| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOGNENETT-AS AS31169

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31169
as-name:    SOGNENETT-AS
descr:     Providing fiber and wireless access
org:      ORG-KiSA1-RIPE
import:     from AS31726 accept ANY
export:     to AS31726 announce AS-SOGNENETT
import:     from AS30950 accept ANY
export:     to AS30950 announce AS-SOGNENETT
import:     from AS35132 accept AS35132
export:     to AS35132 announce AS-SOGNENETT
import:     from AS202128 accept AS202128
export:     to AS202128 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31726 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31726 announce AS-SOGNENETT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30950 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30950 announce AS-SOGNENETT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35132 accept AS35132
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35132 announce AS-SOGNENETT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202128 accept AS202128
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202128 announce ANY
admin-c:    KPL2-RIPE
tech-c:     KPL2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KAPASITET-NO-HM-MNT
created:    2004-03-12T12:58:25Z
last-modified: 2019-03-19T13:14:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KiSA1-RIPE
org-name:    Sognenett AS
org-type:    LIR
address:    Dalavegen 25
address:    N-6856
address:    Sogndal
address:    NORWAY
phone:     +4795192222
admin-c:    RA6690-RIPE
admin-c:    HE1796-RIPE
admin-c:    RA871-RIPE
mnt-ref:    KAPASITET-NO-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KAPASITET-NO-HM-MNT
abuse-c:    KPL2-RIPE
descr:     Sognenett AS
created:    2004-04-17T11:45:22Z
last-modified: 2018-10-24T08:52:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sognenett role
address:    Dalavegen 25
address:    N-6856 Sogndal
address:    Postboks 345
address:    N-6852 Sogndal
address:    Norway
abuse-mailbox: abuse@sognenett.no
admin-c:    RA871-RIPE
admin-c:    RA6690-RIPE
admin-c:    HE1796-RIPE
tech-c:     RA871-RIPE
tech-c:     RA6690-RIPE
tech-c:     HE1796-RIPE
nic-hdl:    KPL2-RIPE
created:    2003-03-12T10:57:14Z
last-modified: 2018-08-15T09:18:54Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     KAPASITET-NO-HM-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]