| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NGI2-TR AS31365

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31365
as-name:    NGI2-TR
import:     from AS9121 accept ANY
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS31365
export:     to AS34984 announce AS31365
org:      ORG-NTO4-RIPE
admin-c:    NOD33-RIPE
tech-c:     NOD33-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ee-ngi2technologies-1
created:    2004-12-16T16:35:10Z
last-modified: 2023-04-18T11:39:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NTO4-RIPE
org-name:    NGI2 Technologies OU
country:    EE
org-type:    LIR
address:    Kesklinna Linnaosa, Veskiposti tn 2-1002, Harju maakond
address:    10138
address:    Tallinn
address:    ESTONIA
phone:     +3726307700
admin-c:    OY413-RIPE
tech-c:     OY413-RIPE
abuse-c:    AR48598-RIPE
mnt-ref:    mnt-ee-ngi2technologies-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ee-ngi2technologies-1
created:    2018-10-05T07:16:04Z
last-modified: 2021-09-14T11:24:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NGI2 Network Operations Department
address:    Lasname 4B-26
address:    11412
address:    Tallinn
address:    ESTONIA
admin-c:    OY413-RIPE
tech-c:     OY413-RIPE
nic-hdl:    NOD33-RIPE
mnt-by:     mnt-ee-ngi2technologies-1
created:    2018-10-08T11:39:41Z
last-modified: 2020-02-20T21:10:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]