| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYSERVER-MEDIA-AS AS31244

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31244
as-name:    MYSERVER-MEDIA-AS
org:      ORG-MSMS16-RIPE
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58247 action pref=100; accept AS-NETVEILLANCE
import:     from AS5541 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5541 announce AS-ETP
export:     to AS6663 announce AS-ETP
export:     to AS58247 announce AS-ETP
default:    to AS5541 action pref=100; networks any
default:    to AS6663 action pref=50; networks any
default:    to AS58247 action pref=150; networks any
admin-c:    ETP-RIPE
tech-c:     ETP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ETP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-03-30T08:07:06Z
last-modified: 2019-07-29T10:13:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSMS16-RIPE
org-name:    MY SERVER MEDIA SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    str. Intrarea Binelui 1A cladirea Fortuna et.3
address:    042159
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40784222112
admin-c:    DS23014-RIPE
tech-c:     DS23014-RIPE
abuse-c:    AR53874-RIPE
mnt-ref:    ETP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ETP-MNT
created:    2019-07-12T07:38:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operation Center
address:    MyServer Intrarea Binelui 1A, Bucharest, RO
phone:     +40-745537837
abuse-mailbox: abuse@myserver.ro
remarks:    **********************************************
remarks:    * For UCE/Spam: abuse@myserver.ro *
remarks:    * For NOC 24x7: noc@myserver.ro *
remarks:    **********************************************
admin-c:    DANY-RIPE
tech-c:     RC1967-RIPE
nic-hdl:    ETP-RIPE
mnt-by:     ETP-MNT
created:    2009-03-03T12:34:06Z
last-modified: 2019-07-03T17:57:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]