| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ESTRACOM-AS AS31319

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31319
org:      ORG-CA25-RIPE
as-name:    ESTRACOM-AS
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Transit providers
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-ESTRACOM
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS57507 accept AS57507
export:     to AS57507 announce ANY
import:     from AS201946 accept AS201946
export:     to AS201946 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Peering at TIX
remarks:    IP 193.42.140.9
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS6882 accept AS6882
export:     to AS6882 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB
export:     to AS12874 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS13284 accept AS-BRT
export:     to AS13284 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS21056 accept AS-WELCOMEITALIA
export:     to AS21056 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS28929 accept AS-ASDASD
export:     to AS28929 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS29050 accept AS-TCRS
export:     to AS29050 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS29438 accept AS29438
export:     to AS29438 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS49605 accept AS-DTSRETEIVO
export:     to AS49605 announce AS-ESTRACOM
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Peering at MIX-IT
remarks:    IP 217.29.66.122
remarks:    IP 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:1319:122
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS2597 accept AS-NIC_TO_UPSTREAMS
export:     to AS2597 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS5602 accept AS-KQIT
export:     to AS5602 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS6507 accept AS-RIOT
export:     to AS6507 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8968 accept AS-ALBACOM
export:     to AS8968 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE-ELECTRIC
export:     to AS6939 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8234 accept AS8234
export:     to AS8234 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8612 accept AS-TISCALI-8612
export:     to AS8612 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8816 accept AS-METROLINK-IT
export:     to AS8816 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8922 accept AS8922
export:     to AS8922 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS9002 accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS9026 accept AS-ULI
export:     to AS9026 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS12637 accept AS12637:AS-CUSTOMERS
export:     to AS12637 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS12779 accept AS-ITGATE
export:     to AS12779 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS15605 accept AS-ICTVALLEUMBRA
export:     to AS15605 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS20836 accept AS-CDLAN
export:     to AS20836 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS21056 accept AS-WELCOMEITALIA
export:     to AS21056 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS28929 accept AS-ASDASD
export:     to AS28929 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS35574 accept AS-LOTTOMATICA
export:     to AS35574 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS36408 accept AS36408
export:     to AS36408 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS39729 accept AS-AS39729
export:     to AS39729 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS41497 accept AS41497
export:     to AS41497 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS44513 accept AS-OPTIMA
export:     to AS44513 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS48634 accept AS-VIDEOTIME
export:     to AS48634 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS49605 accept AS-DTSRETEIVO
export:     to AS49605 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS49524 accept AS49524
export:     to AS49524 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS50809 accept AS-DIGITELITALIA
export:     to AS50809 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS51185 accept AS-MAINSOFT
export:     to AS51185 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS60501 accept AS60501 AS60023
export:     to AS60501 announce AS-ESTRACOM
import-via:   AS61968 from AS-ANY accept ANY;
export-via:   AS61968 to AS-ANY announce AS-ESTRACOM;
import:     from AS196983 accept AS196983:AS-CUSTOMER
export:     to AS196983 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS197075 accept AS197075:AS-TO-PRNG-MIX
export:     to AS197075 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS202032 accept AS-GOLINE
export:     to AS202032 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8612 accept AS-TISCALI-8612
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8612 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8922 accept AS8922
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8922 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ESTRACOM
import-via:   afi ipv6.unicast AS61968 from AS-ANY accept ANY;
export-via:   afi ipv6.unicast AS61968 to AS-ANY announce AS-ESTRACOM;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202032 accept AS-GOLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202032 announce AS-ESTRACOM
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Peering at AMS-IX
remarks:    IP 80.249.213.9
remarks:    IP 2001:7f8:1::a503:1319:1
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 announce AS-ESTRACOM
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS31319:AS-AMS-IX-FILTER accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS31319:AS-AMS-IX-FILTER announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS16298 accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS30844 accept AS-LIQUID
export:     to AS30844 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS35699 accept AS-ADAMOEU
export:     to AS35699 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS45352 accept AS-SET-IPSERVERONE
export:     to AS45352 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS57866 accept AS-FUSIX
export:     to AS57866 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS200130 accept AS200130
export:     to AS200130 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS202018 accept AS202018
export:     to AS202018 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 announce AS-ESTRACOM
import-via:   afi ipv6.unicast AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS31319:AS-AMS-IX-FILTER accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS31319:AS-AMS-IX-FILTER announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30844 accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30844 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35699 accept AS-ADAMOEU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35699 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS45352 accept AS-SET-IPSERVERONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS45352 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57866 accept AS-FUSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57866 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200130 accept AS200130
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200130 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202018 accept AS202018
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202018 announce AS-ESTRACOM
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Peering at DE-CIX
remarks:    IP 80.81.195.83
remarks:    IP 2001:7f8::7a57:0:1
remarks:    --------------------------------------------
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-ESTRACOM
import-via:   AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-ESTRACOM
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-ESTRACOM
import:     from AS201229 accept AS201229
export:     to AS201229 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-ESTRACOM
import-via:   afi ipv6.unicast AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6695 to AS-ANY announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ESTRACOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201229 accept AS201229
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201229 announce AS-DTSRETEIVO
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    Peering information
remarks:    http://as31319.peeringdb.com
remarks:    --------------------------------------------
admin-c:    AA26226-RIPE
tech-c:     TA4069-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONSIAGNET-MNT
created:    2004-04-14T08:56:35Z
last-modified: 2018-09-04T10:02:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA25-RIPE
org-name:    ESTRACOM SPA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    via Ugo Panziera, 16
address:    59100
address:    Prato
address:    ITALY
phone:     +39 0574872904
fax-no:     +39 0574872910
admin-c:    GG9273-RIPE
admin-c:    FM1929-RIPE
admin-c:    CC8836-RIPE
admin-c:    AG2162-RIPE
mnt-by:     CONSIAGNET-MNT
mnt-ref:    CONSIAGNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     TA4069-RIPE
abuse-c:    AM33442-RIPE
created:    2004-04-17T11:30:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administrative Area
address:    Estracom S.p.A.
address:    Via Panziera 16
address:    59100 PRATO - IT
admin-c:    FN2259-RIPE
tech-c:     AG2162-RIPE
nic-hdl:    AA26226-RIPE
mnt-by:     CONSIAGNET-MNT
created:    2013-07-16T09:12:44Z
last-modified: 2013-07-16T09:12:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Technical Area
address:    Estracom S.p.A.
address:    Via Panziera 16
address:    59100 PRATO
admin-c:    CC8836-RIPE
tech-c:     GG9273-RIPE
tech-c:     AN8317-RIPE
nic-hdl:    TA4069-RIPE
mnt-by:     CONSIAGNET-MNT
created:    2012-09-21T13:45:24Z
last-modified: 2012-09-21T13:45:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]