| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SatGate-Iraq AS3194

as-block:    AS3154 - AS3207
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3194
as-name:    SatGate-Iraq
org:      ORG-SCfT1-RIPE
import:     from AS39216 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207734 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49544 action pref=100; accept ANY
import:     from AS203217 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206893 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39216 announce AS3194
export:     to AS203217 announce AS3194
export:     to AS207734 announce AS3194
export:     to AS207097 announce AS3194
export:     to AS206893 announce AS3194
export:     to AS49544 announce AS3194
import:     from AS44217 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207097 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44217 announce AS3194
import:     from AS203459 action pref=100; accept ANY
export:     to AS203459 announce AS3194
export:     to AS203409 announce AS3194
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS59796 announce AS3194
import:     from AS203409 action pref=100; accept ANY
export:     to AS60849 announce AS3194
import:     from AS60849 action pref=100; accept ANY
export:     to AS212356 announce AS3194
import:     from AS212356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59458 action pref=100; accept ANY
export:     to AS59458 announce AS3194
export:     to AS198589 announce AS3194
import:     from AS202316 action pref=100; accept ANY
admin-c:    AS23151-RIPE
export:     to AS198589 announce AS202316
import:     from AS198589 action pref=100; accept ANY
tech-c:     AS23151-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SatGate-IQ-MNT
created:    2012-05-02T07:39:24Z
last-modified: 2022-03-26T16:46:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SCfT1-RIPE
org-name:    SatGate Company for Trading of Computers Systems and Communications Appliances WLL
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Karradeh - Warka Building - floor 5
address:    00964
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647726200078
phone:     +9667800075000
fax-no:     +9647704310098
abuse-c:    AR15606-RIPE
mnt-ref:    SatGate-IQ-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SatGate-IQ-MNT
created:    2012-04-18T13:57:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali Sami
address:    Iraq - Baghdad
phone:     +9647800075000
nic-hdl:    AS23151-RIPE
mnt-by:     AliSami
created:    2012-04-19T18:54:58Z
last-modified: 2012-04-20T10:45:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]