| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXPOCENTR-AS AS31620

as-block:    AS31620 - AS31743
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31620
as-name:    EXPOCENTR-AS
import:     from AS5537 accept ANY
import:     from AS16181 accept ANY
export:     to AS5537 announce AS31620
export:     to AS16181 announce AS31620
org:      ORG-JE4-RIPE
admin-c:    SL13123-RIPE
tech-c:     SL13123-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RELCOMGROUP-MNT
mnt-by:     EXPOCENTR-MNT
created:    2004-06-24T15:19:16Z
last-modified: 2020-02-24T08:12:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-JE4-RIPE
org-name:    JSC Expocentr
org-type:    OTHER
descr:     JSC Expocentr
address:    14, Krasnopresnenskaya nab.
address:    123100 Moskow Russia
phone:     +7 495 2553782
abuse-c:    AR25373-RIPE
admin-c:    SL13123-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     EXPOCENTR-MNT
created:    2004-06-24T12:55:41Z
last-modified: 2019-06-10T08:54:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksey Lopin
address:    14, Krasnopresnenskaya nab.
address:    123100 Moskow Russia
phone:     +7 4997953917
nic-hdl:    SL13123-RIPE
mnt-by:     EXPOCENTR-MNT
created:    2019-06-03T08:03:30Z
last-modified: 2019-06-10T08:48:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]