| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORIONNET-KRK AS31257

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31257
as-name:    ORIONNET-KRK
remarks:    Orion Telecom LLC AS
org:      ORG-MNL1-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    ----------------------------------------------------
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from as48858 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS9049 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-ORIONNET
export:     to AS9049 announce AS-ORIONNET
export:     to AS31133 announce AS-ORIONNET
export:     to AS48858 announce AS-ORIONNET
export:     to AS3216 announce AS-ORIONNET
export:     to AS12389 announce AS-ORIONNET
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    IX
remarks:    ----------------------------------------------------
import:     from AS13094 accept ANY
import:     from AS60430 accept AS-RED-IX-PEERS
import:     from AS60763 accept AS-SIBIR-IX
export:     to AS13094 announce AS-ORIONNET
export:     to AS60430 announce AS-ORIONNET
export:     to AS60763 announce AS-ORIONNET
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    ----------------------------------------------------
import:     from AS50439 accept AS50439
import:     from AS50427 accept AS-ABAKANNET
import:     from AS204137 accept AS-ORIONNET-IRK
import:     from AS201970 accept AS201970
import:     from AS209867 accept AS209867
import:     from AS51756 accept AS51756
import:     from AS60980 accept AS60980
export:     to AS50439 announce ANY
export:     to AS50427 announce ANY
export:     to AS201970 announce ANY
export:     to AS209867 announce ANY
export:     to AS51756 announce ANY
export:     to AS204137 announce ANY
export:     to AS60980 announce ANY
import:     from AS48699 accept AS48699
export:     to AS48699 announce ANY
remarks:    ====================================================
remarks:    BGP COMMUNITIES
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Communities for prefix classification
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    All inbound prefixes are marked with BGP communities
remarks:    which describe their source and geographical region.
remarks:    The format for the second component of community
remarks:    (number after 31257:) is set at five digits.
remarks:    This format is 31257:SNNRR, where the fields are:
remarks:    S - source of the prefix:
remarks:    1 - Customer
remarks:    2 - Upstream
remarks:    3 - International peer
remarks:    4 - Russian peer
remarks:    NN - Upstream, peer or customer:
remarks:    Customers:
remarks:    01 - BGP with Russian Internet Access
remarks:    11 - BGP with Global Internet Access
remarks:    Upstreams:
remarks:    05 - TTK (AS20485)
remarks:    10 - Megafon (AS31133)
remarks:    99 - All Upstreams
remarks:    Russian peers:
remarks:    99 - All Russian Peers
remarks:    RR - Geographical region code:
remarks:    01 - Krasnoyarsk
remarks:    02 - Irkutsk
remarks:    03 - Kansk
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Communities for prefix control
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Customers may control prefixes that they announce
remarks:    to Orion telecom by eBGP.
remarks:    You can use communities that prepend prefix path
remarks:    with additional AS hops or deny it announcement to
remarks:    any Upstream or Peer. To prepand or deny prefix
remarks:    use 31257:5DNNA, where:
remarks:    D - destination of the prepend or deny action:
remarks:    2 - Upstreams
remarks:    3 - International peers
remarks:    4 - Russian peers
remarks:    9 - Upstreams and Peers
remarks:    NN - Upstream or peer number:
remarks:    Upstreams:
remarks:    05 - TTK (AS20485)
remarks:    10 - Megafon (AS31133)
remarks:    99 - All Upstreams
remarks:    Russian peers:
remarks:    99 - All Russian Peers
remarks:    A - action:
remarks:    0 - don't announce prefix
remarks:    1 - announce with one prepend
remarks:    2 - announce with two times prepend
remarks:    3 - announce with three times prepend
remarks:    4 - announce with four times prepend
remarks:    5 - announce with five times prepend
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    We filter inbound prefixes smaller than /24
remarks:    Looking-glass: https://lg.orionnet.ru/
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    ====================================================
admin-c:    ORNN2-RIPE
tech-c:     ORNN2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MORNING-MNT
created:    2004-03-31T12:46:47Z
last-modified: 2022-04-12T03:38:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNL1-RIPE
org-name:    Orion Telecom LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Lenina str., building # 113, office 100
address:    660017
address:    Krasnoyarsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73912000000
fax-no:     +73912000000
abuse-c:    ORNN2-RIPE
admin-c:    ORNN2-RIPE
mnt-ref:    MORNING-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-scorpion-1
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MORNING-MNT
created:    2004-04-17T11:55:20Z
last-modified: 2021-02-12T06:21:21Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     ORNN2-RIPE

role:      Orion telecom NOC
address:    LLC Orion telecom
address:    660017, Russian Federation, Krasnoyarsk city
address:    Lenina street 113, office 100
nic-hdl:    ORNN2-RIPE
mnt-by:     MORNING-MNT
created:    2021-02-12T05:47:56Z
last-modified: 2021-02-12T05:54:34Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +73912000000
admin-c:    HOT777
tech-c:     HOT777
abuse-mailbox: hostmanager@orionnet.ru
phone:     +73912000000
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]