| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Euclyde AS31221

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31221
as-name:    Euclyde
descr:     Pop Euclyde Sophia Antipolis
remarks:    below : imports from our transit providers
import:     from AS174 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=50; accept ANY
import:     from AS15557 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8218 action pref=50; accept ANY
import:     from AS39180 action pref=50; accept ANY
remarks:    below : import from our customers
import:     from AS51938 accept AS51938
import:     from AS207992 accept AS207992
import:     from AS205939 accept AS205939
remarks:    below : export to our transit providers
export:     to AS174 announce AS-EUCLYDE
export:     to AS8928 announce AS-EUCLYDE
export:     to AS15557 announce AS-EUCLYDE
export:     to AS8218 announce AS-EUCLYDE
export:     to AS39180 announce AS-EUCLYDE
remarks:    below : export to our customers
export:     to AS51938 announce any
export:     to AS207992 announce any
export:     to AS205939 announce any
org:      ORG-eA363-RIPE
admin-c:    PA550-RIPE
tech-c:     PA550-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EUCLYDE-MNT
created:    2005-04-07T11:06:15Z
last-modified: 2022-07-13T12:49:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA363-RIPE
org-name:    EUCLYDE 06 SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    49 rue emile hugue
address:    06600
address:    antibes
address:    FRANCE
phone:     +33489848484
fax-no:     +33489848481
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EUCLYDE-MNT
mnt-ref:    EUCLYDE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    EUC1-RIPE
created:    2008-05-13T10:11:15Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Philippe AILLET
address:    Euclyde
address:    49 rue Emile Hugues
address:    06600 Antibes
mnt-by:     EUCLYDE-MNT
phone:     + 33 4 89 84 84 84
fax-no:     + 33 4 89 84 84 81
nic-hdl:    PA550-RIPE
created:    2002-05-27T12:11:33Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]