| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETISON-AS AS31686

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31686
as-name:    NETISON-AS
org:      ORG-ndfs1-RIPE
import:     from AS49640 accept ANY
import:     from AS50877 accept ANY
import:     from AS31263 accept ANY
import:     from AS49289 accept ANY
export:     to AS49640 announce AS31686
export:     to AS49289 announce AS31686
import:     from AS34382 accept ANY
export:     to AS34382 announce AS31686
export:     to AS50877 announce AS31686
export:     to AS50877 announce AS34382
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS31686
export:     to AS31263 announce AS31686
export:     to AS49289 announce AS34382
export:     to AS31263 announce AS34382
export:     to AS3269 announce AS34382
admin-c:    SF6528-RIPE
tech-c:     SF6528-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETISON-MNT
created:    2011-10-04T08:26:02Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ndfs1-RIPE
org-name:    NETisON SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Casaglia 55
address:    25039
address:    Travagliato
address:    ITALY
phone:     +390302076378
fax-no:     +390303531188
abuse-c:    AR15847-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETISON-MNT
mnt-ref:    NETISON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2011-05-02T13:32:35Z
last-modified: 2022-09-28T07:21:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefano Festa
address:    via Casaglia 55, Travagliato (BS)
phone:     +390302076370
nic-hdl:    SF6528-RIPE
mnt-by:     NETISON-MNT
created:    2011-05-13T14:34:14Z
last-modified: 2022-11-24T14:38:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]