server to query, or the
remarks:    IANA registry to query on this web page:
remarks:    http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
remarks:
remarks:    You can access databases of other RIR's at:
remarks:
remarks:    AFRINIC (Africa)
remarks:    http://www.afrinic.net/ whois.afrinic.net
remarks:
remarks:    APNIC (Asia Pacific)
remarks:    http://www.apnic.net/ whois.apnic.net
remarks:
remarks:    ARIN (Northern America)
remarks:    http://www.arin.net/ whois.arin.net
remarks:
remarks:    LACNIC (Latin America and the Carribean)
remarks:    http://www.lacnic.net/ whois.lacnic.net
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     RIPE-DBM-MNT
created:    2023-08-11T13:47:46Z
last-modified: 2023-08-11T13:47:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS327858
as-name:    CloudConnect-AS
descr:     Cloud Connect Networks AS
admin-c:    JM14885-RIPE
tech-c:     JM14885-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     justin-mnt
org:      ORG-CCNC1-RIPE
created:    2015-03-25T18:40:48Z
last-modified: 2018-09-04T15:28:01Z
source:     RIPE-NONAUTH

organisation:  ORG-CCNC1-RIPE
org-name:    Cloud Connect Networks CC
org-type:    OTHER
address:    Blue Mountain Village Office Park, 149 Park Road, George, 6546, Western Cape, South Africa
mnt-ref:    justin-mnt
mnt-by:     justin-mnt
created:    2015-03-25T18:34:12Z
last-modified: 2015-03-25T18:34:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Justin Miles
address:    Blue Mountain Village Office Park 149 Park Road George 6546 Western Cape South Africa
phone:     +27448057150
nic-hdl:    JM14885-RIPE
mnt-by:     justin-mnt
created:    2015-03-25T18:23:30Z
last-modified: 2015-03-25T18:23:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]