| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BDL AS3176

as-block:    AS3154 - AS3207
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3176
as-name:    BDL
org:      ORG-BDL2-RIPE
import:     from AS39010 accept ANY
import:     from AS48847 accept ANY
export:     to AS39010 announce AS3176
import:     from AS9051 accept ANY
export:     to AS9051 announce AS3176
export:     to AS48847 announce AS3176
admin-c:    TRM1-RIPE
tech-c:     TRM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LB-TERRANET
created:    2012-04-26T12:22:28Z
last-modified: 2017-11-15T12:24:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Ts15-RIPE

organisation:  ORG-BDL2-RIPE
org-name:    Banque Du Liban
org-type:    OTHER
address:    Beirut, Lebanon
abuse-c:    AC32704-RIPE
mnt-ref:    LB-TERRANET
mnt-by:     LB-TERRANET
created:    2012-04-22T17:35:29Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TerraNet Ripe Management
address:    TerraNet sal
address:    Nassar Center, 5th floor
address:    Medawar
address:    Beirut, Lebanon
phone:     +961 1 577511
fax-no:     +961 1 577533
admin-c:    WH7765-RIPE
tech-c:     WI69-RIPE
tech-c:     WH7765-RIPE
nic-hdl:    TRM1-RIPE
mnt-by:     LB-TERRANET
created:    2002-01-03T13:25:41Z
last-modified: 2006-11-29T08:37:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]