| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPENMARKET AS31562

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31562
as-name:    OPENMARKET
remarks:    OpenMarket operates an open peering policy
remarks:    Contact: peering@mxtelecom.com
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-MXTELECOM
export:     to AS174 announce AS-MXTELECOM
export:     to AS3356 announce AS-MXTELECOM
org:      ORG-MTL3-RIPE
admin-c:    CW867-RIPE
tech-c:     CW867-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MXTELECOM-MNT
created:    2004-06-11T15:58:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:03:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MTL3-RIPE
org-name:    OpenMarket Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    15th Floor, 389 Chiswick High Road
address:    W4 4AJ
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448456667778
fax-no:     +442030955080
admin-c:    CW867-RIPE
admin-c:    OO1170-RIPE
mnt-ref:    MXTELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MXTELECOM-MNT
abuse-c:    OO1170-RIPE
created:    2004-04-17T12:18:35Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chris Wilson
address:    OpenMarket Ltd 389 Chiswick High Road Chiswick London, W4 4AL UK
phone:     +44 845 666 7778
nic-hdl:    CW867-RIPE
created:    2004-04-15T14:23:29Z
last-modified: 2012-04-10T18:06:20Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MXTELECOM-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]