| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERLINK AS3266

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3266
as-name:    INTERLINK
org:      ORG-GI12-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
remarks:    AS3266 Transits
remarks:    ------------------------------------------------------------------------
import:     from AS174 action pref=50; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-LINK-EL
import:     from AS3329 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3329 announce AS-LINK-EL
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-LINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-LINK-EL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-LINK
admin-c:    IS2444-RIPE
tech-c:     IS2444-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTER-MNT
created:    2015-11-13T13:40:35Z
last-modified: 2022-01-19T17:03:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GI12-RIPE
org-name:    UAB Porenta
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Nirvana str. 1 A2
address:    16673
address:    Athens, Voula
address:    GREECE
phone:     +30 210 220 9545
fax-no:     +30 210 220 9545
admin-c:    IS2444-RIPE
admin-c:    SM12304-RIPE
mnt-ref:    INTER-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTER-MNT
abuse-c:    IN1141-RIPE
created:    2007-08-21T10:11:03Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Skrypnychenko
address:    Deutschland, Frankfurt am Main
address:    Equinix FR5, Kleyerstrae 88-90
phone:     +370 5 214 0044
nic-hdl:    IS2444-RIPE
mnt-by:     INTER-MNT
created:    2007-08-22T15:57:58Z
last-modified: 2024-05-08T18:23:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]