| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOXILITY AS3223

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3223
as-name:    VOXILITY
org:      ORG-VL241-RIPE
admin-c:    SS32330-RIPE
tech-c:     SS32330-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VOXILITY-MNT
created:    2009-07-23T09:03:08Z
last-modified: 2019-10-06T13:52:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VL241-RIPE
org-name:    Voxility LLP
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1st Floor Berkeley Square House 15 Berkeley Square Mayfair
address:    W1J 6BD
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 20 3355 1458
admin-c:    SS32330-RIPE
tech-c:     SS32330-RIPE
abuse-c:    AR16507-RIPE
mnt-ref:    uk-voxility-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-voxility-1-mnt
created:    2018-01-22T08:32:14Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Silviu Sirbu
address:    1st Floor Berkeley Square House 15 Berkeley Square Mayfair
address:    W1J 6BD
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 20 3355 1458
nic-hdl:    SS32330-RIPE
mnt-by:     uk-voxility-1-mnt
created:    2018-01-22T08:32:13Z
last-modified: 2018-01-30T16:10:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]