| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  B-RAIL-BE-AS AS31511

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31511
as-name:    B-RAIL-BE-AS
import:     from AS2611 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2611 announce AS31511
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8928 announce AS31511
org:      ORG-NHNS1-RIPE
admin-c:    DW546-RIPE
tech-c:     DW546-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     B-RAIL-MNT
created:    2004-06-02T13:51:06Z
last-modified: 2018-09-04T10:02:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NHNS1-RIPE
org-name:    Infrabel NV van publiek recht
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Tweestationsstraat 82
address:    1070
address:    Brussel
address:    BELGIUM
phone:     +3222128032
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    B-RAIL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     B-RAIL-MNT
abuse-c:    BS6900-RIPE
created:    2013-05-31T11:26:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:00Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    DW546-RIPE

person:     Dirk Wauters
nic-hdl:    DW546-RIPE
address:    Infrabel NV (Belgian Railways)
address:    Tweestationsstraat 82
address:    1070 Brussel
address:    BE
phone:     +32 2 2128032
mnt-by:     B-RAIL-MNT
created:    2002-08-22T10:58:13Z
last-modified: 2014-11-06T16:05:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]