| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FNH-AS AS31197

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31197
as-name:    FNH-AS
remarks:    Routing Network European Backbone
org:      ORG-FmK1-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-FNH
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-FNH
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-FNH
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-FNH
import:     from AS25394 accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25394 announce AS-FNH
import:     from AS44700 accept AS-HAENDLEKORTE
export:     to AS44700 announce AS-FNH
import:     from AS35548 accept AS-SMARTTERRA
export:     to AS35548 announce AS-FNH
admin-c:    FNH-RIPE
admin-c:    FMH-RIPE
tech-c:     FNH-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FNH-MNT
created:    2004-03-19T14:32:27Z
last-modified: 2023-12-12T15:20:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FmK1-RIPE
org-name:    FNH media KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hoeherweg 234
address:    40231
address:    Duesseldorf
address:    GERMANY
phone:     +49211617330
fax-no:     +492116173339
admin-c:    FMH-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FNH-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FNH-MNT
abuse-c:    FMH-RIPE
created:    2010-05-27T13:47:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:18:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FNH HOSTMASTER
address:    FNH media KG
address:    - Network Operations -
address:    Hoeherweg 234
address:    D-40231 Duesseldorf
address:    Germany
org:      ORG-FMK1-RIPE
mnt-by:     FNH-MNT
abuse-mailbox: abuse@fnh.de
admin-c:    FNH-RIPE
tech-c:     FNH-RIPE
nic-hdl:    FMH-RIPE
created:    2010-05-27T18:45:59Z
last-modified: 2013-08-21T15:52:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HOSTMASTER fn2 networks
address:    FNH media KG
address:    - Network Operations -
address:    Hoeherweg 234
address:    D-40231 Duesseldorf
address:    Germany
org:      ORG-FNH1-RIPE
phone:     +49 211 617 33 0
fax-no:     +49 211 617 33 39
abuse-mailbox: hostmaster@fn2.de
admin-c:    FN495-RIPE
tech-c:     FN495-RIPE
tech-c:     BWL-RIPE
nic-hdl:    FNH-RIPE
mnt-by:     FNH-MNT
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Hostmaster of the day
remarks:    ---------------------------------------------
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-05-27T19:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]