| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QXL-net-Poland-AS AS31621

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31621
as-name:    QXL-net-Poland-AS
org:      ORG-QPSz1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS12741 accept AS-NETIA
import:     from AS24748 accept AS24748:AS-IX
import:     from AS44896 accept AS-PIX
import:     from AS48850 accept AS-KIKE
import:     from AS201054 accept AS-EP-POLMIX
export:     to AS1299 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS3356 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS5617 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS12741 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS24748 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS44896 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS48850 announce AS-ALLEGROGROUP
export:     to AS201054 announce AS-ALLEGROGROUP
admin-c:    ANA35-RIPE
tech-c:     ANA35-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QXL-MNT
created:    2004-06-24T15:31:53Z
last-modified: 2020-10-19T18:42:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-QPSz1-RIPE
org-name:    Allegro.pl sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Grunwaldzka 182
address:    60-166
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48616306147
fax-no:     +48616306002
admin-c:    MM12119-RIPE
mnt-ref:    QXL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QXL-MNT
abuse-c:    AA26496-RIPE
created:    2009-04-29T13:54:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Allegro Network Administrators
address:    Allegro.pl Sp. z o.o.
address:    ul. Grunwaldzka 182
address:    60-166
address:    Poznan
address:    POLAND
abuse-mailbox: hostmaster@allegro.pl
admin-c:    MM12119-RIPE
tech-c:     MM12119-RIPE
tech-c:     TJ2740-RIPE
tech-c:     MD20856-RIPE
nic-hdl:    ANA35-RIPE
mnt-by:     QXL-MNT
created:    2007-06-19T18:59:42Z
last-modified: 2017-12-06T09:01:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]