| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYNET-AS AS31543

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31543
as-name:    MYNET-AS
descr:     myNET gmbh
descr:     AT
remarks:
remarks:    == Transit =============================================
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Cogent (AS174)
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // H3A(AS25255)
import:     from AS25255 accept ANY
export:     to AS25255 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25255 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // A1 Telekom Austria (AS8447)
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // VOXILITY(AS3223)
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    == Transit end =========================================
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    == VIX Peerings @ Interxion - 193.203.0.158 ============
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ACOnet (AS1853)
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to AS1853 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ACOnet Services (AS1120)
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to AS1120 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1120 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Hotze VIX (AS8596)
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // APA.at (AS5403)
import:     from AS5403 accept AS-APA
export:     to AS5403 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Kabelsignal AG (AS8339)
import:     from AS8339 accept AS-KABS
export:     to AS8339 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Telekom Austria (AS8447)
import:     from AS8447 accept AS-PTA
export:     to AS8447 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept AS-PTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // OEBBtel (AS3330)
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
export:     to AS3330 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // CSC.com (AS28857)
import:     from AS28857 accept AS28857
export:     to AS28857 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28857 accept AS28857
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28857 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // next layer (AS1764)
import:     from AS1764 accept AS-NEXTLAYER
export:     to AS1764 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept AS-NEXTLAYER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // T-Systems.at (AS8387)
import:     from AS8387 accept AS8387
export:     to AS8387 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Salzburg AG (AS8445)
import:     from AS8445 accept AS-SALZBURGAG
export:     to AS8445 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // orange.at (AS12635)
import:     from AS12635 accept AS12635
export:     to AS12635 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Packet Clearing House anycast DNS (AS42)
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Bnet.at (AS8559)
import:     from AS8559 accept AS-WELLCOMAT
export:     to AS8559 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Internic.at (AS12401)
import:     from AS12401 accept AS12401
export:     to AS12401 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // LIWEST.at (AS12605)
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT
export:     to AS12605 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12605 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // BIOS net (AS12971)
import:     from AS12971 accept AS-AS-BIOSTOVIX
export:     to AS12971 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // softnet (AS9119)
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Wiener Krankenanstaltenverbund (AS16314)
import:     from AS16314 accept AS16314
export:     to AS16314 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Funknetz.at (AS20704)
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // CIX.at (AS20751)
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
export:     to AS20751 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // T-Mobile Austria (AS8412)
import:     from AS8412 accept AS8412
export:     to AS8412 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // mmc.at (AS12577)
import:     from AS12577 accept AS-MMC-AT
export:     to AS12577 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // empirion.at (AS21360)
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Teleport (AS5385)
import:     from AS5385 accept AS5385
export:     to AS5385 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // YUBC.net (AS12558)
import:     from AS12558 accept AS-YUBC
export:     to AS12558 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // domaintechnik.at (AS25575)
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // INIT7 (AS13030)
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // GTSCE (AS5588)
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // EDVG.at (AS15427)
import:     from AS15427 accept AS15427
export:     to AS15427 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // carrier66.net (AS24953)
import:     from AS24953 accept AS-CARIER66
export:     to AS24953 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // infotech.at (AS28760)
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
export:     to AS28760 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // scan-plus.de (AS12399)
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // amis.net (AS8591)
import:     from AS8591 accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Autonomica (AS8674)
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD
export:     to AS8674 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // CNH @ VIX (AS34347)
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
export:     to AS34347 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ASFINAG.at (AS39478)
import:     from AS39478 accept AS39478
export:     to AS39478 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Packet Clearing House (AS3856)
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // IT and TEL (AS21013)
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
export:     to AS21013 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21013 accept AS-ITANDTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21013 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // wienstrom.at (AS29287)
import:     from AS29287 accept AS29287
export:     to AS29287 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // i3b.at (AS39912)
import:     from AS39912 accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Optima Telekom (AS34594)
import:     from AS34594 accept AS-OPTIMA
export:     to AS34594 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34594 accept AS-OPTIMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34594 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // tnib.de (AS21385)
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // pxp.eu (AS33890)
import:     from AS33890 accept AS-PXPAT
export:     to AS33890 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // rcs-rds.ro (AS8708)
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Leaseweb (AS16265)
import:     from AS16265 accept AS-AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Kabel BW (AS29562)
import:     from AS29562 accept AS29562
export:     to AS29562 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // noris.net (AS12337)
import:     from AS12337 accept AS-NORIS
export:     to AS12337 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Graz AG (AS29056)
import:     from AS29056 accept AS29056
export:     to AS29056 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ikbnet.at (AS31510)
import:     from AS31510 accept AS31510
export:     to AS31510 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ip-exchange.de (AS15598)
import:     from AS15598 accept AS-IPX
export:     to AS1598 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 accept AS-IPX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // make.at (AS44765)
import:     from AS44765 accept AS-MAKENEWMEDIA
export:     to AS44765 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // retn.net (AS9002)
import:     from AS9002 accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ovh.net (AS16276)
import:     from AS162765 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // core-backbone.com (AS33891)
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // denic.de (AS31529)
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // lagis.at (AS35369)
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
export:     to AS35369 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Stadtwerke Kapfenberg (AS41491)
import:     from AS41491 accept AS-41491
export:     to AS41491 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Invitel (AS6663)
import:     from AS6663 accept AS6663
export:     to AS6663 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // microsoft.com (AS8075)
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ISPpro (AS35366)
import:     from AS35366 accept AS35366
export:     to AS35366 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35366 accept AS35366
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35366 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ITSV (AS16099)
import:     from AS16099 accept AS16099
export:     to AS16099 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // WORLD4YOU (AS38955)
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU
export:     to AS38955 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Akamai (AS20940)
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Amazon (AS16509)
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // AS-MAGWIEN (AS6720)
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // WIND - AS-INFOSTRADA (AS1267)
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // E4A s.r.l (AS34695)
import:     from AS34695 accept AS34695
export:     to AS34695 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 accept AS34695
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Net4You (AS6798)
import:     from AS6798 accept AS-NET4YOU
export:     to AS6798 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // EdgeCast (AS15133)
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Hurricane Electric (AS6939)
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Serbia BroadBand (AS31042)
import:     from AS31042 accept AS-SBB
export:     to AS31042 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31042 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Meta/Facebook (AS32934)
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH (AS42473)
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // CloudFlare, Inc (AS13335)
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Netflix (AS2906)
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Hetzern Online (AS24940)
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // VIX Routeserver (AS1121)
import:     from AS1121 accept AS-VIX-RS
export:     to AS1121 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1121 accept AS-VIX-RS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1121 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    == VIX Peerings @ Interxion - 193.203.0.158 end ========
remarks:
remarks:
remarks:    == DE-CIX Munich @ EQUINIX MU1 - 185.1.208.230 ============
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // DE-CIX Routeserver (AS47228)
import:     from AS47228 accept AS-DECIX-MUC
export:     to AS47228 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47228 accept AS-DECIX-MUC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47228 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // google Inc. (AS15169)
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Meta/Facebook (AS32934)
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Microsoft Corportaion (AS8075 )
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Twitch / Amazon IVS (AS46489)
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Akamai International (AS20940)
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Hurricane Electric (AS6939)
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // i3b Internetbreitbandbetriebs GmbH (AS39912)
import:     from AS39912 accept AS-I3B
export:     to AS39912 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Packet Clearing Hous PCH (AS42)
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Valve Corporation (AS32590)
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Cloudflare, Inc. (AS13335)
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // EdgeCast (AS15133)
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    == DE-CIX Munich @ EQUINIX MU1 - 185.1.208.230 end ========
remarks:
remarks:
remarks:    == TirolX - 185.1.31.3 =================================
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // CNH (AS34347)
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
export:     to AS34347 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34347 accept AS-CNHAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34347 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Hotze (AS8596)
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (AS31510)
import:     from AS31510 accept AS-IKB
export:     to AS31510 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31510 accept AS-IKB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31510 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // brennercom-tirol.at (AS20811)
import:     from AS20811 accept AS-BRENNERCOM
export:     to AS20811 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20811 accept AS-BRENNERCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20811 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Stadtwerke Feldkirch (AS48362)
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF
export:     to AS48362 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48362 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Stadtwerke Woergl GmbH (AS34694)
import:     from AS34694 accept AS34694
export:     to AS34694 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34694 accept AS34694
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34694 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    == TirolX - 185.1.31.3 end =============================
remarks:
remarks:    == Private Peerings =================================
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Meta/Facebook (AS32934)
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // google Inc. (AS15169)
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Amazon (AS16509)
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-MYNET-AT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-MYNET-AT
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    == Private Peerings end =============================
remarks:
remarks:
remarks:    == Customer Peerings ===================================
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Nemox (AS31394)
import:     from AS31394 accept AS-NEMOX-NET
export:     to AS31394 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // TeleNet Reutte (AS198950)
import:     from AS198950 accept AS198950
export:     to AS198950 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // netvoice.cc (AS8832)
import:     from AS8832 accept AS-NETVOICE
export:     to AS8832 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8832 accept AS-NETVOICE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8832 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Stadtwerke Imst (AS61109)
import:     from AS61109 accept AS61109
export:     to AS61109 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Dolomitinetworks GmbH (AS206004)
import:     from AS206004 accept AS206004
export:     to AS206004 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206004 accept AS206004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206004 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Planet Digital GmbH (AS206091)
import:     from AS206091 accept AS206091
export:     to AS206091 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206091 accept AS206091
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206091 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // WIERER GmbH Co KG (AS209934)
import:     from AS209934 accept AS209934
export:     to AS209934 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209934 accept AS209934
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209934 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Kabelfernsehen Pillersee GmbH (AS203541)
import:     from AS203541 accept AS203541
export:     to AS203541 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203541 accept AS203541
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203541 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Christoph Scherer trading as EDV-SCHERER (AS208094)
import:     from AS208094 accept AS208094
export:     to AS208094 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208094 accept AS208094
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208094 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // P-KOM Telekommunikationsgesellschaft mbH (AS209707)
import:     from AS209707 accept AS209707
export:     to AS209707 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209707 accept AS209707
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209707 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    // Zuers.net (AS197082)
import:     from AS197082 accept AS197082
export:     to AS197082 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:
remarks:    == Customer Peerings end ===============================
remarks:
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    ======================== Del Fin =======================
remarks:    ========================================================
org:      ORG-mIS1-RIPE
admin-c:    HH1212-RIPE
tech-c:     MN10295-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MYNET-MNT
created:    2004-06-09T12:20:36Z
last-modified: 2023-11-15T09:04:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-mIS1-RIPE
org-name:    myNet GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Bruggfeldstrasse 5
address:    6500
address:    Landeck / Tyrol
address:    AUSTRIA
phone:     +43544265399
fax-no:     +4354426539915
admin-c:    HH1212-RIPE
tech-c:     MN10295-RIPE
abuse-c:    MAC241-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MYNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MYNET-MNT
created:    2004-04-17T10:59:09Z
last-modified: 2022-11-03T06:54:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      myNET NOC
address:    myNET gmbh
address:    Bruggfeldstrasse 5
address:    6500 Landeck
abuse-mailbox: abuse@as31543.net
nic-hdl:    MN10295-RIPE
tech-c:     ST8765-RIPE
tech-c:     HH5563-RIPE
tech-c:     BU113-RIPE
mnt-by:     MYNET-MNT
created:    2014-09-19T07:58:27Z
last-modified: 2018-07-11T14:56:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hermann Hammerl
address:    myNET gmbh
address:    Bruggfeldstrasse 5
address:    6500 Landeck
address:    AUSTRIA
phone:     +43544265399
fax-no:     +4354426539915
nic-hdl:    HH1212-RIPE
created:    2003-09-15T09:21:12Z
last-modified: 2016-01-12T08:09:26Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MYNET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]