| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RASANA AS31549

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31549
as-name:    RASANA
import:     from AS34369 action pref=100; accept AS34369
import:     from AS49666 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50673 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48159 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34513 action pref=100; accept AS34837
import:     from AS56703 action pref=100; accept AS56703
import:     from AS58251 action pref=100; accept AS58251
import:     from AS31476 action pref=100; accept AS31476
import:     from AS20575 action pref=100; accept AS20575
import:     from AS58303 action pref=100; accept AS58303
import:     from AS42163 action pref=100; accept AS42163
import:     from AS62173 action pref=100; accept AS62173
import:     from AS201999 action pref=100; accept AS201999
import:     from AS56927 action pref=100; accept AS56927
import:     from AS62048 action pref=100; accept AS62048
import:     from AS58303 action pref=100; accept AS58303
import:     from AS1756 action pref=100; accept AS1756
import:     from AS203100 action pref=100; accept AS203100
import:     from AS47823 action pref=100; accept AS47823
import:     from AS48281 action pref=100; accept AS48281
import:     from AS58256 action pref=100; accept AS58256
import:     from AS59441 action pref=100; accept AS59441
import:     from as62265 action pref=100; accept as62265
import:     from AS41881 action pref=100; accept AS41881
import:     from AS64422 action pref=100; accept AS64422
import:     from AS205647 action pref=100; accept AS205647
import:     from as205802 action pref=100; accept as205802
import:     from as58085 action pref=100; accept as58085
import:     from as201176 action pref=100; accept as201176
import:     from as207057 action pref=100; accept as207057
import:     from AS24631 action pref=100; accept AS24631
import:     from AS43211 action pref=100; accept AS43211
import:     from AS43395 action pref=100; accept AS43395
import:     from as202762 action pref=100; accept as202762
import:     from as43212 action pref=100; accept as43212
import:     from AS200324 action pref=100;accept AS200324
import:     from as42440 action pref=100;accept as42440
import:     from as201150 action pref=100;accept as201150
import:     from AS209544 action pref=100; accept AS209544
import:     from AS57218 action pref=100; accept AS57218
import:     from AS58262 action pref=100; accept AS58262
import:     from AS29577 action pref=100; accept AS29577
import:     from AS205622 action pref=100; accept AS205622
import:     from AS43415 action pref=100; accept AS43415
import:     from AS39074 action pref=100; accept AS39074
import:     from AS62198 action pref=100; accept AS62198
import:     from AS205837 action pref=100; accept AS205837
import:     from AS60932 action pref=100; accept AS60932
import:     from AS204955 action pref=100; accept AS204955
import:     from AS41227 action pref=100; accept AS41227
import:     from AS56765 action pref=100; accept AS56765
import:     from AS6736 action pref=100; accept AS6736
import:     from AS62284 action pref=100; accept AS62284
import:     from AS211583 action pref=100; accept AS211583
import:     from AS61250 action pref=100; accept AS61250
import:     from AS201295 action pref=100; accept AS201295
import:     from AS212248 action pref=100; accept AS212248
import:     from AS202269 action pref=100; accept AS202269
export:     to AS49666 announce AS31549
export:     to AS49666 announce AS56703
export:     to AS49666 announce AS34837
export:     to AS49666 announce AS58251
export:     to AS49666 announce AS20575
export:     to AS49666 announce AS31476
export:     to AS49666 announce AS58303
export:     to AS49666 announce AS42163
export:     to AS49666 announce AS62173
export:     to AS49666 announce AS201999
export:     to AS49666 announce AS56927
export:     to AS49666 announce AS62048
export:     to AS49666 announce AS56547
export:     to AS49666 announce AS58303
export:     to AS49666 announce AS1756
export:     to AS49666 announce AS203100
export:     to AS49666 announce AS47823
export:     to AS49666 announce AS48281
export:     to AS49666 announce AS49100
export:     to AS49666 announce AS51828
export:     to AS49666 announce AS58256
export:     to AS49666 announce AS59441
export:     to AS49666 announce as62265
export:     to AS49666 announce AS41881
export:     to AS49666 announce AS64422
export:     to AS49666 announce AS205647
export:     to AS49666 announce as58085
export:     to AS49666 announce as205802
export:     to AS49666 announce as201176
export:     to AS49666 announce as207057
export:     to AS49666 announce as58224
export:     to AS49666 announce as59628
export:     to AS49666 announce AS24631
export:     to AS12880 announce AS31549
export:     to AS50673 announce AS31549
export:     to AS12880 announce AS56703
export:     to AS12880 announce AS34837
export:     to AS12880 announce AS58251
export:     to AS12880 announce AS20575
export:     to AS12880 announce AS31476
export:     to AS12880 announce AS58303
export:     to AS12880 announce AS42163
export:     to AS12880 announce AS62173
export:     to AS48159 announce AS31549
export:     to AS12880 announce AS201999
export:     to AS12880 announce AS56927
export:     to AS12880 announce AS62048
export:     to AS12880 announce AS58303
export:     to AS12880 announce AS1756
export:     to AS12880 announce AS203100
export:     to AS12880 announce AS47823
export:     to AS12880 announce AS48281
export:     to AS12880 announce AS58256
export:     to AS12880 announce AS59441
export:     to AS12880 announce as62265
export:     to AS12880 announce AS41881
export:     to AS12880 announce AS64422
export:     to AS12880 announce AS205647
export:     to AS12880 announce as58085
export:     to AS12880 announce as205802
export:     to AS12880 announce as201176
export:     to AS12880 announce as207057
export:     to AS12880 announce AS24631
export:     to AS24631 announce ANY
export:     to AS34369 announce AS31549
export:     to AS43211 announce AS31549
export:     to as43395 announce AS31549
export:     to as202762 announce AS31549
export:     to AS12880 announce as43212
export:     to AS12880 announce AS200324
export:     to AS12880 announce as42440
export:     to AS31549 announce as42440
export:     to AS12880 announce as201150
export:     to AS12880 announce AS209544
export:     to AS12880 announce AS57218
export:     to AS12880 announce AS58262
export:     to AS12880 announce AS29577
export:     to AS12880 announce AS205622
export:     to AS12880 announce as43415
export:     to AS12880 announce AS39074
export:     to AS12880 announce AS62198
export:     to AS12880 announce AS205837
export:     to AS12880 announce AS60932
export:     to AS12880 announce AS204955
export:     to AS12880 announce AS41227
export:     to AS49666 announce AS56765
export:     to AS49666 announce AS6736
export:     to AS49666 announce AS62284
export:     to AS12880 announce AS43395
export:     to AS49666 announce AS211583
export:     to AS49666 announce AS61250
export:     to AS49666 announce AS201295
export:     to AS49666 announce AS212248
export:     to AS49666 announce AS202269
org:      ORG-ART1-RIPE
admin-c:    MHSZ-RIPE
tech-c:     SHTC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RASANA
created:    2004-06-10T11:18:46Z
last-modified: 2022-07-24T07:00:26Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ART1-RIPE
org-name:    Aria Shatel Company Ltd
country:    IR
org-type:    LIR
address:    #2, Elahieh Deadend, Shariati Ave., Sadr Bridge
address:    1914733444
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191000001
phone:     +982122612601
fax-no:     +982191000002
fax-no:     +982122612602
admin-c:    MHSZ-RIPE
abuse-c:    SHTL-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RASANA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RASANA
created:    2004-05-06T11:33:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SHATEL Network Operation Center - Technical
address:    Arya Rasana Tadbir Co.
address:    # 2, Elahieh Alley, Shariati Ave., Sadr Bridge
address:    Tehran, Iran, 1914733444
phone:     +98 21 2261 2601
phone:     +982191000001
fax-no:     +98 21 2261 2602
fax-no:     +982191000002
abuse-mailbox: abuse@rasana.net
admin-c:    SHAD-RIPE
tech-c:     FDSI-RIPE
tech-c:     NH3169-RIPE
nic-hdl:    SHTC-RIPE
mnt-by:     MNT-RASANA
created:    2007-11-26T15:02:35Z
last-modified: 2021-10-04T07:24:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Hasan Shanehsazzadeh
address:    Arya Rasana Tadbir Co.
address:    Tehran, Iran, 1914733444
phone:     +98 21 2261 2601
phone:     +982191000001
fax-no:     +98 21 2261 2602
fax-no:     +982191000002
nic-hdl:    MHSZ-RIPE
mnt-by:     MNT-RASANA
created:    2006-06-12T20:02:24Z
last-modified: 2019-06-22T04:50:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]