| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEDICOM-BG AS31435

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31435
as-name:    MEDICOM-BG
org:      ORG-MBL2-RIPE
import:     from AS9127 action pref=50; accept ANY
export:     to AS9127 announce AS-MEDICOM
import:     from AS12867 action pref=50; accept ANY
export:     to AS12867 announce AS-MEDICOM
import:     from AS24750 action pref=50; accept ANY
export:     to AS24750 announce ANY
import:     from AS31250 action pref=50; accept ANY
export:     to AS31250 announce AS-MEDICOM
import:     from AS8717 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8717 announce AS-MEDICOM
import:     from AS31287 action pref=50; accept ANY
export:     to AS31287 announce ANY
import:     from AS42459 action pref=50; accept AS-FOBUL
export:     to AS42459 announce AS-MEDICOM
import:     from AS39505 action pref=50; accept ANY
export:     to AS39505 announce AS-MEDICOM
admin-c:    AI305-RIPE
tech-c:     BB1373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9127-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2004-05-18T11:06:16Z
last-modified: 2022-06-03T14:09:11Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-BTCP1-RIPE

organisation:  ORG-MBL2-RIPE
org-name:    MEDICOM BULGARIA OOD
org-type:    OTHER
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AC32782-RIPE
admin-c:    AI305-RIPE
tech-c:     BB1373-RIPE
mnt-ref:    AS9127-MNT
mnt-by:     AS9127-MNT
created:    2004-05-13T14:46:08Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatolii Ivanov
address:    Medicom Bulgaria Ltd.
address:    103, Maria Luiza str., ap.11
address:    BG-1000 Sofia
address:    Bulgaria
mnt-by:     IPACCT-MNT
phone:     +359 2 884969
fax-no:     +359 2 314487
nic-hdl:    AI305-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2011-04-11T21:34:46Z
source:     RIPE

person:     Boian Bonev
address:    IPACCT Ltd.
address:    140, Strandzha str.
address:    BG-1233 Sofia
address:    Bulgaria
org:      ORG-APAO1-RIPE
org:      ORG-CKKE1-RIPE
org:      ORG-FE7-RIPE
org:      ORG-NNL11-RIPE
org:      ORG-LE9-RIPE
org:      ORG-AO17-RIPE
org:      ORG-EIVD1-RIPE
org:      ORG-LA98-RIPE
org:      ORG-CISL1-RIPE
org:      ORG-MIL18-RIPE
org:      ORG-CL40-RIPE
phone:     +359 2 4922622
nic-hdl:    BB1373-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2002-02-22T02:00:23Z
last-modified: 2014-12-03T06:36:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]