| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DAIMLER-AS AS31399

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31399
as-name:    DAIMLER-AS
org:      ORG-DA474-RIPE
descr:     ITI/GN Global Network
import:     from AS2830 accept ANY
export:     to AS2830 announce AS31399
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS31399
import:     from AS20676 accept ANY
export:     to AS20676 announce AS31399
admin-c:    BS4256-RIPE
tech-c:     BS4256-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DAIMLER-MNT
created:    2004-05-05T14:01:11Z
last-modified: 2018-09-04T10:02:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DA474-RIPE
org-name:    Daimler AG
org-type:    LIR
address:    ITI/GN HPC M406
address:    70546
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
abuse-c:    AR13603-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DAIMLER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DAIMLER-MNT
admin-c:    BC5146-RIPE
admin-c:    BS4256-RIPE
created:    2012-12-11T14:21:36Z
last-modified: 2017-03-23T13:34:02Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +497111760844
fax-no:     +497111779060844

person:     Bernhard Semmler
address:    Daimler AG
address:    HPC 0517
address:    D-70546 Stuttgart
address:    Germany
phone:     +49 711 17 94591
fax-no:     +49 711 17 79093478
nic-hdl:    BS4256-RIPE
mnt-by:     DAIMLER-MNT
created:    2009-03-03T19:48:15Z
last-modified: 2013-12-10T09:24:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]