| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WLNET AS31623

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31623
as-name:    WLNET
org:      ORG-WL26-RIPE
import:     from AS20853 accept any
import:     from AS12968 accept any
export:     to as20853 announce AS31623
export:     to as12968 announce AS31623
admin-c:    etop1-ripe
tech-c:     etop1-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     etop-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-03-31T13:20:06Z
last-modified: 2018-09-04T10:31:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-eszo2-RIPE

organisation:  ORG-WL26-RIPE
org-name:    WLnet Wiktor Roszkowski
org-type:    OTHER
address:    ul. Czerniakowska 24/54
address:    00-714 Warszawa
abuse-c:    AR26082-RIPE
mnt-ref:    ETOP-MNT
mnt-by:     ETOP-MNT
created:    2006-10-27T11:44:35Z
last-modified: 2014-11-17T21:46:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      eTOP RIPE Administrators
address:    eTOP Sp. z o.o.
address:    Al.Jerozolimskie 200
address:    02-222 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 5780100
fax-no:     +48 22 5780101
remarks:    from fixed network in Poland dial 0801 081 221
remarks:    trouble: Information and questions: mailto:etop@etop.pl
remarks:    trouble: Abuse and bug reports: mailto:abuse@etop.pl
admin-c:    KO1097-RIPE
admin-c:    AGA444-RIPE
tech-c:     KO1097-RIPE
tech-c:     AGA444-RIPE
nic-hdl:    ETOP1-RIPE
mnt-by:     ETOP-MNT
created:    2003-04-22T09:05:03Z
last-modified: 2015-12-07T12:22:25Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@etop.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]