| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CANCOM-Austria AS31382

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31382
as-name:    CANCOM-Austria
org:      ORG-KBA27-RIPE
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47147 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS1764 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS47147 accept ANY
export:     to AS1764 announce AS31382 AS21362
export:     to AS47147 announce AS31382 AS21362
mp-export:   afi ipv6 to AS1764 announce AS-KAPSCH
mp-export:   afi ipv6 to AS47147 announce AS-KAPSCH
admin-c:    ME2010
admin-c:    tch2009
tech-c:     ME2010
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     K-Businesscom-MNT
tech-c:     tch2009
created:    2004-04-29T10:08:12Z
last-modified: 2024-01-17T06:42:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KBA27-RIPE
org-name:    CANCOM Austria AG
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Wienerbergstrasse 53
address:    1120
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +436646285310
abuse-c:    KBH9-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    K-Businesscom-MNT
mnt-ref:    CANCOM-Austria-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     K-Businesscom-MNT
created:    2013-01-30T10:41:04Z
last-modified: 2024-01-09T13:35:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Markus Eder
mnt-by:     KAPSCH-MNT
mnt-by:     K-Businesscom-MNT
mnt-by:     CANCOM-Austria-MNT
address:    CANCOM Austria AG
address:    Wienerbergstrasse 53
address:    1120 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 50 822 5877
nic-hdl:    ME2010
created:    2010-01-25T10:32:20Z
last-modified: 2024-01-09T13:27:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Chyba
mnt-by:     KAPSCH-MNT
mnt-by:     K-Businesscom-MNT
mnt-by:     CANCOM-Austria-MNT
address:    K-Businesscom AG
address:    Breitenfurterstrasse 317-319
address:    1230 Wien
address:    Austria
phone:     +4350822 5485
nic-hdl:    TCH2009
created:    2009-10-08T09:46:17Z
last-modified: 2024-01-23T15:12:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]