| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EMU-AS AS31689

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31689
as-name:    EMU-AS
import:     from AS25157 action pref=80; accept ANY
export:     to AS25157 announce AS31689
import:     from AS8517 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8517 announce AS31689
import:     from AS47883 action pref=90;accept ANY
export:     to AS47883 announce AS31689
default:    to AS8517
org:      ORG-EMU1-RIPE
admin-c:    NI31-RIPE
tech-c:     NI31-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ULAKNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-07-14T09:34:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:47Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NANa1-RIPE

organisation:  ORG-EMU1-RIPE
org-name:    Eastern Mediterranean University
org-type:    OTHER
descr:     University
address:    Gazi Magusa - North Cyprus
phone:     +90 392 365 1276
fax-no:     +90 392 365 8240
abuse-c:    AR30861-RIPE
admin-c:    NI31-RIPE
mnt-ref:    ULAKNET-MNT
mnt-by:     ULAKNET-MNT
created:    2004-07-14T07:51:49Z
last-modified: 2014-11-17T22:50:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Necdet Icil
address:    Eastern Mediterranean University
address:    Gazi Magusa-North Cyprus, Mersin 10
address:    Turkey
phone:     +90 392 3651276
fax-no:     +90 392 3658240
nic-hdl:    NI31-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-04T11:20:50Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ULAKNET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]