| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EURON AS31658

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31658
as-name:    EURON
org:      ORG-ESzo9-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-EURON
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-EURON
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-EURON
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS-EURON
import:     from AS-EURON accept PeerAS
export:     to AS-EURON announce ANY
admin-c:    EURO2-RIPE
tech-c:     EURO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EURON-MNT
created:    2004-07-05T07:33:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ESZO9-RIPE
org-name:    Euron Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Andrzeja Struga 23
address:    95-100
address:    Zgierz
address:    POLAND
phone:     +48 42 6636910
admin-c:    LJ8888-RIPE
admin-c:    PB3716-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EURON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EURON-MNT
abuse-c:    EURO2-RIPE
created:    2007-03-27T10:11:04Z
last-modified: 2021-05-22T02:32:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Euron Sp. z o.o. Technical Staff
address:    Euron Sp. z o.o. Andrzeja Struga 23 95-100 Zgierz Poland
abuse-mailbox: abuse@euron.pl
phone:     +48 42 6636910
admin-c:    PB3716-RIPE
tech-c:     PB3716-RIPE
tech-c:     LJ8888-RIPE
nic-hdl:    EURO2-RIPE
created:    2007-03-31T07:06:17Z
last-modified: 2021-05-22T02:47:36Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     EURON-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]