| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS3215 AS3215

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3215
as-name:    AS3215
org:      ORG-FT2-RIPE
remarks:    France Telecom - Orange
remarks:    IP Backbone for Enterprise and french consumers
remarks:    ----------------------------import------------------------------
import:     from AS5511 action pref=430; accept ANY
import:     from AS5511 action pref=305; accept AS-OPENTRANSIT
import:     from AS2486 action pref=290; accept AS2486
import:     from AS2917 action pref=290; accept AS-OLEANE
import:     from AS3573 action pref=200; accept AS3573
import:     from AS4589 action pref=290; accept AS-EASYNET
import:     from AS5410 action pref=290; accept AS-T-ONLINEFRANCE
import:     from AS5436 action pref=290; accept AS5436
import:     from AS8220 action pref=290; accept AS-COLTFR
import:     from AS8228 action pref=290; accept AS-CEGETEL
import:     from AS8918 action pref=290; accept AS-CARRIERONE
import:     from AS12322 action pref=290; accept AS-PROXAD
import:     from AS12876 action pref=290; accept AS-TISCALIFR
import:     from AS13193 action pref=290; accept AS-NERIM
import:     from AS15557 action pref=290; accept AS-LDCOMNET
import:     from AS6 action pref=200; accept AS6
import:     from AS1301 action pref=200; accept AS1301
import:     from AS1708 action pref=200; accept AS1708
import:     from AS2103 action pref=200; accept AS2103
import:     from AS2129 action pref=200; accept AS2129
import:     from AS2187 action pref=200; accept AS2187
import:     from AS2188 action pref=200; accept AS2188
import:     from AS2278 action pref=200; accept AS2278
import:     from AS3259 action pref=200; accept AS3259
import:     from AS3295 action pref=200; accept AS3295
import:     from AS3296 action pref=200; accept AS3296
import:     from AS3298 action pref=200; accept AS3298
import:     from AS5377 action pref=200; accept AS-MARLINK
import:     from AS8255 action pref=200; accept AS8255
import:     from AS8362 action pref=200; accept AS8362
import:     from AS8677 action pref=200; accept AS8677
import:     from AS8891 action pref=200; accept AS8891
import:     from AS8908 action pref=200; accept AS8908
import:     from AS9089 action pref=200; accept AS9089
import:     from AS9159 action pref=200; accept AS9159
import:     from AS9180 action pref=200; accept AS9180
import:     from AS12318 action pref=200; accept AS12318
import:     from AS12601 action pref=200; accept AS12601
import:     from AS12645 action pref=200; accept AS12645
import:     from AS12744 action pref=200; accept AS12744
import:     from AS12826 action pref=200; accept AS12826
import:     from AS13223 action pref=200; accept AS13223
import:     from AS15401 action pref=200; accept AS15401
import:     from AS15499 action pref=200; accept AS15499
import:     from AS15846 action pref=200; accept AS15846
import:     from AS16017 action pref=200; accept AS16017
import:     from AS16057 action pref=200; accept AS16057
import:     from AS16071 action pref=200; accept AS16071
import:     from AS16077 action pref=200; accept AS16077
import:     from AS16101 action pref=200; accept AS16101
import:     from AS16236 action pref=200; accept AS16236
import:     from AS16254 action pref=200; accept AS16254
import:     from AS20541 action pref=200; accept AS20541
import:     from AS20563 action pref=200; accept AS20563
import:     from AS20672 action pref=200; accept AS20672
import:     from AS20926 action pref=200; accept AS20926
import:     from AS21203 action pref=200; accept AS21203
import:     from AS21272 action pref=200; accept AS21272
import:     from AS21304 action pref=200; accept AS21304
import:     from AS25442 action pref=200; accept AS25442
import:     from AS28768 action pref=200; accept AS-XSALTO
import:     from AS29057 action pref=200; accept AS29057
import:     from AS29118 action pref=200; accept AS29118
import:     from AS29199 action pref=200; accept AS29199
import:     from AS29313 action pref=200; accept AS29313
import:     from AS29322 action pref=200; accept AS29322
import:     from AS31136 action pref=200; accept AS31136
import:     from AS31180 action pref=200; accept AS31180
import:     from AS31629 action pref=200; accept AS31629
import:     from AS31660 action pref=200; accept AS31660
import:     from AS33930 action pref=200; accept AS33930
import:     from AS33945 action pref=200; accept AS33945
import:     from AS34000 action pref=200; accept AS34000
import:     from AS34064 action pref=200; accept AS34064
import:     from AS34493 action pref=200; accept AS34493
import:     from AS34572 action pref=200; accept AS34572
import:     from AS35012 action pref=200; accept AS35012
import:     from AS35152 action pref=200; accept AS35152
import:     from AS35169 action pref=200; accept AS35169
import:     from AS35315 action pref=200; accept AS35315
import:     from AS35420 action pref=200; accept AS35420
import:     from AS35676 action pref=200; accept AS35676
import:     from AS38926 action pref=200; accept AS38926
import:     from AS39509 action pref=200; accept AS39509
import:     from AS39552 action pref=200; accept AS39552
import:     from AS39534 action pref=200; accept AS39534
import:     from AS39694 action pref=200; accept AS39694
import:     from AS39771 action pref=200; accept AS39771
import:     from AS39899 action pref=200; accept AS39899
import:     from AS39931 action pref=200; accept AS39931
import:     from AS41402 action pref=200; accept AS41402
import:     from AS42369 action pref=200; accept AS-CORESYSTEM
import:     from AS42795 action pref=200; accept AS42795
import:     from AS43249 action pref=200; accept AS43249
import:     from AS44527 action pref=200; accept AS44527
import:     from AS44842 action pref=200; accept AS44842
import:     from AS44850 action pref=200; accept AS44850
import:     from AS45039 action pref=200; accept AS45039
import:     from AS47127 action pref=200; accept AS47127
import:     from AS47233 action pref=200; accept AS47233
import:     from AS47420 action pref=200; accept AS47420
import:     from AS47818 action pref=200; accept AS47818
import:     from AS48125 action pref=200; accept AS48125
import:     from AS48413 action pref=200; accept AS48413
import:     from AS48613 action pref=200; accept AS48613
import:     from AS48702 action pref=200; accept AS48702
import:     from AS48782 action pref=200; accept AS48782
import:     from AS49566 action pref=200; accept AS49566
import:     from AS50758 action pref=200; accept AS50758
import:     from AS50982 action pref=200; accept AS50982
import:     from AS51822 action pref=200; accept AS51822
import:     from AS51870 action pref=200; accept AS51870
import:     from AS52039 action pref=200; accept AS52039
import:     from AS56774 action pref=200; accept AS56774
import:     from AS57348 action pref=200; accept AS57348
import:     from AS58004 action pref=200; accept AS58004
import:     from AS58029 action pref=200; accept AS58029
import:     from AS59518 action pref=200; accept AS59518
import:     from AS60174 action pref=200; accept AS60174
import:     from AS60595 action pref=200; accept AS60595
import:     from AS60620 action pref=200; accept AS60620
import:     from AS60686 action pref=200; accept AS60686
import:     from AS60697 action pref=200; accept AS60697
import:     from AS60749 action pref=200; accept AS60749
import:     from AS196670 action pref=200; accept AS196670
import:     from AS196869 action pref=200; accept AS196869
import:     from AS197369 action pref=200; accept AS197369
import:     from AS197384 action pref=200; accept AS197384
import:     from AS197638 action pref=200; accept AS197638
import:     from AS197788 action pref=200; accept AS197788
import:     from AS198060 action pref=200; accept AS198060
import:     from AS198340 action pref=200; accept AS198340
import:     from AS198641 action pref=200; accept AS198641
import:     from AS198952 action pref=200; accept AS198952
import:     from AS199565 action pref=200; accept AS199565
import:     from AS200589 action pref=200; accept AS200589
import:     from AS201072 action pref=200; accept AS201072
import:     from AS201393 action pref=200; accept AS201393
import:     from AS201974 action pref=200; accept AS201974
import:     from AS202669 action pref=200; accept AS202669
import:     from AS202898 action pref=200; accept AS202898
import:     from AS203984 action pref=200; accept AS203984
import:     from AS204207 action pref=200; accept AS204207
import:     from AS204321 action pref=200; accept AS204321
import:     from AS205862 action pref=200; accept AS205862
import:     from AS209092 action pref=200; accept AS209092
import:     from AS206086 action pref=200; accept AS206086
import:     from AS206709 action pref=200; accept AS206709
import:     from AS206713 action pref=200; accept AS206713
import:     from AS207430 action pref=200; accept AS207430
import:     from AS208482 action pref=200; accept AS206713
import:     from AS208678 action pref=200; accept AS208678
import:     from AS208820 action pref=200; accept AS208820
import:     from AS209165 action pref=200; accept AS209165
import:     from AS209678 action pref=200; accept AS209678
import:     from AS211073 action pref=200; accept AS211073
import:     from AS212012 action pref=200; accept AS212012
import:     from AS212039 action pref=200; accept AS212039
import:     from AS212208 action pref=200; accept AS212208
import:     from AS212976 action pref=200; accept AS212976
import:     from AS27822 action pref=200; accept AS27822
remarks:    -----------------------------export------------------------------
export:     to AS5511 announce AS-FTFR
export:     to AS2486 announce AS-FTFR
export:     to AS2917 announce AS-RAIN
export:     to AS3573 announce ANY
export:     to AS4589 announce AS-FTFR
export:     to AS5410 announce AS-FTFR
export:     to AS5436 announce AS-FTFR
export:     to AS8220 announce AS-FTFR
export:     to AS8228 announce AS-FTFR
export:     to AS8918 announce AS-RAIN
export:     to AS12322 announce AS-FTFR
export:     to AS12876 announce AS-FTFR
export:     to AS13193 announce AS-FTFR
export:     to AS15557 announce AS-FTFR
export:     to AS6 announce ANY
export:     to AS1301 announce ANY
export:     to AS1708 announce ANY
export:     to AS2103 announce ANY
export:     to AS2129 announce ANY
export:     to AS2187 announce ANY
export:     to AS2188 announce ANY
export:     to AS2278 announce ANY
export:     to AS3259 announce ANY
export:     to AS3295 announce ANY
export:     to AS3296 announce ANY
export:     to AS3298 announce ANY
export:     to AS5377 announce ANY
export:     to AS8255 announce ANY
export:     to AS8362 announce ANY
export:     to AS8677 announce ANY
export:     to AS8891 announce ANY
export:     to AS8908 announce ANY
export:     to AS9089 announce ANY
export:     to AS9159 announce ANY
export:     to AS9180 announce ANY
export:     to AS12318 announce ANY
export:     to AS12601 announce ANY
export:     to AS12645 announce ANY
export:     to AS12744 announce ANY
export:     to AS12826 announce ANY
export:     to AS13223 announce ANY
export:     to AS15401 announce ANY
export:     to AS15499 announce ANY
export:     to AS15846 announce ANY
export:     to AS16017 announce ANY
export:     to AS16057 announce ANY
export:     to AS16071 announce ANY
export:     to AS16077 announce ANY
export:     to AS16101 announce ANY
export:     to AS16236 announce ANY
export:     to AS16254 announce ANY
export:     to AS20541 announce ANY
export:     to AS20563 announce ANY
export:     to AS20672 announce ANY
export:     to AS20926 announce ANY
export:     to AS21203 announce ANY
export:     to AS21272 announce ANY
export:     to AS21304 announce ANY
export:     to AS25442 announce ANY
export:     to AS28768 announce ANY
export:     to AS29057 announce ANY
export:     to AS29118 announce ANY
export:     to AS29199 announce ANY
export:     to AS29313 announce ANY
export:     to AS29322 announce ANY
export:     to AS31136 announce ANY
export:     to AS31180 announce ANY
export:     to AS31629 announce ANY
export:     to AS31660 announce ANY
export:     to AS33930 announce ANY
export:     to AS33945 announce ANY
export:     to AS34000 announce ANY
export:     to AS34064 announce ANY
export:     to AS34493 announce ANY
export:     to AS34572 announce ANY
export:     to AS35012 announce ANY
export:     to AS35152 announce ANY
export:     to AS35169 announce ANY
export:     to AS35315 announce ANY
export:     to AS35420 announce ANY
export:     to AS35676 announce ANY
export:     to AS38926 announce ANY
export:     to AS39509 announce ANY
export:     to AS39534 announce ANY
export:     to AS39552 announce ANY
export:     to AS39694 announce ANY
export:     to AS39771 announce ANY
export:     to AS39899 announce ANY
export:     to AS39931 announce ANY
export:     to AS41402 announce ANY
export:     to AS42369 announce ANY
export:     to AS42795 announce ANY
export:     to AS43249 announce ANY
export:     to AS44527 announce ANY
export:     to AS44842 announce ANY
export:     to AS44850 announce ANY
export:     to AS45039 announce ANY
export:     to AS47127 announce ANY
export:     to AS47233 announce ANY
export:     to AS47420 announce ANY
export:     to AS47818 announce ANY
export:     to AS48125 announce ANY
export:     to AS48413 announce ANY
export:     to AS48613 announce ANY
export:     to AS48702 announce ANY
export:     to AS48782 announce ANY
export:     to AS49566 announce ANY
export:     to AS50758 announce ANY
export:     to AS50982 announce ANY
export:     to AS51822 announce ANY
export:     to AS51870 announce ANY
export:     to AS52039 announce ANY
export:     to AS56774 announce ANY
export:     to AS57348 announce ANY
export:     to AS58004 announce ANY
export:     to AS58029 announce ANY
export:     to AS59518 announce ANY
export:     to AS60174 announce ANY
export:     to AS60595 announce ANY
export:     to AS60620 announce ANY
export:     to AS60686 announce ANY
export:     to AS60697 announce ANY
export:     to AS60749 announce ANY
export:     to AS196670 announce ANY
export:     to AS196869 announce ANY
export:     to AS197369 announce ANY
export:     to AS197384 announce ANY
export:     to AS197638 announce ANY
export:     to AS197788 announce ANY
export:     to AS198060 announce ANY
export:     to AS198340 announce ANY
export:     to AS198641 announce ANY
export:     to AS198952 announce ANY
export:     to AS199565 announce ANY
export:     to AS200589 announce ANY
export:     to AS201072 announce ANY
export:     to AS201393 announce ANY
export:     to AS201974 announce ANY
export:     to AS202669 announce ANY
export:     to AS202898 announce ANY
export:     to AS203984 announce ANY
export:     to AS204207 announce ANY
export:     to AS204321 announce ANY
export:     to AS205862 announce ANY
export:     to AS209092 announce ANY
export:     to AS206086 announce ANY
export:     to AS206709 announce ANY
export:     to AS206713 announce ANY
export:     to AS207430 announce ANY
export:     to AS208482 announce ANY
export:     to AS208678 announce ANY
export:     to AS208820 announce ANY
export:     to AS209165 announce ANY
export:     to AS209678 announce ANY
export:     to AS211073 announce ANY
export:     to AS212012 announce ANY
export:     to AS212039 announce ANY
export:     to AS212208 announce ANY
export:     to AS212976 announce ANY
export:     to AS27822 announce ANY
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    Communities to control traffic
remarks:    (settable by BGP customers)
remarks:
remarks:    Please contact peering.as3215@orange.com before applying
remarks:
remarks:    Community Definition
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    3215:481 Do not announce to OPENTRANSIT
remarks:    AS5511 (Upstream)
remarks:    3215:400 Prepend one AS when announing OPENTRANSIT
remarks:    3215:401 Prepend two AS when announing OPENTRANSIT
remarks:
remarks:    3215:483 Do not announce to PARIX NAP
remarks:    (see Peers with cost of 290)
remarks:    3215:411 Prepend two AS when announing PARIX NAP
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    Please send peering requests to gestip.rain@orange.com
admin-c:    AA7763-RIPE
tech-c:     AA7763-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SRR9-RIPE
mnt-by:     FT-BRX
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
created:    2002-09-10T12:43:53Z
last-modified: 2024-03-14T07:24:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FT2-RIPE
org-name:    Orange S.A.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    44 Avenue de la Rpublique
address:    92326
address:    Chatillon Cedex
address:    FRANCE
phone:     +33
admin-c:    HC5303-RIPE
admin-c:    ML2808-RIPE
admin-c:    BRX1-RIPE
mnt-ref:    OLEANE-NOC
mnt-ref:    FT-BRX
mnt-ref:    RAIN-TRANSPAC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FT-BRX
abuse-c:    BRX1-RIPE
created:    2004-04-17T11:23:51Z
last-modified: 2023-05-02T09:09:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administration Adresses
address:    Orange Business Services
address:    France Telecom
address:    9, Rue du chene germain
address:    35510 Cesson Sevigne
phone:     +33 2 23 28 32 92
fax-no:     +33 2 23 28 50 08
abuse-mailbox: abuse@orange-business.com
admin-c:    PHC757-RIPE
tech-c:     AA2914-RIPE
nic-hdl:    AA7763-RIPE
remarks:    http://www.orange-business.com
mnt-by:     RAIN-TRANSPAC
mnt-by:     FT-BRX
created:    2008-09-26T13:22:28Z
last-modified: 2020-03-31T10:05:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Supervision Reseau RBCI
address:    Orange France
address:    DTSI / DERS
address:    3 avenue Franois Chteau
address:    CS 84206
address:    35042 Rennes Cedex
admin-c:    BRX1-RIPE
tech-c:     BRX1-RIPE
nic-hdl:    SRR9-RIPE
mnt-by:     FT-BRX
created:    2008-03-25T07:55:03Z
last-modified: 2023-01-06T09:02:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]