| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-GammaTelecom AS31655

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31655
as-name:    ASN-GammaTelecom
import:     from as60788 accept as60788
export:     to as60788 announce any
import:     from as20667 accept as20667
export:     to as20667 announce any
import:     from as3356 accept any
export:     to as3356 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as6461 accept any
export:     to as6461 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as2914 accept any
export:     to as2914 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as3257 accept any
export:     to as3257 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as31727 accept AS-NODE4
export:     to as31727 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34745 accept AS34745
export:     to as34745 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as20500 accept AS-GRIFFIN
export:     to as20500 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as35180 accept AS35180
export:     to as35180 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as41379 accept as41379
export:     to as41379 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as12703 accept AS-PULSANT
export:     to as12703 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8586 accept AS-REDNET
export:     to as8586 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as39295 accept AS-SWITCHIP
export:     to as39295 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as28792 accept AS-PUBLICINET
export:     to as28792 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as31290 accept AS-MURPHX
export:     to as31290 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as39884 accept AS-VOIPFONE
export:     to as39884 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as197822 accept as197822
export:     to as197822 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8426 accept AS-CLARANET
export:     to as8426 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as25180 accept AS-EXPONENTIAL-e
export:     to as25180 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as20915 accept AS-100PERCENT
export:     to as20915 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as31463 accept AS-4D-DC
export:     to as31463 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as24867 accept AS-ADAPT-P
export:     to as24867 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as25061 accept AS-ANLX
export:     to as25061 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as4589 accept AS-EASYNET
export:     to as4589 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as25577 accept AS-C4L
export:     to as25577 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34555 accept AS-CCSLEEDS
export:     to as34555 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as51918 accept AS-CERBERUSNETWORKS
export:     to as51918 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8844 accept AS-COMMUNITY
export:     to as8844 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8844 accept AS-COMMUNITY
export:     to as8844 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as16815 accept AS16815
export:     to as16815 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as50468 accept AS50468
export:     to as50468 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as48961 accept AS-WARWICKNET
export:     to as48961 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as48961 accept AS-WARWICKNET
export:     to as48961 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as41811 accept AS-CONVERGENCE
export:     to as41811 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as2529 accept AS-DEMON
export:     to as2529 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34967 accept AS34967
export:     to as34967 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34746 accept AS-EATONKAYE
export:     to as34746 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8468 accept AS-ENTANET
export:     to as8468 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8468 accept AS-ENTANET
export:     to as8468 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as44356 accept AS-44356-Customers
export:     to as44356 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as42353 accept AS-SIMWOOD
export:     to as42353 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as21493 accept AS21493
export:     to as21493 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as42353 accept AS-FASTNET
export:     to as42353 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as49572 accept AS49572
export:     to as49572 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as6939 accept AS6939
export:     to as6939 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as57356 accept AS57356
export:     to as57356 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as12496 accept AS-IDNET
export:     to as12496 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8902 accept AS8902
export:     to as8902 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as48945 accept AS48945
export:     to as48945 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as13009 accept AS13009
export:     to as13009 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as21267 accept AS-IZR
export:     to as21267 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as786 accept AS-JANETPLUS
export:     to as786 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as12775 accept AS-JPCI
export:     to as12775 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8897 accept AS-KCOMSPN
export:     to as8897 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as35799 accept AS35799
export:     to as35799 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8330 accept AS-LONAP
export:     to as8330 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8401 accept AS-MAILBOX
export:     to as8401 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8190 accept AS-MDNX
export:     to as8190 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as51823 accept AS51823
export:     to as51823 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as31290 accept AS-MURPHX
export:     to as31290 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as21396 accept AS-NETCONNEX
export:     to as21396 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as15444 accept AS-NETSERVICES
export:     to as15444 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as33920 accept AS-AQNET
export:     to as33920 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as28673 accept AS-ITEC
export:     to as28673 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as31727 accept AS-NODE4
export:     to as31727 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as41379 accept AS41379
export:     to as41379 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as29631 accept AS-OBIT-TELECOM
export:     to as29631 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8586 accept AS-OBSL
export:     to as8586 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as13285 accept AS-OPAL
export:     to as13285 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as43198 accept AS43198
export:     to as43198 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as5413 accept AS5413:AS-CUSTOMER
export:     to as5413 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as6871 accept AS-PLUSNETUK
export:     to as6871 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8689 accept AS-POWERNET
export:     to as8689 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as28792 accept AS-PUBLICINET
export:     to as28792 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as35662 accept AS35662:AS-ORIGINS
export:     to as35662 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as5552 accept AS5552
export:     to as5552 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as20547 accept AS-6DG
export:     to as20547 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as16082 accept AS-SPITFIRE
export:     to as16082 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8838 accept AS-Stripe21
export:     to as8838 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as39295 accept AS-SWITCHIP
export:     to as39295 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34066 accept AS34066
export:     to as34066 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as12956 accept AS-TDATANET
export:     to as12956 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as34745 accept AS34745
export:     to as34745 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as51551 accept AS51551
export:     to as51551 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as43157 accept AS43157
export:     to as43157 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as20952 accept AS20952
export:     to as20952 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as47474 accept AS47474
export:     to as47474 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as41769 accept AS41769
export:     to as41769 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as49415 accept AS49415
export:     to as49415 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as48961 accept AS-WARWICKNET
export:     to as48961 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as16303 accept AS-PROGRESSIVE
export:     to as16303 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as49487 accept AS49487
export:     to as49487 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as197612 accept AS197612
export:     to as197612 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as8943 accept AS-JUMP
export:     to as8943 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as2818 accept AS-BBC
export:     to as2818 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as15169 accept AS-BBC
export:     to as15169 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as6656 accept AS-STG
export:     to as6656 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as20940 accept AS-AKAMAI
export:     to as20940 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as29611 accept AS-ELITE
export:     to as29611 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as25160 accept AS-VORBOSS
export:     to as25160 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as12519 accept AS-FASTNET
export:     to as12519 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as13208 accept AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to as13208 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as42973 accept AS-METRONETUK
export:     to as42973 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as15692 accept AS-RAZORBLUE
export:     to as15692 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as39545 accept AS-FLUIDATA
export:     to as39545 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as47622 accept AS-DATATECHUK
export:     to as47622 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as6908 accept AS-DATAHOP
export:     to as6908 announce AS-GAMMATELECOM
import:     from as199518 accept AS199518
export:     to as199518 announce AS-GAMMATELECOM
org:      ORG-GTHL1-RIPE
admin-c:    TM4194-RIPE
tech-c:     GTRA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GTHL
created:    2004-07-02T12:47:16Z
last-modified: 2019-01-07T14:33:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GTHL1-RIPE
org-name:    Gamma Telecom Holdings Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Kings House
        Kings Road West
address:    RG14 5BY
address:    Newbury
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443330140000
fax-no:     +441618775704
admin-c:    TM4194-RIPE
admin-c:    AF6377-RIPE
admin-c:    MM31542-RIPE
mnt-ref:    MNT-GTHL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GTHL
abuse-c:    GAC-GB
created:    2005-12-29T14:30:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Gamma Telecom RIPE Admin
address:    Newbury
admin-c:    TM4194-RIPE
tech-c:     AF6377-RIPE
nic-hdl:    GTRA1-RIPE
mnt-by:     MNT-GTHL
created:    2009-10-22T10:11:04Z
last-modified: 2016-11-30T09:06:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tony McKenzie
address:    The Malthouse
address:    Elevator Road
address:    Manchester
address:    M17 1BR
phone:     +44 333 2403035
nic-hdl:    TM4194-RIPE
created:    2009-08-19T09:41:11Z
last-modified: 2013-04-03T15:50:26Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-GTHL
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]