| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CANALS-AS AS31605

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31605
as-name:    CANALS-AS
org:      ORG-SCSS2-RIPE
import:     from AS15471 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41571 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35820 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15471 announce AS31605
export:     to AS6663 announce AS31605
export:     to AS39737 announce AS31605
export:     to AS41571 announce AS31605
export:     to AS35820 announce AS31605
export:     to AS174 announce AS31605
admin-c:    SNOC6-RIPE
tech-c:     DD1421-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     CANALS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-06-22T11:25:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AI97-RIPE

organisation:  ORG-SCSS2-RIPE
org-name:    Canal S SRL
org-type:    OTHER
address:    Constanta, str. Zorelelor nr.45-47, 900553, Romania, RO
phone:     +40-341-480000
abuse-c:    AR26332-RIPE
admin-c:    SNOC6-RIPE
tech-c:     DD1421-RIPE
mnt-by:     CANALS-MNT
mnt-ref:    CANALS-MNT
created:    2004-06-22T11:21:50Z
last-modified: 2014-11-17T21:48:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CanalS Network Operations Center
address:    str. Zorelelor, nr.45-47,
        loc. Constanta, jud. Constanta
phone:     +40-341480000
fax-no:     +40-341480000
admin-c:    DD1421-RIPE
tech-c:     DD1421-RIPE
tech-c:     TD556-RIPE
tech-c:     MD4328-RIPE
mnt-by:     CANALS-MNT
nic-hdl:    SNOC6-RIPE
remarks:    ***********************************
        * Abuse reports : abuse[at]canals[dot]ro   *
        * Noc Phone : +40341480000      *
        * Noc contact : noc[at]canals[dot]ro *
        ***********************************
created:    2005-03-09T15:37:20Z
last-modified: 2009-04-09T21:50:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dadalica Denis
address:    CanalS S.R.L.
address:    Constanta, str. Zorelelor nr.45-47, 900553, Romania, RO
phone:     +40-341-480000
fax-no:     +40-341-480000
nic-hdl:    DD1421-RIPE
created:    2004-06-14T14:13:55Z
last-modified: 2016-04-06T13:12:25Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]