| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELCOM AS31631

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31631
as-name:    TELCOM
org:      ORG-TNL21-RIPE
descr:     Telcom Networks
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-TELCOM-NETWORKS
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-TELCOM-NETWORKS
import:     from AS8330 accept AS-SET-LONAP-MLP
export:     to AS8330 announce AS-TELCOM-NETWORKS
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to AS8714 announce AS-TELCOM-NETWORKS
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-TELCOM-NETWORKS
admin-c:    TN31631-RIPE
tech-c:     TN31631-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELCOM-MNT
created:    2015-05-12T11:53:34Z
last-modified: 2023-08-30T09:47:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TNL21-RIPE
org-name:    Telcom Networks Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Northstar 135-141 Oldham Street
address:    M4 1LN
address:    Manchester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443301222970
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TELCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TELCOM-MNT
abuse-c:    TAT33-RIPE
tech-c:     TN31631-RIPE
created:    2015-04-29T09:18:07Z
last-modified: 2022-08-31T12:32:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telcom Networks
address:    NorthStar, 135-141 Oldham St, Manchester M4 1LN
nic-hdl:    TN31631-RIPE
mnt-by:     TELCOM-MNT
created:    2022-08-30T09:09:21Z
last-modified: 2023-03-03T09:10:43Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     BIW-RIPE
tech-c:     TS36276-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]