| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.27.159 (lg) / ec2-3-237-27-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:1b9f::3ed:1b9f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOVINTEL-EF-AS AS3253

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3253
as-name:    SOVINTEL-EF-AS
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams:
remarks:    ------------------------------------------------------------
import:     from AS3216 action pref=400; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS3253 AS3253:AS-EF-INTERNET AS3253:AS-URALRELCOM AS3253:AS-URMFISTINTERNET AS3253:AS-URRTCOMMPEERING AS3253:AS-URRTPEERING AS3253:AS-URGLDNPEERING
remarks:    ------------------------------------------------------------
org:      ORG-ES15-RIPE
admin-c:    APK3-RIPE
tech-c:     AAV44-RIPE
tech-c:     APK3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3253-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:49:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ES15-RIPE
org-name:    PJSC "Vimpelcom"
country:    RU
org-type:    LIR
remarks:    VEON Group
address:    8 Marta str, 10, bld. 14
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74999233775
fax-no:     +74957871990
admin-c:    SVNT1-RIPE
admin-c:    SVNT2-RIPE
admin-c:    IAI1-RIPE
admin-c:    DM3740-RIPE
admin-c:    BEE15-RIPE
mnt-ref:    SOVINTEL-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
abuse-c:    SVNT2-RIPE
created:    2004-04-17T11:58:43Z
last-modified: 2022-04-21T15:45:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton A. Vasyanin
address:    LLC "EDN Sovintel" (Ekaterinburg branch)
address:    13, Antona Valeka str.
address:    Ekaterinburg, 620014
address:    Russia
phone:     +7 343 3794922
phone:     +7 343 3794747
fax-no:     +7 343 3793022
nic-hdl:    AAV44-RIPE
created:    2005-07-08T04:57:37Z
last-modified: 2016-04-06T23:37:03Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Anthony P. Kobzev
address:    LLC "EDN Sovintel" (Ekaterinburg branch)
address:    13, Antona Valeka str.
address:    Ekaterinburg, 620014
address:    Russia
phone:     +7 343 3794913
phone:     +7 343 3794747
fax-no:     +7 343 3793022
nic-hdl:    APK3-RIPE
created:    2002-03-13T11:11:54Z
last-modified: 2016-04-06T02:32:19Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]