| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MECUK-AS AS31637

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31637
as-name:    MECUK-AS
org:      ORG-WGTS1-RIPE
admin-c:    AR2943-RIPE
tech-c:     AR2943-RIPE
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15570 action pref=100; accept ANY
export:     to AS702 announce AS31637
export:     to AS8220 announce AS31637
export:     to AS15570 announce AS31637
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEC-MNT
mnt-by:     COLT-UK
mnt-by:     WPPGTS-MNT
created:    2004-06-29T09:44:35Z
last-modified: 2019-10-17T11:57:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WGTS1-RIPE
org-name:    WPP Group USA, Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    175 Greenwish St
address:    New York
address:    10007
address:    UNITED STATES
phone:     +447970314010
abuse-c:    AR15094-RIPE
mnt-ref:    WPPGTS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WPPGTS-MNT
created:    2011-06-27T09:24:33Z
last-modified: 2022-12-21T08:29:01Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    GH5601-RIPE
admin-c:    NW1937-RIPE

person:     Alan Race
address:    Mediaedge:cia UK Ltd
address:    1 Paris Garden
address:    London, SE1 8NU
address:    Great Britain
phone:     +44 (0)207 803 22 35
mnt-by:     AS1849-MNT
nic-hdl:    AR2943-RIPE
created:    2004-06-28T09:27:33Z
last-modified: 2004-06-28T09:27:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]