| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RACKHOSTING-AS AS31590

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31590
as-name:    RACKHOSTING-AS
org:      ORG-RA146-RIPE
import:     from AS31027 accept ANY
import:     from AS16245 accept ANY
import:     from AS47715 accept AS47715
export:     to AS47715 announce ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS47527 accept AS47527
export:     to AS16245 announce AS-RACKHOSTING
export:     to AS31027 announce AS-RACKHOSTING
export:     to AS174 announce AS-RACKHOSTING
export:     to AS47527 announce AS-RACKHOSTING
admin-c:    MH1811-RIPE
tech-c:     RD6956-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RH
remarks:    We are open to peering
remarks:    drift@rackhosting.com
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Technical/Peering Contact: drift@rackhosting.com
remarks:    Abuse contact: abuse@rackhosting.com
created:    2004-06-18T08:40:44Z
last-modified: 2017-11-15T09:41:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA146-RIPE
org-name:    Rackhosting.com ApS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Hrsktten 6C
address:    2630
address:    Tstrup
address:    DENMARK
phone:     +45 70 22 33 04
abuse-c:    AR14836-RIPE
mnt-ref:    MNT-RH
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RH
tech-c:     RD6956-RIPE
admin-c:    MH9369-RIPE
created:    2006-12-14T09:53:46Z
last-modified: 2022-09-26T12:09:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RACKHOSTING.COM DBM
address:    Hrsktten 6C, 1. tv
address:    DK-2630
tech-c:     MH9369-RIPE
admin-c:    MH9369-RIPE
nic-hdl:    RD6956-RIPE
mnt-by:     MNT-RH
created:    2015-10-07T12:12:28Z
last-modified: 2022-09-26T12:10:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Helms
address:    Modulweb ApS
address:    Kaerhjgaardsvej 1
address:    DK-3450 Lynge
phone:     +45 70 22 33 04
nic-hdl:    MH1811-RIPE
mnt-by:     JAYNET
created:    2002-06-03T11:37:42Z
last-modified: 2002-06-03T11:37:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]