| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Agfa-AS AS31612

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31612
as-name:    Agfa-AS
import:     from AS702 accept ANY
export:     to AS702 announce AS31612
import:     from AS6848 accept ANY
export:     to AS6848 announce AS31612
org:      ORG-AGN1-RIPE
admin-c:    ER844-RIPE
tech-c:     ER844-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AGFA-GEVAERT-MNT
created:    2004-06-22T14:56:28Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IUB1-RIPE

organisation:  ORG-AGN1-RIPE
org-name:    Agfa Gevaert NV
country:    BE
org-type:    OTHER
address:    Agfa Gevaert NV Septestraat 27 2640 Mortsel
abuse-c:    AR27896-RIPE
mnt-ref:    AGFA-GEVAERT-MNT
mnt-by:     AS2822-MNT
created:    2004-06-22T14:20:13Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erik Ruwalder
address:    Agfa Gevaert NV
address:    Septestraat 27
address:    2640 Mortsel
address:    Belgium
phone:     +32 3 444 5181
fax-no:     +32 3 444 7874
nic-hdl:    ER844-RIPE
mnt-by:     AS2822-MNT
created:    2004-06-17T12:57:31Z
last-modified: 2010-09-28T11:57:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]