| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OREBRO AS3166

as-block:    AS3154 - AS3207
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3166
as-name:    OREBRO
org:      ORG-OREB1-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS3166
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS3166
admin-c:    OREB1-RIPE
tech-c:     OREB1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     TDC-SE-MNT
created:    2012-04-26T07:25:23Z
last-modified: 2020-11-16T17:49:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-OREB1-RIPE
org-name:    Orebro Kommun
org-type:    OTHER
address:    Orebro Kommun
address:    IT Infrastruktur
address:    Tomtagatan 9
address:    Box 33 300
address:    SE-702 32 Orebro
address:    Sweden
admin-c:    OREB1-RIPE
abuse-c:    ABUS1631-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2012-03-27T12:34:31Z
last-modified: 2019-11-29T11:32:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orebro Kommun
address:    IT Infrastruktur
address:    Tomtagatan 9
address:    Box 33 300
address:    SE-702 32 Orebro
address:    Sweden
phone:     +46 19 21 10 00
admin-c:    TOJO4-RIPE
tech-c:     TOJO4-RIPE
tech-c:     JOOJ1-RIPE
nic-hdl:    OREB1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2012-02-15T15:30:12Z
last-modified: 2019-12-19T11:20:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]